Menghadap
Duli Yang Maha Mulia
Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj
Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
Sultan dan Yang Di Pertuan Negeri Selangor Darul Ehsan.

Ampun Tuanku,

Patik merafak sembah menjunjung kasih di atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat untuk menyaksikan keunikan Kota Darul Ehsan serta menyempurnakan Perasmian Pemuliharaan Kota Darul Ehsan.

Beberapa jam yang lalu, Tuanku berangkat untuk menyempurnakan Perasmian Jambatan Ke-3 Klang dan berkenan untuk menamakannya sebagai Jambatan Raja Muda Nala.

Keberangkatan Tuanku mencemar Duli mempamerkan keperibadian Tuanku yang peduli dan prihatin terhadap pembangunan yang berkualiti demi kesejahteraan rakyat Tuanku.

Kota Darul Ehsan yang siap dibina dan dirasmikan pada 3 Januari 1982 merupakan mercu tanda yang menjadi sempadan Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Patik dan seluruh rakyat Selangor berbangga dengan kemegahan Kota Darul Ehsan yang merupakan simbol kedaulatan Negeri Selangor dan segala daerah takluknya.

Kota Darul Ehsan merupakan gerbang yang amat signifikan sebagai pintu masuk utama ke sebuah negeri termaju, dinamik, kosmopolitan dan kaya dengan budaya dan khazanah warisan.

Pintu gerbang merupakan aspek penting dalam ketamadunan manusia. Ianya dibina untuk berfungsi sebagai kubu pertahanan, lambang kedaulatan dan menjamin keselamatan anak watan. Pintu gerbang juga dibina sebagai mercu tanda yang menampilkan jati diri sesebuah kota.

Brandenburger Tor atau Brandenberg Gate di Berlin adalah pintu gerbang terkenal di dunia yang menarik jutaan pelancong dari seluruh pelusuk dunia. Pintu Gerbang tersebut adalah kebanggaan rakyat Jerman yang menjadi identiti kota Berlin dan signature attraction – menjadi destinasi utama pelancong yang berkunjung ke Berlin.

Perasaan ini juga dizahirkan oleh rakyat Selangor terhadap Kota Darul Ehsan. Ia adalah senibina kebanggaan rakyat Selangor yang menjadi jati diri watan. Senibina kota ini menggabungkan ciri-ciri senibina Islam Andalusia atau Moorish Architecture dan ciri-ciri tempatan.

Ini sejajar dengan jati diri Selangor yang global, kosmopolitan tetapi pada masa yang sama, berakar dengan budaya dan resmi tempatan. Maka, adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri untuk memelihara dan melindungi gerbang kedaulatan negeri.

Ampun Tuanku,

Patik dengan penuh hormat dan takzimnya, memohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk patik menyampaikan ucapan bagi meraikan tetamu pada malam ini.

Ampun Tuanku,

Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ;

Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya,
Setiausaha Kerajaan Negeri ;

Yang Berhormat Dato’ Nik Shuhaimi Bin Nik Sulaiman,
Penasihat Undang – Undang Negeri ;

Yang Berhormat Dato’ Noordin bin Sulaiman,
Pegawai Kewangan Negeri ;
Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes Bin Abd Wahid,
Dato’ Seri Utama Di Raja Mufti Selangor ;

Yang Amat Dihormati Ahli – Ahli Dewan Di Raja Selangor ;

Yang Dimuliakan Orang – Orang Besar Istana ;

Yang Dihormatkan Orang – Orang Besar Daerah ;

Yang Amat Dihormati Dato’ Haji Emran Bin Haji Kadir,
Orang Besar Daerah Petaling ;

Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Negeri Selangor dan Parlimen ;

Yang Berusaha Dato’ Ir. Ruslan Bin Abdul Aziz,
Pengarah Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Selangor ;

Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Persekutuan ;

Tuan – Tuan dan Puan – Puan yang budiman.

Kota Darul Ehsan memiliki signifikan yang perlu dihayati oleh generasi millennials dengan mengimbas kembali peranan struktur triumphal arches dalam sejarah tamadun manusia seperti Arc de Triomphe di Paris, Wellington Arch di London dan India Gate yang terkenal di Delhi.

Triumphal arches dibina untuk memperingati kemenangan dan peristiwa penting seperti pembukaan sebuah kota baru, kemenangan dalam peperangan atau kemahkotaan maharaja atau sultan.

Rakyat Selangor berbangga kerana memiliki gerbang yang merupakan simbol Darul Ehsan – the land of excellence.

Kota Darul Ehsan adalah pintu masuk untuk berpijak di bumi Darul Ehsan yang cemerlang, bersatu padu dan berdaulat di bawah payung kebesaran Duli Yang Maha Mulia Tuanku.

Atas kesedaran tentang peri pentingnya simbol jati diri dan kedaulatan negeri, maka Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sejumlah RM 12 juta untuk kerja-kerja pemuliharaan Kota Darul Ehsan.

Usaha pemuliharaan memberi penekanan kepada sistem pencahayaan yang khusus ‘Special Lighting’ kepada Kota Darul Ehsan agar ianya kelihatan tersergam indah dan gagah pada waktu malam sesuai dengan kedudukannya sebagai mercu tanda Negeri Selangor.

Sekali lagi, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada Perbendaharaan Negeri, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Selangor yang bermuafakat dan menyiapkan kerja-kerja pemuliharaan Kota Darul Ehsan yang tersergam indah.

Ampun Tuanku,

Akhirul kalam, patik dan sekalian rakyat memohon ke hadrat Allah SWT semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor dikurniakan kesihatan, dipelihara keselamatan dan kesejahteraan yang berpanjangan supaya dapat terus memerintah Negeri Selangor Darul Ehsan dengan segala kemuliaan.

Doa sekalian rakyat juga dipanjatkan ke hadrat Allah SWT untuk Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj, dan seterusnya kepada puteri – puteri dan adinda – adinda Tuanku, waris – waris serta kerabat Di Raja sekalian, semoga berada dalam keadaan kesejahteraan, dikurniakan taufik dan hidayah, serta senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.

Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada malam ini memberi inspirasi kepada patik dan rakyat Negeri Selangor agar tuntas mempertahankan nilai-nilai sejarah, warisan dan kedaulatan negeri Tuanku.

Ampun Tuanku.