All Posts By

Azmin Ali

Mat Indera

By | My Thought

Orang Melayu-Islam bingkas menolak idea pengagihan ekonomi dan sistem pengurusan yang dikemukakan Karl Marx, Webber dan Engel kerana mereka dicap…

Read More