AZMIN ALI

Day: July 2, 2013

Ucapan Perbahasan Titah Di Raja Yb Mohamed Azmin Ali | Gombak

1 JULAI 2013

Pendahuluan

1. Saya menjunjung kasih atas Titah Seri Paduka Baginda Yang Di – Pertuan Agong tatkala Istiadat Pembukaan Penggal Pertama, Majlis Parlimen Malaysia yang Ketiga Belas pada 25 Jun 2013 yang lalu. Hari ini saya tampil untuk mengambil bahagian dalam perbahasan demi mengangkat suara rakyat dalam Dewan yang mulia ini.

2. Saya menyahut dengan penuh taat setia akan saranan titah SPB YDP Agong agar Ahli – Ahli Dewan yang mulia ini sentiasa memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan serta memberi penekanan terhadap nilai – nilai akauntabiliti, integriti dan tadbir urus yang baik demi kepentingan rakyat.

Pengukuhan Demokrasi – Parlimen, Undang – Undang & Sistem Pilihan Raya

3. Saya mendukung titah SPB YDP Agong yang mengingatkan ahli – ahli Dewan agar menghormati dan patuh kepada lunas – lunas demokrasi. Demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan pembentukan dasar. Justeru partisipasi tersebut meliputi perihal undang – undang, hak asasi manusia serta proses pembentukan sesebuah Kerajaan rakyat sebagaimana yang dirangkumkan oleh Abraham Lincoln.

4. Sememangnya, Perlembagaan dan Negara Hukum adalah teras sesebuah Kerajaan yang demokratik. Sebaliknya, Kerajaan yang lemah akan meneruskan kebergantungan kepada undang – undang rimba untuk menjamin kelangsungan kuasa mereka. Justeru itu, KEADILAN dan Pakatan Rakyat yang terus mendapat mandat majoriti rakyat Malaysia akan terus mendukung dan mempertahankan perlembagaan dan memelihara kedaulatan negara yang tercinta ini.

5. Usaha UMNO untuk menyuburkan politik ugut dan gempak telah dipatahkan apabila 51 % rakyat Malaysia menyokong Pakatan Rakyat dan hakikat yang nyata ialah sokongan rakyat kepada UMNO dan BN merudum kepada 47 % sehingga mendesak BN membentuk Kerajaan Minoriti.

6. KEADILAN dan Pakatan Rakyat mendapat 51 % undi popular disebalik kecurangan dan penipuan dalam proses pilihan raya yang ditaja oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Isu dakwat kekal yang tidak kekal, orang asing diberikan kelayakan mengundi, lebih 60, 000 orang pemilih berstatus ‘dubious voters’, wujudnya pengundi yang mengundi 2 kali, media yang tidak bebas dan sogokan wang tunai untuk membeli undi. Ini semuanya telah mencemarkan proses pilihan raya di Malaysia dan Dewan ini menuntut Pengerusi dan Timbalan Pengerusi SPR segera meletakkan jawatan.

7. Agenda pengukuhan demokrasi berasaskan keluhuran perlembagaan perlu terus menjadi perhatian Dewan Rakyat kerana ianya merupakan asas kepada pembentukan sesebuah negara Demokrasi Berparlimen. Ini ditegaskan dalam ucapan Pemashyuran Kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman yang menyebut :

” … Dan bahawasanya kerana Perlembagaan Persekutuan yang tersebut itu, maka, ada disediakan syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan Duli-duli Yang Maha Mulia-Raja-raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat untuk memajukan Persekutuan Tanah Melayu dengan aman dan damai serta teratur sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai Raja yang Berperlembagaan yang berdasarkan demokrasi cara Parlimen.”

8. Tekad Tan Sri Yang Di Pertua untuk berubah bukan sahaja dalam reka bentuk dan design jubah tetapi juga pengendalian Majlis Mesyuarat adalah permulaan yang baik untuk membudayakan amalan Demokrasi Berparlimen yang menjamin prinsip keadilan dan hak bersuara. Ayuh Tan Sri Yang Di Pertua, mari kita ubah, kita mereformasi, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi, kalau bukan Tan Sri Yang Di Pertua siapa lagi, ini kali – lah !

9. Untuk melaksanakan agenda memartabat atau melaksanakan reformasi parlimen ini, kita perlu meneliti semula beberapa peraturan dewan yang lesu dan tidak progresif. Konsep ‘undi bersurat’ yang digunakan semasa pemilihan Yang Di Pertua baru – baru ini tidak menjamin elemen kerahsiaan undi dan terdedah kepada manipulasi dan tekanan politik. Perkara ini sama sekali tidak menurut lunas demokrasi yang menekankan peri pentingnya elemen ketelusan dan kerahsiaan dalam pengundian yang diadakan.

10. Selain itu, saya ingin mencadangkan supaya Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, Bilangan 22(2) yang mengkehendaki pemberitahu bertulis berkenaan dengan tiap – tiap pertanyaan hendaklah diserahkan kepada Setiausaha dalam waktu pejabat biasa oleh seseorang ahli tidak lewat daripada 14 hari bekerja sebelum mesyuarat dimulakan. Pertanyaan jawab lisan yang perlu dihantar sebegitu awal menyebabkan kita tidak dapat menggarap isu – isu semasa yang muncul sejurus sebelum sidang dewan bermula. Sebagai contoh, Ahli – Ahli Dewan Rakyat tidak dapat mengemukakan soalan mengenai darurat jerebu malahan Kerajaan Persekutuan juga terlepas pandang untuk menasihati SPB YDP Agong untuk memasukkan isu ini dalam teks Titah Di Raja. Kelembapan dan kealpaan tidak boleh bertapak dalam sistem Parlimen kelas dunia.

11. Amalan negara – negara demokrasi maju seperti New Zealand dan Australia yang memperuntukkan waktu kurang 3 hari bagi mengemukakan soalan lisan kepada parlimen. Ini pastinya dapat memastikan kepentingan rakyat dan negara yang berbangkit dapat dibincang dan dibahaskan dengan komprehensif di Dewan yang mulia ini.

12. Selain itu, tempoh masa perbahasan YB Ketua Pembangkang juga harus kita teliti dan diberi perhatian yang serius. Peraturan Mesyuarat 35(7) membenarkan Yang Di Pertua menghadkan waktu perbahasan. Akan tetapi Peraturan Mesyuarat ini seharusnya tidak terpakai kepada Ketua Pembangkang dan ini sudah menjadi tradisi dan amalan di Parlimen negara – negara Komanwel yang lain. Jika kita rujuk kepada Erskine May dan House of Common, lebih jelas dinyatakan bahawa sememangnya Ketua Pembangkang tidak termasuk dalam had masa.

13. Dalam usaha melaksanakan reformasi institusi Parlimen, kita tidak seharusnya sekadar bergelut dengan tuntutan kenaikan elaun dan kemudahan – kemudahan Ahli – Ahli Parlimen sahaja tetapi juga penting membahaskan pembaharuan berhubung faedah – faedah yang seharusnya dinikmati oleh rakyat melalui Ahli – Ahli Dewan Rakyat seperti kemudahan penyelidikan, ruang kerja serta kemudahan pembantu peribadi yang dapat membantu Ahli – Ahli Dewan Rakyat untuk hadir di Dewan dengan persiapan yang rapi.

14. Demokrasi sesebuah negara adalah tempang apabila hak asasi manusia terus dicabuli dan undang – undang draconian terus dilaksanakan. Tekad Pakatan Rakyat tuntas untuk menyuburkan agenda reformasi demi pengukuhan demokrasi di Malaysia.

15. Justeru saya menggesa Kerajaan meneliti semula beberapa undang – undang yang dianggap mengekang hak asasi serta kebebasan rakyat seperti Akta Penerbitan dan Mesin Cetak 1984, Akta Hasutan 1948, Akta Perhimpunan Aman 2012 dan Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah – Langkah Khas) 2012.

16. Suka saya mengingatkan Kerajaan bahawa perihal Hak Asasi Manusia sentiasa menjadi perhatian masyarakat bukan sahaja di Malaysia tetapi diseluruh dunia. Humans Rights Watch World Report 2013 telah menyatakan kritik terhadap Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah – Langkah Khas) 2012 kerana melanggar Universal Declaration of Human Rights 1948. Undang – undang ini dianggap meneruskan budaya penindasan yang menjadi ruh Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960 yang dikuatkuasakan sebelumnya.

17. Justeru itu, adalah menjadi kewajipan kita yang berperanan sebagai penggubal dasar untuk memastikan lunas – lunas demokrasi; hak asasi dan kebebasan rakyat terus dipertahankan.

18. Sebagai sebuah negara yang demokratik, pilihan raya yang bersih, adil dan telus adalah tunjang kepada pengukuhan demokrasi. Ketempangan sistem pilihan raya yang berlaku wajar diperbetulkan melalui agenda reformasi sistem pilihan raya. Pakatan Rakyat sebagai sebuah muafakat yang mendapat sokongan majoriti rakyat tuntas mendukung usaha reformasi sistem pilihan raya selaras dengan prinsip dan lunas – lunas demokrasi berperlembagaan.

19. Ketempangan sistem pilihan raya di Malaysia juga berpunca daripada gerrymandering yang didalangi UMNO – BN. Persempadanan bahagian pilihan raya dibuat secara tidak adil dan tidak memenuhi prinsip sistem demokrasi berperwakilan. Saya ambil contoh Parlimen Subang dan Parlimen Putrajaya mempunyai jumlah pengundi yang begitu besar perbezaannya. Parlimen Subang mempunyai jumlah pengundi seramai 128, 543 orang sementara Parlimen Putrajaya mempunyai seramai 15, 791 orang pengundi. Ini berlaku apabila urusan persempadanan semula yang dilakukan selama ini tidak bersandarkan kriteria – kriteria tetap sejajar dengan lunas demokrasi.

20. Peranan SPR sewajarnya lebih tertumpu kepada urusan pengendalian pilihan raya dan tidak dibebankan dengan tanggungjawab untuk mengemukakan syor – syor persempadanan baru bahagian pilihan raya kerana ianya menggasir kredibiliti dan kebebasan SPR.

21. Boundary Commission for England diwujudkan bagi mengemukakan syor sempadan baru bagi kawasan – kawasan pilihan raya dalam tempoh setiap 5 tahun. Antara kriteria – kriteria yang menjadi pertimbangan adalah electoral quota and 5 % rule, geographical size, special geographical consideration, local government boundaries, boundaries of existing constituencies and local ties. Garis panduan ini terkandung dalam Laporan Boundary Commission for England 2013.

22. Justeru, saya ingin mencadangkan supaya Kerajaan menimbang untuk membentuk sebuah Suruhanjaya baru yang profesional dan mendapat keyakinan awam untuk meneliti dan memberikan syor – syor berkenaan urusan persempadanan bahagian – bahagian pilihan raya berasaskan garis panduan dan etika demokrasi.

Trans – Pacific Partnership Agreement (TPPA)

23. Saya percaya rakyat Malaysia mengikuti perbahasan mengenai hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menandatangani Trans – Pacific Partnership Agreement (TPPA).

24. Sebanyak 17 pusingan rundingan telah dijalankan dengan negara – negara anggota yang lain. Dalam masa terdekat rundingan bagi pusingan ke 18 akan dijalankan di Negeri Sabah pada 14 Julai 2013 ini.

25. Saya ingin mengulas isu TPPA berdasarkan 3 aspek utama;

  • Ketelusan dan perdagangan yang strategik
  • Fabrik sosial
  • Federalisme dan hubungan Persekutuan – Negeri

26. TPPA adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang pluri – lateral dengan penyertaan 12 negara anggota termasuk Malaysia. Matlamat utama TPPA adalah untuk menjana kerjasama strategik dan konstruktif antara negara – negara Pesisiran Lautan Pasifik demi melestarikan kedudukan ekonomi negara masing – masing.

27. Kebimbangan rakyat hari ini ialah TPPA berpotensi untuk mengancam kedaulatan negara atas nama kebebasan perdagangan dan pelaburan. Ini memandangkan perjanjian ini akan memberi dampak langsung kepada pelbagai sektor ekonomi negara termasuk tenaga buruh, kadar upah, aliran modal, pelaburan, kesihatan awam, alam sekitar serta sektor – sektor lain yang melibatkan kepentingan awam sebagai stakeholder.

28. Kita memahami aspek kerahsiaan dalam satu – satu rundingan antarabangsa yang bersifat pluri – lateral. Pendedahan teks rundingan akan dianggap sebagai breach of understanding yang telah ditandatangani selaras dengan persetujuan ahli – ahli rundingan. Namun begitu, adalah menjadi hak rakyat Malaysia untuk mengetahui butiran yang diperbincangkan serta dipersetujui oleh Kerajaan. Hal ini penting untuk memastikan proses semak dan imbang serta perbincangan yang konstruktif berlaku demi kepentingan rakyat.

30. Soal ketelusan dan akauntabiliti adalah signifikan dalam isu rundingan ini. Isu ketelusan ini bukan sahaja melibatkan ketelusan antara Kerajaan dan rakyat tetapi juga ketelusan dan akauntabiliti di antara kumpulan – kumpulan perunding yang mewakili negara. Justeru, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) yang menjadi the custodian to the agreement serta mengetuai 20 kumpulan kerja (8 dari MITI dan 12 dari Kementerian lain) perlu memastikan proses rundingan berlangsung dengan telus termasuk memastikan kumpulan – kumpulan perunding ini berkongsi maklumat antara sama lain.

31. Rundingan FTA dan TPPA melibatkan perkara – perkara yang dirundingkan secara terperinci. Akhirnya, selain mandat dan prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan, kejayaan proses rundingan bergantung kepada kebolehan kumpulan – kumpulan perunding yang mewakili negara.

32. Makanya kerajaan bertanggungjawab untuk mendedahkan nama – nama kumpulan perunding ini yang sepatutnya terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran, kemahiran dan kompeten dalam bidang tersebut. Sementara saya mengiktiraf kemahiran dan kemampuan pegawai – pegawai Kerajaan, saya tidak ada keyakinan terhadap Menteri dan Timbalan Menteri. Dalam hal rundingan antarabangsa ini, saya lebih yakin dengan mantan Menteri MITI, Rafidah Aziz dalam konteks keupayaan menggarap perincian dan kemahiran beliau di meja rundingan. Kita tidak mahu peristiwa Pulau Batu Putih berulang lagi kerana Malaysia hanya menampilkan pasukan atau perwakilan peringkat pegawai sedang Singapura mengemukakan perwakilan yang wibawa, cekap dan pakar dalam undang – undang sempadan antarabangsa.

33. Saya mendapat maklum bahawa MITI telah meminta UNDP mengadakan cost benefits analysis bagi melihat dampak ekonomi rundingan ini andai memasuki TPPA. Kerajaan secara amnya juga telah menyatakan bahawa keputusan cost benefits analysis menunjukkan ekonomi Malaysia akan mendapat kelebihan jika memasuki TPPA. Namun, selain daripada analisa tersebut, adakah Kerajaan telah membuat regulatory audit bagi memastikan tiada percanggahan antara agensi Kerajaan, Kementerian dan juga Negeri – Negeri ? Dan apakah Kerajaan telah mendapat nasihat daripada Jabatan Peguam Negara berkenaan regulatory audit ini ? Ini penting demi menjamin masa depan rakyat dan negara serta perkembangan perdagangan dan pelaburan yang strategik untuk negara ini.

34. Satu lagi persoalan yang berlegar tentang isu ini, apakah hasil perjanjian ini bakal mewujudkan income equality atau menambah jurang pendapatan supaya lebih ketara ? Kita bimbang sekiranya pusingan perniagaan dalam sektor perdagangan bebas ini akhirnya hanya akan memberi manfaat kepada syarikat – syarikat gergasi dan menutup peluang syarikat – syarikat kecil Bumiputera untuk bersaing di pasaran terbuka.

35. Hal ini akan meneruskan monopoli dan dominasi perniagaan yang akhirnya tidak akan mendatangkan keuntungan kepada rakyat sebaliknya hanya kepada segelintir kroni. Maka kita perlu fokus supaya rundingan ini memberdayakan persaingan dalam industri perdagangan serta menguntungkan rakyat secara keseluruhannya.

36. Saya ingin merujuk kepada sektor Industri Kecil dan Sederhana (SME) yang merupakan salah satu sektor ekonomi penting khususnya di kalangan golongan bumiputera di Malaysia. Menerusi TPPA, SME akan mendapat kesan langsung. Namun persoalan yang perlu diperbahaskan adalah kesediaan syarikat – syarikat mikro untuk bersaing dengan SME dari luar negara termasuk dari Amerika Syarikat, Australia dan Singapura. Malahan, kesenjangan atau disparity of definition untuk SME di Malaysia dan negara – negara maju yang lain akan menyebabkan syarikat – syarikat mikro Malaysia tewas dalam persaingan perniagaan antarabangsa.

( Definisi SME : Amerika – 1500 orang pekerja, Jerman – 255 orang pekerja, Malaysia – 150 orang pekerja. )

37. Saya mendapat maklum bahawa rundingan berkenaan sektor SME ini telah selesai dan tidak akan dirundingkan lagi. Justeru, saya memohon supaya Kerajaan mendedahkan butiran rundingan yang melibatkan negara supaya kita dapat meneliti terma dan butiran rundingan sama ada benar – benar memberi manfaat kepada sektor ekonomi negara atau sebaliknya.

38. Satu lagi aspek yang harus dibincangkan dengan teliti adalah berkenaan Investor – State Dispute Settlement (ISDS) yang menjadi ketakutan terhadap isu kedaulatan negara. Ini kerana menerusi TPPA, peruntukan ISDS ini membenarkan negara diheret ke muka pengadilan dan membayar kos pampasan yang begitu tinggi apabila Kerajaan dianggap mengingkari legitimate expectation syarikat – syarikat korporat yang melabur di Malaysia.

39. Pandangan YB Menteri bahawa ISDS dapat menarik lebih banyak pelabur asing untuk masuk melakukan pelaburan dan memberi manfaat kepada syarikat – syarikat tempatan yang melakukan pelaburan diluar adalah hambar. Faktanya, Malaysia lebih banyak menerima pelaburan berbanding membuat pelaburan asing. Maka isu kedaulatan negara penting kerana kebarangkalian untuk kita diheret ke international arbitration lebih tinggi berbanding menggunakan peruntukan ISDS dengan jayanya.

40. Isu ISDS ini sebenarnya boleh diselesaikan melalui 3 kaedah; Pertama melalui kaedah alternatif iaitu melalui proses perbincangan dan persetujuan sesama pihak yang bertelagah tanpa prosiding. Kedua melalui State or Domestic Court dan ketiga melalui International Arbitration. Jika Kerajaan Persekutuan dan pelabur asing yakin akan kredibiliti domestic legal system atau sistem perundangan dan kehakiman di Malaysia, maka mengapa kita masih perlu bersetuju dengan ISDS yang akan memberi kesan buruk kepada kedaulatan negara ? Ini merupakan cerminan kepada tahap sistem perundangan dan kehakiman negara kita sama ada benar – benar bebas dan adil serta mempunyai kredibiliti atau tidak mendapat kepercayaan awam.

41. Mengapa Malaysia tidak mengikut rancangan Australia untuk tidak akur kepada cadangan ISDS ini ? Negara India juga telah menarik diri daripada bersetuju dengan mekanisme ISDS ini dan terbaru Negara Canada juga sedang membuat pertimbangan kembali untuk bersetuju dengan cadangan ISDS selepas menerima 27 saman ke international arbitration dalam tempoh satu tahun kebelakangan ini.

42. Saya juga ingin menekankan bahawa sebarang persetujuan untuk melanjutkan tempoh hak paten ke atas ubat-ubatan dan agricultural chemical akan memberi kesan langsung kepada rakyat. Ubat-ubatan berpaten akan terus menikmati monopoli pengeluaran dan monopoli ke atas harga, dan hal sama akan terjadi kepada agricultural chemical seperti racun rumpai dan lain-lain. Tambahan masa paten untuk agriculture chemical akan menyebabkan monopoli harga berterusan dan ini akan meningkatkan kos ke atas petani-petani dan pekebun-pekebun kecil dan akan menjadi faktor ke atas kenaikan harga makanan. Ini bukan memberi kesan kepada sekelopok kecil petani, tetapi akan memberi yang lebih besar kepada pengguna.

43. Maka, saya ingin mendapat penjelasan daripada YB Menteri, apakah pendirian Kerajaan berhubung cadangan yang terkandung dalam TPPA untuk melanjutkan tempoh paten ke atas produk kesihatan dan juga produk pertanian yang sekaligus akan menutup ruang pengeluaran produk – produk ubat generik yang mampu diperolehi oleh rakyat ?

44. Malahan, sekiranya hasil TPPA ini tidak memberikan kesan dan hasil yang positif demi kepentingan rakyat, Malaysia boleh bertindak untuk tidak menandatangani perjanjian akhir dan ianya tidak akan memberi impak kepada aspek pelaburan negara. Ini kerana kita telah ada FTA dengan Singapura, Brunei dan Vietnam (melalui AFTA) dan FTA dengan Chile, Japan, Australia dan New Zealand. Malaysia boleh mengadakan FTA berasingan dengan Mexico dan Canada. Pelaburan terbesar di Malaysia adalah Amerika, Japan, Australia dan Singapura dan ini telah dilakukan sebelum ini tanpa sebarang FTA. Switzerland menarik diri dari FTA dengan Amerika dan ini tidak menjejaskan ekonomi Switzerland.

45. Saya juga ingin menyentuh berkenaan isu federalisme dalam membahaskan isu TPPA ini. Ini penting kerana setiap Negeri – Negeri di Malaysia akan menerima kesan langsung hasil daripada rundingan TPP yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan. YB Menteri menyatakan bahawa proses konsultasi telah berlangsung antara MITI bersama 19 buah organisasi NGOs, parti politik dan agensi – agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan. Namun adakah MITI telah melakukan proses konsultasi dengan mana – mana Kerajaan Negeri ?

46. Salah satu daripada 29 bab yang terkandung dalam TPPA adalah berhubung dengan bab perkhidmatan. Di bawah tajuk bab perkhidmatan, terdapat satu klausa yang bertajuk domestic regulation discipline dan klausa ini boleh memberi impak kepada dasar dan polisi Kerajaan Negeri yang sedia ada.

47. Antara lain, isu perlesenan yang dikeluarkan oleh PBT dan dasar industri dan perkhidmatan air yang terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri boleh menjejaskan pentadbiran Kerajaan Negeri atas alasan non trade discriminatory yang dicadangkan oleh TPPA.

48. Antara perihal penting dalam rundingan perdagangan bebas antarabangsa seperti TPPA ialah elemen ‘Non Conforming Measures’ (NCM) yang mana Kerajaan yang mewakili negara perlu menyenaraikan ‘perkara yang dipersetujui’ oleh Kerajaan dan ‘perkara yang tidak dipersetujui’ oleh Kerajaan termasuklah ‘perkara yang dipersetujui oleh Negeri’ dan ‘perkara yang tidak dipersetujui oleh Negeri’. Biarpun keputusan muktamad di tangan Kerajaan Persekutuan, namun adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan konsultasi dengan Kerajaan Negeri. Konsultasi ini penting kerana ianya termasuklah hal – hal yang berkait dengan klausa – klausa perlindungan seperti affirmative action dan hak Negeri untuk menerima atau menawarkan pelaburan asing ke Negeri tersebut.

49. Maka, Kerajaan Persekutuan perlu menghormati semangat federalisme dan pengasingan kuasa di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sebagai mana termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan khususnya Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan harus sedar bahawa persetujuan Kerajaan Negeri penting memandangkan setiap pelaburan asing atau domestik yang masuk ke Malaysia pastinya akan diurus dan diakomodasikan oleh Negeri. Maka Negeri berhak untuk menentukan apa yang ‘state exclude’ dan ‘state include’.

50. Justeru saya menggesa Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan proses konsultasi dengan Kerajaan Negeri tidak kira sama ada di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat atau BN kerana ia adalah hak negeri. Malahan, wakil – wakil Kerajaan Negeri perlu terlibat sama dalam proses rundingan TPPA ini khususnya kerana ia melibatkan hal – hal negeri seperti domestic regulation discipline berkaitan sektor perkhidmatan. Perlu diingatkan bahawa dalam Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan telah dinyatakan Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama. Ini menuntut perbincangan dan konsultasi berlangsung kerana sebahagian besar hal perdagangan dan pelaburan melibatkan perkara – perkara yang tercatat dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama seperti tanah, perancangan bandar dan desa, perumahan, kesihatan awam serta saliran dan pengairan. Di Amerika Syarikat, Kerajaan Persekutuan telah mengadakan rundingan dan perbincangan bersama Kerajaan Negeri terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan yang melibatkan kepentingan kedua – duanya. Ini semangat federalisme yang harus ada di Malaysia.

51. Saya tegas mengggesa Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan perbincangan dan konsultasi dengan Kerajaan – Kerajaan Negeri khususnya Selangor, Pulau Pinang dan Kelantan sebelum rundingan seterusnya pada 14 Julai 2013 akan datang.

52. Sebagai langkah proaktif, saya akan turut mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk menerajui usaha perbincangan dan konsultasi ini dengan mewujudkan sebuah kaukus antara Selangor, Pulau Pinang dan Kelantan untuk membuat satu ketetapan segera berkenaan hal – hal ini termasuk mendapatkan nasihat pakar dan profesional sebelum mengadakan konsultasi dengan Kerajaan Persekutuan.

Ucapan Perbahasan Titah Di Raja Yb Mohamed Azmin Ali | Bukit Antarabangsa

1 JULAI 2013

Puan Speaker dan Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, saya mohon izin untuk membawa suatu usul yang berbunyi seperti berikut :

Ampun Tuanku,

Patik – patik sekalian iaitu Speaker dan Ahli – Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor yang berhimpun memohon sembah terima kasih serta menjunjung kasih di atas Titah Ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bagi membuka dengan rasminya Mesyuarat Pertama Pembukaan Penggal Pertama Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas.

Saya menjunjung kasih atas Titah Tuanku Sultan Selangor tatkala Istiadat Pembukaan Penggal Pertama, Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor yang Ketiga Belas pada 28 Jun 2013 yang lalu. Hari ini saya tampil untuk membawa usul dan mengambil bahagian dalam perbahasan demi mengangkat suara rakyat dalam Dewan yang mulia ini.

Reformasi Dewan Negeri Selangor

1. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada YB Puan Speaker yang telah terpilih sebagai Speaker wanita yang pertama di negara kita. Saya yakin YB Puan Speaker dapat memimpin Dewan yang mulia ini ke arah memartabatkan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan di Negeri Selangor.

2. Sebagai permulaan, saya ingin mencadangkan supaya Peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor perenggan 22(2) yang mewajibkan setiap pertanyaan hendaklah dikeluarkan pemberitahunya oleh seseorang Ahli Dewan Negeri dengan bertulis tidak kurang daripada 21 hari daripada hari yang dikehendaki jawabnya dipinda kepada satu tempoh yang lebih munasabah.

3. Pertanyaan – pertanyaan mulut dan bertulis yang perlu dihantar begitu awal menyebabkan Ahli Dewan Negeri tidak dapat menggarap isu – isu semasa yang muncul sejurus sebelum sidang dewan bermula. Sebagai contoh, Ahli – Ahli Dewan Negeri tidak dapat mengemukakan soalan mengenai darurat jerebu yang melanda Negeri Selangor baru – baru ini.

4. Amalan negara – negara demokrasi maju seperti New Zealand dan Australia memperuntukkan tempoh masa kurang 3 hari bagi mengemukakan soalan lisan kepada Parlimen. Amalan ini dapat memastikan kepentingan rakyat dan negara yang berbangkit dapat dibincang dan dibahaskan dengan komprehensif di Dewan yang mulia ini.

Pasca PRU 13 – Reformasi Sistem Pilihan Raya

5. Alhamdulillah, rakyat Negeri Selangor terus memberikan mandat yang besar kepada Pakatan Rakyat untuk mentadbir Kerajaan Negeri Selangor. Mandat ini adalah manifestasi rakyat yang menuntut dasar pentadbiran yang berteraskan prinsip tata kelola yang baik (good governance), kepimpinan yang berintegriti dan prinsip kebertanggungjawaban dan ketelusan dalam membuat keputusan.

6. Pakatan Rakyat di Negeri Selangor telah berjaya meraih 1.04 juta undi dari 1.7 juta undi di peringkat DUN. Sementara itu, 298 ribu rakyat telah memberikan sokongan dengan memilih parti DAP, 367 ribu memilih parti PAS dan sejumlah 373 ribu rakyat telah memilih KEADILAN bagi menerajui pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor dan meneruskan kecemerlangan yang dikecapi sebelum ini.

7. Muafakat utuh di antara komponen Pakatan Rakyat di Selangor telah berjaya mencatatkan 60 % undi popular berbanding Barisan Nasional (BN) yang hanya menerima 40 %. Peratusan ini memperlihatkan bahawa dukungan rakyat di Negeri Selangor terhadap Pakatan Rakyat meningkat sebanyak 4 % berbanding Pilihan Raya Umum 2008.

8. Sementara itu, Pakatan Rakyat di peringkat persekutuan mendapat 51 % undi popular sementara sokongan kepada BN terus merudum kepada 47 %. BN terpaksa membentuk sebuah Kerajaan Minoriti.

9. KEADILAN dan Pakatan Rakyat mendapat 51 % undi popular disebalik kecurangan dan penipuan dalam proses pilihan raya yang ditaja oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Isu dakwat kekal yang tidak kekal, orang asing diberikan kelayakan mengundi, lebih 60 000 orang pemilih berstatus ‘dubious voters’, wujudnya pengundi yang mengundi 2 kali, media yang tidak bebas dan sogokan wang tunai untuk membeli undi. Ini semuanya telah mencemarkan proses pilihan raya di Malaysia dan Dewan ini menuntut Pengerusi dan Timbalan Pengerusi SPR segera meletakkan jawatan.

10. Artikel 114 Perlembagaan Persekutuan berkenaan keanggotaan SPR dalam fasal (2) menegaskan peri mustahaknya suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang mendapat kepercayaan awam.

Fasal tersebut menyatakan :

“Pada melantik anggota Suruhanjaya Pilihan Raya, Yang di-Pertuan Agong hendaklah mengambil perhatian tentang peri mustahaknya suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang mendapat kepercayaan awam.”

11. Oleh kerana keyakinan rakyat sudah terhakis ekoran kecurangan dalam PRU – 13, maka Pengerusi dan Timbalan Pengerusi SPR harus mengambil tanggungjawab moral untuk meletakkan jawatan masing – masing.

12. Saya ingin menarik perhatian Kerajaan Negeri berhubung Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 yang memberikan kuasa perundangan yang sama kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Di – Raja. Saya mendesak supaya Kerajaan Negeri segera menggunakan peruntukan ini bagi maksud menyiasat kecurangan dan penipuan dalam proses Pilihan Raya Umum ke 13 yang turut berlaku di Negeri Selangor. Ini kerana penyelewengan pilihan raya adalah hal yang melibatkan kepentingan awam dan perkara ini termaktub di bawah akta berkenaan. Selaras dengan Seksyen 2(1)(d) Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 yang memberi kuasa kepada sebuah suruhanjaya siasatan menjalankan siasatan yang berfaedah bagi kebajikan awam.

13. Seksyen 21 Akta Suruhanjaya Siasatan ini memberi perlindungan kepada saksi – saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan termasuk di kalangan Pegawai – Pegawai Perkhidmatan Awam dan juga SPR. Suruhanjaya ini juga diberikan kuasa undang – undang untuk mengeluarkan sapina terhadap mana – mana individu yang difikirkan dapat membantu siasatan termasuk Pengerusi dan Timbalan Pengerusi SPR dan sekiranya ingkar, maka waran tangkap boleh dikeluarkan. Suruhanjaya ini boleh mengeluarkan sapina terhadap media seperti Utusan Malaysia dan TV3 yang digunakan sepenuhnya oleh UMNO untuk memaparkan berita – berita fitnah dan pembohongan terhadap pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor seperti isu sampah, isu air bersih dan juga program – program Merakyatkan Ekonomi Selangor.

14. Fungsi Suruhanjaya Siasatan Di – Raja ini dapat mencari jawapan melalui keterangan bersumpah daripada saksi – saksi yang boleh membantu siasatan yang menyeluruh terhadap isu kecurangan dan penipuan dalam proses pilihan raya bagi melindungi kepentingan awam dan kedaulatan Negeri. Justeru itu, saya menyeru rakyat Negeri Selangor khususnya para pengundi untuk bersedia tampil sebagai saksi dalam prosiding Suruhanjaya Siasatan Di – Raja ini dengan mengemukakan keterangan dan bukti – bukti yang kukuh kerana mereka akan diberikan jaminan perlindungan mengikut undang – undang. Negeri Selangor harus memimpin usaha untuk membersihkan sistem pilihan raya di Malaysia

15. Sebagai sebuah negara yang demokratik, pilihan raya yang bersih, adil dan telus adalah tunjang kepada pengukuhan demokrasi. Ketempangan sistem pilihan raya yang berlaku wajar diperbetulkan melalui agenda reformasi sistem pilihan raya. Pakatan Rakyat sebagai sebuah Kerajaan Negeri yang menjunjung prinsip dan lunas – lunas demokrasi berperlembagaan tuntas mendukung usaha reformasi sistem pilihan raya.

16. Ketempangan sistem pilihan raya di Malaysia juga berpunca daripada gerrymandering. Persempadanan bahagian pilihan raya dibuat secara tidak adil dan tidak memenuhi prinsip sistem demokrasi berperwakilan.

17. DUN Permatang dan DUN Seri Serdang mempunyai jumlah pengundi yang begitu besar perbezaannya. DUN Seri Serdang mempunyai jumlah pengundi seramai 72,769 orang sementara DUN Permatang mempunyai hanya 19,636 orang pengundi.

Ini berlaku apabila urusan persempadanan semula yang dilakukan selama ini tidak bersandarkan kriteria – kriteria tetap sejajar dengan lunas demokrasi.

18. Peranan SPR sewajarnya lebih tertumpu kepada urusan pengendalian pilihan raya dan tidak dibebankan dengan tanggungjawab untuk mengemukakan syor – syor persempadanan baru bahagian pilihan raya kerana ianya menggasir kredibiliti dan kebebasan SPR.

19. Boundary Commission for England diwujudkan bagi mengemukakan syor sempadan baru bagi kawasan – kawasan pilihan raya dalam tempoh setiap 5 tahun. Antara kriteria – kriteria yang menjadi pertimbangan adalah electoral quota and 5 % rule, geographical size, special geographical consideration, local government boundaries, boundaries of existing constituencies and local ties. Garis panduan ini terkandung dalam Laporan Boundary Commission for England 2013.

20. Justeru, saya ingin mencadangkan supaya Kerajaan Negeri menerajui usaha untuk melantik dan menubuhkan satu jawatankuasa yang professional dan berkredibiliti untuk meneliti dan memberikan syor – syor berkenaan urusan persempadanan bahagian – bahagian pilihan raya dalam Negeri Selangor.

Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA)

21. Saya percaya rakyat Negeri Selangor mengikuti perbahasan mengenai hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menandatangani Trans – Pacific Partnership Agreement (TPPA).

22. Sebanyak 17 pusingan rundingan telah dijalankan dengan negara – negara anggota yang lain. Dalam masa terdekat rundingan bagi pusingan ke 18 akan dijalankan di Negeri Sabah pada 14 Julai 2013 ini.

23. Adakah Kerajaan Negeri sedar bahawa TPPA mempunyai kesan langsung yang boleh menjejaskan perlaksanaan dasar Kerajaan Negeri ? Persoalan saya ialah apakah langkah – langkah proaktif yang telah dan akan di ambil oleh Kerajaan Negeri untuk terlibat secara langsung di meja rundingan ?

24. TPPA adalah satu daripada Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang bersifat pluri – lateral. Namun, lebih mencabar kerana ianya bukan sahaja melibatkan isu – isu pelaburan dan perdagangan tetapi juga instrumen – instrumen baru ekonomi seperti intellectual property rights, procument, buruh dan kedaulatan negara.

25. Daripada 29 bab dalam perjanjian, hanya 5 bab sahaja yang berhubung secara langsung dengan isu perdagangan dan pelaburan. Manakala selebihnya isu – isu baru yang sangat mencabar keupayaan dan kekuatan delegasi negara dalam mempertahankan kedaulatan negara dan kepentingan pengusaha – pengusaha tempatan khususnya dalam Industri Kecil dan Sederhana (SME) di Negeri Selangor.

26. Salah satu daripada 29 bab yang terkandung dalam TPPA adalah berhubung dengan bab perkhidmatan. Di bawah tajuk bab perkhidmatan, terdapat satu klausa yang bertajuk domestic regulation discipline dan klausa ini boleh memberi impak kepada dasar dan polisi Kerajaan Negeri yang sedia ada.

27. Antara lain, isu perlesenan yang dikeluarkan oleh PBT dan dasar industri dan perkhidmatan air yang terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri boleh menjejaskan pentadbiran Kerajaan Negeri atas alasan non trade discriminatory yang dicadangkan oleh TPPA.

28. Ini menuntut supaya Kerajaan Negeri segera menyemak sama ada Kerajaan Negeri melalui Penasihat Undang – Undang Negeri telah menerima panggilan untuk proses perbincangan dan konsultasi bagi mendapatkan persetujuan Negeri khususnya dalam hal – hal yang berkait dengan bidang kuasa Negeri sebelum Kerajaan Persekutuan menandatangani TPPA.

29. Adalah sangat penting untuk konsep federalisme serta hubungan Persekutuan – Negeri dibangkitkan dalam membahaskan isu TPPA ini. Ini penting kerana setiap Negeri – Negeri di Malaysia akan menerima kesan langsung hasil daripada rundingan TPPA yang dipimpin oleh Kerajaan Persekutuan. Merujuk kepada jawapan lisan Menteri MITI di Dewan Rakyat pada 27 Jun 2013, YB Menteri menyatakan bahawa proses konsultasi telah berlangsung antara MITI bersama 19 buah organisasi NGOs, parti politik dan agensi – agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan. Namun tidak ada dinyatakan langsung tentang konsultasi dan perbincangan dengan mana – mana Kerajaan Negeri termasuk Kerajaan Negeri Selangor.

30. Antara perihal penting dalam rundingan perdagangan bebas antarabangsa seperti TPPA ialah elemen ‘Non Conforming Measures’ (NCM) yang mana Kerajaan yang mewakili negara perlu menyenaraikan ‘perkara yang dipersetujui’ oleh Kerajaan dan ‘perkara yang tidak dipersetujui’ oleh Kerajaan termasuklah ‘perkara yang dipersetujui oleh Negeri’ dan ‘perkara yang tidak dipersetujui oleh Negeri’.

31. Biarpun keputusan muktamad di tangan Kerajaan Persekutuan, namun adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan konsultasi dengan Kerajaan Negeri. Konsultasi ini penting kerana ianya termasuklah hal – hal yang berkait dengan klausa – klausa perlindungan seperti affirmative action dan hak Negeri untuk menerima atau menawarkan pelaburan asing ke Negeri tersebut.

32. Maka, Kerajaan Persekutuan perlu menghormati semangat federalisme dan pengasingan kuasa di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sebagai mana termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan khususnya Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan harus sedar bahawa persetujuan Kerajaan Negeri penting memandangkan setiap pelaburan asing atau domestik yang masuk ke Malaysia pastinya akan diurus dan diakomodasikan oleh Negeri. Maka Negeri berhak untuk menentukan apa yang ‘state exclude’ dan ‘state include’.

33. Justeru, saya akan menggesa Kerajaan Persekutuan dalam perbahasan saya di Dewan Rakyat supaya mengadakan proses konsultasi dengan Kerajaan Negeri termasuk Negeri Selangor diberikan keutamaan. Malahan, wakil – wakil Kerajaan Negeri perlu terlibat sama dalam proses rundingan TPPA ini khususnya kerana ia melibatkan hal – hal negeri seperti domestic regulation discipline yang terkandung dalam sektor perkhidmatan. Perlu diingatkan bahawa dalam Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan telah dinyatakan Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama.

34. Ini menuntut perbincangan dan konsultasi berlangsung kerana sebahagian besar hal perdagangan dan pelaburan melibatkan perkara – perkara yang tercatat dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama seperti tanah, perancangan bandar dan desa, perumahan, kesihatan awam serta saliran dan pengairan. Di Amerika Syarikat, Kerajaan Persekutuan telah mengadakan rundingan dan perbincangan bersama Kerajaan Negeri terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan yang melibatkan kepentingan kedua – duanya. Ini semangat federalisme yang harus ada di Malaysia dan Negeri Selangor perlu menerajui semangat ini.

35. Sebagai langkah proaktif, saya juga mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Selangor supaya menerajui usaha perbincangan dan konsultasi ini dengan mewujudkan sebuah kaukus antara Kerajaan – Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat; Selangor, Pulau Pinang dan Kelantan untuk membuat satu ketetapan segera berkenaan hal – hal ini termasuk mendapatkan nasihat pakar dan profesional sebelum mengadakan konsultasi dengan Kerajaan Persekutuan.

36. Di samping itu, Kerajaan Negeri amat perlu untuk menuntut satu kerusi dalam Jawatankuasa Rundingan di peringkat pusat. Saya difahamkan kini terdapat 20 kumpulan kerja yang mewakili negara ke meja rundingan; 8 daripada MITI dan 12 daripada kementerian dan agensi – agensi kerajaan yang lain. Tidak ada wakil Negeri yang dilantik bagi bersama – sama membincangkan perkara penting ini.

Perbekalan Tambahan – Belanjawan

37. Kerajaan Negeri akan sekali lagi mengemukakan Perbelanjaan Perbekalan Tambahan berjumlah RM 761 juta dalam Mesyuarat kali ini.

38. Alasan yang diberikan adalah untuk beberapa perbelanjaan Kerajaan Negeri bagi maksud – maksud yang tidak diperuntukkan atau yang tidak diperuntukkan dengan secukupnya termasuk keperluan RM 165 juta untuk menampung bayaran Program Air Percuma, pemberian pinjaman berjumlah RM 413 juta untuk KDEB bagi tujuan pengambilalihan Kumpulan Hartanah Selangor Berhad (KHSB), RM 24 juta sebagai pinjaman kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) bagi pelaksanaan projek – projek dan RM 76 juta untuk perbelanjaan bagi menampung kekurangan bagi projek – projek pembangunan yang sedang dilaksanakan.

39. Saya pernah menegur dalam Dewan yang mulia ini bahawa pengurusan kewangan yang baik adalah pengurusan yang berasaskan disiplin fiskal, perancangan kewangan dengan unjuran dan angka yang tepat serta perbelanjaan yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi negeri. Perbekalan tambahan dengan jumlah yang besar tidak seharusnya dibentangkan selain daripada berlakunya krisis ekonomi yang mendesak atau malapetaka besar seperti tsunami atau gempa yang menyebabkan unjuran asal tersasar dan menuntut Kerajaan menyediakan perbelanjaan luar jangka.

40. Jika disemak rekod selama 5 tahun Pakatan Rakyat mentadbir Negeri Selangor, mulai tahun 2008 sehingga 2012, peruntukan perbekalan tambahan yang diminta pastinya dibentangkan lebih daripada 1 kali setiap penggal. Malah pada mesyuarat bagi penggal ketiga, peruntukan perbekalan tambahan dibentangkan sehingga 3 kali.

41. Teguran saya ini adalah untuk mengelakkan daripada rakyat membina persepsi dan berpandangan bahawa Kerajaan Negeri tidak dapat merancang penggunaan wang Negeri dengan bertanggungjawab dan pengurusan kewangan yang jujur. Apatah lagi, ini adalah Mesyuarat Pertama Penggal Pertama Persidangan Dewan Undangan Negeri. Apakah peruntukan yang diluluskan dalam Belanjawan yang lalu telah dibelanjakan sepenuhnya dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini ?

42. Apabila dewan bersidang untuk meluluskan Belanjawan Negeri pada setiap tahun, ianya adalah bertujuan secara prinsipnya untuk mendapat kelulusan rakyat melalui dewan bagi tujuan – tujuan pembangunan yang telah dirancang. Adalah amat malang sekiranya dalam setiap sidang dewan, Ahli – Ahli Dewan Negeri diminta untuk memberi kelulusan terhadap perbelanjaan perbekalan tambahan atas alasan perbelanjaan luar jangka. Ianya membayangkan bahawa Kerajaan Negeri telah memesongkan Dewan yang mulia ini dengan membentangkan Belanjawan yang berimbang tetapi 3 atau 4 bulan berikutnya tampil di Dewan dengan mengemukakan sejumlah perbelanjaan perbekalan tambahan yang akhirnya akan menjadikan Belanjawan Defisit bagi Negeri Selangor.

43. Saya mengambil maklum bahawa simpanan rizab Negeri telah meningkat kepada RM 2.5 bilion. Ini tidak bermakna Kerajaan Negeri boleh berbelanja tanpa perancangan yang baik dan pengurusan kewangan yang berhemah.

44. Banyak perkara perbelanjaan bagi tujuan kebajikan rakyat boleh dirancang dan dibajetkan setiap tahun tanpa perlu dikemukakan dalam dewan ini untuk kelulusan perbelanjaan perbekalan tambahan yang terlalu kerap.

45. Saya sedia maklum KDEB telah lama merancang untuk melakukan pengstrukturan korporat melalui pengambilalihan Kumpulan Hartanah Selangor Berhad (KHSB). Persoalannya, mengapa dalam masa yang singkat dan diluar tempoh sesi Belanjawan Negeri yang mengikut amalannya diadakan pada suku tahun ke 4 setiap tahun, KDEB memberi notis yang singkat dan tergesa – gesa untuk mendapatkan pinjaman daripada Kerajaan Negeri berjumlah RM 413 juta sehingga berlakunya keperluan untuk perbekalan tambahan dalam mesyuarat kali ini. Sekiranya pengstrukturan korporat ke atas KHSB ini mempunyai nilai yang tinggi dan bakal meraih keuntungan, saya percaya KDEB boleh mendapat pembiayaan dana dan kemudahan pinjaman dari sektor kewangan. Mengapa KDEB mengambil jalan mudah dengan membebankan Kerajaan Negeri melalui pinjaman yang merupakan wang rakyat Negeri Selangor ?

46. Keupayaan pengurusan sesebuah GLC diukur berdasarkan pengurusan yang cekap, berhemah dan tidak bergantung dengan dana Kerajaan sebaliknya peranan GLC adalah untuk menjana keuntungan dan mengembalikannya kepada rakyat melalui Kerajaan Negeri.

47. Sebagai contoh, Petronas hanya menerima modal berbayar berjumlah RM 10 juta pada tahun 1974 dan pada tahun – tahun yang berikutnya, Petronas mendapat pembiayaan dari sektor swasta dan sektor kewangan atas dasar pengurusan korporat yang berwibawa. Petronas menjana keuntungan melalui pembiayaan swasta dan kemudiannya mengembalikan keuntungan ini kepada rakyat melalui pembayaran dividen dan cukai kepada Kerajaan Persekutuan.

48. Berhubung Perbelanjaan Perbekalan Tambahan berjumlah RM 165 juta untuk menampung bayaran Program Air Percuma, saya ingin berhujah bahawa peruntukan sepatutnya telah dibajetkan dalam Belanjawan Negeri 2013 yang dibentangkan pada tahun yang lalu. Program Air Percuma telah dilaksanakan hampir 5 tahun yang lalu dan sewajarnya Kerajaan Negeri dapat membuat unjuran yang tepat dan bertanggungjawab berhubung kos program ini bagi setiap tahun. Sekiranya Kerajaan Negeri berjaya menyelesaikan isu penstrukturan industri air dengan Kerajaan Persekutuan lebih awal daripada jadual yang disasarkan, maka lebihan peruntukan boleh dimasukkan semula dalam Akaun Yang Disatukan Kerajaan Negeri bagi keperluan perbelanjaan di masa yang akan datang. Saya berhujah Kerajaan Negeri boleh mengelak dari membentangkan Perbelanjaan Perbekalan Tambahan sekiranya unjuran dan perancangan dibuat dengan bertanggungjawab.

49. Maka saya menggesa Kerajaan Negeri untuk lebih cermat mengimbangi keperluan pengstrukturan korporat dengan kepentingan membuat unjuran dan perancangan yang menyeluruh dalam Sidang Belanjawan Negeri bagi mengelakkan kekerapan perbelanjaan perbekalan tambahan dalam Dewan yang mulia ini.

Pembangunan Rakyat

50. Tuanku Sultan Selangor telah bertitah supaya perbelanjaan untuk infrastruktur diberikan keutamaan secara berterusan demi kesejahteraan rakyat.

51. Pelaburan di dalam teknologi jalur lebar dan kemudahan internet berkelajuan tinggi perlu diperluas ke kawasan desa dan luar bandar. Hanya dengan teknologi maklumat kita dapat membina modal insan yang berilmu dan menolak kezaliman dan kemungkaran ekonomi dan politik.

52. Perbincangan dua hala antara saya dengan Yth. Bapak Ir. Jokowi, Gubernur DKI Jakarta baru – baru ini telah memperlihatkan bagaimana keupayaan beliau yang baru dipilih sebagai Gubernur Jakarta pada bulan Oktober 2012 telah berjaya memberikan tumpuan dan perhatian kepada pembangunan perumahan rakyat dalam skala yang besar dan juga menyelesaikan masalah pengangkutan awam melalui projek MRT yang dilancarkan pada bulan Mei 2013 yang lalu.

53. Pengalaman mengurus Mega City Jakarta yang mempunyai penduduk siang seramai 11 juta dan 5 juta berulang alik dari Kota Jakarta ke Kota Satelit di pinggir Jakarta amat mencabar pentadbiran Negeri Selangor supaya mengurangkan birokrasi dan menumpukan persoalan menyelesaikan masalah rakyat.

54. Bapak Jokowi yang dikenali sebagai pemimpin yang bersih dan melancarkan jihad rasuah telah dengan tegas dan berani memecat Wali Kota atau Datuk Bandar Jakarta Selatan yang dilihat tidak cocok dengan prinsip dan amalan pentadbiran yang telus dan bersih.

55. Perlantikan Datuk Bandar yang baru tidak lagi dibuat digedung atau hotel mewah, tetapi di kawasan perumahan rakyat yang usang dan penuh sampah sarap yang tidak dikutip. Bapak Jokowi menegaskan bahawa peranan Wali Kota adalah menggalas amanah rakyat supaya segera menangani masalah perumahan dan menjadikan Jakarta sebuah perbandaran yang bersih dan selamat.

56. Tuanku Sultan telah bertitah supaya Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dapat mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan. Penyediaan perkhidmatan bandar, infrastruktur dan utiliti yang berkualiti, perumahan mampu milik dan pengangkutan awam yang efisien perlu disediakan untuk mewujudkan persekitaran kehidupan bandar yang sejahtera dan berindentiti. Tuanku Sultan turut menegaskan PBT perlu pantas mengambil tindakan terhadap aduan – aduan rakyat dan sentiasa bersikap inovatif dan proaktif dalam melaksanakan sebarang perubahan dan penambahbaikan dalam penyampaian perkhidmatannya. Sudah tentulah aduan – aduan ini sampai ke pengetahuan Tuanku Sultan ; apabila PBT dinasihatkan untuk terus memberi tumpuan kepada tanggungjawab asasnya iaitu menyediakan kemudahan jalan dan longkang, pengurusan sampah yang cekap, pemotongan rumput dijalankan secara berjadual serta lampu – lampu jalan yang sentiasa berfungsi.

57. Sementara kita boleh menegur prestasi PBT, Kerajaan Negeri juga bertanggungjawab untuk membantu PBT bagi mempertingkatkan kualiti hidup rakyat di setiap daerah melalui peruntukan yang lebih besar bagi semua PBT untuk menjayakan program – program pembangunan yang dinyatakan tadi. Kesemua peruntukan ini tidak perlu dibuat dalam belanjawan tambahan tetapi perlu perancangan yang menyeluruh dan unjuran yang bertanggungjawab.

58. Sementara PBT digalakkan untuk meningkatkan kutipan hasil, saya merasakan Kerajaan Negeri juga mempunyai peranan besar bagi membantu PBT. Geran MARRIS wajib disalurkan terus kepada semua PBT dengan adil dan telus supaya dapat meringankan beban kewangan PBT untuk menjalankan kerja – kerja penurapan dan pembaikan jalan.

59. Saya juga ingin menggesa Kerajaan Negeri untuk menyegerakan peruntukan pembangunan bagi Ahli – Ahli Dewan Negeri dikalangan pembangkang di Negeri Selangor sebaik sahaja Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk mengamalkan dasar yang sama dengan mengembalikan peruntukan Ahli – Ahli Parlimen Pakatan Rakyat.

60. Mereka berhak mendapat peruntukan ini kerana mereka juga mewakili rakyat Negeri Selangor. Marilah kita tunjukkan contoh teladan kepimpinan yang baik dan berharap Kerajaan Persekutuan juga akan mengikuti langkah – langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor termasuk memberi balik kepada Negeri Selangor sejumlah peruntukan yang setimpal dengan sumbangan Negeri Selangor kepada KDNK.

61. Perbincangan saya dengan Bapak Jokowi mengesahkan bahawa Kerajaan Republik Indonesia membayar balik kepada Badan Pemerintahan DKI Jakarta sejumlah 66 % daripada sumbangan yang dibuat oleh rakyat Jakarta.

Memartabatkan Institusi Umat Islam

62. Tuanku Sultan juga menitahkan supaya institusi umat Islam terus dimartabatkan untuk menjamin kesejahteraan umat Islam di Negeri Selangor.

63. Masjid Zakaria Gombak Utara yang dibina pada tahun 1938 adalah di antara masjid tertua di Gombak. Oleh kerana itu, kerja – kerja pembaikan termasuk keperluan untuk menaiktaraf dan pembesaran adalah mendesak kerana sudah tidak dapat menampung jamaah yang terpaksa menunaikan solat di bahu jalan utama. Keadaan ini boleh terdedah kepada risiko keselamatan para jamaah.

64. Saya telah membawa perkara ini kepada perhatian Kerajaan Negeri seawal Mac 2009 sehinggalah sejumlah peruntukkan bernilai RM 6 juta diluluskan pada 8 November 2010 bagi pembinaan bangunan baru Masjid Zakaria.

65. Pada 25 Mac 2011, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Gombak memaklumkan kepada JAIS untuk membuat nilaian awal cadangan pengambilan tanah untuk tujuan tapak baru Masjid Zakaria di Lot 1199, Batu 1/2, Gombak seluas 1.1 hektar.

66. Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) kemudiannya menyusul pada 29 Julai 2011 memaklumkan kepada JAIS bahawa permohonan peruntukan pengambilan tanah diluluskan bagi bajet tahun 2012.

67. Pada 20 April 2012, Pengarah JAIS meminta Pentadbir Tanah Daerah Gombak untuk menguruskan proses pengambilan balik tanah bagi tujuan tapak tambahan untuk Masjid Zakaria, Batu 8 1/2 Gombak seluas 2.779 ekar.

68. Akhirnya pada 1 November 2012, Warta Pengambilan yang dicadangkan di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah 1960 dikeluarkan; Warta Kerajaan Negeri Selangor No. 4707.

69. Perisytiharan Pengambilan Tanah di Bawah Seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk tujuan tapak tambahan telah ditandatangani oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor melalui Borang D, Akta Pengambilan Tanah 1960 (Seksyen 8) pada 16 November 2012 dan 6 hari berikutnya, pada 22 November 2012 – Perisytiharan Warta Pengambilan di bawah Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 dikeluarkan; No. Warta : 5087.

70. Untuk makluman Dewan, siasatan bagi mendengar semua tuntutan pampasan mengenai semua kepentingan pada tanah selaras dengan Seksyen 10, Akta Pengambilan Tanah 1960 juga telah diadakan di Pejabat Daerah dan Tanah Gombak.

71. Pampasan Bertulis (Borang G & H) telah dikeluarkan pada 8 Februari 2013 kepada 2 orang pemilik tanah bersama. Bayaran telah dibuat oleh JAIS pada hujung Februari 2013. Keseluruhan proses pengambilan selesai sepenuhnya pada 8 Mac 2013. Saya juga difahamkan bahawa pihak JKR sewajarnya telah menyiapkan pelan pembangunan pembinaan Masjid Zakaria yang baru.

72. Saya merasa amat kecewa kerana setelah lebih 4 tahun saya perjuangkan untuk pembinaan Masjid Zakaria yang baru, namun sehingga hari ini tidak ada maklumbalas tentang status pembangunannya.

73. Untuk maksud ini, saya ingin mendapat jawapan yang jelas daripada Kerajaan Negeri berhubung status pembinaan Masjid Zakaria di Gombak Utara. Saya berharap Kerajaan Negeri dan JAIS dapat menyegerakan pembinaan masjid ini dalam masa yang terdekat.