03 6200 0018 @MITI

PENCAPAIAN MEA1. 
Pengenalan, penetapan hala tuju dan pelaksanaan dasar:


- Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030)
- Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12)

2. 
Penyediaan dan pengagihan Peruntukan Pembangunan berjumlah lebih daripada RM9 bilion melibatkan:


- Enam negeri kurang membangun iaitu Perlis, Kedah, Kelantan,Terengganu, Sabah dan Sarawak
- Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) dan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)

3. 
Pelaksanaan pelaburan di wilayah-wilayah ekonomi dengan peruntukan komited berjumlah RM78.66 bilion dan RM47.44 bilion pelaburan direalisasi, yang menghasilkan 49,324 peluang pekerjaan melibatkan:


- Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER)
- Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)
- Iskandar Malaysia (IM)
- Koridor Pembangunan Sabah (SDC)
- Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (SCORE)

4. 
Penyediaan dan pengagihan peruntukan pembangunan luar bandar dan peruntukan sosioekonomi berjumlah RM23.34 bilion melibatkan:


- 295 projek berkaitan jalan luar bandar dan perhubungan desa, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik, serta program ameniti sosial
- 2,362 projek berkaitan Sektor Kesihatan dan Kependudukan, Sektor Pembangunan Luar Bandar dan Masyarakat serta Sektor Pelajaran dan Pendidikan
- Peruntukan khusus pembangunan dan 35 sekolah daif di Sabah dan Sarawak
- Peruntukan Khas 2019 untuk 614 unit kemudahan seperti rumah ibadat, dewan komuniti, pusat pendidikan dan jalan raya.

5. 
Penglibatan dan penyediaan bantuan dalam sektor pertanian berjumlah RM6.78 bilion melibatkan:


- Pembentangan Kertas Putih FELDA di Parlimen pada 10 April 2019 berkaitan Pelan Pemulihan FELDA, pengurangan hutang, pengurusan kewangan dan sebagainya
- Bantuan Pembangunan Kawasan Tanam Semula Getah serta Bantuan Peningkatan Produktiviti dan Pembangunan Pekebun Kecil RISDA
- Pelaksanaan Pertanian Pintar
- Pengagihan keuntungan 2019 yang lebih tinggi bagi FELCRA Berhad
- Pemberian Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) 2019

6. 
Penyediaan peruntukan Pembangunan Inklusif dalam Menangani Kemiskinan berjumlah RM356.14 juta melibatkan:


- Program Peningkatan Kapasiti dan Kapabiliti Kumpulan Sasar Khusus
- Pemerkasaan Pembangunan Masyarakat Orang Asli
- Program Usahawan Sosial Hebat (PUSH)
- Pemerkasaan Pembangunan Masyarakat India
- Dana Pembiayaan dan Kemajuan Kampung Baru Cina
- Kasih Ibu Darul Aman (KIDA)

7. 
Pemerkasaan Pembangunan Industri Halal Negara:


- Kerjasama Ekonomi Malaysia-Korea Selatan berpaksikan Look East Policy 2.0
- Penstrukturan Semula Agenda Pembangunan Industri Halal Negara melalui Majlis Pembangunan Industri Halal (MPIH)

8. 
Pemudahcara proses membuat keputusan melalui modenisasi dan inovasi statistik:


- Pemberian aksesibiliti awam kepada aplikasi MyLocal Stats 2.0
- Pelancaran aplikasi Malaysia Business Cycle Clock (MBCC) dan Trade by Enterprise Characteristic (TEC)

9. 
Pelaksanaan program dan pengukuhan kerjasama antarabangsa seperti:


- Penganjuran program Matlamat Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals – SDG)
- Kerjasama strategik dengan Agensi United Nations dan World Bank
- Pengukuhan hubungan dua hala Malaysia-Russia
- Kerjasama Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)

10. 
Pengiktirafan peranan Bumiputera dalam penyediaan RMK-12 dan WKB2030 dan penyediaan peruntukan Pembangunan Bumiputera sebanyak RM5.879 bilion untuk:


- Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
- Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)
- Pelaburan Hartanah Berhad (PHB)
- Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS)
- Dana Mudahcara di bawah NCER