Kenyataan Akhbar

Pakatan Rakyat

2 Julai 2009

Senarai Jawatankuasa Ahli Parlimen Pakatan Rakyat Mengikut Kementerian

Pada hari ini kami ingin mengumumkan Senarai Jawatankuasa Ahli Parlimen Pakatan Rakyat

mengikut Kementerian.

Matlamat Jawatankuasa ini adalah untuk menyediakan Ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat

bagi sesi perbahasan di Parlimen termasuk perbahasan Rang Undang-undang dan sesi soal

jawab. Ini adalah bagi meningkatkan kualiti perbahasan dengan bersandarkan rujukan

secara khusus berdasarkan kementerian masing-masing.

Jawatankuasa ini dibentuk mengikut 25 Kementerian dalam kerajaan Barisan Nasional

dan dipengerusikan secara bersama oleh seorang wakil dari setiap parti dalam Pakatan

Rakyat. Keanggotaan Jawatankuasa ini melibatkan beberapa Ahli Parlimen lain dan juga

boleh melibatkan pakar dari luar dalam bidang masing-masing bagi membantu Ahli Parlimen

Pakatan Rakyat.

YB Mohamed Azmin Ali

Ketua Whip

Ahli Parlimen PKR

YB Tan Seng Giaw

Ketua Whip Ahli Parlimen DAP

YB Salahuddin Ayub

Naib Presiden PAS

Pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim