Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama’ Melayu Nusantara 2015

28 APRIL 2015

1. Persidangan pagi ini amat bermakna buat Asia Tenggara dan umat Islam. Asia Tenggara merupakan rantau nombor wahid bagi dunia Islam. Umat Islam merupakan 40 peratus daripada jumlah penduduk Asia Tenggara. Ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar di rantau ini.

2. Umat Islam Asia Tenggara juga merupakan umat Islam yang termaju dari segi ekonomi, pendidikan dan kemajuan sosial berbanding dengan saudara – saudara kita di rantau yang lain. Umat Islam serantau turut memainkan peranan menjadikan Asia sebagai paksi kegiatan ekonomi dunia — satu proses yang akan mengalihkan pusat kegiatan ekonomi dunia dari Barat ke Timur.

3. Umat Islam bersama dengan umat yang lain, sama ada China atau India akan membangun apa yang dinamakan sebagai “Abad Asia”. Umat Islam Asia Tenggara berada di kedudukan strategik, di tengah – tengah China dan India, dunia kuasa besar ekonomi yang sedang muncul.

4. Fakta ini bukan untuk bermegah – megah, sebaliknya untuk memberikan kita dorongan dan rangsangan untuk kembali berpegang kepada tradisi ilmu agama, bekerja dengan lebih gigih dan bersaing secara sihat dengan umat lain di Asia dalam membentuk tamadun baru dunia.

5. Dari segi demografi, umat Islam di seluruh dunia mempunyai masa depan yang cerah. Sementara umat lain menghadapi gejala kebekuan penduduk atau bahkan ada yang menguncup, umat Islam kini berkembang secara purata 1.8 peratus setahun berbanding dengan purata pertumbuhan penduduk dunia pada paras 1.12 peratus. Di seluruh dunia, umat Islam kini berjumlah lebih daripada 2 bilion. Meskipun Islam hari ini adalah agama kedua terbesar di dunia, tetapi Islam merupakan agama yang paling pesat berkembang.

6. Menurut unjuran Pew Research Centre, menjelang tahun 2070, jumlah umat Islam akan menyamai jumlah umat Kristian, masing – masing 32 peratus dari jumlah penduduk dunia. Kajian sama mengunjurkan bahawa umat Islam akan menjadi umat terbesar di dunia pada tahun 2100, iaitu seramai 35 peratus daripada jumlah penduduk dunia.

7. Unjuran demografi ini menuntut umat Islam mempunyai pandangan global yang baru. Umat Islam perlu keluar dari psikologi mangsa, victimhood psychology, sering mengeluh dan melihat diri umat sebagai mangsa penjajahan, konspirasi umat lain dan sistem antarabangsa yang tidak adil. Sarjana sains politik dan pakar strategi antarabangsa John Mearsheimer menegaskan bahawa jumlah penduduk adalah asas kekuatan yang paling utama. Umat Islam seharusnya boleh menghadapi cabaran dunia dengan keyakinan.

8. Dengan menjadikan Islam sebagai agama yang terbesar di dunia, umat Islam menggalas tanggungjawab yang amat berat. Justeru, kerana Asia Tenggara merupakan wilayah terbesar umat Islam, maka secara langsung, umat Islam rantau ini mempunyai tanggungjawab yang jauh lebih besar dalam memberikan pengarahan dan hala tuju kepada umat Islam seluruh dunia. Peranan ini tidak boleh dipelopori oleh kepimpinan ulama’ rantau ini kecuali mereka mempunyai gagasan dan idea – idea yang baru untuk mendepani cabaran semasa.

9. Ulama’ dalam sejarah peradaban Islam mempunyai kedudukan tinggi dan mulia. Ini dijelaskan melalui Al Quran yang mengungkapkan kemuliaan para ulama’ dalam pelbagai istilah seperti ‘ilm, ‘ulama, ya’lamun, ulul albab dan sebagainya. Selain itu, Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya ulamak adalah pewaris para nabi”

(Hadis Riwayat Abu Daud dan Tarmizi)

10. Dari segi sejarah rantau ini, tokoh seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, Hamzah al Samtrani, Abdul Samad al-Palembani, Abdul Rauf Singkil, Daud Fatani, Sheikh Arshad al-Banjari dan ramai lagi telah memulakan tradisi pemikiran tinggi. Seperti yang dinukilkan oleh pemikir – filasuf Melayu – Islam Malaysia, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas :

“Dari sumber – sumber kesusasteraan Melayu yang berunsurkan intelektualisme dan rasionalisme Islam pada abad ke – 16 dan ke – 17, terbayang pada pandangan akal gambaran perubahan mendalam yang telah berlaku terhadap jiwa masyarakat Melayu : kecapi yang belum pernah terpetik melagukan irama falsafah murni, kini berlagam diiringi seruling tasawwuf menyuarakan bisikan fikiran dan perasaan halus luhur.”

11. Pada masa yang sama, kesemua ulama’ di Alam Melayu ini mempunyai jalinan antarabangsa melalui dua pusat ilmu Islam yang dikenali sebagai ‘al – Haramayn – dua tanah suci, iaitu Mekah dan Madinah. Para ulama’ Nusantara telah mengkaji kitab – kitab klasik atau turath bersama syeikh – syeikh yang berwibawa dalam ilmu. Mereka mempelajari ilmu – ilmu warisan Islam (al-turath) seperti tafsir, hadith, ‘aqidah, fiqh, usul al – fiqh, sirah, tasawwuf, akhlaq, bahasa ‘arab, ilmu falak dan lain – lain bidang ilmu dengan penuh dedikasi.

12. Ternyata, mereka sememangnya dapat meraih status sebagai manusia berilmu kerana kedalaman ilmu yang ada disisi mereka serta keteladanan rohani dan akhlak yang terpuji dengan sifat ikhlas kehidupan harian.

13. Ulama’ Nusantara bukan sekadar memainkan peranan sebagai penyebaran ilmu dan kegiatan dakwah. Mereka juga meniupkan semangat juang di kalangan rakyat di rantau ini. Melalui pendidikan mereka menyemai benih kesedaran dan perjuangan kemerdekaan tanah air daripada cengkaman penjajahan Barat. Di Aceh misalnya, Teuku Daud Berueh, seorang ‘alim yang terkenal telah mengetuai barisan ulama’ Aceh menentang penjajahan Belanda. Begitu juga di negara kita, para ulama’ seperti Tuan Guru Haji Hassan Munas atau Tok Janggut adalah tokoh yang menggerakkan rakyat untuk menentang penjajah Inggeris di Pasir Puteh, Kelantan pada tahun 1915. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, turut melawan kehadiran penjajah Inggeris di Negeri Terengganu. Pengasas Ma’had Ihya al – Syarif, Gunung Semanggol dan Hizbul Muslimin (HAMIM), Ustaz Abu Bakar al – Baqir mendapat jolokan ‘bahaya dari gunung’ pernah meringkuk dalam penjara kerana menentang penjajahan Inggeris di Negeri Perak.

14. Malangnya, sumbangan dan peranan para ulama’ tidak dihargai setimpal dengan pengorbanan mereka. Selama ini ahli – ahli sejarah Malaysia hanya mengupas peranan golongan nasionalis Melayu sebagai penentang penjajah Inggeris walhal para ulama’ juga mempunyai peranan yang besar dalam usaha menuntut pembebasan dari penjajah. Malahan pada tahun 1948, himpunan ulama’ telah berbaris dari Butterworth, Pulau Pinang sehingga ke Alor Star, Kedah bagi membantah gagasan Malayan Union. Fakta ini membuktikan bahawa ulama’ memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat bukan sahaja dalam bidang dakwah, tetapi juga dalam bidang siasah.

15. Dalam konteks ijtima’ ulama’ Nusantara pada hari ini, kita wajar membicarakan peranan ulama’ dalam konteks semasa dan masa hadapan. Sesungguhnya, dunia sedang berkembang dengan begitu pesat. Pelbagai cabaran ideologi dan pemikiran yang mencabar akidah, syari’at dan akhlak umat. Ulama’ terkenal Uiniversiti Al – Azhar di Mesir, Sheikh Muhammad Al – Ghazali telah menyatakan bahawa fenomena pergelutan pemikiran telah mencengkam minda dan jiwa umat Islam. Cabaran pemodenan hidup, fenomena kebendaan (maddiyyah) yang keterlaluan, hedonisme serta rempuhan globalisasi telah menggugat jati diri umat Islam.

16. Dalam beberapa aspek penilaian, misalnya ekonomi, pendidikan dan kemajuan sosial, kita melihat umat Islam Asia Tenggara telah bangkit semula meskipun buat sekian lama rantau ini dianggap sebagai pinggir dunia Islam berbanding dengan Timur Tengah dan Asia Selatan yang pernah melahirkan kegemilangan tamadun Islam seperti Abbasiah di Timur Tengah dan Mughal di Asia Selatan.

17. Kejayaan dan kegemilangan tamadun Islam ini adalah berdasarkan beberapa faktor. Pertama, umat Islam Asia Tenggara berpegang kepada prinsip kesederhanaan dan prinsip ini menjadi sebahagian daripada budaya umat Islam – Melayu rantau ini. Justeru itu, kita meski mengambil langkah – langkah proaktif untuk membenteras anasir ekstrem dan militan yang cuba bertapak di rantau ini. Sekiranya anasir ini bersarang di Asia Tenggara, maka Islam Asia Tenggara akan terheret ke dalam lubang hitam atau black hole yang memerlukan puluhan tahun untuk dipulihkan.

18. Kita menyaksikan bagaimana ekstremisme, kefanatikan dan militanisme telah mengheret umat Islam Timur Tengah ke dalam lubang hitam yang penyelesaiannya belum lagi kelihatan sehingga hari ini. Merebaknya militanisme di Timur Tengah hari ini adalah akibat demokrasi yang dibungkam dan pemerintahan otokratik yang menyekat kebebasan bersuara serta penodaan terhadap hak asasi manusia.

19. Justeru itu, strategi paling berkesan untuk membenteras militanisme adalah dengan menyuburkan demokrasi, memberikan hak kepada rakyat untuk bersuara dan memelihara hak, darjat serta kemuliaan rakyat. Maka, para ulama’ rantau ini perlu memainkan peranan yang signifikan dalam membangun demokrasi umat Islam di rantau ini.

20. Selain itu, umat Islam rantau ini telah menjadikan masyarakat bukan Islam sebagai rakan keamanan, pembangunan dan kemakmuran. Kita menghargai sumbangan mereka terhadap pembangunan ekonomi sementara mereka menghargai sikap sederhana dan toleransi yang telah memberi peluang kepada mereka untuk berniaga dan mengamalkan agama dan budaya masing – masing.

21. Saya yakin masih ada ruang untuk meningkat semangat yang disebut dalam Al – Quran sebagai li-ta’arafu yang bermaksud saling kenal mengenal. Dialog antara tamadun dan inter-faith dialogue atau dialog antara agama perlu dijadikan sebagai wahana untuk menghayati konsep li-ta’arafu yang dianjurkan oleh Al – Quran.

22. Meskipun ada persoalan minoriti Islam di negara – negara seperti Thailand, Filipina dan Myanmar; dan kita amat prihatin terhadap nasib saudara – saudara kita di sana yang hidup sebagai minoriti, namun pendirian kita adalah persoalan ini perlu diselesaikan secara aman dan melalui proses politik dan perundingan. Kita sama – sekali menolak penggunaan keganasan, violence atau penentangan bersenjata untuk menyelesaikan pertelingkahan. Ianya tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan keadaan lebih buruk.

23. Berdasarkan tahap kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam Asia Tenggara, saya yakin kita boleh meningkatkan prestasi tersebut dengan menghayati urutan keutamaan umat Islam masa ini dan masa akan datang.

24. Kita perlu meningkatkan pelaburan dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Meskipun agama Islam akan menjadi agama nombor satu dalam masa 80 tahun dari sekarang, namun, sekiranya majoriti umat Islam buta huruf, tidak mempunyai pendidikan, wanita didiskriminasi dan tidak dapat memberi sumbangan kepada produktiviti, maka umat Islam akan ditinggalkan jauh ke belakang oleh umat yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

Firman Allah SWT dalam Surah Al Anfal, ayat 60 :

“ Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan – pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh – musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.”

25. Ulama’ sebagai pewaris para nabi mempunyai tanggungjawab yang cukup berat. Para ulama’ bukan sahaja perlu menguasai ilmu – ilmu agama secara komprehensif, tetapi mereka juga harus menguasai ilmu kontemporari (al-‘ulum al-mu’asarah).

26. Di negara ini, tiga tamadun besar dunia; tamadun Islam Melayu, tamadun Cina dan tamadun India membuka ruang yang luas untuk kita menyampaikan seruan syiar Islam dengan hikmah dan bijaksana (fatanah). Justeru, kita perlu melahirkan golongan ulama’ yang dapat menguasai ilmu perbandingan agama (‘Ilmul muqaranatil adyan) seperti al – Biruni (Kitab al – Hind), Hujjatul Islam al – Ghazali (Kitab al – Iqtisad fil ‘Itiqad), al – Sharastani (Kitab al – Milal wa al – Nihal) dan al – Baghdadi (Kitab al – Firaq) yang telah memberi sumbangan besar dalam dialog antara agama pada zaman silam.

27. Dalam konteks Alam Nusantara, interaksi antara ulama’ Islam dengan tokoh – tokoh agama bukan Islam tentunya akan dapat merealisasikan perintah Al Quran bagi menyebarkan dakwah Islam sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membela keadilan, agama kemanusiaan dan agama kedamaian. Kita berbangga dengan usaha Hamka, tokoh ulama terkenal Indonesia dalam Tafsir al – Azhar kerana pandangan beliau mengenai isu kepelbagian agama di Indonesia serta kepentingan toleransi beragama mengikut panduan Al Quran.

28. Filasuf Francis Bacon, pemikir di zaman Renaissance pernah berkata bahawa ilmu adalah kuasa, “knowledge is power”. Justeru itu, untuk menghayati saranan firman Allah SWT dalam ayat yang disebutkan tadi, umat Islam perlu dilengkapkan dengan ilmu, sains dan teknologi. Bahkan, defisit paling nyata umat Islam hari ini adalah dalam bidang ilmu, sains dan teknologi. Selagi kita tidak dapat menghapuskan kesenjangan dalam ilmu tersebut, selagi itulah umat Islam akan berada di belakang umat – umat yang lain.

29. Umat Islam tidak boleh hanya kekal sebagai pengguna teknologi, seperti telefon pintar, applikasi apps dan kemudahan teknologi serba canggih. Umat Islam harus diberdayakan supaya mampu menghasilkan teknologi yang boleh digunakan dan dikongsi oleh umat – umat yang lain. Namun, selagi kita tidak melakukan reformasi dan merakyatkan ilmu sains dan teknologi, selagi itulah kita tidak akan dapat menghasilkan teknologi untuk manfaat umat manusia dan tamadun abad ke – 21.

30. Akhirnya, menjadi harapan kita agar Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama’ Melayu Nusantara ini mempelopori wacana – wacana baru demi kepentingan umat Islam serantau. Saya cukup yakin dan percaya, dengan wacana baru yang lebih segar, kita mampu merangkul segala kekuatan ummah untuk melakukan anjakan dalam peradaban umat Islam hari ini. Semoga hasrat dan cita – cita ini menjadi pemangkin kepada kelangsungan tamadun Islam yang gemilang di Nusantara. Maka, dengan lafaz , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Perasmian Persidangan Tokoh Ulama’ Melayu Nusantara 2015.

Sekian, terima kasih.

UCAPAN YAB MOHAMED AZMIN ALI DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

20 APRIL 2015

1. Saya bersyukur dapat bersama dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Selangor yang turut disertai oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

2. Perhimpunan ini bukanlah sebahagian daripada rutin biasa tetapi mempunyai matlamat yang jelas untuk terus berusaha menambah baik sistem penyampaian untuk rakyat dan meningkatkan integriti dikalangan anggota perkhidmatan awam selaras dengan hasrat SPRM. Selangor adalah sahabat SPRM.

3. Dalam perhimpunan bulan lalu, kita telah menghayati kepimpinan dan kewibawaan Amirul Mukminin, Khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang sarat dengan prinsip keadilan, menganjurkan pendekatan musyawarah dan tidak mudah menghukum, jauh sekali bertindak zalim.

4. Pagi ini, kita berhimpun untuk melihat satu lagi dimensi nilai yang perlu dipegang oleh semua pimpinan dan anggota perkhidmatan awam.

5. Saya ingin memulakan ucapan pada pagi ini dengan memetik sebuah esei yang terbit tiga tahun lalu dalam majalah ekonomi Forbes yang bertajuk, “Success Will Come and Go, But Integrity Is Forever”. Bagi saya, esei ini amat menarik. sementara Forbes sering membicarakan persoalan ekonomi dan turut memuatkan rencana tentang kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, namun pengarang tetap mengikat komuniti perniagaan dengan peringatan untuk memiliki integriti yang kuat.

6. Menurut esei tersebut, integriti adalah “doing the right thing at all times and in all circumstances, whether or not anyone is watching. It takes having the courage to do the right thing, no matter what the consequences will be.” Ini yang disebut sebagai courage of conviction.

7. Penulis mengupas perihal integriti dalam perspektif individu; sebagai satu nilai positif yang harus dibudayakan dalam diri. Kerana itu, dia menakrifkan integriti sebagai “melakukan perkara yang benar dalam apa jua keadaan, sama ada ketika diperhatikan atau tidak”. Ini bermakna, dalam usaha kita membangun sebuah masyarakat yang berintegriti, setiap individu dalam masyarakat itu harus dibudayakan sebagai individu yang berintegriti.

8. Melihat integriti dari perspektif sebuah pentadbiran Kerajaan, sudah tentulah ianya merupakan syarat utama sebuah pentadbiran yang bersih, efisyen, telus dan bertanggungjawab. Apatah lagi, Negeri Selangor merupakan sebuah negeri maju yang membangun dengan begitu pesat serta merupakan economic power house bagi negara ini.

9. Ini lah juga pesanan Pak Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia yang mengingatkan kita semua, “…sambil membangun, jangan kita meroboh”. Yang dibangunkan gedung dan bangunan, tetapi kita merobohkan nilai kemanusiaan di dalam gedung tersebut. Kita bangunkan kilang dan industri, jangan kita menekan dan menzalimi pekerja.

10. Maka, sudah tentulah kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam pentadbiran demi menjamin kelangsungan sebuah negeri yang demokratik, makmur dan peduli rakyat. Tanpa nilai integriti dalam pentadbiran, kita akan hanyut dan gagal untuk mentadbir negeri ini. Pembangunan hari ini, bukan sahaja pembangunan gedung dan lebuhraya, tetapi harus ditekankan pembangunan nilai dan prinsip.

11. Justeru itu, penting untuk kita membangunkan budaya kerja dan persekitaran yang akan mendorong para pentadbir dan anggota perkhidmatan awam untuk melaksanakan tugas dan peranan dengan jujur, amanah, disiplin dan bertanggungjawab.

12. Biarpun terdapat pelbagai inisiatif yang memberi penekanan untuk melaksanakan nilai integriti dalam pentadbiran Kerajaan, namun apa yang lebih penting adalah untuk memastikan seruan tersebut dijadikan amalan dan budaya kerja oleh para penjawat awam. Kita akan menyaksikan Majlis Menandatangani Ikrar Integriti pada pagi ini. Tetapi, yang lebih mendesak ialah courage untuk melaksanakannya.

13. Gejala rasuah dan salah guna kuasa merupakan salah satu ancaman kepada pentadbiran sebuah Kerajaan yang bersih. Barah ini memberi kesan yang amat negatif bukan sahaja dari aspek ekonomi, tetapi juga pembangunan masyarakat.

14. Sebuah pentadbiran yang sarat dengan karenah birokrasi, ketidakcekapan sistem penyampaian, anggaran perolehan yang tidak tepat serta lemah dan tiris dalam perancangan kewangan adalah sangat berpotensi untuk membiakkan dan menyuburkan amalan rasuah. Apatah lagi jika agensi atau jabatan tersebut berperanan untuk memberi perkhidmatan langsung kepada rakyat. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berhadapan dengan risiko yang tinggi untuk terdedah kepada amalan rasuah.

15. Untuk mencegah barah ini dalam pentadbiran, harus ada mekanisme kawalan dalaman serta usaha untuk menginstitusikan nilai integriti. Ikhtiyar ini penting bagi menjamin setiap keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri adalah for the greater good of the people atau yang terbaik untuk rakyat.

16. Menyedari keperluan ini, Kerajaan Negeri Selangor telah menubuhkan sebuah unit integriti bagi memastikan kelangsungan sebuah pentadbiran yang bersih, efisien dan cekap. Selain itu, Kerajaan Negeri yang diterajui oleh Pakatan Rakyat juga telah menubuhkan beberapa jawatankuasa termasuk di peringkat Dewan Negeri seperti SELCAT sebagai komitmen untuk memastikan setiap dasar dan polisi dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.

17. Dalam ucapan Belanjawan Negeri Selangor 2015 pada bulan November yang lalu, saya juga telah mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor akan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO sebagai rakan kongsi dalam sistem demokrasi demi mencapai kecemerlangan dalam urus tadbir negeri.

18. Kerajaan Negeri dalam proses menubuhkan Pejabat Integriti Selangor serta menyambut baik cadangan untuk diwujudkan Pegawai Pejabat Hisbah (Ombudsman) yang bertugas untuk menyiasat aduan awam selari dengan dasar Kerajaan Negeri yang berpegang kepada prinsip pentadbiran yang bersih dan berintegriti.

19. Sebagai langkah untuk terus memperkukuh dan membudayakan nilai integriti dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, pentadbiran ini komited untuk menandatangani Corporate Integrity Pledge (CIP) atau ‘Ikrar Integriti Korporat’ pada pagi ini sebagai salah satu usaha demi memberdaya pentadbiran awam.

20. Ikhtiyar ini menggambarkan kesungguhan dan komitmen pentadbiran Negeri Selangor untuk menyahut seruan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) agar semua organisasi sama ada pihak swasta, jabatan kerajaan atau badan berkanun menandatangani CIP.

21. Hakikatnya, CIP bukan perkara baru bagi pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Sebelum ini, ikrar tersebut telah pun ditandatangani oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dan juga Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS).

22. Perhimpunan pada pagi ini lebih istimewa kerana sebanyak 9 jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor akan menandatangani CIP secara serentak.

23. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor bersama 8 Pihak Berkuasa Tempatan; Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Perbandaran Klang, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Majlis Perbandaran Subang Jaya, Majlis Perbandaran Selayang, Majlis Perbandaran Kajang dan Majlis Perbandaran Sepang.

24. Semua jabatan dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ini dipilih memandangkan ianya merupakan organisasi induk dan agensi kerajaan tempatan yang menjadi front liner kepada sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan.

25. Sebagai agensi berurusan dengan orang awam setiap hari, usaha ini juga diharapkan memberi advokasi kepada setiap kakitangan dan mempertingkat imej PBT dalam persepsi masyarakat.

26. Pentadbiran ini mengambil pendekatan punitif sebagai mekanisme semak dan imbang. Pendekatan ini adalah berdasarkan penglibatan atau partisipasi rakyat melalui sistem aduan. Saya ingin menegaskan bahawa aduan bukanlah beban kepada jabatan atau menambahkan tugas sedia ada. Akan tetapi, aduan dapat membantu kita menyemak dan memperbaiki tahap penyampaian perkhidmatan sedia ada.

27. Menjadi harapan kita, inisiatif ini menjadi pemangkin kepada pentadbiran yang berintegriti dan bertanggungjawab.

28. Sebagai sebuah Kerajaan yang senantiasa komited untuk melaksanakan reformasi dalam pentadbiran, kita mahu Negeri Selangor terus diterajui sebagai sebuah negeri maju, moden dan kosmopolitan. Nilai integriti harus mengakar dan menjadi sebahagian daripada jati diri masyarakat.

29. Untuk merealisasikan cita – cita dan harapan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah lah kita bersama – sama melancarkan Saluran Aduan Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Semoga usaha ini terus berjaya demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran Negeri Selangor, InsyaAllah.

Sekian, terima kasih.

TEKS UCAPAN Y.A.B. DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR MAJLIS PERASMIAN KONVENSYEN FALAK SELANGOR 2015 & SEMINAR PEMERKASAAN PENDIDIKAN ILMU FALAK MASJID TENGKU AMPUAN JEMAAH, BUKIT JELUTONG, SHAH ALAM

4 APRIL 2015

YB Dato’ Dr. Hj. Ahmad Yunus Bin Hairi,

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Adat Melayu & Warisan, Pembangunan Desa & Kampung Tradisi Negeri Selangor ;

YB Ahli – Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ;

YB Ahli – Ahli Dewan Negeri dan Parlimen ;

YAD Dato’ Setia Haji Mohamad Adzib bin Mohd Isa,

Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor ;

Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd Wahid,

Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor ;

Y.Bhg. Dato’ Hj. Emran bin Kadir,

Dato’ Orang Kaya Maha Bijaya Petaling ;

Yang Dihormatkan Orang-orang Besar Daerah ;

Yang Berusaha Ketua – ketua Jabatan ;

Pimpinan Masyarakat, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian.

1. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, kita dapat berhimpun pada pagi ini sempena Konvensyen Falak Selangor 2015 & Seminar Pemerkasaan Pendidikan Ilmu Falak.

2. Penganjuran konvensyen ini mencerminkan komitmen pentadbiran Negeri terhadap agenda pendidikan dan pengembangan keupayaan serta kecendekiawanan di Negeri Selangor. Apatah lagi ilmu falak telah memberi sumbangan besar dalam era kegemilangan tamadun Islam pada masa dahulu sehingga ke hari ini. Justeru itu, konvensyen ini merupakan wadah terbaik untuk Negeri Selangor menjadi peneraju kepada perkembangan pendidikan ilmu falak demi kemaslahatan semua.

3. Ilmu Falak mulai menarik minat bangsa Arab pada kurun kedua hijrah. Para saintis ilmu falak telah berjaya menghasilkan beberapa karya penting.

4. Antaranya al-Biruni yang terkenal dengan tulisan seperti al – Qanun al – Mas’udi, al – Farghani, penulis Kitab fil Harakat al – Samawiyya wal Jawami’ ‘Ilm al – Nujum, Nasaruddin al – Tusi, al – Bitruji dan lain – lain. Kemajuan ilmu falak sampai dikemuncaknya apabila berlaku proses timbal balik penterjemahan dari bahasa Greek, Persia dan India ke dalam bahasa Arab. Sebaliknya, karya – karya ilmu falak yang ditulis di dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa – bahasa Latin, Parsi dan India.

5. Pusat – pusat pemerhatian atau observatori telah berkembang dengan begitu meluas dalam dunia Islam. Ibn Yunus melaporkan al – Nihawandi telah membina sebuah observatori yang penting dalam pembangunan ‘ilmu falak di Gundishapur pada akhir abad kelapan hijrah. Sesungguhnya, ilmu falak mempunyai bidang kajian yang luas dan telah berjaya mempengaruhi dunia Barat sejak abad pertengahan.

6. Pengkaji-pengkaji sejarah sains di dunia Barat seperti Profesor Regis Morelon, Edward S. Kennedy, Juan Vernet, Bernard R. Goldstein dan lain-lain akur dengan kehebatan sumbangan asli saintis – saintis falak kepada tamadun manusia moden pada masa kini.

7. Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan bagi umat Islam. Ini jelas diperintahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Riwayat Ibnu Majah dan al – Baihaqi, yang menyatakan :

Maksudnya : Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Muslimat

8. Risalah yang dibawakan oleh para Rasul dan Nabi menekankan kesepaduan antara tauhid dan ilmu (wahdatul ‘ilm) merupakan teras kekuatan umat Islam dengan membudayakan tradisi keilmuan. Lihat sahaja ketika mana Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai Rasul yang terakhir dengan pengisytiharan ‘Iqra’ yang bererti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah. Hakikatnya, keagungan kalimah ‘Iqra’ adalah menjangkaui segala sesuatu dan memberi penekanan mendalam terhadap kepentingan ilmu.

9. Adalah jelas bahawa penguasaan umat Islam dalam pelbagai bidang ilmu merupakan satu keperluan (darurah) pada hari ini. Saya cukup yakin, konvensyen yang bertemakan ‘Kembara Menelusuri Hikmah al-Khaliq’ mampu membuka paradigma pemikiran setiap peserta untuk melihat kepentingan (hikmah) setiap bidang ilmu yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta.

Malah, ia adalah sebahagian dari tuntutan pengisian maqasid syariah (tujuan utama syariah) yang harus menjadi kefahaman setiap umat islam dan dilaksanakan dalam kelompok masyarakat.

10. Setiap ilmu bukan hanya berperanan untuk pembangunan duniawi ( ) bahkan merangkumi hal ukhrawi. Disamping itu, ia juga menjadi panduan bagi setiap manusia untuk memenuhi tanggungjawab dan merealisasikan cita – cita (kekhalifahan di atas muka bumi). Ini penting bagi memastikan syiar Islam terus subur dan terpelihara.

11. Tanpa penguasaan ilmu, kita menjadi hina dan lemah. Ditegaskan oleh Almarhum Malik Ben Nabi, seorang tokoh pemikir Islam supaya kita terhindar daripada menjadi umat yang malas dan lemah berfikir. Oleh kerana itu, Islam merupakan agama yang sangat memuliakan darjat para ulama’ dan ilmuan seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surah al-Mujadilah, ayat 11, maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.

12. Ibnu Khaldun, tokoh ilmuan ternama dalam karya agongnya, al – Muqaddimah, banyak membicarakan soal ilmu pengetahuan. Rumusan daripada pandangan beliau, “…ilmu ialah sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, pancaindera, pengalaman, mahupun dengan pertolongan wahyu Ilahi”.

13. Beliau menulis karyanya tentang ketamadunan pada kurun ke – 14 Masihi, sedangkan di Eropah, perkataan civilisation hanya mula diungkapkan pada kurun ke – 18 Masihi.

14. Menyingkap khazanah sejarah silam, selepas wujud peradaban terutamanya Romawi dan Parsi, maka Tamadun Islam (al-hadarah al-Islamiyyah) telah mewarnai kehidupan, menguasai dunia selama hampir 700 tahun iaitu dari kurun ke-9 sehingga kurun ke-15.

15. Antara pusat kegemilangan Islam pada ketika itu selain daripada Mekah dan Madinah ialah Baghdad, Cordova, Bukhara, Damsyik, Marakesh, Samarkhand, Kufah, Toledo, Isfahan dan Granada. Sedangkan dunia Barat pula, pada masa itu berada dalam zaman kelam sebelum tibanya zaman pembaharuan.

16. Namun, mulai kurun ke – 15, dunia Barat mula mengambil alih, melakukan jajahan ke serata tempat. Maka, bermulalah era Tamadun Barat yang cuba disogokkan kepada kita. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah, di Alam Melayu, kerana pegangan agama yang utuh, bahasa dan budaya Melayu yang kukuh, jati diri kita tetap teguh hingga kini.

17. Perubahan zaman pada masa kini telah menjadikan manusia kembali mencari jati diri masing-masing. Penekanan terhadap faktor modal insan telah menjadi keutamaan. Justeru, kita beriltizam membina sebuah generasi baru Muslim yang unggul seperti yang diungkap oleh Allah SWT dalam Surah al – Maidah ayat 100, sebagai generasi Ulul al – Bab, iaitu generasi yang mempunyai pemikiran yang bernas, menggunakan akal fikiran, cerdik dan bijaksana bagi membina sebuah kehidupan yang tinggi peradabannya.

18. Generasi Muslim yang sedang kita bina ini, diharap boleh menjadi insan yang berketrampilan dengan akhlak dan pekerti termulia, lengkap dengan ilmu yang luas – naqli dan ‘aqli serta tasawwur Islami yang serba komprehensif, malah pada ketika yang sama, mahir dalam pelbagai bidang. Mereka adalah generasi yang sentiasa kehausan dengan pencarian ilmu seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat al-Tibrani dari Ibn Mas’ud : “Dua keinginan yang tidak puas, keinginan menuntut ilmu dan keinginan menuntut harta.”

19. Dalam hubungan ini, saya berdoa semoga para graduan yang menguasai ilmu falak boleh membantu umat Islam secara profesional dalam pelbagai urusan. Menjadi harapan Kerajaan Negeri, ikhtiyar ini mampu membangunkan generasi baru yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu profesional iaitu doktor pakar, akauntan bertauliah, jurutera, arkitek, peguam serta usahawan tulen.

20. Maka, dengan lafaz , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Konvensyen Falak Selangor 2015 & Seminar Pemerkasaan Pendidikan Ilmu Falak.

Sekian, terima kasih.

1. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana pada hari ini, kita menyaksikan kejayaan para graduan menamatkan pengajian di INPENS International College dalam bidang masing – masing.

2. Kejayaan yang diraikan pada hari ini juga adalah hasil dari pengorbanan dan doa ibu bapa demi memastikan anak – anak mereka berjaya dengan cemerlang. Kepada para graduan, jangan sesekali lupa pengorbanan ayah dan ibu.

3. Saya ingin berkongsi kegembiraan, di atas kejayaan para graduan pada hari ini, kerana kejayaan ini juga merupakan kejayaan bagi Negeri Selangor. Graduan INPENS pada hari ini adalah generasi yang akan mencorakkan masa depan Negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang maju dan peduli rakyat serta melonjakkan prestasi Negeri Selangor ke arah ekonomi yang berpendapatan tinggi.

4. Selangor merupakan negeri termaju di Malaysia dan industri moden menjadi daya tarikan kepada pelabur asing dan permintaan domestik. Selangor terus dikenal sebagai penyumbang tertinggi kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), iaitu sebanyak 23.5%. Pentadbiran Selangor hari ini komited untuk memperkukuhkan kedudukan Selangor sebagai negeri industri perdana di Malaysia. Keupayaan industri Selangor mesti mampu bersaing dengan negara rantau ini yang lebih maju seperti Singapura, serta provinsi yang lebih maju seperti Daerah Gyeonggi di Korea Selatan.

5. Jumlah penduduk Selangor seramai 5.8 juta orang hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura. Keluasan bumi Selangor membuka ruang untuk membangun industri dan menjadi industrial power house.

6. Untuk memenuhi visi ini, Kerajaan Negeri komited untuk mendepani cabaran bagi melahirkan generasi muda yang memiliki kemahiran dalam pelbagai sektor industri moden. Berdasarkan perkembangan pada hari ini, 3.3 juta tenaga mahir diperlukan bagi menjana pelbagai sektor industri menjelang 2020.

7. Tahun ini adalah permulaan kepada perlaksanaan gagasan ASEAN Economic Community. Berhadapan dengan era AEC 2015, Selangor perlu mempunyai visi serantau dan melaksanakan “Internationalisation of Selangor”, sebagai satu strategi untuk terus mara ke depan. Pengantarabangsaan merupakan strategi yang dilaksanakan oleh Bavaria, negeri termaju di Jerman. Strategi ini memerlukan Selangor mengambil langkah – langkah agresif untuk memperoleh pelaburan luar dan dalam negara yang menggunakan teknologi tinggi dan pekerja berpengetahuan.

8. Kemakmuran dan daya saing industri hari ini mempunyai kebergantungan yang tinggi kepada pendidikan dan latihan. Justeru, sektor pendidikan dan latihan adalah faktor penentu kepada masa depan Selangor. Meninjau pengalaman dari Singapura dan Korea Selatan, negara – negara rantau ini yang telah berjaya melonjak dari ekonomi berpendapatan menengah kepada ekonomi berpendapat tinggi ; juga menunjukkan peranan penting pada kualiti dan keterampilan sumber daya manusia.

9. Oleh yang sedemikian, satu reformasi pendidikan perlu dilakukan bagi menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan (knowledge worker) dan berkemahiran (skilled worker). Kini, negara terlalu bergantung kepada tenaga kerja asing yang murah. Dasar ini tidak membantu Malaysia untuk melakukan lonjakan menuju kepada ekonomi berpendapatan tinggi. Sekiranya ini tidak dilakukan, Malaysia akan terperangkap dalam gejala “middle-income trap” seperti yang dialami oleh beberapa negara Latin Amerika dan Afrika yang pesat membangun dalam dekad 70 an dan 80 an.

10. Selangor mempunyai ruang untuk melakukan ikhtiyar dalam pendidikan dan latihan kemahiran. Apa yang telah dilaksanakan di INPENS hari ini adalah usaha Kerajaan Negeri untuk menyediakan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan sektor industri yang pesat membangun.

11. Namun begitu, segala inisiatif yang dilaksanakan ini masih tidak memadai bahkan masih jauh untuk memenuhi tuntutan industri dan cabaran tenaga kerja mahir di abad ke – 21. INPENS perlu dikembangkan lagi agar lebih ramai anak muda mendapat peluang latihan kemahiran, dan diperluas untuk menambah kemahiran – kemahiran baru yang diperlukan oleh industri.

12. Negeri Selangor sedang mengkaji dwi – sistem yang dilaksanakan di Jerman dan sudah diterima pakai oleh European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) dalam melaksanakan pendidikan dan latihan vokasional atau Vocational Education and Training (VET). Dwi – sistem yang dilaksanakan di Jerman sejak enam dekad yang lalu telah berjaya melahirkan tenaga kerja mahir untuk sektor industri, perkhidmatan dan menjadikan Jerman sebagai ekonomi terkuat di Eropah dan keempat di dunia.

13. Melalui sistem ini, anak muda yang kurang berminat dalam bidang akademik dan berkebolehan dalam aspek kemahiran disalurkan terus ke pendidikan vokasional seawal umur 15 tahun. Latihan praktikal dan amali yang mereka perolehi di gedung industri membolehkan mereka memperolehi kepakaran dan menyertai tenaga kerja mahir ketika berumur 18 tahun.

14. Peranan sektor swasta dalam melaksanakan dwi – sistem di Jerman adalah penting. Bahkan penyertaan sektor swasta adalah kunci kepada kejayaan pendidikan dan latihan vokasional. INPENS kini telah melakukan kerjasama dengan Proton, Perodua, Toyota dan Suruhanjaya Tenaga. Malah, beberapa Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah Kuala Selangor, Majlis Perbandaran Petaling Jaya dan Majlis Perbandaran Subang Jaya turut menjadi rakan kongsi INPENS.

15. Walau bagaimanapun, masih banyak lagi syarikat – syarikat dalam dan luar negeri yang beroperasi di Selangor yang boleh dijadikan rakan kongsi dalam program pendidikan vokasional dan kemahiran. Untuk maksud itu, saya mahu INPENS mengambil langkah yang lebih pro – aktif dan agresif untuk mendapatkan rakan kongsi di mana pelajar – pelajar INPENS boleh melakukan apprenticeship.

16. Negeri Selangor terletak dalam rantau yang paling pesat membangun dalam dunia. Kebangkitan Asia dalam beberapa dekad yang lalu merupakan pembangunan ekonomi yang paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Bank Pembangunan Asia mengunjurkan, jika trend ini berterusan menjelang tahun 2050, separuh dari Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dunia adalah datangnya dari Asia.

