AZMIN ALI

Month: October 2014

Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan-Jabatan Kerajaan & Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2014 Peringkat Negeri Selangor

Ucapan YAB Tuan Mohamed Azmin Bin Ali Dato’ Menteri Besar Selangor Pada Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan-Jabatan Kerajaan Dan Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2014 Peringkat Negeri Selangor

“Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pencerahan & Ilmu”

Tarikh
20 OKTOBER 2014
25 ZULHIJJAH 1435 H

1. Saya gembira sekali kerana pagi ini merupakan kali pertama saya menyertai perhimpunan bulanan bersama penjawat awam. Perhimpunan pagi ini juga adalah bersempena Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2014 peringkat Negeri Selangor.

2. Saya ingin menegaskan bahawa pentadbiran awam adalah paksi kepada pentadbiran Kerajaan Negeri – the civil service is the vital centre of the state government. Jika pentadbiran awam cekap, kerajaan akan cekap.

3. Tugas sebagai Menteri Besar adalah satu amanah kepimpinan yang amat berat demi menggalas harapan umat dan saya mahu melaksanakan amanah ini dengan sebaiknya. Saya tidak akan dapat menunaikan amanah ini dengan sebaiknya jika saya tidak didukung oleh para penjawat awam yang cekap, amanah dan profesional. Saya percaya dan yakin dengan kecekapan dan kewibawaan penjawat awam Selangor.

4. Meskipun Malaysia masih dalam tahap negara membangun, tetapi Selangor telah memasuki tahap maju. Justeru itu minda kita, cara kita bekerja, perlulah mencerminkan status Negeri Selangor sebagai sebuah negeri maju.

5. Saya ingin memberi jaminan bahawa pentadbiran ini komited untuk membangun Negeri Selangor sebagai sebuah negeri pembangunan atau developmental state yang memacu pertumbuhan ekonomi negeri yang mampan dengan menjamin prinsip keadilan dalam pengagihan (distributive justice) melalui program ekonomi peduli rakyat.

6. Bersempena sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan, marilah kita mengulangi tekad kita bersama untuk memperkaya Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Ilmu. Bahasa berperanan sebagai salah satu asas jati diri bangsa Malaysia. Sebagai bahasa Kebangsaan, bahasa Melayu memupuk perpaduan, dan turut berperanan sebagai wasilah pembangunan negara melalui pelaksanaannya sebagai sarana komunikasi.

7. Penggunaan bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi menjadikan komunikasi di kalangan pemimpin dan warga eksekutif dan juga komunikasi antara rakyat dan pemimpin, berlangsung dengan lancar dan berkesan.

8. Kerajaan Negeri Selangor mempunyai iltizam dan komitmen untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai bahasa ilmu dan pemikiran. Saya yakin, sekiranya kita cekap dan berusaha secara strategik, bahasa Melayu boleh dilonjakkan sebagai salah satu bahasa besar di dunia.

9. Bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang. Sejak abad ke-7 Masihi, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca bagi rantau Kepulauan Melayu-Indonesia di bawah kerajaan Sriwijaya.

10. Pada zaman kesultanan Melayu dari sekitar abad ke-13 hingga abad ke-19, bahasa Melayu menyerlah gemilang sebagai bahasa tamadun Melayu baharu, dengan menjadi bahasa pentadbiran, bahasa diplomasi, bahasa undang-undang, bahasa ilmu dan falsafah, bahasa perdagangan, bahasa ketatanegaraan dan kesusasteraan.

11. Keunggulan bahasa Melayu pada abad 16 dan 17 dapat dirumuskan dengan kenyataan bahawa bahasa tersebut telah mencapai taraf bahasa antarabangsa, terutama dengan kedudukannya sebagai bahasa diplomatik, lingua franca, bahasa perdagangan sedunia, bahasa penyebaran agama besar dunia dan bahasa sastera.

12. Untuk memartabatkan dan memperkayakan bahasa Melayu di abad 21 tidak mencukupi dengan mengungkapkan nostalgia kegemilangan bahasa Melayu di zaman silam.

13. Bahasa Melayu masih perlu diperjuangkan. Bahasa Melayu menjadi bahasa Kebangsaan hasil dari perjuangan tokoh-tokoh bahasa, sasterawan dan rakyat keseluruhannya. Justeru itu perjuangan bahasa Melayu adalah sebahagian perjuangan untuk membina bangsa Malaysia.

14. Bahasa Melayu diperjuangkan oleh semua rakyat, semua kaum – Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, dan lain-lain. Maka bahasa Melayu bukan milik orang Melayu semata-mata. Bahasa Melayu adalah milik semua bangsa Malaysia.

15. Bagi memartabatkan bahasa Melayu di abad 21 kita tidak boleh melihat bahasa sekadar sebagai alat pertuturan, ekspresi dan komunikasi antara manusia. Yang lebih penting adalah bahasa sebagai wahana pemikiran dan rasionaliti. Aristotle, filasuf Yunani, memberikan definasi manusia sebagai “rational animal” – haiwan berfikir.

16. Definasi ini diterjemahkan oleh pemikir Islam sebagai “haiwan al-Natiq – haiwan yang berkata-kata. Manusia berkata-kata dengan bahasa, dan bahasa adalah wahana rasionaliti. Dari zaman falsafah Yunani, hingga ke zaman falsafah Islam, seterusnya sampai ke zaman moden bahasa dilihat sebagai wahana kerasionalan. Maka apabila manusia menggunakan akal rasionalnya, kemajuan akan diperolehi.

17. Dalam abad ke-18 muncul di Eropah satu gerakan intelektual dan kebudayaan yang meletakkan batu asas kepada zaman moden. Gerakan tersebut yang mendapat ilham dari falsafah Yunani dan Islam telah menggilap rasionaliti, menghasilkan revolusi pemikiran, sains dan pelbagai ilmu-ilmu. Gerakan tersebut yang dikenali sebagai Enlightenment atau Pencerahan turut mengasaskan demokrasi, tata kelola pemerintahan untuk kebajikan rakyat.

18. Dalam abad yang sama, Hamzah Fansuri dan Nurudin al-Raniri buat pertama kalinya menggunakan bahasa Melayu sebagai wahana falsafah dan pemikiran tinggi di Alam Melayu-Indonesia. Selepas itu, di abad ke-19, bahasa Melayu telah diangkat oleh Abdullah Munsyi untuk membuka lembaran kritikan sosial dengan menggunakan pendekatan moden.

19. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan tidak dipersoalkan lagi kerana ianya jelas termaktub dalam perlembagaan. Namun bahasa Melayu yang bertaraf bahasa Kebangsaan, belum menjamin kekuatan bahasa tersebut sekiranya tidak menjadi wahana kepada ilmu dan pemikiran tinggi.

20. Untuk memperkayakan bahasa Melayu di abad ke-21, kita perlu memiliki keberanian untuk menggunakan konsepsi bahasa sebagai wahana rasionaliti dan Pencerahan seperti yang dilakukan oleh filasuf Yunani, Islam dan moden.

21. Strategi pemerkasaan bahasa Melayu tidak lain dan tidak bukan adalah strategi ilmu. Persaingan dan perlumbaan bangsa-bangsa dunia di abad ini adalah persaingan ilmu. Bahkan kuasa-kuasa besar, lama dan baru, yang bersaing untuk mendapatkan hegemoni ketenteraan dan ekonomi, bergantung dengan penguasaan terhadap ilmu. “Knowledge is power” – ilmu itu kuasa.

22. Bahasa Yunani kuno dan bahasa Latin adalah bahasa-bahasa yang telah mati, tetapi bahasa-bahasa tersebut terus dianjurkan di universiti-universiti di dunia kerana begitu banyak ilmu dan pemikiran tinggi yang terdapat dalam bahasa-bahasa tersebut. Sekiranya kita mahu bahasa Melayu diajar di universiti-universiti dunia maka bahasa Melayu perlu dijadikan wahana ilmu dan pemikiran.

23. Peningkatan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan sebagai teras pembinaan bangsa Malaysia memerlukan perencanaan semula dalam beberapa aspek dan pada waktu yang sama memerlukan peneguhan dasar-dasar yang berkaitan dengannya. Bahasa Melayu perlu mengikut jalan yang dilalui oleh bahasa-bahasa besar dunia dalam perkembangannya menjadi bahasa dunia. Bahasa Arab sudah cukup kuat sebagai bahasa kitab suci. Tetapi melalui kegiatan Baitul Hikmah menterjemahkan karya falsafah dan ilmu-ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab, bahasa tersebut menjadi wahana kepada pelbagai ilmu.

24. Penterjemahan pelbagai ilmu ke dalam Bahasa Inggeris, Perancis dan Jerman turut menyumbang kepada pembangunan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan tidak ada bahasa yang menjadi besar tanpa memindahkan karya besar dunia ke dalam bahasa tersebut.

25. Menyedari hakikat ini, Kerajaan Negeri Selangor mahu terlibat dalam inisiatif untuk memperkayakan bahasa Melayu melalui kegiatan penterjemahan. Saya yakin khazanah ilmu dan persuratan dalam bahasa Melayu akan ditingkatkan melalui kegiatan seperti ini dan nilai bahasa Melayu menjadi lebih tinggi sebagai bahasa pencerahan dan budaya tinggi, melalui penerbitan bahan ilmiah dan rujukan umum. Justeru, Kerajaan Negeri Selangor akan memulakan inisiatif memantapkan Bahasa Melayu dengan menterjemahkan World Order oleh Henry Kissinger, biografi Albert Einstein: His Life and Universe oleh Walter Isaacson dan Jinnah, Pakistan and Islamic Identity: The Search for Saladin oleh Akbar S. Ahmed.

Cantik di sanggul bunga tanjung
Sepanjang masa menjadi idaman
Bahasa dijunjung sastera disanjung
Teguhlah bangsa sepanjang zaman

26. Bersempena dengan Bulan Bahasa Kebangsaan, saya berharap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dapat melonjakkan peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu yang berkesan dan berwibawa. Demikian juga, Pelan Memartabatkan Bahasa Kebangsaan di Institusi Pengajian Tinggi yang diistiharkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2011 perlu direalisasikan dengan program untuk menjadikan bahasa kebangsaan, bahasa yang berwibawa sebagai bahasa ilmu, termasuk dalam pengayaan khazanah ilmu dalam bahasa kebangsaan.

27. Semua golongan dan sektor perlu mengutamakan bahasa kebangsaan dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyuburan tamadun di samping tidak mengetepikan bahasa lain yang mempunyai nilai tambah bagi tamadun kita.

28. Di negara-negara maju, bahasa kebangsaan tetap diutamakan. Negara Jerman sebagai negara industri berat dan pengeluar ubat-ubatan yang terkenal tetap mengutamakan bahasa kebangsaan dalam segenap bidang. Demikian jua Perancis, Jepun, Korea dan China.

29. Usaha Dewan Bahasa dan Pustaka melaksanakan Audit Bahasa Melayu di kementerian-kementerian dan pejabat serta agensi kerajaan negeri dan juga institusi pengajian tinggi perlu mendapat dukungan agar satu laporan lengkap dapat dikemukakan tentang tahap dan mutu penggunaan bahasa kebangsaan. Daripada laporan itu, saya yakin bahawa tindakan susulan dapat diambil untuk memperkukuh bahasa kebangsaan sebagai bahasa yang dipraktikkan di negara ini, bukan sekadar sebagai bahasa yang dinobatkan dalam dokumen negara.

30. Dalam bidang penggunaan bahasa di tempat awam, Dewan Bandaraya Shah Alam telah dikurniakan taraf lima bintang, iaitu tahap tertinggi dalam Program Penarafan Bintang Bahasa Kebangsaan Pihak Berkuasa Tempatan, iaitu program kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

31. Inisiatif ini dapat melonjakkan iltizam dan kesungguhan semua pihak berkuasa tempatan dalam membentuk citra kebangsaan pada paparan di tempat awam, baik iklan, nama bangunan, nama jalan, nama kawasan perumahan mahupun pernyataan umum.

32. Di peringkat negeri Selangor, saya akan memastikan berlakunya transformasi dalam citra bahasa kebangsaan di tempat awam melalui penguatkuasaan semua pihak berkuasa tempatan di negeri ini. Ketetapan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan pada 4 Mac 2014 yang mensyaratkan agar pihak berkuasa tempatan mewajibkan semua pengiklan dan pihak yang ingin memaparkan produk atau perkhidmatan di tempat awam perlu mendapat pengesahan dan kelulusan Dewan Bahasa dan Pustaka lebih dahulu hendaklah dipatuhi, sebelum pihak berkuasa tempatan mengeluarkan permit mengizinkan paparan di tempat awam.

33. Insya-Allah, kerajaan negeri akan menubuhkan badan pemikir yang dapat mengetengahkan satu pelan tindakan strategik untuk meningkatkan penyuburan program bahasa, persuratan dan kebudayaan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan yang sedia ada di negeri ini. Saya berhasrat menjadikan negeri Selangor bukan sahaja gerbang ekonomi bahkan juga gerbang tamadun yang hebat dan cemerlang.

34. Sebagai penghargaan kerajaan negeri kepada para pemikir, budayawan dan sasterawan, kerajaan negeri akan menimbangkan penganugerahan Tokoh Bahasa, Tokoh Sastera, Tokoh Budaya dan Tokoh Ilmu bagi menyemarakkan program ketamadunan di negeri ini.

35. Untuk peningkatan kemahiran bahasa bagi komunikasi berkesan, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Akademi Dewan Bahasa dan Pustaka dalam pengendalian kursus penataran bahasa dan komunikasi bagi semua pegawai pelbagai peringkat di negeri ini.

36. Dengan harapan bahawa bahasa kebangsaan kita terus berwibawa sebagai salah satu pancang tamadun negara dan dengan keyakinan bahawa Bulan Bahasa Kebangsaan dapat menyemarakkan semangat dan iltizam semua kalangan untuk memartabatkan bahasa negara, maka dengan lafaz mulia Bismillahirrahmannirrahim, saya dengan rasminya melancarkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2014 Peringkat Negeri Selangor Darul Ehsan.

‘Terjah’ MB strikes again with exco riding pillion

Source: Malaysiakini | Zikri Kamarulzaman | 6:00PM Oct 17, 2014

Selangor Menteri Besar Azmin Ali decided to tour Pulau Ketam on a bicycle with state exco Elizabeth Wong riding pillion.

Along the way, he made several brief stops to meet with the local residents and listen to their grouses.

But it was not all fun and games for the menteri besar.

Ditching the bike, Azmin continued his tour of the island on foot, inspecting a damaged basketball court, and the garbage piling up underneath the walkways.

The island visit falls in a series of turun padang programmes, part of Indonesia’s Jokowi-style populist politics the menteri besar has done since he was sworn in about a month ago.

For the past three weeks, Azmin has been climbing into monsoon drains, jumping up dumptrucks, and checking on undocumented migrants, criss-crossing the state from his home constituency of Gombak to Kuala Langat.

All of his “terjah” activities – a pop culture term typically used when a celebrity is ambushed by paparazzi – was shared widely on social media by a team of youth supporters.

During today’s visit, Pulau Ketam village representative Andy Cheah told Azmin that they used to burn the debris and trash, but no longer did so because it was illegal.

Shipping the trash out of the island, meanwhile, is too difficult.

The menteri besar was determined to clean up the mess, and make Pulau Ketam more attractive to tourists.

“Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) and Worldwide Holdings Bhd (WHB) have been given the responsibility to ensure the island’s cleanliness immediately, so that the eco-tourism industry in Pulau Ketam can be enhanced.

“WHB will look into the need to create an inland landfill, using the locality here. It will enter the (proposed) site tomorrow,” he told reporters.

Besides cleaning up Pulau Ketam, Azmin also wants to expand’s the island’s jetty, to accommodate the high number of visitors during weekends.

He also pledged to look into the request for a temporary occupancy license (TOL) for 1,200 residents, as well as for the fish farms.

Azmin’s journey to Pulau Ketam kicked off at 8.30am, with the menteri besar travelling onboard a Malaysian Maritime Enforcement Agency vessel.

Along the way, the menteri besar stopped by a fish farm, where he “caught” and released a large fish using a net.

Ucapan Perbahasan Belanjawan 2015 Ahli Parlimen Gombak

16 Oktober 2014

1. Sejak Bank Dunia memperkenalkan konsep “middle-income trap” dalam penerbitan tahun 2007 yang bertajuk An East Asian Renaissance perbincangan yang rancak telah berlaku. YAB Perdana Menteri dalam beberapa ucapannya telah mengangkat isu tersebut kepada perhatian nasional. Kajian tersebut yang dilakukan sempena 10 tahun kegawatan ekonomi Asia 1997 menyebut Asia Timur, kecuali Myanmar dan Korea Utara, menuju rantau berpendapatan pertengahan (middle income). Persoalan yang ditanyakan laporan tersebut adalah, apakah rantau ini mampu untuk terus maju menjadi rantau berpendapatan tinggi atau terperangkap dalam pendapatan pertengahan.

2. Dalam tahun 1960 terdapat 101 negara di dunia yang berada dalam taraf berpendapatan pertengahan. Setelah hampir 50 tahun hanya 13 negara yang mampu membuat lonjakan dari pendapatan pertengahan kepada pendapatan tinggi. Malaysia sendiri telah memasuki kumpulan negara berpendapatan menengah rendah dalam tahun 1969 dan memasuki peringkat pendapatan menengah tinggi dalam tahun 1996 dan hingga sekarang masih kekal dalam kumpulan tersebut.

3. Persoalannya berapa lama lagikah Malaysia akan terus terperangkap dalam taraf negara berpendapatan pertengahan, sedangkan jiran kita, Singapura, sudah melonjak ke dalam golongan negara berpendapatan tinggi. Begitu juga negara-negara yang suatu ketika dahulu lebih miskin dari Malaysia seperti Taiwan dan Korea Selatan telah menjadi negara maju. Apakah kita mampu keluar dari perangkap ini dalam tahun 2020?

4. Meskipun Kerajaan telah membentangkan Pelan Transformasi Ekonomi (ETP) semenjak 2010 dengan tujuan untuk mencapai taraf Negara Berpendapatan Tinggi pada 2020, namun pelbagai petunjuk membayangkan pelan tersebut berdepan dengan masa depan yang gelap. Pelan Transformasi Ekonomi ini umpama stesyen keretapi yang elok, keretapi yang bagus akan tetapi keretapi tersebut tidak pernah meninggalkan stesyen itu. Dengan izin Tuan Yang Di Pertua, the train never leaves the station.

5. Projek yang disenaraikan oleh PEMANDU yang dikenali sebagai Entry Point Projects untuk bidang Petroleum dan Gas adalah sebanyak 13 EPP, tidak satu pun disenaraikan sedang beroperasi. Dalam bidang perladangan kelapa sawit dan getah, ETP menyenaraikan 9 EPP, tidak satupun berstatus beroperasi dan dalam perkhidmatan kewangan ada 10 EPP dan tidak ada satupun yang berstatus beroperasi. Jikalau tidak beroperasi bagaimana mahu mencapai matlamatnya?

6. Pentadbiran sekarang meneruskan projek mega yang menelan belanja berbillion ringgit sedangkan 40% dari Keluaran Dalam Negara Kasar adalah dari sektor Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS). Modenisasi sektor ini adalah melalui inovasi dan ianya salah satu dari langkah strategik untuk kita keluar dari perangkap pendapatan pertengahan. Akan tetapi sekiranya pelaburan untuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) tidak mencukupi, bagaimana kita mahu menjana peningkatan kemahiran, melakukan percambahan ilmu serta mempunyai keupayaan inovasi ?

7. Belanjawan 2015 memperuntukkan RM 1.3 billion buat Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Secara puratanya Singapura memperuntukkan sekitar RM 6 billion untuk penyelidikan dan pembangunan setiap tahun.

8. Ekoran dari dana penyelidikan dan pembangunan yang kecil telah menyebabkan pengusaha serta usahawan bersaing hanya dari aspek kos dan harga. Mereka seharusnya menjurus kepada tambahan nilai dan produktiviti. Akibatnya para usahawan membawa masuk tenaga kerja murah dari negara luar. Justeru itu industri tempatan tidak meningkat kemajuannya dan pada ketika yang sama banyak peluang pekerjaan hilang kepada pekerja asing.

9. Cita-cita untuk menjadi negara maju pudar apabila kita menyaksikan merudumnya tahap pendidikan negara seperti yang dilaporkan melalui Programme for International Student Assessment atau PISA. Berdasarkan Kajian tersebut mencatat purata pencapaian membaca pelajar Malaysia yang berumur 15 tahun adalah 398 mata sedangkan purata kebolehan membaca bagi negara negara OECD adalah 496 mata.

10. Kebolehan dalam matematik bagi pelajar Malaysia yang berumur 15 tahun adalah 421 mata sedangkan purata bagi negara-negara OECD adalah 494 mata. Sementara itu dalam kecelikan sains bagi yang berumur 15 tahun hanya sekadar 420 mata berbanding purata pencapaian sekitar 501 mata bagi negara-negara OECD.

11. Kita ternyata jauh tertinggal di belakang Singapura apabila purata pencapaian dalam membaca bagi yang berumur 15 tahun di Singapura adalah 542 mata. Kebolehan dalam matematik bagi yang berumur 15 tahun adalah 573 mata. Sementara itu dalam kecelikan sains bagi yang berumur 15 tahun adalah 551 mata. Korea Selatan juga mencatat pencapaian yang baik dengan purata pencapaian membaca bagi yang berumur 15 tahun adalah 536 mata, kebolehan dalam matematik adalah 554 mata dan kecelikan sains adalah 538 mata.

12. Taraf pendidikan tinggi negara juga merudum teruk jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Menurut Laporan Bank Dunia yang berjudul China 2030: Building A Modern, Harmonious and Creative Society, China kini mempunyai 22 universiti dalam senarai 500 terbaik dunia, bertambah lebih dua kali ganda dari tahun 2003. Korea Selatan mempunya 9 universiti yang tersenarai dalam 500 universiti terbaik di dunia, Taiwan mempunyai 6 universiti dalam senarai 500 terbaik dunia. Hong Kong mempunyai 6 universiti dan Singapura mempunyai 2 universiti dalam senarai tersebut. Amat malang sekali Malaysia yang mahu menjadi negara maju 6 tahun dari sekarang tidak mempunyai satu pun universiti dalam senarai 500 terbaik.

13. Untuk memberhentikan kemerosotan dan kemuruduman pendidikan di semua peringkat dari pendidikan rendah kepada pendidikan tinggi, dan untuk menyuntik dinamisme baru dalam sistem pendidikan negara satu reformasi pendidikan yang menyeluruh, total reform diperlukan. Reformasi ini perlu meliputi aspek kurikulum, latihan pendidikan, taraf gaji yang mencerminkan kedudukan pendidikan sebagai sektor strategik negara dan persekitaran yang merangsang kreativiti dan pemikiran kritis.

14. Aspek rasionaliti dan pembinaan pemikiran luas serta berpencerahan perlu ditekan kepada pelajar apabila mereka meninggalkan alam remaja memasuki alam dewasa. Kebebasan akademik perlu dikembalikan. Bagaimana para pensyarah dan profesor boleh berfikir secara dinamik, meneroka ide-ide baru jikalau mereka dibelenggu Aku Janji. Pelajar-pelajar universiti merupakan “the cream of the young generation.”

Jangan layan mereka bagaikan burung belatuk melalui AUKU. Jadikan mereka sebagai Generasi Pencerahan dengan slogan Sapere Aude; Berani Berfikir Sendiri !

15. Dipandang secara menyeluruh, Belanjawan 2015 tidak menampakkan kesungguhan fiskal untuk menjadi sebuah negara maju. Belanjawan ini tidak bersifat pembangunan atau non-developmental. 82% dari belanjawan digunakan untuk tujuan mengurus. Hanya 18% digunakan untuk tujuan pembangunan sedangkan belanjawan ini dicanang sebagai “Ekonomi Keperluan Rakyat.” Tidak ada komitmen untuk mengawal ketirisan. Terlalu banyak pembaziran dan unsustainable economic activities.

16. Seharusnya kita berbelanja untuk meningkatkan daya produktiviti rakyat, raising people’s productive capacity. Rasa Keadilan – Sense of Justice dan semangat penyayang menuntut kita menjaga mereka yang daif, cacat dan kurang upaya. Tetapi untuk menjadi sebuah negara maju membantu rakyat perlu mengambil pendekatan pembangunan atau developmental approach. Dan pembangunan itu seperti yang ditegaskan oleh philosopher-economist Amartya Sen adalah the expansion of human capability ; pengembangan dan peningkatan kebolehan manusia.

17. Kerajaan memang bertanggungjawab membina dan menaiktaraf pelbagai infrastruktur untuk keselesaan rakyat dan meningkatkan kecekapan sistem pengangkutan. Antaranya:-

I. RM 5.3 billion untuk membina Lebuhraya Sungai Besi-Ulu Kelang.
II. RM 5 billion untuk membina Lebuhraya Pantai Barat dari Taiping ke Banting.
III. RM 4.2 billion membina Lebuhraya Damansara-Shah Alam.
IV. RM 23 billion untuk membina MRT jajaran kedua dari Selayang ke Putrajaya.
V. RM 9 billion ringgit untuk projek LRT 3 untuk menghubungkan Bandar Utama sehingga Shah Alam dan Klang.

18. Perancangan dan perlaksanaan projek-projek mega ini melibatkan kepentingan berjuta-juta manusia di Lembah Kelang dan Selangor. Adakah kajian dilakukan untuk mendapatkan pandangan rakyat yang terlibat ? Apakah kesan kepada penduduk yang terlibat dalam jajaran yang dirancangkan ? Mengapa tidak ada perbincangan sama sekali dengan Kerajaan Negeri Selangor yang bertanggungjawab dan yang telah dipilih oleh rakyat untuk menjaga kepentingan mereka ?

19. Sebuah negara maju bukan sahaja diukur dari aspek fizikal dan angka-angka ekonomi. Aspek politik, pembinaan institusi, urus tadbir dan tata kelola juga merupakan prasyarat untuk menjadi negara mJUsteru itu keterbukaan dan ketelusan dalam pengurusan tidak boleh dipandang remeh.

20. Bagaimana kita boleh menjadi sebuah negara maju jika perjanjian-perjanjian yang melibatkan kepentingan berjuta-juta rakyat dilakukan secara sembunyi-sembunyi di mana segala terma-termanya diletakkan di bawah OSA. Apakah yang mahu disembunyikan dari rakyat ? Dalam konteks ini saya ingin mempersoalkan perjanjian untuk projek Langat II.

Isu Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor

21. Saya tidak menafikan keperluan untuk menerokai sumber-sumber air baru bagi menampung permintaan terhadap bekalan air yang semakin meningkat disebabkan oleh pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi.

22. Namun demikian, dalam menerokai pembangunan sumber air yang baharu, iaitu pelaksanaan dan Pembangunan Projek Loji Rawatan Air Langat 2, ia hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira faktor-faktor kepentingan pengguna dan berasaskan prinsip – value for money bukan sahaja dari segi kos pembangunan fizikal tetapi juga hendaklah merangkumi kos operasi yang akan terlibat di masa akan datang.

Saya berpendapat, inilah perkara pokok yang selama ini saya dan rakan-rakan tekankan kerana setiap kos yang dibelanjakan itu akhirnya akan diterjemahkan dalam bentuk tarif yang akan ditanggung oleh pengguna. Saya tidak mahu kejadian-kejadian yang lazim berlaku iaitu kos sesebuah pembangunan yang tidak terkawal dan mengakibatkan kos operasi dan penyelenggaraan turut melambung tinggi dari tahun ke tahun seperti pembinaan lebuh raya. Akhirnya, yang menanggung kos tersebut adalah rakyat. Kos sara hidup meningkat, pendapatan benar mereka menurun. Mereka tiada pilihan lain. Air adalah keperluan asas bukan hanya kepada manusia malah kepada haiwan, pertanian malah industri juga turut memerlukan air.

Oleh yang demikian, saya sekali lagi menyarankan agar Kerajaan memastikan supaya setiap kontraktor yang terlibat di dalam Projek Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2 hendaklah dilantik melalui sistem tender terbuka yang telus bagi memastikan kontraktor yang dilantik itu kelak adalah kontraktor yang benar-benar mahir dan berpengetahuan. Ini adalah untuk memastikan setiap komponen projek yang disiapkan oleh kontraktor yang telah dilantik itu benar-benar boleh beroperasi dengan baiknya tanpa memerlukan sebarang kos pembaikan sebaik sahaja projek itu diserahkan kepada operator yang akan mengoperasikan loji tersebut.

Kerajaan Negeri Selangor telah bersetuju dengan pelaksanaan Projek Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2. Memandangkan apabila siapnya Projek Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2 ini, bayaran harga air mentah akan dibayar oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Perjanjian Jual Beli Air Mentah Pahang ke Selangor, maka saya dengan tegas menyarankan supaya Negeri Selangor turut terlibat dan diberi peranan dalam membuat keputusan berkenaan pelaksanaan projek ini.

Mengikut perancangan asal sebelum penubuhan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB), Projek Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2 ini akan dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor. Kerajaan Negeri melalui Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) telah memulakan kerja-kerja perancangan awal sejak tahun 2001 bagi mereka bentuk dan membina Loji Rawatan Air ini.

Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan sejumlah 443 ekar tanah milik Kerajaan Negeri daripada 990 ekar keseluruhan tanah untuk Projek Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2 tanpa sebarang balasan. Malah terdapat juga keputusan Jemaah Menteri pada 16/1/2008 yang menyatakan persetujuan untuk KDEB di lantik sebagai Syarikat Pengendali dan Penyelenggaraan (O & M) LRAL 2 setelah ia siap di bina. Selepas pertukaran Kerajaan pada 08 Mac 2008, tiada sebarang maklumat dan keputusan yang dibuat mengenai syarikat pengendali dan penyelenggaraan (O & M).

Tuan Yang Dipertua,

Kerajaan Persekutuan tidak membincangkan mengenai apakah spesifikasi teknikal Projek Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2 dengan Kerajaan Negeri Selangor sebaliknya hanya mengemukakan permohonan untuk membuat pengambilan balik tanah milik individu yang terletak di Negeri Selangor khususnya di Hulu Langat dan permohonan untuk mendapatkan Kebenaran Merancang.

Setelah kontraktor dilantik oleh Kerajaan Persekutuan, barulah Kerajaan Negeri Selangor mendapat peluang untuk meneliti spesifikasi teknikal Loji Rawatan Air Langat 2 untuk fasa pertama. Kerajaan Negeri Selangor berpandangan beberapa spesifikasi yang dibuat untuk projek ini adalah berlebihan (excessive). Ini sudah tentu akan melibatkan peningkatan kos pembangunan dan kos operasi.

Tuan Yang Dipertua,

Saya ingin menarik perhatian ahli-ahli Yang Berhormat bahawa di dalam spesifikasi sistem proses yang dicadangkan untuk Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2, ia akan melibatkan dual media yang menggunakan granular activated carbon (GAC). Penggunaan sistem proses dual media yang menggunakan granular activated carbon (GAC) adalah sesuai untuk sumber air yang tercemar yang mencapai tahap kelas 4 iaitu pengkelasan air yang terburuk. Persoalan saya adalah apakah air yang mengalir di Sungai Semantan yang akan dialirkan ke Negeri Selangor berada pada tahap kelas 4 iaitu sumber air yang mempunyai kualiti yang rendah? Mengapa sungai ini dipilih dan mengapa kerajaan Persekutuan mengambil opsyen ini sebagai jalan penyelesaian menyelesaikan masalah air di negeri Selangor. Kerajaan Negeri Selangor akan membayar kadar sepuluh sen per cubic meter kepada Kerajaan negeri Pahang bagi bayaran air mentah tersebut. Pada ketika ini, pihak operator air negeri Selangor hanya membayar sebanyak satu sen per cubic meter sahaja. Semua kos ini, akhirnya akan dipindahkan kepada pengguna melalui bayaran tariff air.

Persoalan-persoalan beginilah yang menyebabkan Kerajaan Negeri Selangor berpendirian bahawa dalam melaksanakan Projek Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2, Kerajaan Negeri Selangor hendaklah juga mempunyai kuasa dalam membuat keputusan.

Memang tidak dinafikan Kerajaan Persekutuan telah membentuk jawatan kuasa Pemandu pelaksanaan Projek Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2 dan sistem agihan (JKPPP LRAL2) di mana YAB Dato’ Menteri Besar Selangor dan agensi Kerajaan Negeri Selangor merupakan ahli di dalam jawatan kuasa tersebut. Namun persoalannya, sejauh manakah teguran dan pandangan dari Kerajaan Negeri Selangor boleh didengar dan dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan di dalam pelaksanaan projek ini.

Tuan Yang Dipertua

Satu lagi aspek yang ingin saya sentuh dalam perbahasan saya adalah usaha mengatasi masalah kehilangan air tidak berhasil atau NRW.

Pengurangan NRW merupakan usaha yg baik untuk meningkatkan kecekapan sistem agihan. Peningkatan kecekapan sistem agihan boleh mengelakkan pembaziran di mana air yang dikeluarkan dari loji rawatan air dapat disampaikan sepenuhnya kepada pengguna dan tidak hilang begitu sahaja, sedangkan dalam pengiraan tarif yang kenakan kepada pengguna, jumlah pengeluaran air dari loji rawatan air telah diambil kira.

Bagi Negeri Selangor, sejumlah RM1,169 juta telah dibelanjakan untuk menurunkan kadar NRW, namun setakat tahun 2012, kadar pencapaian NRW masih pada kadar 33%. Kegagalan menurunkan NRW sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian konsesi ini bukanlah berpunca dari kekurangan peruntukan tetapi sebenarnya berpunca dari kelemahan operator agihan tunggal di Negeri Selangor dalam merancang dan melaksanakan program penurunan NRW secara berkesan.

Kegagalan penurunan NRW itu juga menyebabkan Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya secara relatifnya terlepas peluang untuk mendapatkan penjimatan yang dianggarkan sebanyak 663JLH yang sepatutnya dihasilkan dari penurunan NRW yang telah dijanjikan. Kerajaan Negeri Selangor tidak mahu sekiranya kadar NRW masih gagal diturunkan, ia akan memberikan kesan pembaziran ke atas sumber-sumber air sedia ada dan sumber air baru yang akan dikeluarkan dari Loji Rawatan Air Langat 2 sedangkan semua pihak menyedari hakikat bahawa sumber air telah semakin berkurangan.

Saya berpendirian bahawa adalah menjadi kewajipan untuk mempertahankan dan mengutamakan kepentingan rakyat sebagai pengguna dan bukannya membebankan rakyat dengan membayar tarif bagi perbelanjaan yang sia-sia. Setiap sen yang dibelanjakan dalam program menurunkan NRW ini akhirnya akan diterjemahkan dalam bentuk tarif yang akan dibayar oleh rakyat jelata di dalam bil bulanan mereka. Kerajaan Negeri Selangor sentiasa mengutamakan kebajikan serta kemapanan generasi sekarang dan generasi akan datang supaya tidak terbeban dengan pelbagai hutang (unnecessary debt).

Bagi Kerajaan Negeri Selangor, penyelesaian ke atas semua masalah pembaziran ini boleh diatasi dengan memuktamadkan penstrukturan semula industri perkhidmatan air sebagaimana yang telah pun dipersetujui di antara Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri Selangor menggesa supaya semua pihak yang terlibat hendaklah menghormati segala terma dan syarat yang telah dipersetujui dalam memuktamadkan penstrukturan semula itu.

Inti pati penstrukturan semula itu adalah untuk mengujudkan perkhidmatan air kepada rakyat yang hendaklah diuruskan oleh agensi milikan Kerajaan bukan di tangan swasta yang boleh menggunakannya sebagai senjata untuk memeras ugut sebuah Kerajaan dan menindas rakyat dalam hal kenaikan tarif serta memberi perkhidmatan sewenangnya apatah lagi keperluan kepada air tidak ada gantinya. Lebih malang lagi apabila perkhidmatan ini dimonopoli oleh syarikat yang berorientasi untung semata-mata.

Oleh yang demikian, Kerajaan Negeri Selangor menekankan supaya dalam keghairahan untuk membelanjakan peruntukkan sebanyak RM112 juta bagi tujuan menurunkan kadar NRW, wajiblah menngunakan kaedah tender terbuka yang telus dan adil. Penilaian ke atas setiap projek yang telah dilaksanakan sebelum ini hendaklah juga dinilai semula untuk melihat sejauh mana keberkesanan program yang telah dilaksanakan berbanding dengan peruntukan yang telah dibelanjakan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam meluluskan program penurunan NRW ini juga hendaklah bersikap lebih terbuka untuk menerima pandangan dari pihak-pihak lain dan bukan semata-mata menerima sebulat-bulatnya segala cadangan yang dikemukakan oleh satu-satu pihak itu.

Kenyataan Media: Gangguan Bekalan Air Akibat Pencemaran Sungai Selangor

KENYATAAN MEDIA

12  OKTOBER 2014

Satu mesyuarat telah diadakan pada petang ini, 12 Oktober 2014 bagi membincangkan insiden pencemaran Sungai Selangor akibat tumpahan hydrocarbon yang menyebabkan Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 1 (SSP 1), Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 2 (SSP2) dan Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 3 (SSP3) dan Loji Rawatan Air Rantau Panjang terpaksa dihenti tugas bermula sekitar jam 8.00 malam 11 Oktober 2014.

Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh YAB Dato Menteri Besar Selangor dengan dihadiri oleh YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, YB EXCO yang terlibat serta operator dari SYABAS, Puncak Niaga (M) Sdn Bhd, Konsortium ABASS Sdn Bhd, Air Selangor Sdn Bhd , Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dan agensi kerajaan yang berkaitan.

Insiden pencemaran sungai ini menjejaskan bekalan air bersih hingga menyebabkan gangguan sementara kepada hampir 60% pengguna di Selangor. Gangguan bekalan air disebabkan pencemaran yang berlaku akibat pembuangan sisa industry ke dalam sungai.

Kerajaan Negeri Selangor kesal dengan kejadian pencemaran yang berulang lagi selepas kejadian pencemaran diesel di Sungai Gong pada bulan Ogos tahun 2013, di mana dalam kejadian tersebut, Kerajaan Negeri Selangor telah mengambil tindakan tegas termasuk merampas tanah dan tindakan mahkamah. Kerajaan Negeri ingin mengingatkan supaya tiada lagi tindakan sewenang-wenangnya dalam membuang sisa industry ke dalam sungai.

Kejadian ini disedari oleh operator Loji SSP 1, 2, 3 dan Rantau Panjang pada jam 8.00 malam tadi. Pihak loji telah mengambil tindakan untuk menghentikan pengepaman air mentah untuk mengelakkan pencemaran itu memasuki sistem rawatan dan seterusnya menjejaskan system agihan air.

Pihak LUAS dan Jabatan Alam Sekitar Selangor sedang menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca pencemaran tersebut.

Kesemua operator rawatan air yang terlibat telah mula mengepam air mentah pada jam 5.00 pagi (12 Oktober 2014).

Pihak SYABAS telah memaklumkan proses pemulihan di kebanyakan kawasan terbabit akan mula pulih bermula pada 8.00 pagi esok, 13 Oktober 2014. Namun demikian, sebahagian kawasan terutamanya kawasan –kawasan tinggi dan dihujung sistem agihan seperti Pulau Indah, Banting dan lain lain akan pulih secara berperingkat-peringkat.

Langkah lain yang telah dipersetujui untuk dilaksanakan adalah menempatkan tangki statik di beberapa kawasan terjejas.  Pihak SYABAS telah diarahkan untuk mengemaskini laman sesawang mereka dan meningkatkan keupayaan pusat perkhidmatan pengguna, PUSPEL.

Pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) akan membantu untuk mendapatkan lori tangki tambahan dari negeri-negeri lain dan juga dari Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Pada masa yang sama, operator loji SSP 1 iaitu SPLASH diminta untuk meningkatkan pengeluaran dari 950JLH kepada 1045JLH serta merta sebagai langkah mitigasi.

Keutamaan bantuan bekalan air kecemasan ini diberikan kepada pengguna-pengguna kritikal seperti hospital, pusat dialisis dan rumah kebajikan serta situasi yang amat memerlukan seperti upacara kematian atau kenduri.

Kerajaan Negeri Selangor, SYABAS dan semua operator yang terlibat sedang berusaha untuk memastikan gangguan ini dapat diatasi dalam waktu yang terdekat ini.

Saya Mahu Kebakaran Hutan Tidak Berulang, Ini Isu Keselamatan. Tegas Azmin

PUTRAJAYA, 10 OKT: Pemantauan berterusan jabatan terlibat perlu dipertingkatkan bagi mengelakkan kejadian kebakaran tanah gambut di kawasan hutan berulang yang menyebabkan pencemaran udara serius.

Menteri Besar, Mohamed Azmin Ali, berkata kawasan tanah gambut berpotensi berlaku kebakaran itu besar dan sukar dikesan kerana ia bermula di bawah tanah.

MB Azmin”Saya minta Jabatan Bomba dan Jabatan Perhutanan mengambil langkah proaktif dalam memastikan masalah ini tidak berulang,” kata Mohamed Azmin.

Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita pada sesi lawatan ke lokasi kebakaran di Pulau Kempas berdekatan Lebuhraya Utara-Selatan Hubungan Tengah (Elite), hari ini.

Katanya, beliau memuji komitmen Pasukan Bomba dan Jabatan Perhutanan Selangor mengawal kebakaran Hutan Simpan Kuala Langat yang berlaku baru-baru.

Azmin berkata, kaedah ‘Fire Break’ dengan mengali tanah dan membuat parit kecil di sekeliling kawasan kebakaran bertanah gambut itu satu keputusan yang bijak.

Hijau

“Kaedah water bombing tidak begitu efektif, pasukan bomba terpaksa membina parit sebagai ‘fire break’ dan menyediakan pam-pam berkapasiti tinggi bagi menghalang kebakaran dari terus merebak,” katanya.

Sepanjang tahun ini, sekurang-kurangnya tiga kali kes kebakaran dicatatkan berlaku di Hutan Simpan Kuala Langat iaitu sekitar Februari, Jun dan Ogos lalu.

Kebakaran yang berlaku Februari lalu direkodkan sebagai kebakaran terbesar tahun ini dengan keluasan meliputi 294 ekar yang menelan kos sejumlah RM210,547.53.

Terdahulu, Mohamed Azmin menerima taklimat pelan kebakaran Hutan Simpan Kuala Langat utara dari Pengarah Perhutanan Selangor, Dr Ahmad Puat Dahlan dan Penguasa Kanan Bomba II, Ketua Zon Selangor Selatan, Azmi Sadon.

Hadir sama, Exco Pelancongan, Alam Sekitar, Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Pengguna, Elizabeth Wong.

Azmin Ali is the man? — Lim Teck Ghee

OCTOBER 7 — Among the thousands of celebratory messages put out by the nation’s political leaders during festive holidays for public consumption during the last decade, the most recent one by the country’s newest Mentri Besar, Mohamed Azmin Ali, in conjunction with Hari Raya Haji or Aidil Alha, stands out.

Azmin’s message is, in my view, among only a few of these generally ritualistic and meaningless messages that are worth paying attention to. The message is worth reading in its entirety; and for Muslims in the country to ponder over in terms of its significance to their community which is now at a critical crossroad in their political and social development.

In his message, Azmin Ali used the example of Malcolm X, the black American leader who became a Muslim religious leader as well as a human rights activist and freedom fighter. Until Azmin’s message, most Malaysians today, and certainly the great majority of Muslims in the country. would probably not have heard or known of Malcolm X, or El­Hajj Malik El­Shabazz as he was also known, who was the most prominent American freedom fighter in the 1960s.

In many circles, The Autobiography of Malcolm X, published shortly after his death, is considered one of the most influential non­fiction books of our time. In 1998 TIME magazine named it one of the ten most influential non­fiction books of the 20th century.

Achieving democracy in a multiracial society

In Azmin Ali’s message, he asked Muslims to emulate the example of Malcolm X who contributed to the development of of democracy and the struggle for justice and human rights in the United States.

In choosing to remind Muslims on their special religious day that democracy, independence and human rights as well as tolerance in a multiracial society cannot be achieved without sacrifice, Azmin departed from the politically and religiously conservative script that all Malay and Muslim leaders – with a few exceptions such as Zaid Ibrahim ­ are adhering to.

It has been this pervasive narrowly pious, self-righteous and defensive Islamic stance which has been the principal cause of the racial and religious divide in the nation today. And as pointed out by Bukit Bendera MP Zairil Khir Johari recently, religious conservatism is being used to perpetuate the Malay­Muslim community’s dependency on the patronage and “protection” of Umno and its allies in the ruling class.

The test that awaits Azmin

In the future, we will find out the true mettle of this leader who has emerged out of the shadows of his mentor, Anwar Ibrahim; and is charting a course for his party and perhaps for the nation. For now Azmin – in the course of a few short weeks as Selangor Mentri Besar – has demonstrated that he has the political smarts to overcome the crisis of political confidence in his state that resulted from the sacking of Khalid Ibrahim.

In promising to cut back on the hefty salary increase granted to the Mentri Besar, Speakers and exco members by his predecessor, Azmin has identified an issue that resonates with the man in the street.

More people oriented initiatives are necessary to wrest back the political initiative and to convince the alienated voting public that Pakatan is the better and right choice. This is crucial not simply for his own party, PKR, but also for the DAP and PAS. If Pakatan is to retain Selangor in the next elections, Azmin’s performance in the coming two years will be one of the key factors.

In the meantime, Azmin can expect that all guns will be targeted at him and that the knives are out for him. Already Utusan Malaysia has zeroed in on Azmin in its front page. Its senior editor Zulkiflee Bakar lambasted him for not presenting any new development plans after ten days in office! In a commentary titled ‘Cukuplah Azmin! (Enough Azmin!)’, the Umno mouthpiece has begun its campaign of running down the new MB. Apparently, ten days in office is the new norm that Utusan is holding Pakatan leaders to in terms of delivery of development plans if the opposition should ever come to office.

We can expect more of such ludicrous and asinine print media ‘commentary’ and ‘analysis’ focusing on Azmin’s shortcomings, and defects, mostly imagined and exaggerated in the coming months. I am sure that Azmin is fully aware of what happened to his role model, Malcolm X which resulted in his untimely death.

According to Wikipedia,

By March 1964, Malcolm X had grown disillusioned with the Nation of Islam and its leader, Elijah Muhammad. He ultimately repudiated the Nation and its teachings and embraced Sunni Islam. After a period of travel in Africa and the Middle East, he returned to the United States to found Muslim Mosque, Inc. and the Organization of Afro­American Unity. While continuing to emphasize Pan­Africanism, black self­determination, and black self­defense, he disavowed racism, saying, “I did many things as a [Black] Muslim that I’m sorry for now. I was a zombie then … pointed in a certain direction and told to march”. In February 1965, shortly after repudiating the Nation of Islam, he was assassinated by three of its members.
Is Azmin the man that can be Malaysia’s Malcolm X and can he survive the political assassination attempts that have already started? All freedom loving Malaysians who want a non­racist country must rally round Azmin if we are ever going to grow as a nation.

Perutusan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor Sempena Eidul Adha 1435H

Enam puluh tahun yang lalu seorang pejuang Afro-Amerika yang baru memeluk agama Islam menunaikan fardhu haji. Dari Mekah beliau menulis surat ke Amerika menyatakan pengalaman menunaikan ibadah haji:

“Di sini terdapat puluhan ribu manusia menunaikan haji. Mereka datang dari seluruh pelusuk dunia. Kulit mereka dari semua warna, dari yang bermata biru dan berambut perang kepada orang Afrika yang berkulit hitam. Tetapi mereka semuanya melakukan ibadat yang sama, menzahirkan semangat perpaduan dan persaudaraan di mana pengalaman saya di Amerika menyebabkan saya berpendirian tidak boleh berlaku antara manusia kulit putih dan bukan kulit putih. Belum pernah saya melihat persaudaraan yang jujur dan sebenar yang diamalkan bersama oleh manusia dari semua warna.”

Surat ini ditulis oleh Haji Abdul Malik al – Shabaz atau lebih dikenali dengan nama Malcolm X. Inilah semangat yang perlu kita ambil sempena Eidul Adha ini. Malcolm X berjuang dan berkorban dengan nyawanya untuk mendapat hak persamaan masyarakat kulit hitam di Amerika. Beliau mati ditembak dan menjadi korban kepada perjuangan suci tersebut.

Umat Islam di Negeri Selangor perlu menjadikan pengalaman Malcolm X sebagai iktibar untuk mengekalkan keharmonian dan kemakmuran yang subur hari ini. Demokrasi menyeluruh, kemerdekaan dan kebebasan hak asasi manusia serta toleransi dalam masyarakat majmuk tidak mungkin diperolehi tanpa pengorbanan.

Justeru ibadah korban juga menuntut kita untuk memahami makna yang lebih meluas tentang pengorbanan termasuk pengorbanan masa dan tenaga akliah untuk merangka dan melaksanakan dasar – dasar Kerajaan Negeri secara efektif dan efisien. Harapan kita, pengorbanan ini membuka ruang seluasnya untuk kita merealisasikan Negeri Selangor sebagai Negeri Pembangunan. InsyaAllah, kita boleh mencapai pembangunan untuk semua.

Berkorban setiap detik.

Salam Eidul Adha.

MOHAMED AZMIN ALI

Menteri Besar Selangor pun Meniru Gaya Jokowi

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Gaya blusukan Joko Widodo ternyata tak hanya menginspirasi para pemimpin daerah, tetapi juga dicontoh Menteri Besar Selangor, Malaysia.

Azmin Ali, Menteri Besar Selangor, yang mengikuti cara blusukan Jokowi, sapaan akrab untuk Joko Widodo.

Azmin Ali, misalnya, tak ragu-ragu membersihkan selokan dan tempat pembuangan sampah serta mendatangi tempat tinggal pendatang ilegal di Kampung Sungai Kertas, Batu Caves, Selangor.

Aksi Azmin Ali ini tak lepas dari jepretan kamera warga setempat. Foto-foto dirinya sedang membersihkan selokan pun beredar di media sosial, seperti Twitter dan Instagram.

Gaya blusukan Azmin Ali ini mengingatkan warga Malaysia terhadap kebiasaan Jokowi. Bahkan, beberapa media online setempat menjuluki Azman Ali sebagai “Jokowi Malaysia”.

Jika Jokowi memakai istilah blusukan, Azmin lebih memilih kata terjah. Terjah adalah istilah yang biasa digunakan wartawan Malaysia untuk mencegat narasumber (door stop).

Tak hanya doyan blusukan, Azmin Ali juga gemar memakai kemeja putih dan celana hitam saat turun ke lapangan. Seperti diketahui, kemeja putih dan celana hitam adalah stelan khas Jokowi.

Azmin, yang diangkat sebagai Menteri Besar Selangor pada 23 September 2014 lalu, pernah bertemu Jokowi di Jakarta pada Juni lalu.

MB Baru ‘Terjah’ Lori Sampah ala Jokowi

Dari longkang sehingga lori sampah, tiada apa-apa terlalu remeh buat Menteri Besar Selangor yang baharu, Azmin Ali – sekurang-kurangnya itulah imej yang tergambar melalui publisiti yang menggelarkan beliau sebagai Jokowi Malaysia.

Dengan telefon pintar yang setiasa tersedia, penyokong Azmin telah membanjiri media sosial dengan gambar beliau yang kelihatan seperti tidak kisah untuk mengotorkan kemeja putih lengan pendeknya sewaktu turun padang.

Gambarnya sewaktu memanjat lori sampah pagi semalam mengingatkan kita kepada sidang media di tapak pembuangan sampah oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang meningkat popular dalam politik secara sekelip mata.

Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi dikenali ramai dengan gaya ‘blusukan’ (istilah Indonesia untuk turun padang) sejak beliau berkempen untuk jawatan gabenor Jakarta lagi sebelum menang pemilihan presiden Indonesia.

Namun, Azmin menggunakan istilah “terjah’, istilah dengan rujukan budaya popular yang biasanya merujuk kepada situasi apabila selebriti didatangi wartawan dan jurugambar secara mengejut.

Istilah itu diguna Azmin sewaktu membalas twit seorang penyokongnya yang menghantar imej beliau memanjat lori sampah ke laman blog mikro Twitter.