Pencapaian.

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

PENGENALAN,PENETAPAN HALA TUJU

PELAKSANAAN DASAR

 • Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030)

 • Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12)

PENYEDIAAN DAN PENGAGIHAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BERJUMLAH

LEBIH DARIPADA 9 BILION

 • Enam negeri kurang membangun iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak

 • Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) dan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)

PELAKSANAAN PELABURAN DI WILAYAH-WILAYAH EKONOMI DENGAN PERUNTUKAN KOMITED
BERJUMLAH RM78.66 BILION DAN RM47.44 BILION PELABURAN DIREALISASI, YANG MENGHASILKAN:

PELUANG PEKERJAAN

 • Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER)

 • Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)

 • Iskandar Malaysia (IM)

 • Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (SCORE)

PENYEDIAAN DAN PENGAGIHAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR DAN PERUNTUKAN
SOSIOEKONOMI

BERJUMLAH RM23.34 BILION

 • 295 projek berkaitan jalan luar bandar dan perhubungan desa, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik, serta program ameniti sosial

 • 2,362 projek berkaitan Sektor Kesihatan dan Kependudukan, Sektor Pembangunan Luar Bandar dan Masyarakat serta Sektor Pelajaran dan Pendidikan

 • Peruntukan khusus pembangunan dan 35 sekolah daif di Sabah dan Sarawak

 • Peruntukan Khas 2019 untuk 614 unit kemudahan seperti rumah ibadat, dewan komuniti, pusat pendidikan dan jalan raya

PENGLIBATAN DAN PENYEDIAAN BANTUAN DALAM SEKTOR PERTANIAN

BERJUMLAH RM6.78 BILION

 • Pembentangan Kertas Putih FELDA di Parlimen pada 10 April 2019 berkaitan Pelan Pemulihan FELDA, pengurangan hutang, pengurusan kewangan dan sebagainya

 • Bantuan Pembangunan Kawasan Tanam Semula Getah serta Bantuan Peningkatan Produktiviti dan Pembangunan Pekebun Kecil RISDA

 • Pelaksanaan Pertanian Pintar

 • Pengagihan keuntungan 2019 yang lebih tinggi bagi FELCRA Berhad

 • Pemberian Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) 2019

PENYEDIAAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DALAM MENANGANI KEMISKINAN

BERJUMLAH RM356.14 JUTA

 • Program Peningkatan Kapasiti dan Kapabiliti Kumpulan Sasar Khusus

 • Pemerkasaan Pembangunan Masyarakat Orang Asli

 • Program Usahawan Sosial Hebat (PUSH)

 • Pemerkasaan Pembangunan Masyarakat India

 • Dana Pembiayaan dan Kemajuan Kampung Baru Cina

 • Kasih Ibu Darul Aman (KIDA)

PEMERKASAAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI HALAL NEGARA

 • Kerjasama Ekonomi Malaysia-Korea Selatan berpaksikan Look East Policy 2.0

 • Penstrukturan Semula Agenda Pembangunan Industri Halal Negara melalui Majlis Pembangunan Industri Halal (MPIH)

PEMUDAH CARA PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN MELALUI

MODENISASI DAN INOVASI STATISTIK

 • Pemberian aksesibiliti awam kepada aplikasi MyLocal Stats 2.0

 • Pelancaran aplikasi Malaysia Business Cycle Clock (MBCC) dan Trade by Enterprise Characteristic (TEC)

PELAKSANAAN PROGRAM DAN

PENGUKUHAN KERJASAMA ANTARABANGSA

 • Penganjuran program Matlamat Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals – SDG)

 • Kerjasama strategik dengan Agensi United Nations dan World Bank

 • Pengukuhan hubungan dua hala Malaysia-Russia

 • Kerjasama Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)

PENGIKTIRAFAN PERANAN BUMIPUTERA DALAM PENYEDIAAN RMK-12 DAN WKB2030 DAN

PENYEDIAAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA SEBANYAK RM5.879 BILION

 • Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

 • Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)

 • Pelaburan Hartanah Berhad (PHB)

 • Dana Mudah Cara di bawah NCER