Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT, kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya, kita semua dapat bersama-sama berkumpul di Bengkel Pelan Strategik dan Hala Tuju Transformasi Universiti Selangor 2016.

Presiden UNISEL seringkali mengangkat nama saya dan memuji kekerapan saya berkunjung ke UNISEL. Namun bagi saya ia bukanlah suatu perkara yang luar biasa. Sebaliknya, ianya adalah tanggungjawab saya untuk bersama mengangkat UNISEL menjadi sebuah university terulung di rantau ini.

Saya juga sempat mendengar pandangan yang disampaikan oleh Dato’ Dr. Siddiq Fadzil yang mahu UNISEL mengembalikan fungsi dan peranan sebuah universiti sebagai wahana kepada proses pencerahan dan pencerdasan umat, melawan gerakan pembodohan massa. Peranan inilah yang dikupas oleh Dr. Siddiq sebentar tadi yang turut memetik karya Harry Lewis, Excellence Without A Soul yang secara kebetulan akan saya kupas juga dalam perbincangan sebentar nanti. “Great mind thinks alike.”

Selain itu, saya juga bersetuju dengan pandangan bahawa peranan universiti ini tidak boleh dipisahkan daripada komuniti.

Rapat tiga hari ini adalah amat penting bagi UNISEL kerana menghimpunkan pemikiran yang akan menentukan halatuju universiti dan menggariskan langkah yang perlu diambil untuk merealisasikan misi dan visi universiti.

“Strategic planning must be sustainable.” Sebuah perancangan strategik harus mampan dan mengambil kira satu tempoh jangka masa panjang. Kalau perancangan dalam satu tempoh yang singkat, ianya adalah “operational planning” sebagaimana sesebuah kerajaan membuat perancangan belanjawan setiap tahun.

Justeru, untuk membantu usaha kita yang murni ini, maka saya telah menyediakan satu kertas dasar bertajuk: A Strategic Vision for a Paradigm Shift: A Directional Perspective dan diharapkan ianya dapat diteliti dan diwacanakan.

Tema bengkel ini sangat penting dan bertepatan dengan masa kerana dua istilah kunci – Perancangan Strategik – Strategic Plan dan Arah Transformasi – direction of transformation. Saya akan membawa beberapa soalan yang bertujuan untuk mencabar diri kita sendiri. Beberapa soalan bersifat retorika dan beberapa yang lain memerlukan jawapan.

Saya bercakap di sini sebagai sebahagian daripada warga UNISEL – bukan sebagai orang luar yang memberi nasihat atau seorang autokrat yang meleter arahan. Saya berasa amat dekat dengan UNISEL bukan kerana kita berupaya untuk menyuntik dana yang besar tetapi kerana hasrat ingin melihat UNISEL berperanan menjadikan Selangor sebagai hub pendidikan serantau.

Insya Allah dengan segala input intelektual yang diberi, kita akan keluar dari bengkel ini dengan kefahaman yang lebih jelas, tanggapan yang lebih mantap bahkan memiliki visi yang lebih strategik tentang apa yang kita mahukan dari universiti ini.

Apa yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah: Apakah visi strategik UNISEL? Dan apakan keputusan strategik yang akan dibuat oleh UNISEL?

Saya sengaja menanyakan soalan ini secara terbuka. Mereka yang biasa dengan pengurusan strategik akan serta merta tahu bahawa ada yang tidak kena pada dua soalan tersebut kerana apabila kita bercakap tentang strategi atau perancangan strategi kita perlu menetapkan garis waktu atau time line.

Maka soalan yang sebenar adalah: Apakah visi strategik UNISEL yang boleh dicapai dalam jangka waktu lima tahun, atau 10 tahun, bahkan dalam masa 20 tahun? Dengan mengambil kira garis waktu, apakah keputusan strategik yang mesti diambil untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan memperolehi competitive advantage?

Untuk melakarkan perancangan strategik UNISEL bagi bergerak dalam perubahan transformasi, saya yakin tiga langkah perlu dilaksanakan:

Pertama, kita perlu memahami kedudukan strategik UNISEL. Di manakah kedudukan kita dikalangan institusi pendidikan tinggi?

Kedua, kita perlu melakukan pilihan strategik untuk masa hadapan. Dan ketiga, kita perlu menterjemahkan strategi kepada tindakan.

Sudahkah kita melakukan SWOT Analysis atau PESTEL atau related strategic tools?

Jika kita telah melakukan stress tests tersebut, maka soalan selanjutnya adalah apakah action plan yang telah diambil?

Berhubung action plans, kita perlu menentukan matlamat yang boleh diukur, quantifiable objectives dan langkah-langkah yang jelas dan khusus untuk mencapai matlamat tersebut.

Sudahkah kita mengukur persaingan, menilai cabaran dan menentukan sasaran dan strategi untuk mendepani cabaran tersebut?

Saya yakin keluarga besar UNISEL bergerak sebagai satu pasukan, berhubungan antara satu dengan lain, and do not work in silos.

Kita hidup dalam era globalisasi. Negeri Selangor terdedah kepada kesan globalisasi, justeru itu UNISEL tidak boleh melihat dirinya sebagai bebas dari impak globalisasi. Tetapi globalisasi tidak perlu dilihat dari kaca mata negatif.

Dalam dua belanjawan yang lalu, saya telah melontarkan gagasan Selangor sebagai negeri serantau. Keserantauan dan globalisasi melalui jalan yang sama, di mana kita perlu lebih kompetitif untuk berdepan dengan saingan di peringkat serantau. Dengan menggunakan Blue Ocean Strategy kita tidak melihat pasaran sebagai terbatas, sebaliknya kita boleh membesarkan, bahkan mencipta pasaran dan peluang baru.

Dengan Negeri Selangor menjadi sebuah negeri serantau begitu juga UNISEL perlu mengembangkan sayapnya ke negara-negara ASEAN. UNISEL boleh memperolehi pelajar dari negara-negara serantau yang dahagakan ilmu dan kepakaran. Langkah ini sudah pasti akan memperkukuhkan asas kewangan universiti. Thomas Friedman mengatakan “The world is getting flatter”. Gejala ini perlu mendorong UNISEL membina jaringan dan perkongsian di luar negara dan penyusunan aktiviti merentasi sempadan negara.

ICT membawa perubahan besar. Tiada lagi ketidakpastian tentang arah dan kelajuan perubahan. Its phenomenal impact is treated as a given. ICT perlu diambil kira dalam kedudukan strategik semasa dan masa hadapan dan dipertimbangkan dinamikanya terhadap business environment.

Apakah kita akan berterusan melihat pengukuhan prestasi berdasarkan business model tradisional atau terjun kepada e-commerce?

Pelbagai perkara sedang berlaku dalam knowledge economy yang pantas dalam wide spectrum of issues. Gelombang baru revolusi industri yang dikenali sebagai Industry 4.0 akan menyaksikan tahap tinggi connectivity dan automation dalam sektor pembuatan.

Seterusnya, permintaan kepada higher value knowledge skills untuk mengurus complex automatic manufacturing systems dijangka akan meningkat secara mendadak.

Soalannya adalah : apakah UNISEL bersedia untuk mendepani segala cabaran yang dibawa oleh revolusi tersebut? Are we in the loop? Apakah perlu kita memulakan jaringan dan kerjasama dengan sektor khusus perindustrian yang akan memandu perubahan besar ini?

Sementara bergerak ke arah menjadikan UNISEL sebuah universiti yang cemerlang, peranan yang lebih besar diperlukan untuk “strategic management for financial efficacy, productivity and enhancement of service quality”.

Adakah UNISEL berkelengkapan untuk menggunakan “greater market knowledge, acquire new competencies and master the latest tools in financial management”.

Tatkala Selangor bergerak menuju ke arah “knowledge economy” di samping mempertahankan pertumbuhan dan kedudukannya sebagai gedung kuasa ekonomi negara, pendidikan perlu bergerak selari.

Justeru itu, Selangor Graduate Business School perlu dilancarkan segera tanpa sebarang hambatan. Tanpa mengira sebarang disiplin, graduan UNISEL yang telah mempunyai pengalaman pekerjaan, seharusnya memiliki persediaan intelektual untuk mengikuti pengajian sarjana dalam bidang perniagaan (MBA) khususnya mereka yang mahu menaiki tangga dalam “management value chain”.

Selangor Business School akan melahirkan graduan yang memenuhi keperluan dan permintaan perniagaan, korporat, industri dan sektor awam.

Graduan Selangor Business School akan bersifat dinamik, berorientasi global dan memberi nilai tambah dalam pelbagai kebolehan. Sebagai penyumbang nilai dan pemimpin dalam pelbagai peringkat lapangan strategik, mereka akan menjadi pemandu dan pemangkin kepada pembangunan sosio-ekonomi Selangor sebagai Smart State.

Sejajar dengan dorongan transformasi yang dilancarkan baru-baru ini dan rasionalisasi fakulti-fakulti, UNISEL kini bersedia untuk mendepani cabaran baru, menjadi lebih kompetitif dan akan memajukan agenda pendidikan negeri.

Strategi tidak bersifat eka-dimensi (uni-dimensional). Misalnya, UNISEL diasaskan sebagai sebuah universiti untuk industri, maka nama asalnya Universiti Industri Selangor. Di manakah kita sekarang berbanding dengan matlamat asal?

Apakah graduan dari Fakulti Kejuruteraan memiliki ketrampilan untuk menerajui pertumbuhan industri yang amat pesat di Selangor. Syarikat-syarikat besar seperti Toyota melabur di Selangor. Melalui pelaburan Rolls Royce, Selangor kini memasuki era industri aero-angkasa. Apakah kita mengeluarkan jurutera untuk memenuhi keperluan industri ini?

Satu langkah utama dalam arah transformasi strategik adalah kemampuan kita menggariskan “benchmark of performance”.

Cakupan benchmark ini amat luas, tetapi kita boleh bermula dengan melihat pada pengurusan modal insan dan pengurusan kewangan sebelum memasuki sektor R&D dan khususnya pengukur rekod pengeluaran paten.

Kita juga perlu melakukan benchmarking dalam pengantarabangsaan kurikulum dan kepelbagaian warga pelajar.

Selain dari kriteria MQA yang mesti dipenuhi, adalah wajar kita mempunyai penanda aras prestasi yang mencerminkan identiti dan piagam yang terbaik.

Demi bersaing dengan universiti-universiti yang lain, UNISEL harus membuktikan kecemerlangan serta dapat mengharumkan nama Negeri Selangor sebagai negeri yang unggul dan peneraju dalam pendidikan tinggi.

Universiti-universiti terkemuka di Amerika Syarikat seperti Harvard, Yale dan Stanford dilihat sebagai mercu tanda kecemerlangan oleh seluruh dunia. Namun, Harry Lewis dalam bukunya “Excellence Without A Soul” telah melancarkan serangan tajam dan menuduh Universiti Harvard sebagai melupai fungsi asas universiti iaitu untuk melahirkan anak muda sebagai warganegara yang bertanggungjawab.

Justeru itu, kita tidak boleh melihat kecemerlangan sebagai kriteria mutlak tanpa mengambil kira aspek pendidikan moral dan nilai akhlak yang membangun sahsiah pelajar. Maka, perancangan strategik serta hala tuju transformasi yang gagal menerapkan nilai-nilai ini pasti akan menghadapi kebuntuan.

Pembangunan bakat dan talent pool serta pengwujudan brain bank adalah mendesak untuk kemajuan masa depan sebagai sebuah smart state. Inilah cabaran kepada UNISEL, iaitu melahirkan aset intelektual untuk negeri bagi memenuhi agenda membangun bangsa dan memakmur negeri.

Akhir sekali, saya mendoakan agar bengkel yang diadakan ini dapat mencapai matlamat yang digariskan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Bengkel Pelan Strategik dan Hala Tuju Transformasi Universiti Selangor 2016.

Sekian, terima kasih.