Saya ingin merujuk kepada sesi penggulungan perbahasan Titah DiRaja di Dewan Rakyat pada 3 Ogos 2020 di mana Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) diberi peluang sebagai Kementerian yang pertama untuk menjawab semua pertanyaan yang dibangkitkan oleh Ahli-Ahli Yang Berhormat Dewan Rakyat semasa perbahasan yang berkaitan dengan MITI.

Celahan Yang Berhormat Lim Guan Eng ketika sesi penggulungan perbahasan Titah DiRaja yang mempersoalkan jawapan saya berkaitan pendirian Kerajaan mengenai Perjanjian Komprehensif dan Progresif Bagi Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) adalah bersifat politik dan tidak bertanggungjawab.

Ingin saya tegaskan bahawa jawapan yang saya berikan adalah berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 5 September 2018 di bawah pentadbiran Pakatan Harapan yang bersetuju supaya Malaysia meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif Bagi Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) tanpa menetapkan tempoh khusus untuk ratifikasi tersebut.
Beberapa perbincangan susulan berkaitan CPTPP di peringkat Jemaah Menteri sepanjang tahun 2019 dan awal tahun 2020 adalah untuk menilai kesediaan Malaysia dalam melengkapkan proses domestik, khususnya dalam memuktamadkan pindaan undang-undang yang telah dikenalpasti ke arah meratifikasikan CPTPP. Jemaah Menteri pentadbiran Pakatan Harapan tidak pernah membuat keputusan untuk menolak CPTPP seperti yang didakwa oleh Yang Berhormat Lim Guan Eng.

Justeru, kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Lim Guan Eng adalah mengelirukan dan berniat jahat untuk memesongkan fakta sebenar. Ianya tidak wajar dikeluarkan oleh seorang yang memegang salah satu portfolio penting dalam Kabinet Pakatan Harapan pada ketika itu.

Saya menyerahkan kepada Yang Dipertua Dewan Rakyat untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Menteri Kanan
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri