03 6200 0018 @MITI

PENCAPAIAN MITI


Mengetuai #BarisanHadapanEkonomi dalam pembukaan operasi sektor-sektor ekonomi

Mengetuai usaha pengurusan pembukaan semula sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

Menyokong transformasi syarikat tempatan ke arah pendigitalan dan penggunaan analisis data raya

Memimpin Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dalam mengetuai sesi libat urus bersama industri sepanjang PKP

Memimpin rundingan-rundingan hubungan ekonomi dua hala, serantau dan global

Mengetuai penubuhan Jawatankuasa Khas Kabinet untuk pengukuhan Pakej Rangsangan Ekonomi

Merencanakan pelan pembukaan ekonomi secara berkala dan teratur sepanjang PKP

Memastikan usaha-usaha MITI yang menyokong pemulihan ekonomi diterapkan di dalam Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin (PRIHATIN) dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA)