Raja Naragasura yang zalim dan menindas rakyatnya akhirnya tewas di tangan Maha Krishnan. Kemenangan itu disambut sebagai cahaya kebenaran yang akhirnya menewaskan kezaliman dan penindasan yang berlaku. Perayaan Diwali adalah tanda kebaikan dan hak mengatasi kejahatan dan kebatilan. ‘Dipa’ yang bermaksud cahaya dan ‘Gavali’ yang bermakna barisan, memberi perlambangan yang estetik untuk meraikan kemenangan kebenaran itu.

Malaysia hari ini harus membentuk sebuah negara madani yang berteraskan lunas-lunas demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Salah guna kuasa, politik perkauman yang sempit serta korupsi yang membelenggu harus ditolak oleh rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Harapan saya agar muncul semangat pencerahan dikalangan rakyat untuk melawan kezaliman dan penindasan yang berlaku.

Semoga Hari Deepavali ini memberikan seribu makna buat seluruh rakyat Malaysia khususnya masyarakat India untuk terus berjuang demi kebenaran dan keadilan.

Unggal Anivakum En Yenni Deepavali Nal Valthukal

Mohamed Azmin Ali

 

 

BAB PERTAMA: BELANJAWAN TANPA PELABURAN


Tan Sri Yang diPertua

1. Kualiti sesebuah belanjawan dan perencanaan ekonomi dinilai dari beberapa aspek utama; iaitu:

 • Kemampuan negara membiayai perbelanjaan dan pelaburan yang dirancang secara sihat dan berterusan;
 • Kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran yang dicapai oleh negara dan diagihkan secara adil dan saksama kepada rakyat tanpa mengira darjat dan latar belakang;
 • Keberkesanan pelaburan masa depan yang dibuat melalui perbelanjaan pembangunan untuk membina kapasiti dan kemampuan ekonomi yang menggunapakai semaksima mungkin potensi tenaga kerja, produktiviti dan kepandaian rakyat; dan
 • Nilai-nilai yang diperjuangkan melalui belanjawan dalam menegakkan yang benar dan membanteras yang salah; “amal maaruf nahi munkar” melalui pelbagai cukai dan langkah yang boleh diambil.

2. Umumnya, berdasarkan keempat-empat kriteria ini Belanjawan 2012 adalah hambar, tidak realistik, tidak bertanggungjawab dan mengundang masalah kewangan negara di masa akan datang.

3. Oleh kerana Ketua Pembangkang telah memfokuskan kepada perincian makro ekonomi dan membuktikan bagaimana Belanjawan 2012 tidak lebih dari angka-angka unjuran yang dimanipulasi, saya memohon izin untuk menyambung dengan memberi fokus kepada kegagalan Belanjawan 2012 membina pelaburan masa hadapan terutamanya di dalam sektor-sektor strategik.

4. Keseluruhan Belanjawan 2012 berkisar kepada gula-gula dan rasuah kepada rakyat sehinggakan perbelanjaan mengurus mencecah paras tertinggi dalam sejarah iaitu RM181 bilion, berbanding RM51 bilion yang diperuntukkan bagi tujuan pelaburan masa hadapan dan pembangunan.

5. Oleh yang demikian, dengan jumlah agihan yang terlalu berat kepada perbelanjaan operasi dan meminggirkan pelaburan masa hadapan sebegini, Belanjawan 2012 tidak akan berupaya untuk mewujudkan kesan berganda (multiplier effects) yang diperlukan oleh ekonomi negara khasnya dalam sektor-sektor baru.

6. Sedang saya menerima hakikat bahawa perlu ada bantuan langsung yang diberikan kepada rakyat dalam masa yang sukar ini, ia perlu diimbangi dengan pelaburan yang tepat dalam sektor-sektor strategik; untuk membangunkan sektor-sektor masa hadapan yang bersesuaian dengan kelebihan kita sebagai sebuah negara.

7. Ada beberapa sektor dan pelaburan yang seharusnya diangkat mendepani senarai keutamaan negara.

8. Pertama, bidang pendidikan terutamanya pelaburan di dalam latihan kemahiran dan teknikal untuk menaiktaraf kemampuan tenaga kerja di masa hadapan serta pelaburan di dalam research and development (R&D) yang sangat-sangat diperlukan.

9. Kedua, sektor mendesak seperti bioteknologi dan industri hijau sebagai langkah proaktif menyediakan negara berhadapan dengan ketiadaan sumber minyak dan gas dalam sedekad akan datang.

10. Sewajarnya, Belanjawan 2012 menyenaraikan peruntukan-peruntukan bagi tujuan-tujuan ini serta mengangkat sasaran nasional untuk membangunkan sektor-sektor ini. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk mempercepatkan kadar pelaburan di dalam R&D misalnya, supaya ia sampai ke satu sasaran yang menyamai negara-negara maju? Angka-angka sebeginilah yang sewajarnya dihurai dengan mendalam.

11. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada satu industri baru yang strategik yang wajib diberi tumpuan oleh negara, tetapi Perdana Menteri langsung terlepas pandang dan tidak menyebutnya langsung di dalam Malaysia.

12. Syarikat-syarikat milik anak Malaysia sekarang sedang giat menjalankan usaha R&D untuk mengkomersilkan penghasilan minyak pyrolisis. Untuk pengetahuan Dewan, minyak pyrolisis adalah minyak bio (biofuel) yang dihasilkan dari bahan bio kering (dried biomass) melalui proses kimia di dalam sebuah reaktor yang menyerupai proses penapisan minyak.

13. Ia boleh digunakan untuk menggantikan petroleum sebagai minyak jet dan beberapa jenis minyak yang lain.

14. Malaysia sangat berpotensi untuk menjadi jaguh dunia di dalam bidang ini memandangkan kedudukan kita sebagai sebuah pengeluar kelapa sawit terbesar di dunia. Malaysia mengeluarkan kira-kira 70 juta ton biomass setiap tahun, kira-kira 28 juta ton adalah dalam bentuk tangkai kelapa sawit (empty fruit bunch) yang berpotensi diproses menjadi minyak bio.

15. Saya sebut perkara ini untuk memberi gambaran kepada Dewan bagaimana industri dan teknologi yang sepenting ini tidak pula disentuh di dalam Belanjawan 2012. Tidak ada sebarang insentif khusus dalam bentuk pelepasan cukai khas untuk mempercepatkan pembinaan loji pemprosesan, atau insentif untuk menggalakkan minyak pyrolisis. Atau Perdana Menteri boleh sahaja mengarahkan PETRONAS dan FELDA melalui anak-anak syarikatnya bekerjasama untuk mengkomersilkan teknologi ini.

16. Sebaliknya, Perdana Menteri mengumumkan pelepasan cukai terbesar pernah diberikan kepada pemaju hartanah bagi projek yang ada kaitan dengan kroni-kroninya iaitu Kuala Lumpur International Financial District (KLIFD) yang tidak menjamin kesan gandaan kepada ekonomi di dalam jangka masa panjang; atau membina sektor strategik yang mendesak akibat ketiadaan sumber minyak. Pelepasan cukai yang diumumkan kepada pemaju hartanah di KLIFD dianggarkan berjumlah RM1.3 bilion.

BAB KEDUA: MASALAH DEFISIT TIDAK TERKAWAL

Tan Sri Yang diPertua

17. Saya kesal kerana ada yang berhujah di dalam Dewan bahawa Belanjwan defisit yang besar dan hutang negara yang tinggi adalah perkara biasa kerana ia disebabkan faktor luaran. Ini adalah jalan singkat untuk memberi justifikasi kegagalan pentadbiran ekonomi dunia dengan menyalahkan cuaca di negara lain atau masalah-masalah ekonomi dunia. Kalau begitulah keadaannya, maka tidak perlulah kita mempunyai dua orang Menteri Kewangan kerana prestasi ekonomi negara kononnya di luar kawalan mereka.

18. Saya mohon ruang untuk membidas kenyataan yang dangkal ini kerana ia bertujuan memberi gambaran yang salah kepada rakyat. Masalah defisit negara dan hutang negara yang tinggi adalah disebabkan kelemahan pentadbiran ekonomi Barisan Nasional dan tabiat berbelanja boros yang tidak terkawal. Mana-mana Menteri Kewangan yang bertanggungjawab boleh sahaja memberi fokus untuk mengurangkan masalah defisit ini.

19. Kalau ada yang menyalahkan cuaca di Thailand sehingga menyebabkan kos import beras negara meningkat, ini mendedahkan kegagalan kerajaan menghapuskan pergantungan kepada import makanan, sedangkan puluhan bilion ringgit telah dicurahkan sepanjang 10 tahun yang lepas untuk mengurangkan import makanan.

20. Misalnya, dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9), kerajaan

telah memperuntukkan RM11.4 bilion untuk Dasar Jaminan Makanan (food security program) untuk mengurangkan kebergantungan kepada import makanan, melalui pelbagai program dan peruntukan yang mahal-mahal belaka.

21. Jika dicampur dengan peruntukan dari RMK8 bagi tujuan ini, sejumlah RM20 bilion telah dibelanjakan dalam tempoh 10 tahun.

22. Malangnya, matlamat program ini untuk mengurangkan import telah gagal. Sebaliknya, import makanan telah meningkat hingga mencecah RM30 bilion dalam tahun 2010, sedangkan sasaran pengurangan adalah kepada RM14.3 bilion menjelang tahun 2010 seperti terkandung di dalam RMK9.

23. Lebih membimbangkan apabila import makanan ini meningkat pada kadar 10.2% setiap tahun iaitu RM17.7 bilion (2005), RM26.7 bilion (2009) dan RM30 bilion (2010).

24. Malaysia mempunyai tanah yang subur, cuaca yang baik, pengairan yang mencukupi dan seharusnya dengan peruntukan RM20 bilion itu, kita tidak mempunyai masalah untuk mengurangkan import makanan.

25. Tetapi akibat penyelewengan apabila peruntukan ini diagihkan kepada kaum kerabat menteri sehingga meninggalkan projek-projek terbengkalai, akibat tiadanya tata kelola baik sehingga ketirisan berleluasan, negara kehilangan RM20 bilion wang rakyat tanpa ada hasil yang munasabah.

26. Jadi jika ada yang ingin menyalahkan cuaca di Thailand atau banjir di India, saya mohon beliau menyemak kembali kesemua dokumen kerajaan kerana jelas kebergantungan negara kepada import makanan adalah berpunca dari kegagalan Barisan Nasional menjaga wang amanah rakyat.

27. Kalau ada pula yang lain ingin menyalahkan ketidaktentuan ekonomi global sebagai punca masalah defisit negara, mereka perlu insaf bahawa masalah defisit negara telah berlanjutan selama 14 tahun berturut-turut. Sejak tahun 1998 hingga 2011, ekonomi dunia turun naik. Ada ketika ekonomi dunia berkembang baik, tetapi Malaysia masih lagi mengalami belanjawan defisit. Pada kala ekonomi dunia surut sedikit, Malaysia tetap mengalami belanjawan defisit.

28. Maknanya, faktor ekonomi global ini bukanlah faktor yang dominan yang mengikat tangan kita untuk menangani masalah defisit, apatah lagi apabila sumber pendapatan kita bergantung kepada hasil minyak yang melindungi pendapatan negara daripada ketidaktentuan ekonomi global.

29. Saya mohon Dewan merujuk kepada statistik pendapatan negara bagi tahun 2008, 2009, 2010 dan unjuran pendapatan negara bagi tahun 2011. Jelas bahawa sumber dari hasil petroleum – baik dari cukai pendapatan petroleum, dividen PETRONAS, duti import dan eksport adalah penyumbang utama kepada pendapatan negara.

30. Pendapatan dari sumber petroleum dan peratusan dari keseluruhan pendapatan negara bagi tahun-tahun tersebut adalah seperti berikut:

 • 2008 – RM65 bilion (41% dari keseluruhan pendapatan)
 • 2009 – RM74 bilion (46% dari keseluruhan pendapatan)
 • 2010 – RM67 bilion (41% dari keseluruhan pendapatan)
 • 2011 – anggaran RM64 bilion (39% dari keseluruhan pendapatan)

31. Harga minyak mentah sepanjang tahun 2011 adalah antara yang terbaik dalam sejarah. Minyak mentah gred Tapis yang dikeluarkan negara berada pada harga purata sekitar USD$119 setong dalam tempoh Januari hingga September 2011 yang menjamin keuntungan besar PETRONAS dan syarikat-syarikat minyak dalam tahun 2011 dan 2012; bermakna pendapatan negara yang akan terus stabil dalam tahun 2012 dan 2013 dari hasil minyak walaupun ada ketidaktentuan ekonomi dunia.

32. Ini menyanggah alasan mudah yang cuba diberikan oleh Barisan Nasional bahawa masalah defisit negara adalah diluar kawalan kita kerana faktor luaran. Malaysia mempunyai sumber kewangan yang stabil dari hasil minyak.

33. Punca sebenar masalah defisit adalah kegagalan urus tadbir ekonomi Barisan Nasional yang boros, keterlaluan, menyelewengkan wang rakyat dan tidak berhemah.

34. Sebab itu rakyat menuntut disiplin fiskal yang baik, pengurusan harta negara yang lebih bertanggungjawab dan pengurusan perbelanjaan yang berhemah dengan memberi nilai tambah kepada wang rakyat. Kalau kerajaan beli komputer riba, pastikan harganya seperti harga pasaran – satu komputer riba bukannya RM40,000 seperti yang dibelanjakan oleh Barisan Nasional, satu komputer riba sepatutnya hanyalah RM3,000.

35. Dalam konteks ini juga, Dewan perlu memberi perhatian kepada keruncingan sumber kewangan negara jika pentadbiran wang negara tidak berdisiplin dan telus seperti sekarang.

36. Walaupun sumber pendapatan negara adalah stabil dalam masa terdekat kerana hasil petroleum, ia tidak akan kekal selama-lamanya. Rizab minyak negara adalah terhad dan dalam masa sedekad rizab ini akan turun mendadak.

37. Daripada RM186 bilion pendapatan negara yang diunjurkan di dalam Belanjawan 2012, sumbangan dari sektor petroleum mencecah purata 40% iaitu RM74.4 bilion. Maka hipothesisnya, jika negara tidak mempunyai hasil petroleum, pendapatan sebenar negara dari semua aktiviti ekonomi yang lain hanyalah RM112 bilion, sedangkan perbelanjaan mengurus kerajaan adalah RM181 bilion.

38. Daripada RM181 bilion ini, RM52 bilion diperuntukkan untuk gaji dan RM129 bilion bagi tujuan kos operasi kerajaan.

39. Tanpa sumber petroleum, dengan pendapatan sekitar RM112 bilion sahaja, kerajaan tidak mampu untuk membayar gaji kakitangan awam, mahupun menjalankan operasi kerajaan.

40. Oleh yang demikian, tuntutan kita supaya amalan berbelanja boros dihentikan, proses perolehan kerajaan dijalankan secara adil dan hentikan rasuah dan penyelewengan – bukanlah cakap-cakap politik sahaja. Ia berasaskan kepada keadaan ekonomi negara yang runcing dan kucar kacir yang bakal diwariskan oleh Barisan Nasional kepada rakyat, sekiranya tabiat defisit dan berhutang ini berterusan dalam keadaan sumber pendapatan dari petroleum akan mula berkurangan di masa akan datang.

BAB KETIGA: GAJI MINIMA


Tan Sri Yang diPertua

41. Mewakili golongan pekerja yang banyak menghubungi saya selepas Belanjawan 2011 diumumkan, saya ingin melahirkan rasa kesal kerana sekali lagi Barisan Nasional membelakangkan kepentingan pekerja apabila tidak memperkenalkan gaji minima.

42. Perjuangan menuntut gaji minima ini telah berlangsung sejak 4 dekad yang lalu di dewan yang mulia ini. Pelbagai janji telah ditaburkan oleh kerajaan kononnya untuk akur dengan tuntutan pekerja, tetapi setiap kali belanjawan diumumkan, perkataan “gaji minima” tidak pernah dimasukkan. Tidak pernah ada komitmen untuk melaksanakan gaji minima.

43. Saya juga ingin menegur ahli Dewan yang salah faham tentang konsep gaji minima. Ada suara-suara sumbang yang menuntut kononnya gaji minima perlulah dilaksanakan dengan jaminan peningkatan produktiviti oleh pekerja, seolah-olah selama ini pekerja Malaysia curi tulang dan tidak membantu perkembangan ekonomi negara.

44. Konsep gaji minima bukanlah dibina berasaskan pertimbangan produktiviti. Gaji minima mengambil kira kos sara hidup di dalam sesebuah negara dan menetapkan gaji paling rendah untuk menjalani kehidupan secara bermaruah dan adil. Oleh itu, perkiraan gaji minima mengambil kira faktor kos sara hidup dan kemampuan majikan untuk membayarnya. Misalnya berapakah kos rumah sebulan, berapa kos makanan, berapa kos pendidikan anak, berapa kos perubatan dan lain-lain.

45. Berdasarkan konsep yang betul inilah, Pakatan Rakyat mencadangkan di dalam Belanjawan Pakatan Rakyat 2012 bahawa gaji minima boleh dilaksanakan pada aras RM1,100 kerana jumlah ini adalah jumlah purata yang munasabah untuk semua pekerja di seluruh negara hidup dalam keadaan bermaruah dan adil.

46. Ada perbezaan yang ketara di antara pengenalan gaji minima yang akan melonjakkan gaji pekerja di semua sektor, termasuklah swasta dan awam berbanding dengan pengumuman kenaikan gaji yang hanya melibatkan sektor awam. Belanjawan 2012 menidakkan hak 10 juta pekerja rakyat Malaysia untuk turut sama menikmati kemakmuran ekonomi hasil dari usaha mereka sebelum ini, apabila kerajaan tidak berani melaksanakan gaji minima.

47. Data-data sedia ada jelas menunjukkan bahawa golongan pekerja di negara ini telah ditindas bila mana peningkatan produktiviti yang diusahakan mereka tidak berpadanan dengan kenaikan gaji.

48. Saya telah meneliti laporan Bank Dunia bertarikh 19 Julai 2011 yang dipersembahkan kepada kerajaan Malaysia mengenai impak pelaksanaan gaji minima di negara ini.

49. Rujuk mukasurat 11 dalam ringkasan laporan, mengenai produktiviti yang diukur melalui nilai tambah setiap pekerja, berbanding dengan kadar gaji sejam. Geraf menunjukkan bahawa tidak ada korelasi (correlation) atau perkadaran langsung di antara produktiviti pekerja dan gaji yang dibayar kepada mereka.

50. Contohnya bagi pekerja di restoran dan kantin – purata gaji sejam hanyalah RM3 tetapi produktiviti mencecah RM20,000 setahun. Begitu juga dengan sektor perkilangan IT, purata gaji sejam adalah RM4 sejam sedangkan produktiviti adalah RM35,000 setahun.

51. Ini menyangkal dakwaan sesetengah ahli Dewan yang seolah-olah menghina golongan pekerja apabila mengaitkan tuntutan gaji minima dengan kenaikan produktiviti.

52. Selama ini pun, golongan pekerja telah menunjukkan peningkatan produktiviti yang tidak diberi pampasan berpadanan dari segi kenaikan gaji. Oleh sebab itulah, kerajaan sewajarnya campur tangan dengan melaksanakan gaji minima untuk membela golongan pekerja dan memperbetulkan mekanisme penetapan gaji di negara ini.

BAB KEEMPAT: HAD HUTANG NEGARA


Tan Sri Yang diPertua

53. Dewan seharusnya memberi perhatian serius kepada masalah beban hutang negara yang semakin meruncing. Dewan ini bertanggungjawab menggubal beberapa rang undang-undang yang bertujuan mengawal paras hutang negara agar tidak membebankan rakyat. Tanggungjawab wakil-wakil rakyat pula adalah untuk sentiasa berwaspada dan memantau tabiat berbelanja negara agar paras hutang negara kekal di bawah had yang ditentukan undang-undang.

54. Saya merujuk kepada Akta Pinjaman (Tempatan) 1959 dan Akta Pendanaan Kerajaan 1983 yang menghadkan gabungan jumlah hutang dalam negeri terkumpul kepada 55% daripada KDNK, khusus untuk perbelanjaan pembangunan. Akta Pinjaman Luar Negeri 1953 pula menghadkan hutang luar negara kepada RM35 bilion sahaja.

55. Dalam keadaan hutang negara telah mencecah kadar RM437 bilion pada akhir Jun 2011 seperti yang diumumkan Bank Negara Malaysia, ini bersamaan dengan 53% dari KDNK negara dan sudah hampir mencecah paras 55% dari KDNK bagi had hutang terkumpul dalam negara seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang.

56. Dengan defisit yang berterusan bagi tahun 2012 sehinggalah 2015, sudah tentu hutang terkumpul negara melangkaui paras 60% menjelang tahun 2015.

57. Mana-mana ahli parlimen yang bertanggungjawab akan menyokong usaha-usaha untuk mengingatkan kerajaan supaya mengambil langkah drastik untuk mengurangkan hutang dan berterus-terang dengan rakyat.

58. Oleh yang demikian, saya memohon Dewan mendesak Menteri Kewangan memperincikan perkara-perkara berikut:

 • Daripada jumlah RM437 bilion hutang negara sehingga Jun 2011, berapakah jumlah yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan peratusannya berbanding dengan had 55% dari KDNK yang ditetapkan?
 • Dengan perbelanjaan defisit yang berterusan, apakah unjuran bila had 55% jumlah hutan berbanding KDNK akan dilepasi, supaya negara mengambil langkah drastik mengatasinya dari sekarang.

59. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius oleh dewan dan seluruh negara. Janganlah kita umpama pepatah “sudah terhantuk baru terngadah”, seperti negara-negara di Eropah yang kini bergelut dengan krisis hutang negara akibat sikap pemerintah yang alpa dan cuai dengan hutang negara.

BAB KELIMA: MONOPOLI HARGA


Tan Sri Yang diPertua

60. Kenaikan harga barang adalah isu nasional yang mempunyai kesan kepada setiap rakyat Malaysia. Saban hari harga barang terus naik dan bakal menjadi warisan kerajaan BN yang akan diingati oleh rakyat selama-lamanya.

61. Belanjawan 2012 tidak mempunyai sebarang cadangan yang akan mengubah struktur harga barang dan berupaya mengekang kenaikan harga barang dalam jangka panjang. Ia dipenuhi dengan pelbagai janji manis dan gula-gula yang bakal menggalakkan lagi kenaikan harga barang.

62. Pakatan Rakyat konsisten bahawa salah satu sebab utama kenaikan harga barang ini adalah sistem ekonomi naungan yang didokong Barisan Nasional memberi laluan kepada beberapa monopoli utama mengherot harga barang.

63. Dalam konteks ini jugalah, saya ingin menyentuh mengenai perjanjian kerjasama yang dinamakan Comprehensive Collaboration Framework (CCF) di antara MAS and AirAsia, yang menjadi isu nasional kebelakangan ini.

64. Kebimbangan rakyat dan kakitangan MAS adalah bertempat. Pertama, MAS adalah sebuah institusi nasional yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kerajaan telah melakukan pelbagai rombakan sejak penglibatan Tan Sri Tajuddin Ramli, kemudian diikuti oleh penstrukturan wide asset unbundling (WAU) yang diterajui oleh Tan Sri Azman Mokhtar, dan diikuti pula oleh kempen perang harga dengan AirAsia oleh Dato’ Seri Idris Jala.

65. Sepanjang tempoh 15 tahun ini, pelbagai janji ditabur oleh rakyat dan pelbagai pengorbanan dibuat oleh kakitangan MAS, namun keadaannya tetap sama. Oleh itu, kita harus faham kenapa seluruh rakyat Malaysia menyambut pengumuman CCF ini dengan sinis.

66. Sementara saya ingin memberi peluang kepada pengurusan baru MAS melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan melalui CCF, saya juga ingin mempersoalkan kenapa perlunya Dato’ Seri Tony Fernandez diberi permaidani merah untuk memiliki MAS melalui pertukaran saham ini?

67. Banyak syarikat-syarikat gergasi dunia memeterai perjanjian kerjasama dengan saingan mereka tetapi ia tidak melibatkan perpindahan hak milik seperti mana yang berlaku di antara MAS dan AirAsia.

68. Sebab itu, sentimen kakitangan MAS dan rakyat Malaysia yang mahukan integriti dan warisan MAS sebagai tonggak penerbangan Malaysia dikekalkan wajib dihormati oleh kerajaan.

69. Mengambil kira perkara-perkara ini, saya menuntut supaya Menteri memberi jaminan berikut:

 • Penstrukturan MAS di bawah CCF ini tidak boleh mengambil jalan pintas membuang pekerja sementara rompakan-rompakan lain melibatkan kroni tidak dihentikan;
 • Untuk mengelakkan wujudnya monopoli penerbangan domestik yang dikawal oleh AirAsia, kerajaan mesti memberi hak kepada MAS untuk menentukan harga tiketnya mengikut kesesuian kepentingan komersilnya, termasuklah untuk terus menawarkan harga-harga tiket rendah yang mampu ditanggung oleh rakyat walaupun MAS beroperasi sebagai sebuah penerbangan premium; dan
 • Pengurusan baru MAS diberikan sepenuh kebebasan untuk melakukan semua reformasi pentadbiran dan perniagaan untuk menghentikan semua kontrak atau campur tangan politik yang tidak menguntungkan MAS.

70. Saya yakin jika ketiga-tiga jaminan ini dilaksanakan, ia akan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia dan MAS khususnya.

Oleh Mohamed Azmin Ali

Saudara-saudari yang dihormati sekalian,

Wacana malam ini amat bertepatan dengan masa di mana polemik yang mendepani rakyat Malaysia hari ini berupaya untuk mencelarukan pemikiran rakyat setelah 54 tahun negara Malaysia merdeka. Persoalan pokok ialah apa signifikan sejarah ? Perdebatan juga sedang hangat membicarakan apakah ada keperluan untuk menulis semula sejarah atau sekadar memberi tafsiran baru kepada sejarah pembentukan negara Malaysia ?

Sejarah bukan sekadar catatan rentetan peristiwa masa lalu. Saya telah menggamit perhatian YAB Menteri Pelajaran dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada 5 Oktober 2011 yang lalu dengan mencadangkan sejarah juga harus dilihat dalam konteks falsafahnya atau ‘underlying ideas’  dan cabaran ahli-ahli sejarah masa kini adalah untuk memaknai prinsip dan falsafah sejarah dalam usaha untuk merangka masa depan negara dan bangsa yang bertamadun. YAB Tan Sri Muhyiddin Yasin yang juga Timbalan Perdana Menteri menyambut saranan dengan bersetuju bahawa rakyat perlu memahami sejarah dalam konteks falsafah dan latar belakang negara Malaysia.

Sebagai contoh, mengapa pembunuhan J W W Birch pada 2 November 1875 di Pasir Salak itu penting dan merupakan satu fakta sejarah? Pembunuhan itu mempunyai nilai sejarah kerana ia adalah manifestasi penentangan terbuka rakyat terhadap Perjanjian Pangkor. Peristiwa itu merupakan titik mula penjajahan British di Tanah Melayu. Penjajahan tetap penjajahan, meskipun ianya dilakukan melalui perjanjian.

Amat malang sekali, polemik sejarah hari ini mengheret aliran fahaman politik sempit dalam perdebatan. Mutakhir  ini rakyat Malaysia dikejutkan dengan kenyataan pimpinan Majlis Profesor Negara yang mendakwa Persekutuan Tanah Melayu tidak pernah dijajah. Sekali lagi saya menuntut penjelasan di Dewan Rakyat dalam sesi yang sama berhubung perkara ini dan YAB Menteri Pelajaran telah menyanggah kenyataan pimpinan Majlis Profesor Negara dan mengambil pendirian bersetuju bahawa negara ini pernah dijajah. Pertembungan pendapat di antara Tan Sri Muhyiddin dan Majlis Profesor Negara menguatkan lagi hujah bahawa ada keperluan untuk menulis semula sejarah yang mendasari falsafah dan fakta yang adil.

Sesebuah negara itu dijajah apabila ia hilang kedaulatan. Apa jua istilah yang digunakan – ‘indirect rule’, ‘naungan’ Perjanjian Pangkor membuka jalan yang akhirnya menyebabkan negeri-negeri Melayu satu demi satu kehilangan kedaulatan. Hujah Zainal Kling bahawa “kita tidak pernah dijajah tetapi kita hanya dinaungi” adalah cetek dan dangkal.  Lord Lugard dalam kajiannya tentang ‘Direct and Indirect Rule in Nigeria’ pernah mengupas isu ini. Jelas, kajian beliau merumuskan bahawa ‘naungan’ kolonial tetap dianggap sebagai negara jajahan.

Kita tidak menafikan begitu banyak penulisan sejarah yang menjurus mengupas perjuangan menuntut kemerdekaan. Akan tetapi, kita gusar setelah berpuluh tahun merdeka, makna sebuah kemerdekaan itu gagal diungkapkan dengan teliti dan jujur. Apa yang dicanangkan, kemerdekaan hanyalah usaha UMNO dan sekutunya semata-mata.

Penulisan sejarah di negara kita khususnya penulisan sejarah di sekolah-sekolah adalah bertentangan dengan falsafah sejarah yang bebas. Falsafah sejarah yang kita warisi sekarang adalah falsafah lama berdasarkan hegemoni UMNO. Memandangkan UMNO menguasai politik negara selama lebih 50 tahun, maka buku-buku sejarah ditulis berdasarkan konsep ketuanan Melayu dan hegemoni Melayu demi survival dan kelangsungan kuasa politik UMNO. Winston Churchill pernah berkata: “History is written by the victors”. Namun apa yang diungkapkan oleh Churchill bertentangan dengan prinsip kebenaran, keadilan dan kebebasan.

Lord Acton, seorang ahli sejarah yang amat berpengaruh dalam disiplin penulisan sejarah, menganjurkan sejarah sebagai sejarah kebebasan, ‘history as the history of freedom’. Kebebasan harus mendasari falsafah sejarah. Tugas ahli sejarah adalah untuk menulis sejarah jatuh dan bangunnya kebebasan dalam tamadun dan mencari susur galur kebebasan dalam drama kemanusiaan dari zaman ke zaman. Falsafah amat penting kerana ia adalah ‘guiding idea’ atau panduan kepada penulisan serta konsepsi sejarah yang ditafsirkan. Oleh itu, apakah falsafah sejarah yang akan menjadi idea pemandu untuk menulis sejarah negara Malaysia ?

 

Kalau kita mengimbau sejarah di rantau Alam Melayu termasuk Melaka sebagai ‘trading society’, saya berpendapat bahawa sejarah negara kita selama ini tidak berlaku adil kepada sifat kosmopolitan dan kemajmukan. Rupa bangsa Malaysia adalah ‘cosmopolitan society’ (citizen of the world). Nyata buku-buku sejarah di Malaysia tidak mencerminkan masyarakat Malaysia yang majmuk. Dalam masyarakat kosmopolitan, sudah tentu wujud pemikiran atau fahaman yang berbeza dan harus diraikan. Cabaran utama ahli-ahli sejarah masa kini ialah menulis semula sejarah berdasarkan konsep Malaysia sebagai kosmopolitan.

Saya bertegas untuk mengangkat falsafah kosmopolitanisme untuk melawan hegemoni UMNO yang membelenggu sejarah negara kita. Kosmopolitanisme adalah falsafah yang mendukung dan meraikan idea kepelbagaian di mana tamadun, agama, dan pelbagai budaya bertembung dalam semangat toleransi, saling menghormati, tanpa sebarang prasangka buruk. Kosmopolitan ini adalah sifat sebagaimana zaman Kesultanan Melayu Melaka. Muhammad Yusoff Hashim menyatakan bahawa Melaka adalah sebuah bandaraya kosmopolitan dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar nusantara. Dengan idea kosmopolitan ini, saya yakin bangsa dan negara Malaysia dapat hidup dalam kesejahteraan pelbagai bangsa, kepercayaan dan kebudayaan.

Sejarah merupakan kisah masa lampau yang harus kita teliti secara adil supaya kita dapat melihat sejarah secara luas daripada segenap perspektif. Sejarah harus diteliti secara konseptual berdasarkan fakta-fakta asas yang diperolehi sebelum di atur secara tersusun dan dilengkapkan sebagai satu siri pensejarahan yang kompleks. Sejarah tidak boleh kita nilai hanya berdasarkan satu aliran pemikiran atau fahaman yang akhirnya akan menutup ruang penilaian kepada sejarah-sejarah yang lain.

Misalnya, apakah sejarah perjuangan kemerdekaan di Tanah Melayu hanya sekadar merupakan perjuangan orang-orang Melayu sahaja? Jika fahaman kita begitu, maka apakah pula peranan yang dimainkan oleh masyarakat Cina dan India? Dengan bahasa yang lebih mudah, kita menolak andaian bahawa sejarah adalah bersifat hitam-putih. Pandangan tersebut adalah salah dan tidak bertanggungjawab terhadap sejarah-sejarah lain yang juga signifikan terhadap pembangunan bangsa kita pada hari ini.

Kerana itu, sejarah tidak boleh dipandang remeh. Sejarah harus dimaknai dengan visi yang jelas terhadap pembentukan sebuah masyarakat moden. Jika sejarah tidak diberi makna yang tepat dan didasari falsafah yang jelas, maka ia tidak akan mewujudkan perasaan self-belonging dalam diri rakyat yang akan menjadi kekuatan untuk membangunkan bangsa. Malah ia mungkin akan mewujudkan sikap-sikap negatif seperti etnosentrisme yang akan memunculkan sikap rasisme dalam sesebuah masyarakat yang kemudiannya akan menjadi batu penghalang kepada usaha menyatukan masyarakat Malaysia yang bersifat rencam.

Kita lihat bagaimana sejarah 13 Mei 1969 yang seringkali dijadikan modal propaganda pemerintah untuk mencetuskan perasaan takut di kalangan rakyat pelbagai kaum. Begitu juga dengan peristiwa serangan komunis yang dijadikan perkakas untuk mempertahankan akta-akta draconian seperti ISA dan lain-lain. Hanya dengan cara ini, maka mereka dapat mempertahankan kekuasaan mereka, dalam masa yang sama mengaburi pengetahuan rakyat tentang sejarah yang berlaku.

Oleh kerana itu, kita harus memperbaiki keadaan hari ini. Sejarah harus kita berikan konsepsi yang benar-benar boleh membentuk jati diri bangsa Malaysia. Justeru apakah rupa bentuk bangsa Malaysia yang kita mahukan? Sudah tentu kita mahukan bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya serta bebas berinteraksi dengan harmoni antara satu sama lain.

Perhimpunan Aman BERSIH 2.0 adalah manifestasi kebangkitan dan perjuangan rakyat yang kosmopolitan. Kita boleh lihat sendiri bagaimana rakyat Malaysia pelbagai kaum yang berjaya meruntuhkan tembok ketakutan dan saling bersatu atas prinsip perpaduan masyarakat majmuk yang mempunyai matlamat yang jelas untuk membina sebuah negara merdeka yang bebas dan demokratik.

Ini membuktikan kepekaan generasi hari ini terhadap sejarah atau apa yang disebut sebagai historical concerns adalah berbeza daripada sebelumnya. Rakyat kini mempunyai pandangan dan keyakinan yang bertunjangkan nilai-nilai yang universal seperti kebebasan, keadilan, kemanusiaan dan lebih bersifat terbuka terhadap apa-apa pandangan sekalipun. Realiti inilah yang membongkar segala peristiwa-peristiwa sejarah yang cuba dipadamkan oleh pemerintah.

Sikap dan pandangan rakyat ini juga membawa kepada wujudnya sifat inquiry atau perasaan ingin tahu yang tinggi dalam masyarakat. Kerana itu, mereka akan terus mencari dan menyingkap sejarah yang pernah berlaku tidak kira perjuangan rakyat sama ada Melayu, India, Cina atau aliran fahaman bahkan bentuk perjuangan yang dilakukan.

Rakyat sudah tidak lagi sekadar patuh kepada naratif sejarah perjuangan Tunku Abdul Rahman untuk menuntut kemerdekaan. Tetapi rakyat mula menilai secara adil sejarah perjuangan tokoh-tokoh lain seperti Dr Burhanuddin al-Helmi, Ahmad Boestamam, Ustaz Abu Bakar Baqir, Tok Janggut, Tan Cheng Lock, E.E.C Thuraisingam termasuk juga Mat Indera. Perjuangan kebangsaan bersifat majmuk ini dilihat sebagai suatu bentuk perjuangan yang ideal dan diidam-idamkan oleh generasi masa kini.

Justeru itu saya katakan daripada awal bahawa kita harus memberikan nafas baru kepada sejarah negara ini. Kita harus membawa idea falsafah sejarah yang kosmopolitan untuk kepentingan dan keharmonian rakyat. Saya menukilkan bait dari Zabur-e-Ajam karya Muhammad Iqbal.

“Membakar semangat baru,

Untuk bangsa dan zaman ini;

Memberi nyawa baru,

Kepada jasad yang telah tua.”

Kita tidak boleh hanya sekadar menerima sejarah-sejarah yang telah ditulis. Usaha penulisan semula sejarah dan juga kajian semula terhadap sejarah-sejarah lepas perlu perhatian semula. Dalam sidang Dewan Rakyat baru-baru ini, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan telah memberikan hujah yang menyinggung usaha penulisan semula sejarah. Memetik kata Arnold Toynbee bahawa : “Jangan diselewengkan apa-apa fakta dalam sejarah sekiranya fakta itu telah tidak timbul sebagai isu dalam tempoh berdekad-dekad ”, Dr. Rais berpendapat setelah 54 tahun kita merdeka maka sejarah kita sudah mantap.

Sejarahwan yang tidak mahu kajiannya itu disanggah adalah seperti sejarahwan yang diungkapkan oleh Wilhelm Von Humboldt : “The historian, like the draftsman, will produce caricatures if he merely depicts the specific circumstances of an event by connecting them with each other as they seemingly present themselves”. Mereka tidak mahu sejarah lain di angkat dengan tujuan untuk meneruskan hegemoni pemerintah kepada rakyat.

Sebagai generasi hari ini, kita harus berjiwa besar. Sejarah harus kita jadikan pedoman untuk kita sama-sama membina masa depan negara yang lebih baik. Sejarah adalah pengalaman praktikal yang harus kita jadikan iktibar. Thucidides mengungkapkan : “History is philosophy teaching by examples”. Saya yakin kekayaan sejarah yang kita miliki harus kita dakap untuk merealisasikan sebuah negara Malaysia yang baru.

Generasi hari ini khususnya golongan muda perlu mengambil peranan untuk memastikan sejarah tidak hanya menjadi sekadar rentetan peristiwa yang tidak memberi sebarang makna kepada masa hadapan. Kita harus ingat bahawa sejarah bukan sahaja perkara yang telah berlaku, tetapi sejarah juga adalah peristiwa yang boleh dicipta.

Sejarah perjuangan rakyat memperjuangkan kemerdekaan negara masih belum selesai sekiranya kezaliman dan penafian hak kebebasan rakyat masih terus berleluasa. Perjuangan kebebasan adalah perjuangan universal.

To be faithful to our ancestors is not to preserve the ashes of their fire but to rekindle (transmit) its flame” – Roger Garaudy.

Setia kepada leluhur bukan bermaksud memelihara abu daripada api yang membakar akan tetapi menyempurnakan percikan kepada yang lain.

Kita juga harus mencipta sejarah. Sejarah perjuangan rakyat menuntut sebuah negara bangsa yang unggul.

Sebelum saya akhiri ucapan saya pada malam ini, saya ingin memetik syarahan umum Syed Naquib Alatas : “Andaikata ini benar berlaku kelak, maka dengan demikian kita telah mencantumkan semula sejarah baru dan lama, mengikut dan mempererat semula tali perhubungan terus menerus antara sejarah lama dan sejarah baru yang telah terputus itu”.

7 Oktober 2011

Shah Alam

 

MUQADDIMAH

1. Terima kasih dan tahniah kepada pasukan belanjawan Pakatan Rakyat yang berjaya menghasilkan sebuah dokumen yang lengkap dan menyeluruh, walaupun mereka tidak dibantu oleh perunding dan firma media antarabangsa yang mahal.

2. Keupayaan Pakatan Rakyat menghasilkan sebuah belanjawan menyeluruh yang berlandaskan semangat reformasi rakyat adalah satu mercu tanda kematangan dan kesediaan Pakatan Rakyat menjadi kerajaan persekutuan yang baru. Belanjawan yang bertemakan “Kesejahteraan Untuk Semua” ini lengkap mencerakinkan dengan terperinci unjuran pendapatan, perbelanjaan dan peruntukan untuk program-program nasional yang meniupkan roh kebajikan seperti yang diperjuangkan oleh Pakatan Rakyat.

3. Belanjawan ini akan menjadi penanda aras dan penimbal balik kepada belajawan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri pada 7 Oktober ini. Saya yakin rakyat yang serba matang dan mahir menilai akan membandingkan kedua-dua dokumen dan Insya Allah menguatkan lagi iltizam rakyat menuntut perubahan di negara yang kita cintai.

BAB 1: MAQASSID BELANJAWAN MENGANGKAT KEPERLUAN RAKYAT

4. Proses pembentangan dan meluluskan belanjawan setiap tahun hanya dijadikan rutin oleh Barisan Nasional hingga mengenepikan matlamat sebenar sebuah kerajaan merangka dan membentangkan belanjawan kepada rakyat.

5. Apakah wajar belanjawan hanya dilihat sebagai satu senarai gula-gula yang hendak ditawarkan kepada rakyat beberapa bulan sebelum pilihanraya umum, sedangkan bertahun-tahun sebelum itu rakyat ditindas? Di mana kewarasan sebuah kerajaan apabila fokus setiap belanjawan hanyalah kepada perkara-perkara yang penting kepada golongan kecil niagawan kaya dan kroni-kroni mereka, sedangkan kebajikan rakyat diketepikan?

6. Sebab itu Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat mengambil pendekatan yang sangat berbeza. Sementara kita memberi perhatian kepada perkara-perkara makro ekonomi (baik persoalan defisit, pelaburan swasta, angka-angka pertumbuhan, keberdayasaingan ekonomi negara), kita jangan sekali-kali alpa bahawa maqassid perancangan belanjawan adalah untuk mengangkat keperluan rakyat mengatasi yang lain.

7. Makanya, prinsip asas yang menjadi teras kepada Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat adalah seperti berikut:

a. Membantu rakyat dalam masa terdekat untuk mengharungi suasana ekonomi yang semakin terhimpit;

b. Menjamin kelangsungan kewangan negara dengan tumpuan khusus untuk mengurangkan defisit;

c. Menambahnilai perbelanjaan negara agar peruntukan benar-benar sampai kepada rakyat dengan memerangi rasuah dan penyelewengan;

d. Memperkasakan keupayaan ekonomi rakyat dalam jangka masa sederhana dan panjang melalui rekayasa latihan teknikal, vokasional dan penggajian yang memartabatkan rakyat; dan

e. Mengukuhkan lagi arus reformasi politik yang menjadi prasyarat dan pendinding dari anasir-anasir yang mahu membolot kekayaan negara untuk mereka dan kaum kerabat mereka sahaja.

8. Oleh yang demikian, Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat akan memperuntukkan RM220 bilion berasaskan kepada sasaran untuk mengekang defisit pada kadar 4.4% daripada KDNK. Walaupun jumlah ini melibatkan penjimatan perbelanjaan sebanyak RM14 bilion dari kadar yang dibelanjakan oleh Barisan Nasional, kita yakin melalui pengurusan wang negara yang lebih berhemah, telus, bertanggungjawab dan berkesan, jumlah RM220 bilion ini akan memberi 20% nilai tambah kepada rakyat, berbanding apa yang dibelanjakan oleh Barisan Nasional selama ini.

9. Keseluruhan RM220 bilion ini akan digunakan sebaiknya untuk mengimbangi keperluan membaiki kerangka ekonomi negara yang kian punah di bawah Barisan Nasional dan membela rakyat dalam suasana yang semakin mendesak.

10. Defisit tahun 2011 yang diunjurkan mencecah 6% dari KDNK membayangkan kegagalan Barisan Nasional menghentikan langkauan defisit belanjawan selama 13 tahun berturut-turut akibat ketirisan, rasuah dan penyelewengan. Oleh itu, fokus untuk mengurangkan defisit kepada angka 4.4% telah menjadi satu keperluan mutakhir demi kelangsungan kewangan negara di masa akan datang.

BAB 2: KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA MELALUI PEMBELAAN RAKYAT TERBANYAK

11. Merujuk kepada angka-angka pendapat isi rumah yang terkini, seharusnya kita menginsafi ingatan Allah SWT yang cukup jelas di dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang bermaksud: “Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu.