17. Pendapatan per kapita Asia akan meningkat sebanyak enam kali ganda dan mencapai paras yang dinikmati oleh Eropah hari ini. Dalam senario ini, KDNK Asia akan meningkat dari $16 trillion pada tahun 2010 kepada $148 trillion pada tahun 2050. Dengan menggandakan sumbangannya kepada KDNK dunia dari 27% pada tahun 2010 kepada 51% menjelang 2050, Asia akan kembali kepada kedudukan dominan dalam sektor ekonomi yang pernah dikuasainya 250 tahun yang lalu iaitu sebelum Revolusi Industri.

18. Namun, Bank Pembangunan Asia yang membuat unjuran ini mengingatkan pengalaman yang berlaku kepada beberapa buah negara di Latin Amerika dan Afrika yang mencapai pertumbuhan yang membanggakan dalam era 1970 an and 1980 an yang telah mencapai kedudukan negara pendapatan menengah, namun gagal untuk membuat lonjakkan untuk memasuki kumpulan negara berpendapatan tinggi. Negara – negara ini seperti Brazil dan Afrika Selatan terperangkap dalam middle income trap. Malaysia sendiri mungkin mengalami gejala middle income trap sekiranya kerajaan tidak melaksanakan dasar – dasar yang progresif untuk membolehkan ekonomi melonjak ke paras pendapatan tinggi.

19. Negara – negara yang terperangkap dalam middle income trap tersepit, tidak mampu bersaing dengan negara – negara berpendapat rendah, ekonomi bergaji rendah dalam eksport pembuatan dan tidak pula dapat bersaing dengan ekonomi maju yang berinovasi dan berkepakaran tinggi. Ketidakupayaan untuk melakukan transisi dari ekonomi yang didorong oleh sumber, buruh murah dan modal rendah, kepada ekonomi yang didorong oleh produktiviti akan menyebabkan negara seperti Malaysia terperangkap pada takuk ekonomi pendapatan menengah.

20. Dalam mengejar pertumbuhan 4 dekad yang akan datang, Selangor perlu menggunakan sepenuhnya potensi teknologi, inovasi dan keusahawanan yang amat kritikal. Sebelum ini, model pembangunan yang diamalkan adalah untuk mengejar, atau “catching-up” dengan negara – negara maju. Model ini telah usang dan tidak boleh digunakan lagi. Model baru yang perlu dilaksanakan adalah dengan beralih dari mengejar atau “catching-up” kepada keusahawanan bidang – bidang baru (frontier entrepreneurship) dan inovasi serta mencipta breakthrough dalam sains dan teknologi.

21. Keperluan terpenting untuk melakukan anjakan ini adalah melaksanakan pendidikan berkualiti yang mampu merangsang kreativiti di semua peringkat dan disokong oleh ekosistem yang mengasuh inovasi dan keusahawanaan.

22. Penguasaan beberapa bidang asas sains dan teknologi perlu terus digalakkan. Ini termasuk penguasaan bahasa Inggeris sebagai lingua franca untuk mendalami dan mengaplikasi bidang sains dan teknologi. Seterusnya, penguasaan beberapa “programming languages” untuk membolehkan automasi dan juga sebagai asas pembinaan ekonomi berasaskan “digital creativity”.

Penguasaan bidang – bidang ini akan memberdayakan generasi muda untuk menceburi sektor ekonomi baru yang berasaskan kos yang rendah tetapi bernilai tinggi seperti “computational engineering”, “computational finance”, “digital animation” dan “apps development”.

23. Bidang – bidang inilah yang telah berjaya menjadikan London dan New York sebagai “The Global Trade and Economic Centers” serta Silicon Valley sebagai “The Global Digital Creativity and Software Development Centre”.

24. Tidak mustahil untuk kita mencipta beberapa start-up communities serta ‘entrepreneurial ecosystems’ yang mendorong inovasi di Selangor yang setaraf dengan Boulder, Boston, New York, Seattle, dan Omaha. Ini akan mendorong minat “Venture Capitals” dari dalam dan luar negara untuk melabur dalam bidang – bidang digital baru berasaskan kreativiti yang diterajui oleh anak – anak Selangor.

25. Selaku negeri yang memiliki peratusan generasi muda yang paling tinggi, Selangor harus segera menggarap sumber daya manusia khususnya generasi muda yang memiliki tenaga, sarat dengan idea – idea baru yang boleh diterjemahkan kepada perniagaan, produk dan perkhidmatan.

26. Persekitaran atau ekosistem yang boleh membina startup communities perlu disediakan menerusi inisiatif baru untuk mewujudkan Shah Alam Youth City iaitu sebuah komuniti di Shah Alam yang akan dibina berasaskan konsep “Artistic and Business Cities” dan berteraskan “Healthy and Green Living”. Infrastruktur ini beserta beberapa program “startup communities” akan diwujudkan untuk memberdayakan generasi usahawan muda dengan modal dan kepakaran serta membina jaringan perniagaan dengan rakan – rakan usahawan dalam negeri dan juga serantau.

27. Menjadi harapan kita agar segala ikhtiyar ini akan memastikan Selangor kekal sebagai “The Economic Powerhouse of Malaysia” yang dipacu oleh generasi muda Negeri Selangor dan seterusnya mara sebagai sebuah kuasa ekonomi yang mampu bersaing di peringkat global.

28. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Perasmian Majlis Konvokesyen Kolej Antarabangsa INPENS ke 19.

Dato’ Menteri Besar Mohamed Azmin Ali berkata Syarikat Pengeluar Air Selangor (Splash) diberi tawaran yang tinggi daripada mantan Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim.