AZMIN ALI

LATEST

Invalid or Broken rss link.

Author: Azmin Ali

Ucapan Menjunjung Titah DYMM Sultan Selangor (DUN – Bukit Antarabangsa)

UCAPAN PEMBUKAAN DEWAN NEGERI SELANGOR MOHAMED AZMIN ALI | BUKIT ANTARABANGSA
JUMAAT, 23 MAC 2012

Yang Berhormat Tuan Speaker,

1. Saya ingin menjunjung kasih atas titah DYMM Tuanku Sultan Selangor yang telah berkenan merasmikan Upacara Pembukaan Mesyuarat Pertama, Penggal Kelima, Dewan Negeri Selangor Kedua Belas.

2. Bagi pihak Kelab Penyokong – Penyokong Kerajaan, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Tuan Speaker yang telah mempengerusikan Sidang Dewan Negeri ini selama lima penggal Persidangan Dewan Negeri dengan tegas, adil dan saksama. Tuan Speaker telah menjalankan tanggungjawab beliau dengan mengambil langkah-langkah reformasi dan pembaharuan demi mempertingkatkan martabat dan memelihara kewibawaan dewan yang mulia ini. Langkah-langkah progresif yang diambil termasuk siaran secara langsung Sidang Dewan Negeri, pendengaran awam SELCAT, penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas dan penerbitan jurnal. YB Speaker juga tekun meneliti dan menghalusi cadngan penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Dewan melalui satu enakmen yang dikenali sebagai SELESA dengan tujuan yang murni dan mengikut amalan terbaik ( the best practices ) di negara-negara Commonwealth.

3. Titah Tuanku menyentuh banyak persoalan umat tetapi kesemuanya berkisar kepada peringatan dan nasihat Tuanku bahawa ahli-ahli Dewan Negeri tidak terlepas dari tanggungjawab untuk mengangkat agenda rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Selangor. Saya yakin sesi soal jawab dan perbahasan yang matang mampu menjawab segala tohmahan dan serangan yang tidak bertanggungjawab.

4. Ada pihak yang cuba menyinggung kita dengan membuat dakyah bahawa apabila Pakatan Rakyat menerajui Putrajaya, kita akan menukar pemerintahan Raja Berperlembagaan kepada sistem Republik. Ini adalah satu fitnah jahat yang bertentangan dengan akidah seorang Islam. Sebaik sahaja berlaku tsunami politik pada tahun 2008, Pakatan Rakyat telah mengulangi ikrar melalui deklarasi khas yang ditandatangani oleh 3 pemimpin tertinggi Pakatan Rakyat iaitu YB Dato’ Seri Anwar Ibrahim, YB Lim Kit Siang dan YB Dato’ Seri Abdul Hadi Awang pada 8 September 2008.

5. Jelas dalam ikrar tersebut bahawa Pakatan Rakyat akan mempertahankan dasar-dasar seperti kedudukan Islam sebagai Agama Persekutuan dan menjamin kebebasan mengamalkan agama-agama lain, kedaulatan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan mempertahankan hak bahasa ibunda, kedudukan dan kedaulatan Institusi Raja-Raja Melayu serta kedudukan hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta hak- hak semua kaum yang telah dijamin oleh Perlembagaan. Pada ketika itu,Gombak Setia adalah Pesuruhjaya PAS Selangor dan merupakan sebahagian daripada muafakat Pakatan Rakyat.

6. Pengurusan ekonomi negeri yang terus berkembang biarpun berhadapan dengan persekitaran luar yang mencabar membuktikan kemampuan Dato’ Menteri Besar dan Kerajaan Negeri mengurus khazanah dan amanah dengan tanggungjawab walaupun ada tekanan ke atas Kerajaan Negeri termasuk tekanan politik daripada Kerajaan Pusat yang menyalahgunakan institusi Kerajaan bagi tujuan politik mereka untuk merampas Negeri Selangor.

7. Alhamdulillah, rakyat mengecapi hasil negeri yang merupakan hak mereka dan bukan kurniaan daripada pemerintah. Fakta, angka dan statistik yang dikemukakan ini membuktikan Pakatan Rakyat berupaya untuk mentadbir negeri dan mengurus ekonomi dengan berkesan berteraskan prinsip kewangan yang berhemah, tatakelola yang baik dan prinsip value for money.

8. Selain pengurusan ekonomi, tadbir urus yang berkesan juga penting bagi sesebuah kerajaan yang unggul. Bagi memastikan tadbir urus negeri berada pada tahap yang terbaik, pentadbiran kerajaan harus memiliki ciri-ciri menggalakkan penyertaan rakyat, keputusan yang berorientasikan konsensus, telus, responsif, berkesan dan cekap, saksama dan inklusif serta menurut kedaulatan undang-undang.

9. Walau bagaimanapun, karenah birokrasi yang keterlaluan menjadikan sistem penyampaian Kerajaan tidak efisyen seterusnya membantutkan produktiviti negeri.

10. Sebagai sebuah kerajaan reformasi, sistem penyampaian perlu menjadi keutamaan demi perkhidmatan kepada rakyat. Teknologi tinggi serba canggih serta keterbukaan teknologi maklumat harus menjadi asas reformasi sistem pentadbiran. Pentadbiran yang menggunapakai teknologi dapat menjimatkan kos, masa dan mengurangkan karenah birokrasi yang membebankan rakyat.

11. Ini bukan sahaja menjamin usaha tadbir urus yang baik tetapi juga merupakan suatu usaha untuk memastikan pengurusan dan sistem perkhidmatan pentadbiran efisyen dan lancar. Kerajaan Negeri Selangor percaya pengurusan yang cekap adalah pengurusan yang mengurangkan karenah birokrasi dan meringankan kos yang ditanggung oleh rakyat.

Yang Berhormat Tuan Speaker

12. Saya ingin menarik perhatian dewan kepada usaha menyediakan kemudahan perkhidmatan WiFi berkapasiti tinggi. Sejak tahun 1990an, perkhidmatan internet telah digunakan dengan rancak. Berbanding era pra internet, perkhidmatan internet hari ini mendesak penggunaan kapasiti yang lebih tinggi untuk pengaliran maklumat yang lebih cepat dan bebas.

13. Hal ini adalah berdasarkan peningkatan inovasi teknologi, kaedah sambungan dan kelajuan pengaliran maklumat. Untuk mendepani kecanggihan teknologi hari ini, sudah semestinya Kerajaan harus menyediakan perkhidmatan internet yang mampu dimiliki, mudah dan diyakini supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Contoh akses internet yang canggih dan baik adalah seperti di Seoul, Korea yang sangat murah dengan kadar USD 20 sebulan untuk kapasiti sambungan 10Mbps. Di Malaysia, kapasiti sambungan 10Mbps yang diperkenalkan UniFi berharga RM 200 sebulan, sekitar USD 60 iaitu tiga kali ganda lebih mahal daripada Seoul.

14. Oleh itu, perkhidmatan internet percuma yang terbaik untuk kegunaan rakyat adalah melalui perkhidmatan WiFi di mana grid rangkaian akan merebak ke seluruh negeri untuk manfaat rakyat. Perkhidmatan WiFi percuma yang sedang disediakan oleh Kerajaan Negeri pada hari ini adalah selaras dengan idea internet berkapasiti tinggi untuk rakyat. Namun begitu, sasaran 4,000 lokasi di seluruh pelosok negeri haruslah mengutamakan kawasan luar bandar berikutan keperluan yang lebih utama di sana dan menjadi lebuhraya maklumat untuk menjamin connectivity di antara rakyat dan Kerajaan Negeri.

15. Kemudahan ini akan membantu masyarakat luar bandar yang tidak mempu mendapatkan perkhidmatan ini untuk dimanfaatkan bagi tujuan pendidikan serta mendapatkan maklumat. Selain daripada mewujudkan Informed Society atau masyarakat bermaklumat, perkhidmatan ini juga akan membantu merapatkan jurang sosial dalam masyarakat serta menyediakan infrastruktur untuk menarik pelaburan asing untuk masuk ke Negeri Selangor ini. Harapan kita agar perkhidmatan ini dapat digunakan sebaiknya dan sentiasa diperkemaskan supaya menjamin kepuasan hati pengguna.

Yang Berhormat Tuan Speaker

16. Asas tadbir urus yang baik berdasarkan prinsip value for money dan kecekapan pengurusan Kerajaan telah menyumbang kepada simpanan rizab negeri yang besar. Kita bersyukur dan berbangga dengan nilai 1.9 bilion. Namun, saya mohon di dewan yang mulia ini supaya rizab simpanan negeri dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebahagiannya dalam program-program untuk pembangunan masyarakat seperti usaha memberdayakan wanita dan generasi muda.

17. Saya ingin menarik perhatian dewan kepada suatu usaha untuk memberdaya wanita dan masyarakat melalui penubuhan Women’s Development Corporation (WDC). Objektif penubuhan WDC adalah untuk membangunkan dasar-dasar Kerajaan yang responsif kepada perihal gender disamping mempromosikan kesedaran, kefahaman tentang gender dan keadilan sosial.

18. Inisiatif ini adalah usaha baik Kerajaan untuk memberdaya kaum wanita khususnya untuk menggalakkan partisipasi wanita dalam kepimpinan dan mekanisme membuat keputusan dalam segala bidang. Ini sekaligus menggalakkan persekitaran yang inklusif dalam sebuah masyarakat yang pelbagai kaum, budaya dan agama.

19. Walaupun saya menyedari Kerajaan Negeri telah menyediakan peruntukan tambahan berjumlah RM 30 juta dalam bentuk Geran Selangorku untuk memberdaya wanita, namun pembentukan WDC ini akan berperanan dengan lebih efektif kerana mempunyai struktur yang jelas dan dipimpin oleh golongan wanita profesional.

20. Saya yakin dan percaya, pentadbiran di bawah YAB Dato’ Menteri Besar mempunyai iltizam yang kuat untuk melakukan reformasi dalam masyarakat dengan memberdayakan kaum wanita. Semoga usaha yang baik ini akan mempertingkatkan keharmonian dan kemakmuran negeri demi kesejahteraan rakyat.

Yang Berhormat Tuan Speaker

21. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) merupakan agensi Kerajaan Negeri yang telah diberikan tanggungjawab untuk mendirikan Rumah Mampu Milik untuk golongan berpendapatan antara RM2500-RM5000 sebulan. Projek sulung yang telah dilancarkan di Bangi pada tahun yang lalu adalah jauh lebih murah dengan harga kurang RM100,000 berbanding rumah mampu milik yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan dengan nilai melebihi RM200,000.

22. PKNS meletakkan sasaran untuk membina 11,000 unit Rumah Mampu Milik di atas tanah-tanah milik PKNS. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri termasuk syarat bahawa setiap unit harus dilengkapi dua (2) tempat letak kereta dengan tambahan 20% kos telah melonjak sehingga RM 180,000 seunit. Ini termasuk lah kos elevated carpark dan kemudahan rekreasi lain seperti dewan dan nursery yang turut menyumbang kepada peningkatan kos pembinaan. Kos pembinaan untuk seunit elevated carpark telah mencecah RM 30,000.

23. Oleh kerana kos pembinaan bagi seunit rumah adalah bernilai RM 180,000 dan PKNS diminta untuk menjual pada harga RM 85,000 seunit, ini bermakna PKNS terpaksa menanggung subsidi sebanyak hampir RM100,000 bagi setiap unit rumah yang dijual. Jumlah subsidi sebesar RM 1.1 bilion untuk menyiapkan 11,000 unit rumah adalah diluar kemampuan PKNS.

24. Apakah rancangan Kerajaan untuk meringankan bebanan PKNS dalam usaha menyediakan keselesaan kepada rakyat ? Saya ingin mencadangkan supaya Kerajaan mengkaji semula harga yang ditetapkan untuk Rumah Mampu Milik dan juga melonggarkan syarat – syarat termasuk kemudahan tempat letak kereta serta mencari mekanisme yang lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

25. Saya yakin dan percaya bahawa dasar yang pragmatik akan turut menarik pemaju yang lain untuk bersama-sama dengan Kerajaan Negeri dalam usaha menyediakan Rumah Mampu Milik yang lebih selesa untuk rakyat dan tidak merugikan pemaju termasuk menanggung subsidi yang terlalu tinggi. Kita juga yakin bahawa sokongan kerajaan terhadap usaha ini akan membantu PKNS supaya dapat bersaing dengan pemaju-pemaju lain dalam industri pembinaan.

Yang Berhormat Tuan Speaker

26. Isu Tanah Rizab Melayu turut dibangkitkan dalam titah Tuanku Sultan dan saya menyambut baik nasihat Tuanku supaya Kerajaan Negeri memelihara Tanah Rizab Melayu. Saya yakin Kerajaan Negeri akan mematuhi peruntukan perlembagaan berkenaan Tanah Rizab Melayu selaras dengan prinsip rule of law dan semangat berperlembagaan.

27. Saya juga ingin menarik perhatian dewan yang mulia ini kepada satu kes kerakusan UMNO di kawasan Parlimen Gombak dan Dewan Negeri Hulu Kelang. Sejumlah 74 ekar Tanah Rizab Melayu di Sungai Sering telah dijual dan dipindah milik kepada Syarikat Triumph City Development Sdn Bhd tanpa sebarang gantian tanah di kawasan lain. Syarikat ini turut gagal membangunkan tanah berkenaan dan berdegil untuk menjelaskan bayaran premium tanah biarpun status tanah tersebut telah ditukar. Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat terpaksa merampas kembali tanah tersebut untuk menjaga kepentingan rakyat Negeri Selangor.

28. Satu lagi amalan yang seringkali dilakukan oleh pentadbiran UMNO dalam menguruskan Tanah Rizab Melayu ini adalah dengan menukar tanah rizab dikawasan bandar dengan tanah dikawasan luar bandar yang bernilai jauh lebih rendah daripada harga tanah rizab yang asal. Hal ini menyebabkan Tanah Rizab Melayu di Negeri Selangor susut nilai dan memberi impak kepada nilai aset orang Melayu. Inilah amalan khianat UMNO kepada orang Melayu di Negeri Selangor ketika mentadbir negeri ini.

29. Kerajaan Pakatan Rakyat terbukti tidak menyalahgunakan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Oleh itu, adalah diharapkan agar Kerajaan Negeri dapat merangka satu Pelan Strategik Pengurusan Tanah Rizab Melayu supaya dapat dibangunkan secara tersusun dan dipelihara supaya terus mengekalkan status tanah demi kepentingan generasi masa depan.

Yang Berhormat Tuan Speaker

30. Tokoh Reformasi Indonesia, Amien Rais dalam karyanya ‘Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit’ mengupas gagasan reformasi untuk sebuah negara republik yang dilihat sedang sakit. ‘Sakit’ yang dimaksudkan oleh beliau adalah tadbir urus negara yang dibarahi amalan rasuah, salahguna kuasa, penyelewengan dan kronisme. ‘Sakit’ ini menurutnya akan terus membarah dalam masyarakat seterusnya membunuh bangsa Indonesia yang merdeka.

31. Untuk menyembuhkan kesakitan ini, Amien mengupas perihal kesatuan rakyat untuk membawa perubahan dan melawan barah yang kian meresap ke dalam tubuh bangsa Indonesia.

32. Ini mengingatkan saya kepada kesatuan hati dan iltizam rakyat Negeri Selangor yang bangkit melawan kesakitan yang turut membarah dalam pentadbiran Kerajaan di bawah pentadbiran UMNO. Amalan rasuah, kronisme, penyelewengan dan salahguna kuasa adalah malapetaka yang harus ditentang habis-habisan demi kesejahteraan seluruh rakyat negeri ini. Dengan asas itu, kemenangan rakyat pada 8 Mac 2008 harus terus dipertahan dan dilanjutkan demi rakyat khususnya di Negeri Selangor.

33. Kita bersyukur, laporan kaji selidik yang dibuat oleh badan penyelidikan profesional, Merdeka Centre mendapati sebanyak 60% rakyat Negeri Selangor menyatakan bahawa pentadbiran pada hari ini berada pada landasan yang tepat dan 64% rakyat berpuas hati dengan prestasi pentadbiran Pakatan Rakyat hari ini. Malah, sokongan masyarakat Melayu terus meningkat sehingga 59% sementara sokongan bagi masyarakat Cina dan India adalah sebanyak 69%.

34. Ditambah lagi dengan kenyataan Tun Daim Zainuddin dalam wawancara dengan akhbar Sin Chew Daily bertarikh 15 Mac 2012 tyang menyatakan bahawa amat sukar untuk UMNO merampas kembali Negeri Selangor yang tampil dengan imej sebuah Kerajaan yang berintegriti. Ini jelas menjadi kegusaran UMNO yang tidak dapat menandingi keupayaan pentadbiran hari ini biarpun baru berusia empat (4) tahun. Terbukti sekiranya Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan dapat ditadbir dengan baik oleh Pakatan Rakyat nescaya kesejahteraan akan lebih dikecapi oleh rakyat apabila kita sampai ke Putrajaya pada Pilihan Raya Umum ke 13.

35. InshaAllah, saya yakin kejayaan yang dikecapi hari ini adalah natijah daripada kejituan semangat dan kesedaran rakyat untuk berubah.

36. Sekian, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun;

Gagasan reformasi semangat baru
Ketuanan rakyat kita martabatkan
Rakyat sejahtera negeri maju
Kemenangan rakyat kita lanjutkan

Ucapan Menjunjung Kasih Titah DYMM Dewan Rakyat

14 Mac 2012

Tan Sri Yang Di Pertua,

1. Saya menjunjung kasih atas Titah Ucapan DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong sewaktu pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Parlimen Kedua Belas dan saya mengucapkan terima kasih atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan.

2. KEADILAN dan Pakatan Rakyat mendukung titah Tuanku agar patuh kepada undang-undang berperlembagaan serta menghormati kebebasan dan hak asasi rakyat. Kami juga mendukung sepenuhnya saranan Tuanku dalam isu kebebasan sistem kehakiman yang menjadi teras penting kepada sistem demokrasi. Pakatan Rakyat konsisten bahawa pemahaman undang-undang yang luhur serta tatakelola yang selaras dengan prinsip pengasingan kuasa akan menjadi tunjang kepada pembangunan sebuah negara yang demokratik, adil dan sejahtera.

