ISTIADAT KONVOKESYEN KALI KE-11 UNIVERSITI SELANGOR

1. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana kita berada dalam Majlis Istiadat Konvokesyen Kali Ke-11 Universiti Selangor (UNISEL) pada pagi ini, suatu majlis gemilang yang merayakan keunggulan ilmu dan pendidikan.

2. Bagi pihak Kerajaan Negeri, saya merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Dihormati Raja Tan Sri Dato’ Seri Arshad Alhaj Bin Raja Tun Uda Alhaj sempena perlantikan semula sebagai Canselor UNISEL.

3. Saya yakin pengalaman beliau yang luas dalam bidang profesional akan terus memberi kepimpinan dan menyuntik semangat untuk membawa idea baru kepada UNISEL dalam mengharungi detik-detik yang sungguh mencabar, khususnya dalam aspek pencapaian kecemerlangan akademik.

3. Kepada ibu bapa, saya dapat menyelami perasaan di lubuk hati ayah dan ibu. Saya ingin menyatakan: tuan-tuan dan puan-puan tidak akan berada dalam dewan ini, mengiringi putera-puteri yang berjaya, kalau tuan-tuan tidak melakukan pengorbanan, memberikan dorongan dan menadah tangan ke hadrat Ilahi, mendoakan agar Allah SWT membuka dada anak-anak untuk menerima ilmu. Maka, kita berikan tepukan gemuruh kepada sekalian ibu-bapa.

4. Kepada pelajar-pelajar yang bakal menerima ijazah, tahniah saya ucapkan. Perjuangan saudara-saudari telah berjaya, tetapi belum berakhir. Seperti kata filasuf John Dewey: “Education is not preparation for life; but education is life itself.”

5. Selagi ada hayat dikandung badan, tidak ada noktah dalam perjalanan menuntut ilmu dalam usaha kita untuk membesarkan brain bank atau modal akliah Negeri Selangor.

6. Justeru itu, Kerajaan Negeri Selangor menyediakan dana berjumlah RM 5 juta sebagai biasiswa bagi pengajian bidang-bidang strategik dan kritikal di peringkat Doktor Falsafah.

7. Pasaran pekerjaan adalah sengit. Untuk berjaya dalam persaingan, selain dari segulung ijazah, saudara-saudari juga perlu memperkasa diri dengan soft skills.

8. Kerajaan Negeri telah melaksanakan program akademik boot camp (PROGRESS) untuk meningkatkan daya kebolehpasaran graduan melalui perolehan soft skills seperti komunikasi, interaksi, keyakinan diri, pengurusan waktu dan perancangan strategik dalam pekerjaan yang meningkatkan daya saing graduan di pasaran pekerjaan.

9. Memandangkan program ini telah berjaya pada tahun ini, maka peruntukan bagi tahun 2017 telah ditingkatkan kepada RM 5 juta.

10. Kita melihat pendidikan dari perspektif pembinaan keupayaan atau capabilities building seperti yang diungkapkan oleh Almarhum Mahbubul Haq, ahli ekonomi Pakistan yang mengasaskan Human Development Report.

11. Beliau telah mencetuskan revolusi dalam pemikiran pembangunan dan berjaya merubah dasar institusi antarabangsa dengan menukar ukuran pembangunan berdasarkan KDNK kepada perolehan keupayaan.

12. Kerajaan mahu UNISEL memainkan peranan strategik dalam transformasi Selangor sebagai smart state dengan melonjakkan capabilities dengan pelbagai ketrampilan.

13. Antara mega trends dalam senario universiti di peringkat global adalah pergerakan ke arah otonomi yang lebih besar. Namun, otonomi yang lebih besar membawa tanggungjawab yang lebih berat termasuk keperluan sumber yang lebih tinggi dan berdaya saing.

14. Sudah pasti, kecemerlangan akademik menjadi matlamat unggul universiti untuk bersaing mendapatkan pelajar terbaik, pembiayaan substantif untuk menjayakan program endowment dan modal insan yang berkaliber.

15. Beberapa universiti terkemuka di dunia telah mencapai status tersebut. Namanya sering menjadi sebutan dan jenama intelektualnya yang unggul telah difrancaiskan.

16. Kita perlu meletakkan sasaran kecemerlangan akademik dalam tempoh lima, sepuluh bahkan dua puluh tahun akan datang. Visi ini mesti diterjemahkan dalam bentuk perancangan strategik jangka panjang.

17. Anjakan paradigma adalah satu kemestian. Kita tidak punya pilihan lain. Dengan pergerakan masyarakat yang begitu pantas, kita dihambat oleh pelbagai cabaran. Keberadaan universiti tidak sekadar untuk menjalankan fungsi pengajaran.

18. Universiti perlu terlibat dalam penyelidikan dan membina hubungan strategik dengan industri dan masyarakat perniagaan.

19. Istilah “akademik” perlu difahami dengan pelbagai nuansa. Kita mahu melihat tenaga akademik mampu menggalas pelbagai peranan, wearing different hats in terms of capabilities.

20. Universiti harus menggalakkan mereka yang berkebolehan dalam bidang akademik turut menyumbangkan perkhidmatan mereka dalam masyarakat sebagai pakar runding, consultants.

21. Permintaan perkhidmatan mereka sebagai pakar runding akan mengangkat nama universiti sebagai jenama kecemerlangan akademik.

22. Tenaga pengajar dalam bidang sains fizikal and sains hayat perlu bangun untuk mendepani tantangan semasa dan menjadi sumber daya industri atau talent pools for industry.

23. Mereka yang dari sains sosial perlu aktif melaksanakan temu tembung, engagement dalam masyarakat, berperanan sebagai pendidik, membawa pencerahan dan memupuk muafakat dan perpaduan.

24. UNISEL digagaskan sebagai sebuah universiti industri. Selain dari menyegarkan peranan ini, UNISEL juga boleh menjadi sebuah universiti keusahawanan. Ini tidak akan tercapai hanya dengan meletakkan slogan. Ia akan menjadi kenyataan dengan menjalin hubungan strategik dengan sektor perniagaan.

25. Saya ingin menggarisbawahi kepentingan penubuhan Selangor Business School yang akan menerajui perubahan dan anjakan paradigma dengan membina pertalian pelbagai peringkat dengan masyarakat perniagaan, swasta dan syarikat-syarikat kerajaan (GLC).

26. Selangor Business School akan menyumbang kepada pengeluaran intelektual dan kepakaran, menyediakan pasukan bakat yang tersedia bagi memenuhi tuntutan perniagaan, korporat, pengurusan sektor awam dan perkhidmatan sokongan.

27. Graduan Selangor Business School akan mempunyai nilai tambah dalam pelbagai kebolehan, dinamik dan berorientasi global. Mereka akan berperanan sebagai penyumbang nilai dan pemimpin di pelbagai peringkat dan bidang strategik.

28. UNISEL perlu pro-aktif dan berada dalam bingkai gagasan dan hala tuju Selangor sebagai sebuah negeri industri. Dalam bidang industri, Kerajaan Negeri telah memberikan keutamaan kepada lima kluster untuk dipacu pertumbuhannya iaitu sains hayat, makanan dan minuman, elektrik dan elektronik, peralatan pengangkutan dan juga mesin dan peralatan.

29. Industri pula akan dirangsang membina kluster mereka berhampiran universiti, khususnya taman sains, science park, dengan beroperasi secara simbiotik.

30. Dalam usaha melahirkan masyarakat berpengetahuan, UNISEL berupaya merancakkan wacana dan forum bagi perkongsian ilmu dan memastikan masyarakat sentiasa peka kepada pelbagai perkembangan semasa.

31. UNISEL juga membawa masuk pemikir-pemikir terkemuka, dengan melantik Profesor Adjunct dalam usaha mempertingkat keintelektualan universiti. Kumpulan pemikir seperti ini akan dapat memberi idea-idea bernas kepada Kerajaan Negeri supaya pembangunan komuniti dan masyarakat dapat diberi perhatian sewajarnya.

32. Kesungguhan Kerajaan Negeri dalam agenda pendidikan diterjemahkan dalam pelbagai bentuk sokongan termasuk menyediakan peruntukan kewangan.

33. Harapan saya, UNISEL bukan hanya menjadi hab pendidikan di Malaysia tetapi juga di rantau ini. Sebagai komitmen saya terhadap pembangunan UNISEL, saya sendiri telah turun ke UNISEL sebanyak dua kali dalam tempoh lima bulan tahun ini.

34. Selaras dengan visi transformasi dan rasionalisasi fakulti, UNISEL kini bersiap siaga untuk menggarap cabaran baru supaya lebih berdaya saing dan seterusnya menyumbang kepada agenda pendidikan negeri.

35. Untuk mencapai hasrat ini, saya bagi pihak Kerajaan Negeri telah turun ke UNISEL pada 5 Ogos 2016 untuk menyampaikan sumbangan geran pembangunan berjumlah RM 20 juta.

36. Belanjawan 2017 minggu ini telah meluluskan sejumlah RM 44 juta lagi disediakan untuk pembangunan UNISEL. Dengan peruntukan ini, UNISEL dapat mengorak langkah, merubah wajah dan diyakini akan memberikan imej yang lebih baik kepada universiti.

37. Akhirul kalam, saya mengajak keluarga besar UNISEL dan para graduan untuk bersedia melakukan anjakan paradigma yang diperlukan untuk membina masa depan yang gemilang bagi universiti ini dalam usaha pembentukan masyarakat yang adil.

38. Kepada para graduan, ini adalah langkah pertama dalam membuka lembaran baru. Masa depan cerah untuk saudara-saudari, sarat dengan cabaran dan melimpah dengan harapan.

39. Garaplah kejayaan yang terbuka luas untuk saudara-saudari. Jadilah kebanggaan keluarga dan negara. Marilah kita bersama, membangun bangsa dan memakmur negeri.

Sekian, terima kasih.