All Posts By

Azmin Ali

Ucapan Perbahasan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) – 15 Jun 2010

By | Keadilan, Pakatan Harapan

1. Pakej stimulus pertama November 2008 yang berjumlah RM 7 bilion tidak berjaya mencapai high multiplier effect.

§ RM 500 juta diperuntukkan untuk penyelenggaraan dan menaik taraf Pengangkutan Awam. Namun, pengangkutan awam masih lagi tidak efisyen serta bukan menjadi pilihan utama pengangkutan untuk rakyat. Tiga jaringan (lines) pengangkutan awam LRT, Komuter dan Monorail masih belum disepadukan (integrated public transportation services) seperti di New York 80 tahun yang lalu. […]

Read More