12. Realitinya di Malaysia sudah jauh menyimpang dari ketetapan ini. Walaupun ada pihak yang mendakwa satu Malaysia ini serupa, hakikatnya negara kita adalah negara yang majmuk kelas ekonominya.

13. Golongan mahakaya (super rich) membolot kekayaan negara dan dipisahkan dari golongan pesara tua dan warga emas yang dihimpit kenaikan harga walhal pencen dan pendapatan mereka semakin mengecil. Anak-anak muda yang memasuki alam pekerjaan terpaksa bertungkus lumus berkongsi rumah dan mengikat perut, sedang anak-anak golongan mahakaya ini seronok melancong dan berbeli belah beg-beg tangan mahal dan cincin permata.

14. Golongan pekerja masih memperjuangkan hak untuk dibayar upah yang bersesuaian dengan kos sara hidup kini dan masih ramai yang upahnya lebih kecil dari garis kemiskinan yang ditetapkan. 35% dari rakyat kita bekerja dalam sektor tidak formal seperti menjaja dan berniaga kecil-kecilan yang tidak mempunyai perlindungan kerja dan imbuhan sosial yang memadai.

15. Statistik-statistik rasmi dari Kerajaan sendiri jelas menunjukkan satu Malaysia yang caca merba dan tidak sekata agihan kekayaannya.

16. 40% dari rakyat Malaysia datang dari isi rumah yang pendapatannya kurang dari RM1,500 sebulan. ¾ dari golongan ini adalah Melayu/Bumiputra yang kononnya dibela oleh pemerintah. Lebih mendukacitakan, golongan 20% terkaya di dalam negara (termasuklah golongan mahakaya dan kaum kerabat mereka) membolot 50% kekayaan negara, sedang 40% golongan terbawah hanya menikmati 15% dari kekayaan negara.

17. Semua ini melambangkan kegagalan sebuah pentadbiran yang memusatkan kekayaan kepada segelintir kecil kroni dan kaum kerabat mereka, bertentangan dengan peringatan Allah SWT di dalam Surah Al-Hasyr tadi.

18. Kegilaan itu semakin menjadi-jadi. Terkini kita disajikan dengan berita-berita pengambilan aset-aset syarikat awam oleh entiti yang dikawal oleh beberapa kerat mahakaya dan kaum kerabat mereka, seolah-olah kekayaan sedia ada masih belum mencukupi. Jangan kita lupa bahawa senarai orang-orang terkaya di Malaysia dihiasi dengan kaum-kerabat pemerintah, baik anak-anak mantan mahupun adik kepada Perdana Menteri sedia ada.

19. Kalau anak mantan Perdana Menteri memiliki syarikat perkhidmatan petroleum yang kelima terbesar di dunia selepas penggabungan Kenchana Petroleum dan SapuraCrest yang melibatkan RM12 billion , apakah tiada anak Malaysia yang cemerlang di dalam bidang-bidang ini selain dari anak mantan Perdana Menteri?

20. Tidak cukup seorang anak mantan Perdana Menteri itu menguasai industri huluan petroleum, anaknya yang seorang lagi pula mahu menguasai industri hilirian petroleum melalui konglomerat San Miguel yang membina kekayaan hasil dari perniagaan arak .

21. Kebejatan ekonomi sebeginilah yang menyebabkan RM52 bilion saham yang diberikan kepada golongan-golongan atasan Melayu akhirnya hilang begitu sahaja. Sedang mereka bergembira dengan kekayaan mereka, rakyat di bawah merempat mencari sesuap rezeki.

22. Tatkala kadar inflasi terus kekal pada kadar sekitar 3% seperti sekarang, rakyat akan terus terbeban dengan harga barang yang menjadi jenama paling unggul Barisan Nasional.

23. Angka-angka ekonomi negara semuanya rendah-rendah belaka, kecualilah angka-angka kenaikan harga barang. Perbandingan harga barang di antara tahun 2008 dan 2011 menunjukkan bahawa harga gula telah melonjak sebanyak 66%, diikuti dengan harga 1 kilogram ayam bersih yang melonjak 37%, seterusnya harga susu bayi 1.8 kilogram mencecah kenaikan 26%, teh tarik mengalami kenaikan harga 25% dan sebungkus roti putih naik harganya sebanyak 20%.

24. Unjuran angka inflasi membayangkan sekiranya keadaan ini berterusan sehingga tahun 2015 akibat kegagalan Barisan Nasional mengawal harga barang, rakyat Malaysia akan menanggung kos barangan harian yang telah melonjak naik 50% lebih mahal dalam tahun 2015 berbanding tahun 2005, sedangkan purata kenaikan gaji dalam masa satu dekad hanyalah 2.6% .

25. Makanya, tema “Kesejahteraan Untuk Semua” adalah sangat bertepatan kerana Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat akan melaksanakan bantuan-bantuan berikut untuk mengalihkan sumber kekayaan negara dari golongan mahakaya kepada program khusus untuk mengurangkan bebanan rakyat:

a. Peruntukan subsidi sebanyak RM22 bilion dikekalkan dengan mengambil kira unjuran harga minyak mentah terkini. Ini dijangka akan mengelakkan sebarang kenaikan harga minyak di dalam tahun 2012.

b.Tumpuan khusus akan diberikan untuk menambahbaik sistem penyampaian subsidi agar ia sampai terus kepada rakyat yang memerlukan, bukannya ditadbir dan tersekat di pertengahan akibat monopoli yang diberikan kepada syarikat tertentu. Ini termasuklah penghapusan subsidi korporat yang selama ini menguntungkan golongan mahakaya dan kroni mereka seperti pemilik-pemilik penjana bebas (IPP), monopoli beras oleh BERNAS, monopoli lesen teksi oleh golongan berkepentingan dan lain-lain.

c. Kerajaan Pakatan Rakyat akan melaksanakan bayaran bonus warga emas sebanyak RM1,000 setahun kepada warga emas yang layak, berdasarkan pendapatan kurang dari RM18,000 setahun. Ia dijangka akan menelan belanja RM1.7 bilion setahun tetapi difikirkan perlu untuk membantu golongan warga emas dan pencen yang kuasa beli mereka semakin terhakis akibat kenaikan harga barang.

d. Pakatan Rakyat akan melaksanakan bayaran suri rumah sebanyak RM1,000 dalam tahun 2012 kepada mereka yang layak, untuk mengurangkan bebanan keluarga dan menggalakkan suri rumah menabung melalui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Ini akan membabitkan peruntukan RM2 bilion.

e. Bayaran tambahan (top up payment) kepada isi rumah di dalam kategori miskin tegar untuk memastikan pendapatan bulanan mencecah sekurang-kurangnya RM550. Ini difikirkan wajar sebagai langkah segera membantu golongan terbawah di dalam ekonomi negara.

f. Pada masa yang sama, mengambil kira faktor semasa dan kenaikan harga mutakhir, bayaran kepada penerima bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat akan diselaraskan kepada RM550 sebulan, dari kadar sedia ada sebanyak RM300 sebulan.

BAB 3: MENGEMBALIKAN MARTABAT RAKYAT

26. Pemerintah sedia ada sering berkelakuan angkuh apabila berhadapan dengan kesusahan rakyat. Apabila harga minyak naik mendadak, Perdana Menteri meminta rakyat mengubah gaya hidup sedangkan beliau dan keluarga menghabiskan lebih banyak masa di luar negara atas pelbagai urusan .

27. Barisan Nasional juga menyalahkan segala-galanya kepada rakyat. Hutang negara yang mencecah kadar tertinggi dalam sejarah pun dek kerana rakyat, ekonomi yang tidak dapat dipulihkan pun kerana rakyat yang kononnya mahu bertongkat. Malah, pengangguran anak-anak kita sekali pun ditohmahkan kepada sikap anak-anak muda yang kononnya terlalu memilih, sedangkan ramai pula yang tidak malu melakukan kerja-kerja bawahan walaupun berijazah.

28. Hubungan rakyat dengan pemerintah sedia ada umpama khadam dengan tuan. Kalau tidak kerana puluhan ribu rakyat turun membanjiri Kuala Lumpur bersama-sama BERSIH2.0, warna kuning sekali pun hendak diharamkan; apatah lagi menerima dengan terbuka tuntutan agar reformasi pilihanraya dijalankan.

29. Hakikatnya, masih ramai rakyat Malaysia yang hidup umpama melukut di tepi gantang. Anggaran Bank Dunia meletakkan bahawa 34% daripada tenaga kerja masih dibayar di bawah kadar RM700 sebulan, bermakna satu pertiga daripada tenaga kerja Malaysia berada di bawah paras kemiskinan.

30. Persoalan gaji juga menjadi isu yang mahu dipadamkan oleh pemerintah sedia ada. Gaji yang bermaruah dan bertepatan dengan keperluan kewangan menampung hidup mengikut kos semasa bukanlah keistimewaan atau kemewahan yang dituntut oleh rakyat. Ia adalah satu konsep hak asasi manusia yang diterima pakai di seluruh dunia; bahawa setiap manusia wajar menerima upah yang membolehkan dia menampung kos asas kehidupan seperti kediaman, makanan, pendidikan dan perubatan.

31. Oleh yang demikian, kemelut tuntutan gaji minima yang berpanjangan dan tidak berkesudahan melambangkan persepsi pemerintah yang memandang rendah kepada rakyat, seolah-olah rakyat menagih dan meminta sedekah. Kuasa untuk menentukan gaji minima terus dipusatkan di tangan Menteri, justeru Akta Majlis Rundingan Gaji Kebangsaan yang dibentangkan baru-baru ini tidak lebih dari helah untuk menutup keengganan Barisan Nasional melaksanakan gaji minima.

32. Tabiat merendah-rendahkan martabat rakyat ini semakin berleluasa sehingga mengenepikan kakitangan perkhidmatan awam. Umum mengetahui bahawa pentadbiran Perdana Menteri lebih gemar menggunakan khidmat perunding luar atau mereka yang dibawa masuk dan dibayar gaji besar daripada tenaga pakar sedia ada di dalam perkhidmatan awam. Kerajaan mengeluh apabila berhadapan dengan masalah gaji perkhidmatan awam, tetapi kontrak ratusan juta kepada perunding asing diluluskan dengan sewenang-wenangnya.

33. Beberapa dasar pemerintah sekarang juga tidak membantu memperkasakan rakyat meningkatkan keupayaan ekonomi mereka. Kegagalan membina sistem latihan teknikal dan vokasional yang baik dan ketiadaan universiti-universiti berorientasikan teknikal yang menekankan kepada skim perintis dengan industri menyebabkan wujudnya jurang di antara kehendak industri dan kemahiran tenaga kerja.

34. Mengambil kira perkara-perkara ini, untuk mengembalikan martabat rakyat dan menghentikan pendekatan yang meremeh temehkan rakyat seperti yang diamalkan pemerintah sedia ada, Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat memperuntukkan perkara-perkara berikut:

a. Gaji minima akan diperkenalkan dan dikuatkuasakan. Pakatan Rakyat akan menggunapakai mekanisme penetapan gaji yang terbukti berkesan di negara-negara lain dengan meminda semua akta sedia ada. Gaji minima sebanyak RM1,100 akan disyorkan untuk diangkat dan dikuatkuasakan;

b. Pengenalan gaji minima dijangka akan memanfaatkan 300,000 orang kakitangan awam yang berada di bawah RM1,100;

c. Tangga gaji kakitangan awam akan diselaraskan berikutan pengenalan gaji minima dan melibatkan kenaikan gaji kakitangan awam yang lain mengikut tangga gaji masing-masing;

d. Pakatan Rakyat akan melaksanakan pembayaran elaun pendidik sebanyak RM500 sebulan bagi setiap orang guru seperti yang dijanjikan di dalam Buku Jingga;

e. Penyelarasan gaji kakitangan awam berikutan pengenalan gaji minima dan janji Buku Jingga akan melibatkan peruntukan tahunan sebanyak RM5.9 bilion;

f. Pakatan Rakyat akan menghentikan serta-merta kecenderongan dan amalan menggunapakai tenaga perunding dalam proses keputusan kerajaan seperti amalan sekarang dan mengembalikan pengaruh dan kedudukan kakitangan awam dalam proses kerajaan;

g. Peruntukan tambahan RM1.3 bilion untuk menambahbaik skim latihan vokasional dan teknik di semua peringkat termasuk naiktaraf kursus ijazah sedia ada supaya berorientasikan pendidikan universiti teknikal;

h. Peruntukan tambahan RM1 bilion untuk perumahan awam yang akan dipacu melalui perkongsian pintar bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan negeri;

i. Pelaksanaan skim “Bina dan Jual” secara berperingkat bermula dengan skim perumahan awam untuk memastikan tiada rakyat Malaysia yang teraniaya akibat projek perumahan terbengkalai; dan

j.Penganugerahan lesen-lesen secara terus kepada rakyat dan pemohon dengan membatalkan sistem payung dan konsesi yang digunapakai; bermula dengan pemberian lesen teksi secara terus kepada pemandu-pemandu teksi.

BAB 4: MENJAMIN KELANGSUNGAN KEWANGAN NEGARA

35. Laporan Bank Negara Malaysia yang terkini bertarikh 30 September 2011, berdasarkan angka hutang negara setakat suku kedua 2011 menunjukkan jumlah hutang negara telah mencecah RM437 bilion. Jika unjuran KDNK bagi 2011 dibuat berdasarkan pertumbuhan 5%, maka kadar keberhutangan negara telah mencecah 53% dari KDNK negara. Pada tahun 2007, kadar ini hanyalah 42% dari KDNK negara.

36. Kadar keberhutangan rakyat Malaysia juga merunsingkan. Jumlah hutang oleh isi rumah Malaysia telah mencecah RM577 bilion pada akhir 2010, iaitu 77% dari KDNK sedangkan pada tahun 1997, ia hanyalah 33% dari KDNK. Maknanya, di bawah pentadbiran Menteri-menteri Kewangan yang kebetulannya semuanya Perdana Menteri sejak tahun 1998, rakyat Malaysia terpaksa berhutang lebih sehingga kadar keberhutangan meningkat sekali ganda dalam masa 13 tahun sahaja.

37. Keadaan diburukkan lagi dengan kadar defisit yang berpanjangan sejak mantan-mantan Perdana Menteri dan Perdana Menteri sekarang memegang tampuk perbendaharaan negara. Defisit negara diunjurkan mencecah 6% bagi tahun 2011, jauh tersimpang dari janji Perdana Menteri untuk mengurangkan defisit ke kadar 5.2% seperti yang dibentangkan di dalam belanjawan dan Rancangan Malaysia Kesepuluh.

38. Malaysia tidak memerlukan perunding ekonomi antarabangsa yang mahal-mahal untuk memahami ancaman defisit dan hutang kepada kelangsungan kewangan dan kestabilan negara.

39. Rentetan krisis kewangan di Eropah dan Amerika Syarikat secara jelas mengajar kita bahawa negara-negara yang tata kelolanya lemah, berbelanja berlebihan melalui hutang dan disalahtadbir ekonominya adalah negara-negara yang paling terkesan apabila berlaku kejutan ekonomi dunia.

40. Malangnya, apabila ini berlaku, rakyatlah yang menjadi mangsa dan terpaksa menanggung beban pelbagai tindakan susulan yang diambil.

41. Oleh yang demikian, tumpuan untuk mengekang defisit sewajarnya menjadi tumpuan utama agar kita berjaya menghentikan kitaran memusnahkan akibat tabiat berhutang yang diamalkan Barisan Nasional selama ini.

42. Saya juga ingin menegaskan bahawa persoalan defisit bukanlah persoalan melebarkan jaringan percukaian agar lebih ramai rakyat membayar cukai. Usaha mengekang defisit perlu ditumpukan kepada usaha mengawal perbelanjaan dan mewujudkan tata kelola kewangan terlebih dahulu; berbanding sikap Barisan Nasional yang cepat melatah untuk mengenakan cukai baru seperti Cukai Barangan dan Jualan (GST).

43. Mengambil kira keperluan untuk memulihkan asas kewangan negara dan menjamin kelangsungan kewangan negara, Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat akan melaksanakan perkara-perkara berikut:

a. Memotong belanjawan Perdana Menteri sebanyak RM10 bilion dengan mengembalikan peruntukan ini kepada kementerian-kementerian yang berkenaan dan mengurangkan kecenderongan berbelanja berlebihan oleh Perdana Menteri;

b. Sasaran mengekang defisit yang drastik iaitu pada kadar 4.4% bagi tahun 2012, berbanding sasaran-sasaran yang menyimpang sebelum ini;

c. Dividen dari PETRONAS diunjurkan pada kadar RM26 bilion sahaja, iaitu RM4 bilion lebih rendah dari amalan semasa Barisan Nasional walaupun keuntungan PETRONAS dijangka melonjak naik dalam tahun 2012 akibat harga minyak mentah yang tinggi. Ini bertujuan memastikan PETRONAS mempunyai sumber yang mencukupi untuk berkembang dan menjamin masa depan negara;

d. Penjualan lesen import (AP) akan dibuat melalui proses lelongan yang dijangka akan menambah pendapatan negara sebanyak RM1.2 bilion;

e. Pendekatan perolehan kerajaan akan dipinda untuk mengamalkan tender terbuka dengan jaminan skim-skim khas untuk Melayu/Bumiputra dan golongan-golongan yang memerlukan diperkenalkan bagi melatih usahawan-usahawan baru berteraskan kebolehan dan merit;

f. Menyemak kembali kontrak-kontrak pembelian senjata oleh Kementerian Pertahanan untuk memastikan nilai tambah kepada strategi dan keperluan pertahanan negara;

g. Tumpuan kepada memaksimakan pendapatan negara dengan mengutip hutang-hutang, tunggakan dan penyelewengan membabitkan dana dan aset negara; dan

h. Mengembalikan cukai-cukai eksais dan duti yang dibatalkan oleh Perdana Menteri ke atas barang-barang mewah seperti beg tangan, seluar dalam berjenama dan lain-lain atas pertimbangan kategori barangan ini hanya digunakan oleh golongan mewah. Maka sewajarnya cukai yang berpatutan disumbangkan untuk memperkemaskan kewangan negara.

BAB 5: MEMBINA KEANJALAN DAN DAYA SAING EKONOMI

44. Ekonomi negara perlu beralih kepada sektor bernilai tinggi untuk menambah pendapatan rakyat dan negara. Model ekonomi kos rendah yang banyak menggunapakai tenaga asing yang murah sebenarnya merompak rakyat Malaysia dari segi peluang ekonomi. Saban tahun, pekerja-pekerja asing juga menghantar puluhan bilion wang ringgit keluar dari Malaysia.

45. Niagawan-niagawan yang terlalu mempertahankan model ekonomi seperti ini sebenarnya mengambil subsidi dari rakyat Malaysia kerana keuntungan mereka adalah hasil dari menidakkan rakyat Malaysia dari peluang pekerjaan pada gaji yang munasabah.

46. Daya saing ekonomi negara juga memerlukan penglibatan lebih tinggi golongan wanita untuk merealisasikan potensi ekonomi mereka. Pakatan Rakyat mensasarkan penglibatan wanita dalam tenaga kerja mencecah 55% menjelang 2015, berbanding kadar 43% sekarang.

47. Kita juga perlu merubah struktur ekonomi yang mempertahankan dan mengkayakan beberapa kerat mahakaya melalui konsesi-konsesi yang meningkatkan kos operasi dan perniagaan. Pertembungan di antara sektor swasta dan syarikat milik kerajaan juga perlu dikurangkan untuk mengembalikan kerancakan pelaburan swasta dalam ekonomi negara.

48. Oleh yang demikian, Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat mencadangkan perkara-perkara berikut:

a. Menubuhkan Suruhanjaya Perjanjian Awam Negara untuk menilai kembali konsesi-konsesi yang tidak adil untuk menghentikan herotan kos operasi dan perniagaan yang ditanggung oleh rakyat dan niagawan;

b. Meminda Akta Persaingan 2011 supaya turut meliputi sektor-sektor penyiaran, telekomunikasi, tenaga dan sektor bermonopoli lain untuk memecahkan monopoli;

c. Sasaran pengurangan pekerja asing yang jelas menjelang 2015 mengikut sektor ekoran pengenalan gaji minima; dan

d. Elaun penjagaan anak sebanyak RM1,000 setahun kepada ibu-ibu yang layak untuk menggalakkan penyertaan lebih ramai wanita di dalam tenaga kerja; dipadankan dengan pelaburan kerajaan untuk membina pusat penjagaan kanak-kanak yang menepati piawaian.

BAB 6: KESEJAHTERAAN SEKATA DAN SEADILNYA

49. Pemusatan sumber dan kawalan kewangan yang keterlaluan kepada Kerajaan Pusat menindas kerajaan-kerajaan negeri sehingga mewujudkan jurang ekonomi yang luas di antara wilayah-wilayah, terutamanya di antara Sabah, Sarawak dan negeri-negeri di Pantai Barat.

50. Oleh yang demikian, tumpuan yang jelas perlu diberikan untuk mempercepatkan pembangunan di wilayah-wilayah ini terutamanya pembinaan infrastruktur termasuklah jaringan lebuhraya-lebuhraya yang menghubungi seluruh Sabah dan Sarawak.

51. Konsep perkongsian sumber dan tanggungjawab kerajaan persekutuan dan negeri-negeri juga perlu dikaji semula untuk memastikan kebertanggungjawaban dan kepakaran pentadbiran dipadankan dengan sumber kewangan yang bertepatan.

52. Mengambil kira perkara-perkara ini, Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat memutuskan perkara-perkara berikut:

a. Pindaan kepada Akta Geran Kapita 2002 untuk beralih dari mekanisme bayaran tetap seperti sekarang kepada prinsip formula berdasarkan faktor-faktor seperti sumbangan ekonomi, keperluan pembangunan, pendapatan rakyat dan kedudukan sosio ekonomi setiap negeri;

b. Peruntukan tambahan sebanyak RM3.6 bilion untuk pembangunan luar bandar; dan

c. Peruntukan khas sebanyak RM100 juta untuk program-program pembersihan dan pengindahan desa di seluruh negara.

BAB 7: MENGUKUHKAN ARUS REFORMASI RAKYAT

53. Semua perancangan ekonomi yang dibuat hanyalah kekal menjadi diskusi akademik kecuali disertakan dengan iltizam untuk melaksanakan reformasi politik dan pentadbiran.

54. Suasana yang kondusif akan diwujudkan yang secara langsung membolehkan perubahan-perubahan ekonomi berlaku bila mana sistem pentadbiran dan dokongan adalah telus, amanah, bertanggungjawab dan berasaskan kerangka tata kelola yang baik.

55. Akhirnya, perbezaan ketara di antara Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat yang mengangkat Kesejahteraan Untuk Semua, dengan belanjawan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri adalah dari segi siapa yang boleh melaksanakan reformasi-reformasi ekonomi ini dengan berkesan.

56. Sebab itu kita tidak boleh lari dari pengajaran Kitab al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun, yang antara lain menggambarkan kemusnahan apabila pimpinan kerajaan bergelumang dengan “salah laku, buruk akhlak, ketidakikhlasan dan tipu daya untuk mengaut kekayaan. Hati mereka memikirkan dan mencari jalan untuk menggunakan semua helah bagi tujuan itu. Akibatnya rakyat pun turut terheret dengan penipuan, perjudian, kecurian dan riba”.

57. Rakyat berhak mempersoalkan keikhlasan dan komitmen Barisan Nasional untuk menjalankan reformasi – baik reformasi politik, ekonomi atau sosial kerana rekod caca merba dan tipu daya mereka yang bergantung sepenuhnya kepada kepercayaan mereka bahawa rakyat mudah lupa. Sebab itu Perdana Menteri mengumumkan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri tetapi kemudiannya menyebut pula akta gantian – maknanya perkara yang sama, Cuma sanggul dan cincin yang berbeza sebagai hiasan.

58. Dalam kehangatan menghadapi Pilihanraya Umum ke-13, rakyat juga tidak boleh alpa dengan pelbagai laporan dan bukti yang mempersoalkan ketulusan dan integriti daftar pemilih. Kalau selama ini kita percaya pelbagai helah digunakan untuk membenarkan pengundi hantu merosakkan amalan demokrasi di negara ini, pengesahan terbaru mengenai pemberian hak mengundi kepada warga negara Bangladesh mengukuhkan lagi persepsi rakyat bahawa Suruhanjaya Pilihanraya adalah tidak telus.

59. Oleh yang demikian, seluruh rancangan ekonomi perlu dijalankan seiringan dengan proses reformasi politik dan pentadbiran. Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat akan melaksanakan perkara-perkara berikut untuk mengukuhkan lagi arus reformasi rakyat:

a. Melaksanakan sepenuhnya janji-janji di dalam Buku Jingga termasuk pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri, akta-akta bersabit media dan percetakan, Akta Rahsia Rasmi dan Akta Universiti dan Kolej Universiti;

b. Membentangkan Akta Pemulihan Demokrasi seperti yang dicadangkan Pakatan Rakyat dalam tahun 2011 untuk memansuhkan semua peruntukan undang-undang yang bertentangan dengan amalan demokratik;

c. Melaksanakan serta-merta semua tuntutan BERSIH2.0;

d. Merombak Jabatan Perdana Menteri dengan menaiktaraf jabatan-jabatan bersabit tata kelola dan pertanggungjawab nasional seperti SPR, SPRM, Biro Pengaduan Awam dan lain-lain supaya bertanggungjawa terus kepada Parlimen;

e. Pengenalan laporan setengah tahun perbelanjaan dan prestasi kewangan negara yang dibentangkan ke Parlimen bersama-sama dengan laporan Ketua Audit Negara; dan

f. Pembentukan tujuh Jawatankuasa Parlimen untuk membahaskan belanjawan di peringkat Jawatankuasa secara terperinci.

PENUTUP

60. Malaysia adalah sebuah negara yang dirahmati dan diberkati. Rakyatnya telah membuktikan bahawa semua cabaran yang getir boleh diatasi bersama melalui muafakat, persefahaman dan hormat-menghormati.

61. Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat melihat rakyat sebagai aset pertama negara dan sewajarnya diangkat martabat rakyat untuk sama-sama menyumbang kepada kesejahteraan semua. Rakyat adalah tuan punya negara ini, rakyat bukannya khadam atau pekerja yang membanting tulang menagih ehsan pemerintah atau golongan mahakaya.

62. Belanjawan 2012 ini juga memberi gambaran sebuah negara yang berbeza di bawah Pakatan Rakyat. Berbeza ekonominya, rancak proses demokrasinya dan telus pentadbirannya.

63. Saya memohon doa supaya Belanjawan 2012 ini memberi peluang untuk semua pihak memainkan peranan bersama-ama membawa Malaysia ke tempat yang lebih sejahtera, lebih aman dan lebih adil.

64. Sekian, terima kasih.