Artikel.
KERAJAAN KOMITED
UNTUK TERUS MELAKSANAKAN
Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 bagi meletakkan negara ke atas landasan
pembangunan yang mampan dan inklusif
Hubung.
MAJU, MAKMUR DAN BERSATU
Malaysia yang
resilient,
Mendepani cabaran baharu untuk Malaysia melonjak ke tahap yang lebih tinggi

Bangsa.
Membangun

Buku Membangun Bangsa ini merupakan koleksi ucapan-ucapan Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali semasa beliau menerajui Selangor dan telah diolah menjadi topik-topik yang mudah untuk dihalusi oleh pembaca. Buku yang menyaksikan perbincangan mengenai dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh beliau.

Agenda pembangunan makmur Selangor dan cakna rakyat digarap dengan baik bagi memastikan matlamat pembangunan dapat difahami dengan baik oleh seluruh rakyat.