3. Saya terpanggil untuk mengungkap citra politik ideal yang dipadankan dengan ungkapan moderation atau wasatiyyah. Prinsip wasatiyyah, bukannya perkara baru dalam Islam.

4. Pada 7 Disember 1975, ketika menyampaikan Ucapan Dasar Muktamar ABIM ke 4 yang bertemakan ‘Jelas Wadah, Perbaru Tekad’, Saudara Anwar Ibrahim mula mencetuskan satu gagasan baru Wasatiyyah untuk membawa umat memahami dan menghayati prinsip kesederhanaan dalam masyarakat.

5. Pada tahun 1978, Saudara Anwar telah mengupas prinsip wasatiyyah dalam kertas kerjanya yang berjudul ‘Islam dan Masyarakat Majmuk’ di Universiti Kebangsaan Malaysia yang turut dihadiri oleh Saudara Lim Kit Siang.

6. Pada 9 Ogos 1981, sekali lagi Saudara Anwar Ibrahim membawa tema wasatiyyah dalam ucapan dasarnya yang bertajuk ‘Membina Generasi, Satu Gagasan’ ketika merasmikan Muktamar ABIM ke 10 di Dewan Tunku Canselor, Universiti Malaya.

7. Apabila beliau menyertai kerajaan, Dato’ Seri Anwar Ibrahim telah mengupas secara terperinci dan meniup nafas baru kepada prinsip Wasatiyyah melalui penulisannya yang terkandung dalam buku ‘Gelombang Kebangkitan Asia’. Wasatiyyah ataupun prinsip awsatuha ini juga meraikan nilai sejagat seperti yang diungkapkan oleh Konfucius iaitu prinsip Chun Yung dan juga tradisi Greek The Golden Mean yang terkandung dalam Nichomacean Ethics yang ditulis Aristotle. Saya yakin, tatkala Dato’ Seri Anwar Ibrahim mengungkapkan wasatiyyah ini baik di dalam negara mahupun di pentas antarabangsa, Dato’ Sri Najib Razak baru mula bertatih mempelajari apa itu wasatiyyah dan baru beberapa hari lalu beliau berani mengungkapkan prinsip wasatiyyah. Read More

Roadshow Timbalan Presiden & Jabatan Pilihan Raya Pusat (JPRP)

9 Mac 2012 – Roadshow ke Perlis

1. Taklimat Tertutup Timbalan Presiden bersama Ahli MPN dan Jentera Pilihan Raya Cabang, AMK & Wanita
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Pejabat KEADILAN Negeri Perlis
PIC : Amran, SUK Perlis (017 511 0976)

2. Makan Tengahari bersama Rakyat
Masa : 12.00 tengahari
Tempat : DUN Chuping
PIC : SUK Perlis

3. Solat Jumaat
Masa : 1 tengahari
Tempat : Masjid Oran, DUN Mata Ayer
PIC : SUK Perlis

4. Perasmian 3 Ranting KEADILAN, DUN Chuping
Masa : 2.30 petang
Tempat : Bilik Gerakan DUN Chuping
PIC : SUK Perlis

5. Majlis Hi Tea bersama Rakyat Perlis
Masa : 4.30 petang
Tempat : Sebelah Pejabat Pos Beseri, Balai Baru.
PIC : SUK Perlis

6. Perasmian 5 Ranting KEADILAN dan Ceramah Perdana
Masa : 9.00 malam
Tempat : Medan Sri Mahkota, Pekan Kangar
PIC : SUK Perlis

7. Ceramah Perdana
Masa : 10.30 malam
Tempat : Depan Kompleks Kastam, Kangar
Penceramah : YB Azmin Ali, Sdr Anuar Tahir (AJK PAS Pusat), Mohd Fisol (Pengerusi MPN Perlis), Lee Guan Aik (Pengerusi DAP Kedah), YB Amirudin Shari (ADN Batu Caves).

10 Mac 2012 – Roadshow ke Pulau Pinang

1. Program Bersama Gabenor Bangkok & Dato’ Seri Anwar dengan Masyarakat Siam di Pulau Pinang.
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Wat Chantraran, Jln Tanah Liat, Bukit Mertajam.
PIC : Rezal Huzairi (017 409 7702)

2. Makan tengahari bersama Rakyat
Masa : 12.30 tengahari
Tempat : Sekolah Agama Faqiyah Daimiah, Permatang Tengah.
PIC : Jamil Mohd Noor ( 012 426 2717)

3. Taklimat Gerak Kerja PRU 13 bersama Timbalan Presiden & JPRP
Masa : 3.00 petang
Tempat : Yayasan Aman, Penanti.
PIC : Ong Eu Leong (010 770 0508)

4. Lawatan Timbalan Presiden & JPRP ke Bilik Gerakan Utama KEADILAN Pulau Pinang.
Masa : 5.30 petang
Tempat : Bilik Gerakan Utama KEADILAN, Seberang Jaya.
PIC : Ong Eu Leong (010 770 0508)

8. Ceramah Perdana
Masa : 9.30 malam
Tempat : Dewan MPPP, Pasar Bayan Baru.
Penceramah : YB Azmin, YB Dr Mansor, YB Zuraida, YB Sim Tze Sin
PIC : Hj Rashid Hasnon (019 456 0077)

9. Ceramah Perdana
Masa : 11.00 malam
Tempat : Padang Benggali
Penceramah : YB Azmin, YB Dr Mansor, Sdr Johari Kassim, YB Amir Shari, Ustaz Roshidi
PIC : Izmir (019 261 9284)

Pengalaman di Turki bersama Recep Tayyip Erdoğan

Gambar ini dirakamkan di Istana Dolmabahce, Istanbul sejurus selepas perbincangan dengan Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdoğan pada 3 Februari 2012

Perdana Menteri Turki, Tayyip Erdoğan gembira bertemu Dato’ Seri Anwar Ibrahim yang baru dibebaskan oleh mahkamah dari pertuduhan fitnah. Beliau dan keluarga senantiasa mendoakan keselamatan dan kesejahteraan DSAI dan rakyat Malaysia.

Erdoğan dan Anwar bincang panjang perkembangan Arab Spring dan dunia Islam. Kedua dua pemimpin berkongsi pandangan dan yakin bahawa angin perubahan dan reformasi akan terus segar demi kebebasan dan hak asasi umat, demokrasi dan negara hukum. Erdoğan terus mendoakan semoga rakyat Malaysia akan berjaya dalam gerakan reformasi dan bersama Turki untuk membangunkan negara dan umat.

Delegasi Malaysia yang diketuai oleh DSAI juga mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Turki, Abdullah Gul di Ankara. Cuaca sejuk sehingga minus 21 dan salji tebal menyambut kami di Lapangan Terbang Ankara.

Antara tajuk perbincangan yang menarik dengan Presiden Abdullah Gul ialah komitmen Ak Party dan Kerajaan untuk terus membawa perubahan demi kesejahteraan rakyat Turki termasuk meningkatkan kualiti pendidikan dan juga menyediakan kemudahan kesihatan percuma melalui pembinaan hospital di setiap daerah yang dilengkapi dengan kelengkapan berteknologi tinggi dan doktor pakar.

DSAI dan rombongan juga mengadakan perbincangan rasmi dengan Menteri Luar Turki, Ahmet Davutoglu dan Menteri Kewangan Turki, Mehmet Simsek. Ahmet Davutoglu memberikan pandangan beliau mengenai Syria dan Egypt serta perkembangan kemajuan Arab Spring.

Pada hari pertama setibanya di Turki iaitu 2 Feb 2012, DSAI telah menyampaikan ucaptama di Istana Dolmabahce yang dianjurkan oleh Prof Dr. Bekir Karliga, Penasihat Kanan kepada Perdana Menteri. Tajuk ucapan DSAI ialah Islam, Democracy and Arab Spring: Quest for Freedom and Justice in the Muslim World. Lebih 200 peserta menyertai wacana ini termasuk beberapa orang naib canselor universiti, tokoh tokoh akademik, ahli ahli perniagaan dan juga perwakilan Turkish-Malaysian Business Council.

DSAI dan Azmin juga telah diundang oleh Dr. Halit Eren, Ketua Pengarah IRCICA untuk melawat Research Centre for Islamic History, Art and Culture di Istanbul dan juga perpustakaan yang mengumpulkan lebih 10,000 koleksi buku tamaddun Islam.

Lawatan kerja ke Turki selama 5 hari amat berjaya untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala di antara Malaysia dan Turki.

AZMIN ALI

Kenyataan Media Dato Seri Anwar Ibrahim Berkenaan Isu Palestin – Israel

16hb Februari 2012

KEADILAN JUNJUNG ASPIRASI DAN HASRAT RAKYAT PALESTIN

Telah dihebahkan kenyataan saya dalam Asian Wall Street Journal, “I support all efforts to protect the security of the state of Israel,” (Saya menyokong segala usaha untuk melindungi keselamatan negara Israel) sedangkan kenyataan penuh selepas itu, “a step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians.”

(pendirian tersebut tertakluk kepada syarat bahawa Israel mesti menghormati aspirasi rakyat Palestin) tidak pula disiarkan sepenuhnya. Media, pimpinan UMNO dan Dato’ Seri Najib Razak berterusan menabur fitnah kononnya saya mengkhianati aspirasi rakyat Palestin

Kenyataan saya kepada Asian Wall Street Journal secara jelas meletakkan aspirasi rakyat Palestin yang mahukan keadilan, keamanan dan maruahnya dihormati sebagai syarat kepada tuntutan Israel agar keselamatannya dijamin .

Pendirian saya ternyata diterima pimpinan dunia Islam seumpama Kerajaan Arab Saudi seperti yang diungkapkan Menteri Luar nya, Putera Saud al Faisal bahawa:

“This [2002 Arab Peace Initiatve] is the way toward security.. Israel can’t keep the land and want security at the same time. It has to withdraw and give the Palestinians their rights. If Israel does that, the Arab states will put an end to the state of war. That will give Israel its security”.

Baru-baru ini Raja Abdullah dari Jordan juga mengulangi pendirian yang sama:

“The Palestinian right to statehood and their cry for justice and a homeland free of occupation remain the Arab people’s foremost cause. In Jordan, the “final-status” issues—including borders, refugees, security and Jerusalem—are at the heart of our priorities. This means making real the promise of a viable, independent, sovereign Palestinian state, as part of a two-state agreement that resolves all final-status issues and guarantees security for Israel.”

Makanya, persoalan tuntutan jaminan keselamatan Israel yang bersyaratkan kepada keadilan dan keamanan diberikan kepada rakyat Palestin bukanlah perkara baru. Sedangkan saya tuntas mendokong aspirasi rakyat Palestin sekian lama, bermula dari memimpin demonstrasi membantah keganasan Israel yang mendapat dokongan Amerika pada tahun 1973 di hadapan Kedutaan Amerika di Kuala Lumpur dan mewakili Malaysia pada tahun 1983 ke Persidangan PLO di Algiers setelah menerima undangan dari Yasser Arafat.

Pendirian saya tuntas menjunjung aspirasi rakyat Palestin yang mahukan keamanan, keadilan dan kehidupan yang bermaruah bertepatan dengan semangat yang disuarakan oleh Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Palestin :

“If Israel withdraws to the ’67 borders, then we will establish a peace in stages.. Number one, we will establish a situation of stability and calm which will bring safety for our people – what (Hamas founder) Sheikh (Ahmed) Yassin called a long-term hudna (truce). If Israel declares that it will give the Palestinian people a state and give them back all their rights, then we are ready to recognise them”.

Saya hargai pandangan dan semangat sahabat-sahabat dari PAS, Majlis Syura PAS dan seluruh gerakan dakwah dan pertubuhan Islam yang berterusan membela nasib rakyat Palestin.

Ketetapan PAS yang menentang keras pencerobohan dan kezaliman Israel terhadap rakyat Palestin turut dikongsi oleh seluruh rakyat Malaysia. Saya memahami perbezaan pendirian PAS dengan KEADILAN. Parti Islam SeMalaysia berpendirian kewujudan negara Israel adalah haram dan mereka tidak berhasrat untuk mengadakan sebarang rundingan serta kerjasama dengan Israel.

Walaupun begitu Parti Keadilan Rakyat berkongsi hasrat dengan PAS untuk melihat tertegaknya sebuah negara Palestin yang merdeka, bebas dan makmur, yang juga merupakan hasrat seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keamanan dan keadilan.

Ini berbeza dengan adu domba UMNO yang bermuka-muka dan mengambil kesempatan di atas sentimen kuat pro-Palestin di negara ini bagi matlamat politik sempit mereka. Tatkala media UMNO menyerang saya sebagai ejen Israel, Menteri Luar dari UMNO secara terbuka mengesahkan kewujudan Israel berdasarkan penyelesaian dua negara (two-state solution) di Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu .

Manakala saya dituding mengkhianati aspirasi rakyat Palestin, Menteri Pertahanan dari UMNO jugalah yang duduk berbincang dengan Menteri Pertahanan Israel pada tahun 2009 , walaupun perkara ini cuba dipadamkan. Namun rakyat tidak lupa bahawa pentadbiran Perdana Menteri bergegas melantik APCO yang turut diterajui Doron Bergerbest-Eilon, bekas Ketua Perlindungan dan Keselamatan, Agensi Keselamatan Israel dengan berpangkat Mejar Jeneral. Malah, mantan perdana menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad yang terus menerus memfitnah saya pernah bertemu Perdana Menteri Israel dan menteri luarnya, Shimon Peres di Paris pada tahun 1994. Pada masa yang sama sesuatu yang tidak dapat dinafikan pimpinan UMNO bahawa Malaysia merupakan rakan dagang Israel ke 15 terbesar. Jumlah dagangan antara Malaysia dan Israel mencecah 667.6 juta Euro.

Sikap bermuka UMNO dalam isu Palestin bukanlah perkara baru, sebab itu saya jelas menyeru sahabat-sahabat dan rakyat

Malaysia supaya menumpukan tenaga membantu meringankan penderitaan saudara-saudara di Palestin.
Derita ini ditanggung setiap hari tatkala rakyat Palestin menyabung nyawa menyelamatkan diri dari serangan dan pendudukan tentera Israel. Ini kenyataan kehidupan seharian seorang rakyat Palestin yang harus kita insafi.

Saban hari, keperluan asas seperti air minuman, makanan, ubat-ubatan, simen untuk pembinaan dan pelbagai keperluan lain tidak dibenarkan masuk ke Gaza akibat sekatan Israel. Sengsaranya rakyat Palestin bila mana 80% dari mereka memerlukan bantuan makanan, 90% hidup dalam kemiskinan, lebih separuh daripada isirumah hanya makan sekali sehari dan lebih 60% kanak-kanak menghidap anemia dan kekurangan zat makanan.

Sebab itu saya yakin bahawa aspirasi rakyat Palestin yang mengambil kira kepayahan seharian mereka seperti yang disuarakan oleh pimpinan-pimpinan mereka wajib dijunjung dan dihargai. Semangat setiakawan rakyat Malaysia yang selari dengan aspirasi itu bukanlah satu pengkhianatan kepada perjuangan mereka, sebaliknya menjadi dokongan utama kepada usaha mewujudkan keamanan dan memberikan keadilan kepada rakyat Palestin.

Oleh kerana itu wajar buat kita memahami, menghargai dan menjunjung aspirasi rakyat Palestin yang disuarakan melalui dua pertubuhan utama tersebut. Sepertimana pertemuan saya baru-baru ini di Doha dengan Khalid Mashaal, sebelum termeterainya persetujuan bersama tersebut, saya ulangi dokongan saya buat perjuangan rakyat Palestin, Hamas dan Fatah. Manakala pengiktirafan negara Israel tertakluk selagi mana Israel menghormati kedaulatan wilayah dan keselamatan rakyat Palestin.

Justeru adalah mustahak untuk kita sedari suara rakyat Palestin mutakhir ini adalah melalui Hamas dan Fatah sebagaimana yang tertera dalam persetujuan bersama Hamas dan Fatah di Doha hari ini. Persetujuan tersebut antaranya mengungkapkan dokongan terhadap aspirasi rakyat Palestin, pengunduran tentera Israel dari tanah Arab, menghentikan keganasan dan memperakui kewujudan Palestin. Seandainya ini dihormati maka kewujudan Israel akan diiktiraf. Inilah juga semangat yang terkandung dalam kenyataan saya, “a step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians.” (pendirian tersebut tertakluk kepada syarat bahawa Israel mesti menghormati aspirasi rakyat Palestin).

ANWAR IBRAHIM
KETUA UMUM
PARTI KEADILAN RAKYAT

Kenyataan Media – Polis Memanggil Azmin untuk perhimpunan 901

14th February 2012

Saya merujuk kepada penyiasatan polis yang masih berlangsung terhadap pemimpin Pakatan Rakyat yang terlibat di dalam perhimpunan aman 901. Timbalan Presiden KEADILAN YB Azmin Ali kini telah dipanggil untuk siasatan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Gombalk diminta melaporkan diri untuk siasatan polis pada 15 Februari 2012. Sebelum ini beberapa pimpinan dipanggil termasuk Ketua Angkatan Muda Shamsul Iskandar.

Penyiasatan ini bermotifkan politik dan dibuat dengan niat yang jahat oleh polis bagi mengganggu dan menakut-nakutkan kepimpinan Keadilan, dan demi memberi amaran kepada rakyat untuk tidak menggunakan hak mereka untuk berhimpun dan bersuara yang termaktub di dalam Perlembagaan.

Harus diingat polis sendiri yang bersetuju agar perhimpunan 901 diadakan di hadapan bangunan Mahkamah Jalan Duta. Justeru mengapa diadakan siasatan ini? Perhimpunan tersebut telah berlangsung secara aman dan sah mengikut Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan.

Penyiasatan berat sebelah ini membuktikan Akta Perhimpunan Aman hanya merupakan sekatan tambahan terhadap hak rakyat untuk berhimpun.
Janji-janji perubahan Perdana Menteri sekali terbukti tidak bermakna sama sekali. Kami menggesa Perdana Menteri dan Ketua Polis Negara untuk serta-merta tidak menyambung siasatan ini. Polis sepatutnya digunakan untuk membanteras jenayah sebenar, bukannya dibazirkan bagi menekan musuh politik BN. Tindakan terbaru ini membuktikan golongan sosok keras UMNO terus berkuasa di dalam kerajaan.

N SURENDRAN
NAIB PRESIDEN KEADILAN

Media Statement – Police calls Azmin for questioning on 901 rally Read More

Selamat Tahun Baru Cina 2012

Suatu masa dahulu, makhluk ganas bernama ‘Nian’ telah menyebabkan huru-hara di Tanah Besar China. Serangan makhluk ini menyebabkan manusia hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Mereka telah berikhtiar untuk menghalau makhluk tersebut bagi memperbaiki kehidupan mereka. Reben merah dilemparkan ke udara. Bunga api diletupkan siang dan malam. Akhirnya mereka telah berjaya menghalau makhluk tersebut dan mempunyai kehidupan baru yang harmoni.

Tahun Baru melambangkan permulaan baru serta titik mula kepada kehidupan yang lebih baik buat seluruh masyarakat. Sambutan pada tahun ini membawa simbolik tahun Naga Air, tahun yang baik untuk ekonomi dan pendapatan. Naga merupakan lambang tersohor mengecapi kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup. Tahun Naga Air ini dianggap sebagai tahun baru yang akan membawa rezeki melimpah ruah.

Rakyat Malaysia harus menjiwai semangat dan simbolik ini untuk memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik. Negara yang sejahtera dan harmoni harus diterajui oleh kerajaan yang bersih, adil dan berintegriti. Ekonomi dan pendapatan negara yang makmur perlu diterajui oleh kepimpinan yang amanah supaya kekayaan dan khazanah negara dipulangkan kepada rakyat.

Semoga iktibar dan semangat Naga Air yang sentiasa bertuah, inovatif dan berkuasa sifatnya menjadi teras perubahan dengan kuasa rakyat dan merealisasikan negara Malaysia yang lebih gagah, A Mighty Malaysia.

Salam Tahun Baru. Gong Xi Fa Cai. Xin Nian Jin Bu, Xin Nian Hao, Nian Nian Hao.

Mohamed Azmin Ali
Timbalan Presiden KEADILAN

The truth will prevail, says Azmin

From: The Star
KUALA LUMPUR: PKR believes the truth will prevail in the prosecution’s appeal against the High Court’s decision to acquit Datuk Seri Anwar Ibrahim for a sodomy charge.

Its deputy president Azmin Ali said the party was not surprised by the appeal but claimed it was done following “pressure” from certain groups.

“It is regrettable. We are ready to face the appeal and Anwar is also ready.

“We are confident as we are convinced that Anwar is innocent,” he said after distributing Chinese New Year goodies to the poor here.

Prosecutors had filed the notice of appeal at the High Court criminal registry on Friday.

The High Court had acquitted and discharged Anwar on Jan 9 due to lack of corroborative evidence.

He had been charged with sodomising his former aide Mohd Saiful Bukhari Azlan in 2008.

The A-G’s Chambers had said that the decision to appeal was not influenced by any party or emotion, but based on evidence and law.

The decision, it added, would enable the department to obtain the full written judgment and the record of proceedings.

On another matter, Azmin said Selangor Mentri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim’s decision to hold the state’s Islamic Affairs portfolio was mutually agreed upon by Pakatan Rakyat leaders, including PAS president Datuk Seri Hadi Awang.

Yang biasa diketahui dan yang jarang dikenali – Oleh Roketkini (Bahagian 2)

9 January 2012

Pentingnya semua kaum hidup harmoni
Sambungan wawancara Roketkini dengan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Azmin Ali

Interview eksklusif bersama RoketKini

Bagaimana dengan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim?

Ini gerakan rakyat yang mahu menuntut satu sistem yang telus, adil bagi semua rakyat Malaysia. Mengikut pengalaman kita sejak 1998 hingga hari ini, kita berjaya urus semua perhimpunan kita dengan baik aman dan teratur. Belum ada satu insiden di mana perhimpunan anjuran Pakatan Rakyat itu berlaku huru-hara melainkan ada provokasi oleh pihak tak bertanggungjawab termasuk pihak polis sendiri.

Contoh Bersih 9 Julai tahun lalu, berjalan aman damai sehingga polis menembak gas pemedih mata dan cuba mencederakan pimpinan Pakatan. Kita tak bermusuh dengan pihak polis.

Mengapa harus berhimpun? Persoalannya mengapa tidak boleh berhimpun? Kerana perhimpunan ini merupakan sesuatu yang dijamin dengan Perlembagaan, dan ianya adalah untuk political expression ini adalah jaminan yang telah diberikan dalam sebuah negara yang demokratik dan merdeka. Tidak ada masalah untuk berhimpun.

Mahkamah ada hak untuk membuat keputusan tetapi hak rakyat juga harus dihormati untuk menuntut satu keadilan diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim (DSAI) walau pun sepanjang proses perbicaraan, pelbagai pertikaian telah dikemukakan peguam-peguam termasuk pemerhati antarabangsa, namun ditolak begitu sahaja.

Rakyat berhimpun seacara aman untuk menyatakan sokongan terhadap DSAI sebab beliau bukan saja suami kepada Presiden PKR Datik Seri Wan Azizah, beliau juga Ketua Pembangkang, Ketua Umum PKR, dan beliau juga pengerusi dalam mempengerusikan Mesyuarat Pakatan Rakyat. Sudah tentu beliau mempunyai dokongan besar di kalangan rakyat untuk bersama beliau menuntut satu sistem yang adil.

Sudahkan perjuangan DSAI dan Pakatan membuahkan hasil?

Bila sebut sahaja UMNO, masyarakat dan rakyat boleh equate atau samakan dengan rasuah. Sebut sahaja UMNO, orang teringat kes lembu, sebut sahaja UMNO orang teringat kes cincin, sebut sahaja MCA orang teringat kes PKFZ, sebut sahaja MIC, mereka ingat saham Maika.

Maknanya imej mereka terlalu negatif di kalangan masyarakat, jadi mereka ada krisis keyakinan yang dihadapi oleh Perdana Menteri Najib Razak dan pentadbiran sekarang. Tetapi sebut sahaja Pakatan Rakyat, rakyat dapat melihat ketelusan, pemimpin yang baik, bersih, pengurusan yang cekap.

Dalam keadaan Selangor diserang dan ditekan, Pulau Pinang tidak mendapat kerjasama yang baik daripada kerajaan pusat, kita berjaya menguruskan ekonomi dengan ketelusan dan pentadbiran yang bersih.

Kerana mereka lupa apabila pentadbiran yang bersih, pemimpin yang tidak rasuah ini akhirnya akan menjamin kesejahteraan rakyat. Sebab itu kalau kita lihat reserve yang dicatatkan olehSelangor, sebagai contoh, daripada RM600 juta sekarang sudah RM1.2 bilion.

Walau pun Perdana Menteri mengumumkan belanjawan yang besar bernilai RM232 bilion, ia masih lagi mengamalkan belanjawan defisit. Saya tidak mahu menolak keperluan belanjawan defisit dalam keadaan ekonomi global pada hari ini tetapi tidak boleh berterusan selama 15 tahun berturut-turut. Kalau satu, dua tahun saya boleh maafkan lagi.

Tapi kalau 15 tahun berturut-turut, kerajaan pusat berhutang semata-mata untuk berbelanja, ini akan memeberi kesan kepada generasi akan datang, sebab yang membayar hutang itu bukan mereka, yang membayar hutang itu anak-anak kita.

Hutang Malaysia hari ini kalau ikut national debt sahaja sudah RM437 billion dan Majlis Kewangan Negara sudah pun menasihatkan Perdana Menteri supaya berhati-hati kerana mengikut Akta Pendanaan Kewangan 1983, hutang negara tidak boleh melebihi 55% daripada KDNK. Hari ini RM437 billion menyamai 53% daripada KDNK, kita hanya kekurangan 2% sahaja.

Kalau mengikut trend perbelanjaan hari ini, termasuk pemberian RM500 menjelang pilihan raya, saya tidak menolak kemungkinan hutang ini akan terus melonjak. Itu baru national debt, belum masuk lagi household debt, ini yang melibatkan rakyat, ini saja kalau dicampur sudah mencecah RM1 trilion.

Ini maknanya pengurusan ekonomi di peringkat pusat itu tidak berhemah dan tidak bertanggungjawab. Berbeza dengan DSAI ketika di Kementerian Kewangan di mana beliau berjaya mengamalkan belanjawan berimbang. Kali terakhir kita mencapai belanjawan berimbang ialah tahun 1998 ketika DSAI menjadi Menteri Kewangan, ini rekod yang tak boleh mereka nafikan.

Malah ketika itu, beliau melaksanakan satu dasar yang dipanggil pre-payment, maknanya belum habis tempoh hutang, kita telah habis bayar. Begitu kukuhnya ekonomi Malaysia ketika itu, di mana pinjaman di Bank Dunia dan juga di peringkat antarabangsa belum tamat tempoh, kita sudah bayar. Mana ada orang bayar hutang sebelum tamat tempoh?

DSAI pernah diiktiraf sebagai Menteri Kewangan yang terbaik di Asia, ada di dalam magazine yang masih simpan ketika itu, Asia Money, yang mengisytiharkan beliau Menteri Kewangan yang terbaik, bersama-sama dengan Manmohan Singh, itu di sekitar tahun 1995-96. Read More

Yang biasa diketahui dan yang jarang dikenali – Oleh Roketkini

Daripada Roketkini.com

6 January 2012

Bahagian Pertama


Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) Azmin Ali meluangkan masa bersama wartawan Roketkini Amaluddin Zhafir, Izmil Amri dan Mazir Ibrahim serta jurugambar Wira Andika untuk berkongsi pengalaman dan cabaran politik semasa. Dalam suara dan bahasanya sendiri, beliau memperkenalkan dirinya.

Saya boleh katakan saya ini reluctant politician. Saya bukan seorang ahli politik daripada asal. Saya berkhidmat dengan orang politik. Saya memberikan sumbangan dan khidmat saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim (DSAI) selama 13 tahun, mulai seawal 1987 ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan, kemudian kita beralih ke Kementerian Kewangan, sehinggalah ke Jabatan Perdana Menteri dan sehingga beliau dipecat pada 2 September 1998.

Namun sebelum itu kalau diperlukan saya kongsi sedikit latar belakang saya, saya ini bukanlah daripada keluarga aristokrat. Saya berasal dari sebuah keluarga yang sederhana.

Ayah saya

Allahyarham ayah saya seorang bekas tentera yang berkhidmat dengan British Army di Singapura, sebaik sahaja Singpura berpisah dengan Malaysia, beliau balik ke Kementerian Pertahanan dan semenjak itu kita mula meneroka tanah kerajaan di kampung Klang Gate Baru Hulu Kelang semenjak tahun 1968.

Dan ketika itu saya berumur 4 tahun, mula dibesarkan dalam keluarga ini di kampung Klang Gate. Sebagai seorang anggota tentera, pegawai rendah, ayah saya seorang sarjan mejar sahaja, nombor tenteranya 3443, saya ingat lagi. Seorang yang cukup berdisiplin, tegas.

Mungkin latihan yang diterima dalam ketenteraan, dan dia menerapkan watak ketegasan dan disiplin ini di kalangan ahli keluarga khususnya anak-anaknya, dan saya dibesarkan dalam keluarga sebegini, tegas berdisipllin patuh kepada arahan dan ianya telah membentuk saya daripada kecil. Dan Allahyarham ayah saya ini walau pun dia berkhidmat dengan tentera selama 21 tahun, beliau mengambil keputusan untuk bersara awal dan menceburkan diri dengan advertising company di jalan Riong Bangsar.

Kambing, ayam dan ikan keluarga saya Read More