1. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan keizinanNya jua kita dapat menyaksikan satu lagi mercu tanda di Bandaraya Shah Alam dengan terbinanya Menara Pejabat Naza TTDI yang dilengkapi dengan kemudahan moden yang canggih untuk menempatkan lebih 300 orang warga Naza TTDI.

2. Syarikat Naza TTDI merupakan antara pemaju hartanah yang awal bertapak di Negeri Selangor mewakili Kumpulan Naza yang merupakansebuah konglomerat Bumiputera yang berjaya menerokai pelbagaisektor industri sepertiotomotif, pembangunan hartanah, telekomunikasi danF&B.Bagi pihak Kerajaan Negeri, saya gembira kerana Negeri Selangor dipilih sebagai destinasi pelaburan Kumpulan Naza.

3. Syarikat Naza TTDI memainkan peranan penting dalam menjana pertumbuhan ekonomi di Negeri Selangor melalui pembangunan komuniti yang mengintegrasikan perumahan yang berkualiti, pusat-pusat perniagaan dan rekreasi di Seksyen 13 dan TTDI Jaya. Pembangunan ini telah merangsang pertumbuhan kawasan sekeliling ataupun organic growth di Shah Alam. Usaha ini telah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan meningkatkan status sosio ekonomi rakyat Negeri Selangor.

4. Kerajaan Negeri turut menghargai usaha Syarikat Naza TTDI untuk terlibat dalam pembinaan rumah mampu milik bagi memenuhi permintaan di kalangan masyarakat kelas menengah dan berpendapatan rendah. Suasana ekonomi hari ini dengan kos sara hidup yang semakin tinggi menyebabkan permintaan rumah mampu milik bukan sahaja mendesak di kalangan mereka yang berpendapatan rendah tetapi permintaan semakin meningkat di kalangan kelas menengah.

5. Kerajaan Negeri berhasrat untuk melihat lebih ramai sektor swasta menjalin smart partnership dengan Kerajaan Negeri bagi menangani masalah kemiskinan bandar dan membandarkan masyarakat desa dengan berpegang kepada prinsip keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Ini adalah bertepatan dengan dasar Kerajaan Negeri iaitu “Pembangunan Berkualiti, Rakyat Dipeduli”.

6. Saya ingin memberi jaminan bahawa Kerajaan Negeri Selangor adalah sebuah kerajaan yang pro-perniagaandengan menjamin prinsip keadilan dalam pengagihan (distributive justice).

Sebagai penyumbang terbesar KDNK negara sebanyak 25 peratus, Selangor akan terus mendukung usaha-usaha untuk menarik lebih banyak pelaburan luar negara (FDI) dan juga dalam negara (DDI) dengan menyediakan persekitaran yang kondusif, pentadbiran yang berteraskan tadbir urus yang baik (good governance), ketelusan, kebertanggungjawaban dan kemudahan infrastruktur yang sempurna.

7. Kerajaan Negeri melalui anak-anak syarikat sedang aktif mempromosikanIndustrial Park yang terletak di lokasi yang strategik dan juga menjadikan Negeri Selangor sebagai Halal Hub di rantau ini.

8. Kerajaan Negeri telah memuktamadkan Perjanjian Utama Penstrukturan Industri Air Selangor dengan Kerajaan Persekutuan pada 10 Julai 2015 yang lalu untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan air yang lebih mesra rakyat dan responsif kepada pengguna di seluruh Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

9. Kerajaan Negeri juga sedang menyiapkan Pelan Induk Sistem Pengangkutan Awam untuk memastikan sistem pengangkutan awam di Selangor dapat menjamin keselesaan pengguna, perkhidmatan yang efisyen dan murah serta mesra alam dengan low carbon emission. Kerajaan Negeri juga berhasrat untuk menyokong pertumbuhan syarikat-syarikat baru seperti Startups dalam era teknologi maklumat.

10. Untuk maksud ini, Kerajaan Negeri sedang aktif menyediakan Wifi Hotspot Percuma di 2,500 lokasi seluruh Negeri untuk akses kepada internet jalur lebar.

11. Kerajaan Negeri sedang meneliti Pelan Pembangunan Baru yang komprehensif di sekitar Stadium Shah Alam untuk menjadikan Shah Alam sebagai Youth City. Kerajaan Negeri telah meluluskan pewartaan sebidang tanah seluas 51 ekar di Seksyen 13 Shah Alam untuk dimajukan sebagai taman hijau dalam bandar ala Hyde Park untuk mewujudkan persekitaran yang harmoni, mesra alam dan menjadi destinasi riadah bersama keluarga.

12. Sudah tentu kita setuju betapa pentingnya kestabilan and ketelusan pengurusan kewangan sebagai pendorong kemajuan ekonomi dan pertumbuhan kekayaan (economic development and the wealth enhancement) baik untuk sektor swasta mahupun awam.

13. Krisis keyakinan terhadap integriti sistem kewangan pasti akan menghakis keyakinan pelabur dan memberi kesan buruk terhadap ekonomi negara termasuk kejatuhan nilai ringgit, kemerosotan FDI dan peningkatankadar pengangguran.

14. These financial improprieties are taking a toll on our economy. Kajian oleh Malaysian Institute of Economic Research (MIER) menunjukkan bahawa ekonomi negara semakin menguncup, persekitaran perniagaan dan keyakinan pelabur semakin luntur.

15. Sikap denial syndrome dengan memberi alasan bahawa sluggish economy disebabkan oleh kejatuhan harga komoditi dan faktor luaran tidak boleh lagi diterima.

16. Negeri Selangor bersedia untuk menonjolkan kepimpinan yang amanah dan pengurusan ekonomi yang bertanggungjawab.

17. Kerajaan Negeri akan terus menggubal dasar-dasar peduli rakyat, responsif dengan cabaran semasa dan dasar ekonomi yang menjamin pertumbuhan yang mampan.

18. Untuk menghadapi cabaran-cabaran ini, syarikat-syarikat tempatan harus kompetitif dan berinovasi untuk bersaing bukan sahaja di rantau ini malahan juga di pasaran global. Ini bukanlah satu yang mustahil kerana syarikat-syarikat tempatan terbukti telah mendapat keyakinan di peringkat global.

19. Dalam pertemuan saya dengan Perdana Menteri Britain, David Cameron pada 29 Julai 2015 yang lalu, saya telah melihat bagaimana konsortium syarikat Malaysia diberi keyakinan untuk membangunkan projek ikonik Battersea Power Station yang bernilai berbilion ringgit di tengah-tengah kotaraya London. Projek urban regeneration ini seharusnya menjadi motivasi kepada syarikat-syarikat tempatan untuk meneroka pasaran baru di peringkat antarabangsa.

20. Pada pagi ini, saya juga ingin menganjurkan supaya Syarikat Naza TTDI mengambil peranan dan tanggungjawab bagi membiayai program-program latihan kemahiran dan teknikal serta profesional di kalangan belia supaya Negeri Selangor dapat menyediakan tenaga kerja yang mahir untuk memenuhi permintaan industri berteknologi tinggi.

Kita tidak mahu melihat Syarikat Naza TTDI terus maju kehadapan selaju kereta Supercar Koenigsegg tetapi masyarakat perniagaan Bumiputera tenggelam dalam gelombang keusahawanan, inovasi dan cutting edge technology.

21. Saya juga ingin menekankan prinsipprofitability with social responsibilityyang perlu menjadi budaya dan amalan syarikat-syarikat besar seperti Naza TTDI.

Saya mengambil maklum usahaSyarikat Naza TTDI membina Masjid Al-Ikhlas di Seksyen 13, Shah Alam dan juga penglibatan aktif dalam program-program pemuliharan alam sekitar di Negeri Selangor.

22. Saya berharap Syarikat Naza TTDI terus berkembang maju untuk bersama mencorakkan agenda pembangunan di Negeri Selangor dan semoga usaha kita ini diberkati Allah SWT.

23.Maka, dengan lafaz Bismillah Hirrahman Nirrahim marilah kita sama-sama menyempurnakan Majlis Perasmian Bangunan Menara Pejabat Naza TTDI.