AZMIN ALI

Month: April 2015

Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama’ Melayu Nusantara 2015

Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama’ Melayu Nusantara 2015

28 APRIL 2015

1. Persidangan pagi ini amat bermakna buat Asia Tenggara dan umat Islam. Asia Tenggara merupakan rantau nombor wahid bagi dunia Islam. Umat Islam merupakan 40 peratus daripada jumlah penduduk Asia Tenggara. Ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar di rantau ini.

2. Umat Islam Asia Tenggara juga merupakan umat Islam yang termaju dari segi ekonomi, pendidikan dan kemajuan sosial berbanding dengan saudara – saudara kita di rantau yang lain. Umat Islam serantau turut memainkan peranan menjadikan Asia sebagai paksi kegiatan ekonomi dunia — satu proses yang akan mengalihkan pusat kegiatan ekonomi dunia dari Barat ke Timur.

3. Umat Islam bersama dengan umat yang lain, sama ada China atau India akan membangun apa yang dinamakan sebagai “Abad Asia”. Umat Islam Asia Tenggara berada di kedudukan strategik, di tengah – tengah China dan India, dunia kuasa besar ekonomi yang sedang muncul.

4. Fakta ini bukan untuk bermegah – megah, sebaliknya untuk memberikan kita dorongan dan rangsangan untuk kembali berpegang kepada tradisi ilmu agama, bekerja dengan lebih gigih dan bersaing secara sihat dengan umat lain di Asia dalam membentuk tamadun baru dunia.

5. Dari segi demografi, umat Islam di seluruh dunia mempunyai masa depan yang cerah. Sementara umat lain menghadapi gejala kebekuan penduduk atau bahkan ada yang menguncup, umat Islam kini berkembang secara purata 1.8 peratus setahun berbanding dengan purata pertumbuhan penduduk dunia pada paras 1.12 peratus. Di seluruh dunia, umat Islam kini berjumlah lebih daripada 2 bilion. Meskipun Islam hari ini adalah agama kedua terbesar di dunia, tetapi Islam merupakan agama yang paling pesat berkembang.

6. Menurut unjuran Pew Research Centre, menjelang tahun 2070, jumlah umat Islam akan menyamai jumlah umat Kristian, masing – masing 32 peratus dari jumlah penduduk dunia. Kajian sama mengunjurkan bahawa umat Islam akan menjadi umat terbesar di dunia pada tahun 2100, iaitu seramai 35 peratus daripada jumlah penduduk dunia.

7. Unjuran demografi ini menuntut umat Islam mempunyai pandangan global yang baru. Umat Islam perlu keluar dari psikologi mangsa, victimhood psychology, sering mengeluh dan melihat diri umat sebagai mangsa penjajahan, konspirasi umat lain dan sistem antarabangsa yang tidak adil. Sarjana sains politik dan pakar strategi antarabangsa John Mearsheimer menegaskan bahawa jumlah penduduk adalah asas kekuatan yang paling utama. Umat Islam seharusnya boleh menghadapi cabaran dunia dengan keyakinan.

8. Dengan menjadikan Islam sebagai agama yang terbesar di dunia, umat Islam menggalas tanggungjawab yang amat berat. Justeru, kerana Asia Tenggara merupakan wilayah terbesar umat Islam, maka secara langsung, umat Islam rantau ini mempunyai tanggungjawab yang jauh lebih besar dalam memberikan pengarahan dan hala tuju kepada umat Islam seluruh dunia. Peranan ini tidak boleh dipelopori oleh kepimpinan ulama’ rantau ini kecuali mereka mempunyai gagasan dan idea – idea yang baru untuk mendepani cabaran semasa.

9. Ulama’ dalam sejarah peradaban Islam mempunyai kedudukan tinggi dan mulia. Ini dijelaskan melalui Al Quran yang mengungkapkan kemuliaan para ulama’ dalam pelbagai istilah seperti ‘ilm, ‘ulama, ya’lamun, ulul albab dan sebagainya. Selain itu, Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya ulamak adalah pewaris para nabi”
(Hadis Riwayat Abu Daud dan Tarmizi)

10. Dari segi sejarah rantau ini, tokoh seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, Hamzah al Samtrani, Abdul Samad al-Palembani, Abdul Rauf Singkil, Daud Fatani, Sheikh Arshad al-Banjari dan ramai lagi telah memulakan tradisi pemikiran tinggi. Seperti yang dinukilkan oleh pemikir – filasuf Melayu – Islam Malaysia, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas :

“Dari sumber – sumber kesusasteraan Melayu yang berunsurkan intelektualisme dan rasionalisme Islam pada abad ke – 16 dan ke – 17, terbayang pada pandangan akal gambaran perubahan mendalam yang telah berlaku terhadap jiwa masyarakat Melayu : kecapi yang belum pernah terpetik melagukan irama falsafah murni, kini berlagam diiringi seruling tasawwuf menyuarakan bisikan fikiran dan perasaan halus luhur.”

11. Pada masa yang sama, kesemua ulama’ di Alam Melayu ini mempunyai jalinan antarabangsa melalui dua pusat ilmu Islam yang dikenali sebagai ‘al – Haramayn – dua tanah suci, iaitu Mekah dan Madinah. Para ulama’ Nusantara telah mengkaji kitab – kitab klasik atau turath bersama syeikh – syeikh yang berwibawa dalam ilmu. Mereka mempelajari ilmu – ilmu warisan Islam (al-turath) seperti tafsir, hadith, ‘aqidah, fiqh, usul al – fiqh, sirah, tasawwuf, akhlaq, bahasa ‘arab, ilmu falak dan lain – lain bidang ilmu dengan penuh dedikasi.

12. Ternyata, mereka sememangnya dapat meraih status sebagai manusia berilmu kerana kedalaman ilmu yang ada disisi mereka serta keteladanan rohani dan akhlak yang terpuji dengan sifat ikhlas kehidupan harian.

13. Ulama’ Nusantara bukan sekadar memainkan peranan sebagai penyebaran ilmu dan kegiatan dakwah. Mereka juga meniupkan semangat juang di kalangan rakyat di rantau ini. Melalui pendidikan mereka menyemai benih kesedaran dan perjuangan kemerdekaan tanah air daripada cengkaman penjajahan Barat. Di Aceh misalnya, Teuku Daud Berueh, seorang ‘alim yang terkenal telah mengetuai barisan ulama’ Aceh menentang penjajahan Belanda. Begitu juga di negara kita, para ulama’ seperti Tuan Guru Haji Hassan Munas atau Tok Janggut adalah tokoh yang menggerakkan rakyat untuk menentang penjajah Inggeris di Pasir Puteh, Kelantan pada tahun 1915. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, turut melawan kehadiran penjajah Inggeris di Negeri Terengganu. Pengasas Ma’had Ihya al – Syarif, Gunung Semanggol dan Hizbul Muslimin (HAMIM), Ustaz Abu Bakar al – Baqir mendapat jolokan ‘bahaya dari gunung’ pernah meringkuk dalam penjara kerana menentang penjajahan Inggeris di Negeri Perak.

14. Malangnya, sumbangan dan peranan para ulama’ tidak dihargai setimpal dengan pengorbanan mereka. Selama ini ahli – ahli sejarah Malaysia hanya mengupas peranan golongan nasionalis Melayu sebagai penentang penjajah Inggeris walhal para ulama’ juga mempunyai peranan yang besar dalam usaha menuntut pembebasan dari penjajah. Malahan pada tahun 1948, himpunan ulama’ telah berbaris dari Butterworth, Pulau Pinang sehingga ke Alor Star, Kedah bagi membantah gagasan Malayan Union. Fakta ini membuktikan bahawa ulama’ memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat bukan sahaja dalam bidang dakwah, tetapi juga dalam bidang siasah.

15. Dalam konteks ijtima’ ulama’ Nusantara pada hari ini, kita wajar membicarakan peranan ulama’ dalam konteks semasa dan masa hadapan. Sesungguhnya, dunia sedang berkembang dengan begitu pesat. Pelbagai cabaran ideologi dan pemikiran yang mencabar akidah, syari’at dan akhlak umat. Ulama’ terkenal Uiniversiti Al – Azhar di Mesir, Sheikh Muhammad Al – Ghazali telah menyatakan bahawa fenomena pergelutan pemikiran telah mencengkam minda dan jiwa umat Islam. Cabaran pemodenan hidup, fenomena kebendaan (maddiyyah) yang keterlaluan, hedonisme serta rempuhan globalisasi telah menggugat jati diri umat Islam.

16. Dalam beberapa aspek penilaian, misalnya ekonomi, pendidikan dan kemajuan sosial, kita melihat umat Islam Asia Tenggara telah bangkit semula meskipun buat sekian lama rantau ini dianggap sebagai pinggir dunia Islam berbanding dengan Timur Tengah dan Asia Selatan yang pernah melahirkan kegemilangan tamadun Islam seperti Abbasiah di Timur Tengah dan Mughal di Asia Selatan.

17. Kejayaan dan kegemilangan tamadun Islam ini adalah berdasarkan beberapa faktor. Pertama, umat Islam Asia Tenggara berpegang kepada prinsip kesederhanaan dan prinsip ini menjadi sebahagian daripada budaya umat Islam – Melayu rantau ini. Justeru itu, kita meski mengambil langkah – langkah proaktif untuk membenteras anasir ekstrem dan militan yang cuba bertapak di rantau ini. Sekiranya anasir ini bersarang di Asia Tenggara, maka Islam Asia Tenggara akan terheret ke dalam lubang hitam atau black hole yang memerlukan puluhan tahun untuk dipulihkan.

18. Kita menyaksikan bagaimana ekstremisme, kefanatikan dan militanisme telah mengheret umat Islam Timur Tengah ke dalam lubang hitam yang penyelesaiannya belum lagi kelihatan sehingga hari ini. Merebaknya militanisme di Timur Tengah hari ini adalah akibat demokrasi yang dibungkam dan pemerintahan otokratik yang menyekat kebebasan bersuara serta penodaan terhadap hak asasi manusia.

19. Justeru itu, strategi paling berkesan untuk membenteras militanisme adalah dengan menyuburkan demokrasi, memberikan hak kepada rakyat untuk bersuara dan memelihara hak, darjat serta kemuliaan rakyat. Maka, para ulama’ rantau ini perlu memainkan peranan yang signifikan dalam membangun demokrasi umat Islam di rantau ini.

20. Selain itu, umat Islam rantau ini telah menjadikan masyarakat bukan Islam sebagai rakan keamanan, pembangunan dan kemakmuran. Kita menghargai sumbangan mereka terhadap pembangunan ekonomi sementara mereka menghargai sikap sederhana dan toleransi yang telah memberi peluang kepada mereka untuk berniaga dan mengamalkan agama dan budaya masing – masing.

21. Saya yakin masih ada ruang untuk meningkat semangat yang disebut dalam Al – Quran sebagai li-ta’arafu yang bermaksud saling kenal mengenal. Dialog antara tamadun dan inter-faith dialogue atau dialog antara agama perlu dijadikan sebagai wahana untuk menghayati konsep li-ta’arafu yang dianjurkan oleh Al – Quran.

22. Meskipun ada persoalan minoriti Islam di negara – negara seperti Thailand, Filipina dan Myanmar; dan kita amat prihatin terhadap nasib saudara – saudara kita di sana yang hidup sebagai minoriti, namun pendirian kita adalah persoalan ini perlu diselesaikan secara aman dan melalui proses politik dan perundingan. Kita sama – sekali menolak penggunaan keganasan, violence atau penentangan bersenjata untuk menyelesaikan pertelingkahan. Ianya tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan keadaan lebih buruk.

23. Berdasarkan tahap kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam Asia Tenggara, saya yakin kita boleh meningkatkan prestasi tersebut dengan menghayati urutan keutamaan umat Islam masa ini dan masa akan datang.

24. Kita perlu meningkatkan pelaburan dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Meskipun agama Islam akan menjadi agama nombor satu dalam masa 80 tahun dari sekarang, namun, sekiranya majoriti umat Islam buta huruf, tidak mempunyai pendidikan, wanita didiskriminasi dan tidak dapat memberi sumbangan kepada produktiviti, maka umat Islam akan ditinggalkan jauh ke belakang oleh umat yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

Firman Allah SWT dalam Surah Al Anfal, ayat 60 :

“ Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan – pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh – musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.”

25. Ulama’ sebagai pewaris para nabi mempunyai tanggungjawab yang cukup berat. Para ulama’ bukan sahaja perlu menguasai ilmu – ilmu agama secara komprehensif, tetapi mereka juga harus menguasai ilmu kontemporari (al-‘ulum al-mu’asarah).

26. Di negara ini, tiga tamadun besar dunia; tamadun Islam Melayu, tamadun Cina dan tamadun India membuka ruang yang luas untuk kita menyampaikan seruan syiar Islam dengan hikmah dan bijaksana (fatanah). Justeru, kita perlu melahirkan golongan ulama’ yang dapat menguasai ilmu perbandingan agama (‘Ilmul muqaranatil adyan) seperti al – Biruni (Kitab al – Hind), Hujjatul Islam al – Ghazali (Kitab al – Iqtisad fil ‘Itiqad), al – Sharastani (Kitab al – Milal wa al – Nihal) dan al – Baghdadi (Kitab al – Firaq) yang telah memberi sumbangan besar dalam dialog antara agama pada zaman silam.

27. Dalam konteks Alam Nusantara, interaksi antara ulama’ Islam dengan tokoh – tokoh agama bukan Islam tentunya akan dapat merealisasikan perintah Al Quran bagi menyebarkan dakwah Islam sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membela keadilan, agama kemanusiaan dan agama kedamaian. Kita berbangga dengan usaha Hamka, tokoh ulama terkenal Indonesia dalam Tafsir al – Azhar kerana pandangan beliau mengenai isu kepelbagian agama di Indonesia serta kepentingan toleransi beragama mengikut panduan Al Quran.

28. Filasuf Francis Bacon, pemikir di zaman Renaissance pernah berkata bahawa ilmu adalah kuasa, “knowledge is power”. Justeru itu, untuk menghayati saranan firman Allah SWT dalam ayat yang disebutkan tadi, umat Islam perlu dilengkapkan dengan ilmu, sains dan teknologi. Bahkan, defisit paling nyata umat Islam hari ini adalah dalam bidang ilmu, sains dan teknologi. Selagi kita tidak dapat menghapuskan kesenjangan dalam ilmu tersebut, selagi itulah umat Islam akan berada di belakang umat – umat yang lain.

29. Umat Islam tidak boleh hanya kekal sebagai pengguna teknologi, seperti telefon pintar, applikasi apps dan kemudahan teknologi serba canggih. Umat Islam harus diberdayakan supaya mampu menghasilkan teknologi yang boleh digunakan dan dikongsi oleh umat – umat yang lain. Namun, selagi kita tidak melakukan reformasi dan merakyatkan ilmu sains dan teknologi, selagi itulah kita tidak akan dapat menghasilkan teknologi untuk manfaat umat manusia dan tamadun abad ke – 21.

30. Akhirnya, menjadi harapan kita agar Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama’ Melayu Nusantara ini mempelopori wacana – wacana baru demi kepentingan umat Islam serantau. Saya cukup yakin dan percaya, dengan wacana baru yang lebih segar, kita mampu merangkul segala kekuatan ummah untuk melakukan anjakan dalam peradaban umat Islam hari ini. Semoga hasrat dan cita – cita ini menjadi pemangkin kepada kelangsungan tamadun Islam yang gemilang di Nusantara. Maka, dengan lafaz , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Perasmian Persidangan Tokoh Ulama’ Melayu Nusantara 2015.

Sekian, terima kasih.

“DASH? Saya terima arahan rakyat”

UALA SELANGOR, 27 APR: Projek Lebuh Raya Damansara-Shah Alam (DASH) hanya diluluskan sekiranya mendapat persetujuan semua penduduk di kawasan itu.

Dato’ Menteri Besar, Mohamed Azmin Ali, berkata beliau tidak berhak memberi persetujuan kepada projek lebuh raya itu sekiranya penduduk terus membantah.

Katanya ia selaras dengan dasar pentadbiran baru Kerajaan Selangor yang perlu mendengar keperluan membabitkan rakyat.

“Saya minta Lembaga Lebuh Raya Malaysia (LLM) dan Jabatan Kerja Raya (JKR) turun berjumpa penduduk dan beritahu mereka sebelum Kerajaan Negeri boleh luluskan projek itu.

“Siapa saya untuk tentukan setuju atau tidak? Saya terima arahan daripada rakyat.

“Sama macam isu Lebuhraya Kinrara-Damansara (KIDEX), kalau mereka tak nak maka tak naklah,” katanya selepas melawat Maahad Tarbiyah Islamiyah Al-Ansar, di sini petang tadi.

Mohamed Azmin berkata penduduk di kawasan itu tidak membantah pembinaan DASH, namun mereka mahu supaya pelarasan terakhir lebuh raya berkenaan diubah suai.

Katanya, LLM turut memaklumkan jajaran baru sudah disediakan dan bakal dibentangkan kepada penduduk di situ.

“Tak boleh bandingkan KIDEX dengan DASH sebab KIDEX mereka bantah terus tetapi DASH mereka setuju cuma jajaran akhir itu perlu dibetulkan.

“Saya sudah jumpa menteri dan LLM serta minta mereka tunjuk jajaran baru sebab mereka tidak perlu yakinkan saya, tetapi perlu buat kepada rakyat,” katanya lagi.

Sumber: http://bm.selangorku.com/72432/mb-lebuhraya-dash-lulus-jika-rakyat-setuju/

PAS & PKR capai kata sepakat perhebat kempen PRK

Oleh: NORHAYATI UMOR

BUKIT MERTAJAM, 25 APR: PAS dan PKR mencapai kata sepakat bagi melancarkan kempen Pilihan Raya Kecil (PRK) Parlimen Permatang Pauh.

Timbalan Presiden PKR, Mohamed Azmin Ali berkata kata sepakat itu dicapai dalam mesyuarat bersama pimpinan malam tadi.

“Saya mengadakan perjumpaan bersama pimpinan PAS dan PKR, kita mencapai kata sepakat yang sangat baik.

“Dua-dua parti memberikan penjelasan terhadap isu berbangkit sebelum ini,” katanya kepada pemberita, di sini pada penamaan calon PRK Parlimen Permatang Pauh.

Mohamed Azmin yang juga Dato’ Menteri Besar Selangor berkata mesyuarat itu terdiri daripada Timbalan Presiden, Mohamad Sabu ; Timbalan Pesuruhjaya Pulau Pinang, Datuk Salleh Man dan Yang Dipertua PAS Permatang Pauh, Omar Hassan.

Manakala pimpinan PKR terdiri daripada Mohamed Azmin, Calon PKR, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail dan Adun Seberang Jaya, Dr Afif Baharuddin.

“Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mesyuarat berjalan dengan lancar. Kedua-dua pihak gembira.

“Kita akan pastikan kemenangan besar di sini. Jadi pihak media jangan putar belit perkara ini lagi,” katanya.

Beliau turut menafikan permintaan maaf atas isu sebelum ini.

“Tiada permintaan maaf kita berikan penjelasan setiap pihak itu sahaja. Jangan putar belitkan isu ini, kita akan menangkan calon kita,” katanya.

Mohamed Azmin memberitahu mesyuarat itu diadakan sebelum pengumuman calon malam tadi.

“Terima kasih PAS Pusat kerana membuat keputusan yang akan bantu menjalankan kerjasama ini dengan baik,” katanya.

Sumber: http://bm.selangorku.com/72239/azmin-pas-pkr-capai-kata-sepakat-perhebat-kempen-prk/

On ASEAN, Civil Society Organisations and Power to the People

On ASEAN, Civil Society Organisations and Power to the People

Speech by YAB Dato Menteri Besar Azmin Ali at the ASEAN People’s Forum (APF) 2015 on 24 April 2015 at Wisma MCA, Kuala Lumpur.

Introduction
Congratulations on the 10th anniversary of the ASEAN Civil Society Conference and ASEAN People’s Forum since the first regional gathering of civil society in Malaysia.

Indeed, it is regrettable that the recommendations submitted to ASEAN member states since 2005 have not been translated into reality.

To all CSOs, let me say: stay the course even though the road ahead remains long, winding and bumpy. We must have the conviction of hope. It keeps us going in the worst of times even though there is no guarantee of success. Or, as Vaclav Havel puts it:

“Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.”

Or as the Chinese philosopher Laozi (c 604 BC – c 531 BC) said: “A journey of a thousand miles begins with a single step.”

So, if you hadn’t started on this journey there might well have been no road ahead. I am convinced that your efforts and commitment to establish a people-centric ASEAN remain a cause worthy of continuous pursuit.

Indeed, any attempt at creating a peaceful and prosperous community cannot be realised when the people are not at the forefront of deliberations.

That is why I decided that the theme of my address today is “On ASEAN, Civil Society Organisations and Power to the People”.

Between “power to” and “power over”

When John Lennon wrote the song “Power to the People” in 1971 he had meant it just as a catchy tune for people to sing. But we know how significant a mere preposition can be sometimes.

In fact, between the preposition ‘to’ and the preposition ‘over’ lies a wide gap between “freedom” and “oppression”. Between “power to the people” and “power over the people” we are looking at CSOs like you all, on the one hand, and “the powers that be” on the other.

Talking about “powers that be”, we cannot escape from talking about the laws that they foist upon the people, such as the newly amended Sedition Act and the Prevention of Terrorism Act, that were very recently passed under very unceremonious circumstances.

John Lennon talks about:

“Power to the people…
Say you want a revolution…
Well you get on your feet
And out on the street!”

I gotta ask you comrades and brothers
How do you treat your own woman back home
She got to be herself
So she can free herself

Singing power to the people”

The key phrase here is “power to the people” while the reality is that we have more than enough laws that give the Executive “power over the people”.

The only thing that we are sure about these new laws is that the powers are wide ranging, far wider than before. They have also imposed a mandatory minimum three-year jail sentence upon conviction, taking away the discretionary powers of the courts in this regard.

This is indeed an “insult” to the judiciary and a double insult to all fair minded, peace loving people who cherish justice and freedom.

Just days preceding the passage of these laws, we witnessed a spate of arrests of leaders of the opposition and prominent leaders of CSOs. We reiterate that the arrest and prosecution of lawmakers and leaders of civil society organisations constitutes a serious threat to democracy and rule of law.

I take note of paragraph 4.2.3 of the CSO Statement on “Reclaiming The Asean Community For The People”. It calls for repealing laws restricting “freedom of expression”, “freedom of religion or belief” and urging “releasing those imprisoned or detained under such laws”.

These developments therefore violate the letter and spirit of the aspirations of the people.

Policy of non-interference

Let me now touch on the much touted ASEAN principle of non-interference.

The bogeyman of a common historical legacy drawn from the era of Western colonisation is often conveniently raised as the rationale for this hands-off approach.

The upshot is a culture of non-interference in member-nations’ affairs. The mantra is that in matters of domestic affairs of a sovereign state, members must remain neutral.

And on this altar of neutrality we watch with folded arms the slaughter of innocent women and children.
On this platform of non-interference, we turn a blind eye to the massacre of ethnic minorities or abandon them as state-less peoples.

And on this principle of respecting the sovereignty of member states, we engage in a conspiracy of silence on the myriad forms of human rights violations committed against the weak, the marginalised and the dispossessed peoples in ASEAN.

It is a long list of human rights violations but suffice it to name a few: the systematic expulsion of the Rohingya from Myanmar, the persecution of Laotian and Hmong dissidents, the dispossession of the Bangsamoro and Patani; and the list goes on.

For the record, we have not forgotten about Sombath Somphone and his disappearance. He remains Laos’ most respected civil society leader and community development worker whose work won him the Ramon Magsaysay Award in 2005.

Indeed the word “disappearance” does not capture the real import of his case. The truth is he was criminally abducted by the powers that be even as the rest of the world joined in the chorus demanding investigation and accountability, the Lao government continues to maintain its innocence. So, is this the meaning of neutrality?

As Desmond Tutu said:

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.”

I believe the time is long past for us to break free from the facile projection of cohesiveness and move towards becoming a real agglomeration of states cemented by a commitment to universal values.

The periodical staging of cultural events is no doubt a good manifestation of inter-cultural appreciation but concerts, exhibitions, sporting events and other like festivities, without more, will not be able to move us closer in integration.

There are some quarters who consider that the current process of consultation concerning an ASEAN human rights mechanism is some kind of feather in the cap for ASEAN leaders.

Some go as far as saying that ASEAN is taking the lead in “asserting itself as the voice of a South-East Asian perspective on human rights” and this is “a counterweight to Western interpretations of allegedly universal human rights”.

There are still leaders who “believe in earnest” that democracy can destabilise and hinder economic development. In almost half of the member states, governments are not even elected by due democratic process and in almost all, constitutional rights continue to be violated.

Indeed because of all these concurrent and mutual acts of human rights violation, we can understand why no one member state is prepared to cast the first stone.

Asian Values and ASEAN Human Rights
In the late 80’s to the 90’s, the Asian values paradigm of state power over human rights reigned supreme. In order to attain economic progress, such rights as well as other fundamental liberties must be put on the back burner until the progress has been achieved.

This model prevailed and was celebrated along with the ‘East Asian Miracle’ mirage until most of the claims were debunked by the Asian financial melt-down of 1997.

Nobel laureate Amartya Sen contended that the Asian values model that pits the need for recognition of diversity as opposed to universal human rights was essentially predicated on the authoritarian role of the state, based on flawed economic and cultural assumptions.

The Asian values discourse takes cover behind the anticolonial rhetoric and works not only as state propaganda but also as a mechanism of imposing power over the people in their clamour for freedom and democracy.

No doubt poverty is a major obstacle to human rights and its eradication must remain a top priority. But should this at the same time justify the powers that be to devise policies of job creation at the expense of worker protection?

And all across ASEAN, women, indigenous and other marginalised peoples continue to be discriminated in varying degrees and their contributions to society remain largely neglected apart from the occasional lip service being given.

South China Sea disputes
On the South China Sea disputes, this is one area where ASEAN is particularly falling short of expectations.

In taking a less than pro-active approach, there is substance in the view that ASEAN has allowed China to get the upper hand. This begs the question: Is it true that within ASEAN, the existence of proxy states has effectively emplaced China on the driving seat as far as the South China Sea disputes are concerned?

There is the view that ASEAN’s present meek approach will further draw the region under the shade or shadow, if you will, of the soon-to-be world’s largest economy.

These are issues worth pursuing in another forum.

Regional integration
As a regional entity, ASEAN has sometimes been compared to the European Union but we know this is an unrealistic claim, notwithstanding AFTA (the Asian Free Trade Agreement) and several other key efforts at integration.

Indeed, in terms of quantity, ASEAN has grown by leaps and bounds as the present strength of 10 members will testify. But as for integration, it remains highly unlikely that a participatory regional identity will be realised as the AEC 2015 draws close.

Nor will the ASEAN Political-Security Community Blueprint come to fruition by this year. However, the intent and purpose appears to be noble enough: a community that is rules-based with shared values and norms, and so on.

There is indeed improved internal security and a human rights mechanism are the usual bragging points but once we get past this veneer, the central question remains unanswered: Does ASEAN have a definitive political agenda?

Justice in all forms
Even that level of integration has come at the expense of the community. The issue of development justice which to my mind is a subset falling under the overarching concept of social justice opens up a Pandora’s Box of undesirable consequences.

The saying that development comes at a price may be true to a certain degree but if development justice is to prevail, then there are certain limits that cannot and should not be bargained away.

Top on the list would be land and water and these two essential resources are inextricably linked.

If I may just contextualize the issue at a micro level within the state of Selangor, our government has placed great emphasis on development for the people as a major driver of growth. In our negotiations on land and water with the Federal government, we have been accused of driving a hard bargain.

I suppose that is true but looking at the bigger picture I believe we would rather err on the side of caution than to compromise the essential resources of the people.

It is on this same concern for developmental justice that since taking office, we have taken the bull by the horns in the case of the Kinrara-Damansara Expressway or KIDEX project.

Factoring in direct concerns of the people, three conditions precedent were set for the project involving the traffic, social and environmental impacts. When these were not met by the deadline, we cancelled it.

Let us be clear about our position. We are not against progress and we know that highways and expressways are part and parcel of development. Our responsibility is to achieve a realistic balance.
Additionally, there was the matter of transparency of the concession agreement and this has a direct bearing on our policy of integrity and accountability.

On the subject of justice and fairness, I would like to pause a moment and comment on the issue of the recent incident involving a mob forcing a church to take down its cross.

I immediately condemned the act as unconstitutional and a violation of the fundamental rights of Christians to practice their religion unmolested. Civil society organisations including those with predominantly Muslim membership also joined in swiftly to denounce the incident.

I just want to say this again: The Pakatan-led government of the state of Selangor subscribes firmly to the principle of justice and moderation in all matters, what more in respect of communal, religious and ethnic relations.

Now, if we extend this to ASEAN at the macro level, the correlation becomes clear. Fundamental liberties, rights of minorities, development and social justice – these are concerns that cut across geographical boundaries and cultural or linguistic barriers. I am sure members of the audience today are better informed than I am on these issues, and more importantly are even more actively engaged in the pursuit of their specific goals.

Conclusion
Development, expansion and growth are essential aspects of the dynamics of civilizational progress. However, when corporate greed mixes with so-called sovereign state power, profiteering, rent-seeking and the politics of dispossession will exact a heavy toll on the people.

That is why the call by CSOs for a people-centred ASEAN is not just a sound bite but a reality check for the powers that be and those who hold the reins of economic might. In this regard, a development model for ASEAN must have built-in safeguards for social, environmental and economic protection.

Thank you.

Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan & Agensi Kerajaan Negeri

UCAPAN YAB MOHAMED AZMIN ALI DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

20 APRIL 2015

1. Saya bersyukur dapat bersama dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Selangor yang turut disertai oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

2. Perhimpunan ini bukanlah sebahagian daripada rutin biasa tetapi mempunyai matlamat yang jelas untuk terus berusaha menambah baik sistem penyampaian untuk rakyat dan meningkatkan integriti dikalangan anggota perkhidmatan awam selaras dengan hasrat SPRM. Selangor adalah sahabat SPRM.

3. Dalam perhimpunan bulan lalu, kita telah menghayati kepimpinan dan kewibawaan Amirul Mukminin, Khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang sarat dengan prinsip keadilan, menganjurkan pendekatan musyawarah dan tidak mudah menghukum, jauh sekali bertindak zalim.

4. Pagi ini, kita berhimpun untuk melihat satu lagi dimensi nilai yang perlu dipegang oleh semua pimpinan dan anggota perkhidmatan awam.

5. Saya ingin memulakan ucapan pada pagi ini dengan memetik sebuah esei yang terbit tiga tahun lalu dalam majalah ekonomi Forbes yang bertajuk, “Success Will Come and Go, But Integrity Is Forever”. Bagi saya, esei ini amat menarik. sementara Forbes sering membicarakan persoalan ekonomi dan turut memuatkan rencana tentang kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, namun pengarang tetap mengikat komuniti perniagaan dengan peringatan untuk memiliki integriti yang kuat.

6. Menurut esei tersebut, integriti adalah “doing the right thing at all times and in all circumstances, whether or not anyone is watching. It takes having the courage to do the right thing, no matter what the consequences will be.” Ini yang disebut sebagai courage of conviction.

7. Penulis mengupas perihal integriti dalam perspektif individu; sebagai satu nilai positif yang harus dibudayakan dalam diri. Kerana itu, dia menakrifkan integriti sebagai “melakukan perkara yang benar dalam apa jua keadaan, sama ada ketika diperhatikan atau tidak”. Ini bermakna, dalam usaha kita membangun sebuah masyarakat yang berintegriti, setiap individu dalam masyarakat itu harus dibudayakan sebagai individu yang berintegriti.

8. Melihat integriti dari perspektif sebuah pentadbiran Kerajaan, sudah tentulah ianya merupakan syarat utama sebuah pentadbiran yang bersih, efisyen, telus dan bertanggungjawab. Apatah lagi, Negeri Selangor merupakan sebuah negeri maju yang membangun dengan begitu pesat serta merupakan economic power house bagi negara ini.

9. Ini lah juga pesanan Pak Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia yang mengingatkan kita semua, “…sambil membangun, jangan kita meroboh”. Yang dibangunkan gedung dan bangunan, tetapi kita merobohkan nilai kemanusiaan di dalam gedung tersebut. Kita bangunkan kilang dan industri, jangan kita menekan dan menzalimi pekerja.

10. Maka, sudah tentulah kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam pentadbiran demi menjamin kelangsungan sebuah negeri yang demokratik, makmur dan peduli rakyat. Tanpa nilai integriti dalam pentadbiran, kita akan hanyut dan gagal untuk mentadbir negeri ini. Pembangunan hari ini, bukan sahaja pembangunan gedung dan lebuhraya, tetapi harus ditekankan pembangunan nilai dan prinsip.

11. Justeru itu, penting untuk kita membangunkan budaya kerja dan persekitaran yang akan mendorong para pentadbir dan anggota perkhidmatan awam untuk melaksanakan tugas dan peranan dengan jujur, amanah, disiplin dan bertanggungjawab.

12. Biarpun terdapat pelbagai inisiatif yang memberi penekanan untuk melaksanakan nilai integriti dalam pentadbiran Kerajaan, namun apa yang lebih penting adalah untuk memastikan seruan tersebut dijadikan amalan dan budaya kerja oleh para penjawat awam. Kita akan menyaksikan Majlis Menandatangani Ikrar Integriti pada pagi ini. Tetapi, yang lebih mendesak ialah courage untuk melaksanakannya.

13. Gejala rasuah dan salah guna kuasa merupakan salah satu ancaman kepada pentadbiran sebuah Kerajaan yang bersih. Barah ini memberi kesan yang amat negatif bukan sahaja dari aspek ekonomi, tetapi juga pembangunan masyarakat.

14. Sebuah pentadbiran yang sarat dengan karenah birokrasi, ketidakcekapan sistem penyampaian, anggaran perolehan yang tidak tepat serta lemah dan tiris dalam perancangan kewangan adalah sangat berpotensi untuk membiakkan dan menyuburkan amalan rasuah. Apatah lagi jika agensi atau jabatan tersebut berperanan untuk memberi perkhidmatan langsung kepada rakyat. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berhadapan dengan risiko yang tinggi untuk terdedah kepada amalan rasuah.

15. Untuk mencegah barah ini dalam pentadbiran, harus ada mekanisme kawalan dalaman serta usaha untuk menginstitusikan nilai integriti. Ikhtiyar ini penting bagi menjamin setiap keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri adalah for the greater good of the people atau yang terbaik untuk rakyat.

16. Menyedari keperluan ini, Kerajaan Negeri Selangor telah menubuhkan sebuah unit integriti bagi memastikan kelangsungan sebuah pentadbiran yang bersih, efisien dan cekap. Selain itu, Kerajaan Negeri yang diterajui oleh Pakatan Rakyat juga telah menubuhkan beberapa jawatankuasa termasuk di peringkat Dewan Negeri seperti SELCAT sebagai komitmen untuk memastikan setiap dasar dan polisi dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.

17. Dalam ucapan Belanjawan Negeri Selangor 2015 pada bulan November yang lalu, saya juga telah mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor akan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO sebagai rakan kongsi dalam sistem demokrasi demi mencapai kecemerlangan dalam urus tadbir negeri.

18. Kerajaan Negeri dalam proses menubuhkan Pejabat Integriti Selangor serta menyambut baik cadangan untuk diwujudkan Pegawai Pejabat Hisbah (Ombudsman) yang bertugas untuk menyiasat aduan awam selari dengan dasar Kerajaan Negeri yang berpegang kepada prinsip pentadbiran yang bersih dan berintegriti.

19. Sebagai langkah untuk terus memperkukuh dan membudayakan nilai integriti dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, pentadbiran ini komited untuk menandatangani Corporate Integrity Pledge (CIP) atau ‘Ikrar Integriti Korporat’ pada pagi ini sebagai salah satu usaha demi memberdaya pentadbiran awam.

20. Ikhtiyar ini menggambarkan kesungguhan dan komitmen pentadbiran Negeri Selangor untuk menyahut seruan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) agar semua organisasi sama ada pihak swasta, jabatan kerajaan atau badan berkanun menandatangani CIP.

21. Hakikatnya, CIP bukan perkara baru bagi pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Sebelum ini, ikrar tersebut telah pun ditandatangani oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dan juga Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS).

22. Perhimpunan pada pagi ini lebih istimewa kerana sebanyak 9 jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor akan menandatangani CIP secara serentak.

23. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor bersama 8 Pihak Berkuasa Tempatan; Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Perbandaran Klang, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Majlis Perbandaran Subang Jaya, Majlis Perbandaran Selayang, Majlis Perbandaran Kajang dan Majlis Perbandaran Sepang.

24. Semua jabatan dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ini dipilih memandangkan ianya merupakan organisasi induk dan agensi kerajaan tempatan yang menjadi front liner kepada sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan.

25. Sebagai agensi berurusan dengan orang awam setiap hari, usaha ini juga diharapkan memberi advokasi kepada setiap kakitangan dan mempertingkat imej PBT dalam persepsi masyarakat.

26. Pentadbiran ini mengambil pendekatan punitif sebagai mekanisme semak dan imbang. Pendekatan ini adalah berdasarkan penglibatan atau partisipasi rakyat melalui sistem aduan. Saya ingin menegaskan bahawa aduan bukanlah beban kepada jabatan atau menambahkan tugas sedia ada. Akan tetapi, aduan dapat membantu kita menyemak dan memperbaiki tahap penyampaian perkhidmatan sedia ada.

27. Menjadi harapan kita, inisiatif ini menjadi pemangkin kepada pentadbiran yang berintegriti dan bertanggungjawab.

28. Sebagai sebuah Kerajaan yang senantiasa komited untuk melaksanakan reformasi dalam pentadbiran, kita mahu Negeri Selangor terus diterajui sebagai sebuah negeri maju, moden dan kosmopolitan. Nilai integriti harus mengakar dan menjadi sebahagian daripada jati diri masyarakat.

29. Untuk merealisasikan cita – cita dan harapan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah lah kita bersama – sama melancarkan Saluran Aduan Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Semoga usaha ini terus berjaya demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran Negeri Selangor, InsyaAllah.

Sekian, terima kasih.

Turunkan simbol agama lain ada elemen ekstrem

Oleh HAFIZAN TAIB

SHAH ALAM 20 APR: Dato’ Menteri Besar, Mohamed Azmin Ali menyifatkan desakan menurunkan lambang salib pada sebuah gereja di Taman Medan, tidak wajar dan cenderung kepada elemen ektremis.

“Desakan supaya menurunkannya sesuatu yang tidak boleh diterima dan tidak menggambarkan rasa hormat kepada golongan itu.

“Jelas bahawa lambang salib adalah simbol untuk komuniti Kristian,” katanya ketika diminta mengulas bantahan segelintir umat Islam di Taman Medan, semalam selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Kerajaan di sini, hari ini.

Menegaskan isu itu perlu penyelesaian baik dengan hak pengurusan gereja dihormati, beliau berkata elemen ekstremis tiada tempat di Selangor bagi mengelakkan ketegangan kaum.

“Kita akan memastikan perlindungan untuk semua tanpa meminggirkan golongan minoriti,” katanya.

Beliau juga berharap polis menjalankan penyiasatan profesional supaya mereka yang bertanggungjawab diambil tindakan.

“Gereja sudah bersetuju untuk menurunkan salib itu. Semua pihak harus menghormatinya,” kata beliau.

– FZL –

Rumah Selangorku Terus Mendapat Sambutan Rakyat

TEKS UCAPAN YAB MOHAMED AZMIN ALI DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR MAJLIS PECAH TANAH DAN PELANCARAN PROJEK RUMAH MAMPU MILIK / RUMAH SELANGORKU KAMPUNG JAWA, KLANG

18 APRIL 2015

Yang Berhormat Dato’ Noordin Bin Sulaiman,
Pegawai Kewangan Negeri Selangor ;

Yang Berhormat Dato’ Iskandar Bin Abdul Samad,
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Kehidupan Bandar ;

Ahli – Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ;

Yang Berbahagia Tuan Haji Azlan Md Alifiah,
Pengurus Besar PKNS merangkap Ahli Lembaga Pengarah Selaman Sdn Bhd ;

Yang Berusaha Puan Nor Azrina Dato’ Azlan,
Ahli Lembaga Pengarah Selaman Sdn Bhd ;

Yang Berusaha Encik Dzulkarnain Bin Ahmad,
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Selaman Sdn Bhd ;

Yang Berusaha Puan Norzaton Aini Binti Mohd Kassim,
Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor ;

Yang Berbahagia Dato’ Mohamad Bin Yacob,
Yang Di Pertua Majlis Perbandaran Klang ;

Yang Berusaha Tuan Haji Mohd Zainal Bin Mohd Nor,
Pegawai Daerah Klang ;

Yang Berhormat Ahli – Ahli Dewan Negeri Selangor & Parlimen ;

Ahli – Ahli Majlis dan pimpinan masyarakat, seterusnya saudara saudari sekalian.

1. Alhamdulillah, bersyukur kerana pada pagi ini, kita dapat bersama – sama berhimpun dan memberi dukungan kepada salah sebuah anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), iaitu Selaman Sdn Bhd untuk membangunkan perumahan mampu milik sekaligus merealisasikan gagasan ‘Pembangunan Berkualiti, Rakyat Dipeduli’.

2. Dalam usaha kita mencapai sasaran pembinaan 15,000 unit rumah mampu milik dalam tempoh 3 tahun, penyertaan syarikat milik Kerajaan Negeri khususnya PKNS seharusnya terus digalakkan. Sehingga hari ini, Kerajaan Negeri bersama pemaju hartanah swasta telah memberikan komitmen untuk membina sejumlah 7,089 unit rumah mampu milik yang bermula awal tahun 2015. Ini membuktikan dasar perumahan mampu milik Kerajaan Negeri Selangor menepati keperluan rakyat hari ini.

3. Perkara ini disahkan oleh Laporan Pasaran Hartanah yang terbaru dikeluarkan oleh National Property Information Centre (NAPIC) minggu lalu di mana Negeri Selangor telah diisytiharkan sebagai pendahulu pembangunan segmen kediaman dalam industri hartanah dengan sumbangan 25% kepada pasaran. Laporan ini turut menunjukkan permintaan rumah mampu milik semakin meningkat. Pembangunan rumah mampu milik ini telah menyumbang 84% jualan dalam sektor hartanah.

4. Sebagai sebuah negeri maju yang menyaksikan pembangunan yang pesat, kita berdepan dengan cabaran kehidupan di bandar. Kadar jenayah semakin meningkat. Kawasan lapang yang hijau semakin berkurangan telah mengekang aktiviti sosial dan riadah. Sistem pengangkutan awam yang tidak bersepadu dan masih rendah menyebabkan tiada connectivity dan memisahkan serta mengurangkan interaksi komuniti (reducing community interaction within neighbourhood).

5. Kehidupan di bandar semakin tidak efisyen dan tidak sustainable. Fenomena baru iaitu kemiskinan bandar perlu ditangani segera. Kita perlukan idea baru bagaimana mensejahterakan kehidupan di bandar. Perumahan sering dikaitkan dengan bandar (new township).

6. Model pembangunan perumahan semakin mencabar. Keperluan visi baru untuk menyediakan perumahan bagi generasi akan datang dengan rekabentuk baru untuk memenuhi citarasa dan permintaan masyarakat hari ini termasuk lokasi yang convenience dan kemudahan pengangkutan awam. Kita perlu menawarkan a democratic and prosperous community living that is affordable for all. Maka harga yang berkemampuan dan kemudahan pinjaman adalah cabaran utama yang perlu diambil kira untuk menjayakan program perumahan mampu milik.

7. Kemudahan yang satu ketika dulu hanya dinikmati oleh golongan kaya seperti keluasan yang selesa (sekurang – kuranya 3 bilik tidur), kolam renang, perpustakaan awam, taman permainan perlu disediakan dalam konsep baru pembangunan mampu milik. Usaha ini akan membina visi baru for the affordable township of the future.

8. Demi menjamin mutu kehidupan yang lebih kondusif dan berkualiti, Kerajaan Negeri ingin mengesyorkan kepada pemaju – pemaju hartanah supaya lebih kreatif dan berinovasi dalam perancangan dan pembangunan rumah mampu milik dengan menumpukan ciri – ciri reka bentuk (convergence of design), kos yang efektif dan inovasi kewangan bagi mencapai kemampanan (sustainable development) dalam menyediakan perumahan yang selesa dan berkualiti.

9. Kita juga mahu perumahan rakyat yang dibangunkan memiliki kemudahan infrastruktur yang lengkap dan sempurna dengan perancangan yang holistik. Setiap perancangan untuk membangun perumahan harus juga mengambil kira perubahan cuaca global yang memerlukan sistem saliran yang baik dan berfungsi. Perancangan yang holistik ini akan memastikan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera.

10. Kita tidak mahu membangun rumah ‘sangkar merpati’ yang tidak memberikan keselesaan buat rakyat. Kita mahu pembangunan perumahan ini mengambil kira soal kemudahan dan prasarana yang mesra komuniti seperti kemudahan tempat letak kereta, jogging track, taman hijau serta ruang kemudahan child care centre untuk menjamin persekitaran yang kondusif dan kehidupan yang berkualiti.

11. Istilah mampu milik yang dikaitkan dengan kualiti rumah yang rendah, kemudahan yang tidak dilengkapi dengan penyelenggaraan yang baik, pembinaan yang tidak berkualiti perlu dikikis dalam persepsi awam.

12. Kerajaan Negeri sedar jumlah permintaan perumahan mampu milik yang begitu tinggi di Lembah Klang. Kos sara hidup yang tinggi menyebabkan permintaan rumah mampu milik bukan sahaja semakin mendesak dikalangan yang berpendapatan rendah tetapi juga dikalangan kelas menengah. Keluarga muda dan graduan muda bercita – cita memiliki rumah sendiri mendapati harga semakin mahal. Untuk maksud itu, Kerajaan Negeri akan membangunkan tanah – tanah rezab Melayu di Negeri Selangor untuk tujuan perumahan mampu milik yang sekaligus akan menaikkan nilai hartanah tanah rezab Melayu di Negeri Selangor.

13. Selain itu, pembinaan rumah mampu milik adalah ikhtiyar Kerajaan Negeri untuk menjana aset rakyat; sebagai wealth creation (penciptaan kekayaan). Industri hartanah mempunyai potensi pelaburan yang tinggi untuk mempertingkat kualiti hidup rakyat. Pegangan aset rakyat melalui pelaburan sebegini akan turut sama mempertingkatkan taraf hidup rakyat sekaligus membasmi kemiskinan di Negeri Selangor.

14. Kerajaan Negeri berharap lebih banyak pemaju swasta termasuk pemaju hartanah bumiputera yang akan mengambil peluang ini untuk bersama – sama terlibat dalam program perumahan mampu milik secara besar – besaran di Negeri Selangor. Bagi menarik lebih ramai pemaju hartanah menjalinkan perkongsian bijak (smart partnership) dengan Kerajaan Negeri, Skim Insentif Galakan Rumah Selangorku 2015 telahpun dilancarkan dengan menawarkan :

a. Bayaran premium tanah pada kadar 10% ;
b. Pengecualian caj pemajuan ;
c. Pertimbangan penambahan kepadatan (density) sehingga 120 unit per ekar ;
d. Kelulusan segera (fast track) bagi proses yang melibatkan agensi Kerajaan.

15. Skim ini telah menarik minat 38 projek oleh pemaju swasta yang meliputi lebih 13,000 unit Rumah Selangorku.

16. Pada pagi ini, Kerajaan Negeri berbangga dengan inisiatif Selaman Sdn Bhd dan PKNS untuk mendukung program pembangunan 84 unit Rumah Selangorku di Kampung Jawa, Klang. Kita mengharapkan agar ikhtiyar ini diteruskan demi merealisasikan hasrat dan impian rakyat untuk memiliki kediaman yang selesa dan sempurna.

17. Maka dengan lafaz , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Majlis Pecah Tanah dan Pelancaran Rumah Selangorku di Kampung Jawa, Klang.

Ucapan Y.A.B. Dato’ Menteri Besar Selangor Majlis Perasmian Konvensyen Falak Selangor 2015 & Seminar Pemerkasaan Pendidikan Ilmu Falak

TEKS UCAPAN Y.A.B. DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR MAJLIS PERASMIAN KONVENSYEN FALAK SELANGOR 2015 & SEMINAR PEMERKASAAN PENDIDIKAN ILMU FALAK MASJID TENGKU AMPUAN JEMAAH, BUKIT JELUTONG, SHAH ALAM

4 APRIL 2015

YB Dato’ Dr. Hj. Ahmad Yunus Bin Hairi,
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Adat Melayu & Warisan, Pembangunan Desa & Kampung Tradisi Negeri Selangor ;

YB Ahli – Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ;

YB Ahli – Ahli Dewan Negeri dan Parlimen ;

YAD Dato’ Setia Haji Mohamad Adzib bin Mohd Isa,
Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor ;

Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd Wahid,
Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor ;

Y.Bhg. Dato’ Hj. Emran bin Kadir,
Dato’ Orang Kaya Maha Bijaya Petaling ;

Yang Dihormatkan Orang-orang Besar Daerah ;

Yang Berusaha Ketua – ketua Jabatan ;

Pimpinan Masyarakat, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian.

1. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, kita dapat berhimpun pada pagi ini sempena Konvensyen Falak Selangor 2015 & Seminar Pemerkasaan Pendidikan Ilmu Falak.

2. Penganjuran konvensyen ini mencerminkan komitmen pentadbiran Negeri terhadap agenda pendidikan dan pengembangan keupayaan serta kecendekiawanan di Negeri Selangor. Apatah lagi ilmu falak telah memberi sumbangan besar dalam era kegemilangan tamadun Islam pada masa dahulu sehingga ke hari ini. Justeru itu, konvensyen ini merupakan wadah terbaik untuk Negeri Selangor menjadi peneraju kepada perkembangan pendidikan ilmu falak demi kemaslahatan semua.

3. Ilmu Falak mulai menarik minat bangsa Arab pada kurun kedua hijrah. Para saintis ilmu falak telah berjaya menghasilkan beberapa karya penting.

4. Antaranya al-Biruni yang terkenal dengan tulisan seperti al – Qanun al – Mas’udi, al – Farghani, penulis Kitab fil Harakat al – Samawiyya wal Jawami’ ‘Ilm al – Nujum, Nasaruddin al – Tusi, al – Bitruji dan lain – lain. Kemajuan ilmu falak sampai dikemuncaknya apabila berlaku proses timbal balik penterjemahan dari bahasa Greek, Persia dan India ke dalam bahasa Arab. Sebaliknya, karya – karya ilmu falak yang ditulis di dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa – bahasa Latin, Parsi dan India.

5. Pusat – pusat pemerhatian atau observatori telah berkembang dengan begitu meluas dalam dunia Islam. Ibn Yunus melaporkan al – Nihawandi telah membina sebuah observatori yang penting dalam pembangunan ‘ilmu falak di Gundishapur pada akhir abad kelapan hijrah. Sesungguhnya, ilmu falak mempunyai bidang kajian yang luas dan telah berjaya mempengaruhi dunia Barat sejak abad pertengahan.

6. Pengkaji-pengkaji sejarah sains di dunia Barat seperti Profesor Regis Morelon, Edward S. Kennedy, Juan Vernet, Bernard R. Goldstein dan lain-lain akur dengan kehebatan sumbangan asli saintis – saintis falak kepada tamadun manusia moden pada masa kini.

7. Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan bagi umat Islam. Ini jelas diperintahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Riwayat Ibnu Majah dan al – Baihaqi, yang menyatakan :

Maksudnya : Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Muslimat

8. Risalah yang dibawakan oleh para Rasul dan Nabi menekankan kesepaduan antara tauhid dan ilmu (wahdatul ‘ilm) merupakan teras kekuatan umat Islam dengan membudayakan tradisi keilmuan. Lihat sahaja ketika mana Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai Rasul yang terakhir dengan pengisytiharan ‘Iqra’ yang bererti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah. Hakikatnya, keagungan kalimah ‘Iqra’ adalah menjangkaui segala sesuatu dan memberi penekanan mendalam terhadap kepentingan ilmu.

9. Adalah jelas bahawa penguasaan umat Islam dalam pelbagai bidang ilmu merupakan satu keperluan (darurah) pada hari ini. Saya cukup yakin, konvensyen yang bertemakan ‘Kembara Menelusuri Hikmah al-Khaliq’ mampu membuka paradigma pemikiran setiap peserta untuk melihat kepentingan (hikmah) setiap bidang ilmu yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta.

Malah, ia adalah sebahagian dari tuntutan pengisian maqasid syariah (tujuan utama syariah) yang harus menjadi kefahaman setiap umat islam dan dilaksanakan dalam kelompok masyarakat.

10. Setiap ilmu bukan hanya berperanan untuk pembangunan duniawi ( ) bahkan merangkumi hal ukhrawi. Disamping itu, ia juga menjadi panduan bagi setiap manusia untuk memenuhi tanggungjawab dan merealisasikan cita – cita (kekhalifahan di atas muka bumi). Ini penting bagi memastikan syiar Islam terus subur dan terpelihara.

11. Tanpa penguasaan ilmu, kita menjadi hina dan lemah. Ditegaskan oleh Almarhum Malik Ben Nabi, seorang tokoh pemikir Islam supaya kita terhindar daripada menjadi umat yang malas dan lemah berfikir. Oleh kerana itu, Islam merupakan agama yang sangat memuliakan darjat para ulama’ dan ilmuan seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surah al-Mujadilah, ayat 11, maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.

12. Ibnu Khaldun, tokoh ilmuan ternama dalam karya agongnya, al – Muqaddimah, banyak membicarakan soal ilmu pengetahuan. Rumusan daripada pandangan beliau, “…ilmu ialah sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, pancaindera, pengalaman, mahupun dengan pertolongan wahyu Ilahi”.

13. Beliau menulis karyanya tentang ketamadunan pada kurun ke – 14 Masihi, sedangkan di Eropah, perkataan civilisation hanya mula diungkapkan pada kurun ke – 18 Masihi.

14. Menyingkap khazanah sejarah silam, selepas wujud peradaban terutamanya Romawi dan Parsi, maka Tamadun Islam (al-hadarah al-Islamiyyah) telah mewarnai kehidupan, menguasai dunia selama hampir 700 tahun iaitu dari kurun ke-9 sehingga kurun ke-15.

15. Antara pusat kegemilangan Islam pada ketika itu selain daripada Mekah dan Madinah ialah Baghdad, Cordova, Bukhara, Damsyik, Marakesh, Samarkhand, Kufah, Toledo, Isfahan dan Granada. Sedangkan dunia Barat pula, pada masa itu berada dalam zaman kelam sebelum tibanya zaman pembaharuan.

16. Namun, mulai kurun ke – 15, dunia Barat mula mengambil alih, melakukan jajahan ke serata tempat. Maka, bermulalah era Tamadun Barat yang cuba disogokkan kepada kita. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah, di Alam Melayu, kerana pegangan agama yang utuh, bahasa dan budaya Melayu yang kukuh, jati diri kita tetap teguh hingga kini.

17. Perubahan zaman pada masa kini telah menjadikan manusia kembali mencari jati diri masing-masing. Penekanan terhadap faktor modal insan telah menjadi keutamaan. Justeru, kita beriltizam membina sebuah generasi baru Muslim yang unggul seperti yang diungkap oleh Allah SWT dalam Surah al – Maidah ayat 100, sebagai generasi Ulul al – Bab, iaitu generasi yang mempunyai pemikiran yang bernas, menggunakan akal fikiran, cerdik dan bijaksana bagi membina sebuah kehidupan yang tinggi peradabannya.

18. Generasi Muslim yang sedang kita bina ini, diharap boleh menjadi insan yang berketrampilan dengan akhlak dan pekerti termulia, lengkap dengan ilmu yang luas – naqli dan ‘aqli serta tasawwur Islami yang serba komprehensif, malah pada ketika yang sama, mahir dalam pelbagai bidang. Mereka adalah generasi yang sentiasa kehausan dengan pencarian ilmu seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat al-Tibrani dari Ibn Mas’ud : “Dua keinginan yang tidak puas, keinginan menuntut ilmu dan keinginan menuntut harta.”

19. Dalam hubungan ini, saya berdoa semoga para graduan yang menguasai ilmu falak boleh membantu umat Islam secara profesional dalam pelbagai urusan. Menjadi harapan Kerajaan Negeri, ikhtiyar ini mampu membangunkan generasi baru yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu profesional iaitu doktor pakar, akauntan bertauliah, jurutera, arkitek, peguam serta usahawan tulen.

20. Maka, dengan lafaz , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Konvensyen Falak Selangor 2015 & Seminar Pemerkasaan Pendidikan Ilmu Falak.

Sekian, terima kasih.

Ucapan Perasmian Majlis Konvokesyen Kolej Antarabangsa INPENS Kali Ke 19

1. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana pada hari ini, kita menyaksikan kejayaan para graduan menamatkan pengajian di INPENS International College dalam bidang masing – masing.

2. Kejayaan yang diraikan pada hari ini juga adalah hasil dari pengorbanan dan doa ibu bapa demi memastikan anak – anak mereka berjaya dengan cemerlang. Kepada para graduan, jangan sesekali lupa pengorbanan ayah dan ibu.

3. Saya ingin berkongsi kegembiraan, di atas kejayaan para graduan pada hari ini, kerana kejayaan ini juga merupakan kejayaan bagi Negeri Selangor. Graduan INPENS pada hari ini adalah generasi yang akan mencorakkan masa depan Negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang maju dan peduli rakyat serta melonjakkan prestasi Negeri Selangor ke arah ekonomi yang berpendapatan tinggi.

4. Selangor merupakan negeri termaju di Malaysia dan industri moden menjadi daya tarikan kepada pelabur asing dan permintaan domestik. Selangor terus dikenal sebagai penyumbang tertinggi kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), iaitu sebanyak 23.5%. Pentadbiran Selangor hari ini komited untuk memperkukuhkan kedudukan Selangor sebagai negeri industri perdana di Malaysia. Keupayaan industri Selangor mesti mampu bersaing dengan negara rantau ini yang lebih maju seperti Singapura, serta provinsi yang lebih maju seperti Daerah Gyeonggi di Korea Selatan.

5. Jumlah penduduk Selangor seramai 5.8 juta orang hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura. Keluasan bumi Selangor membuka ruang untuk membangun industri dan menjadi industrial power house.

6. Untuk memenuhi visi ini, Kerajaan Negeri komited untuk mendepani cabaran bagi melahirkan generasi muda yang memiliki kemahiran dalam pelbagai sektor industri moden. Berdasarkan perkembangan pada hari ini, 3.3 juta tenaga mahir diperlukan bagi menjana pelbagai sektor industri menjelang 2020.

7. Tahun ini adalah permulaan kepada perlaksanaan gagasan ASEAN Economic Community. Berhadapan dengan era AEC 2015, Selangor perlu mempunyai visi serantau dan melaksanakan “Internationalisation of Selangor”, sebagai satu strategi untuk terus mara ke depan. Pengantarabangsaan merupakan strategi yang dilaksanakan oleh Bavaria, negeri termaju di Jerman. Strategi ini memerlukan Selangor mengambil langkah – langkah agresif untuk memperoleh pelaburan luar dan dalam negara yang menggunakan teknologi tinggi dan pekerja berpengetahuan.

8. Kemakmuran dan daya saing industri hari ini mempunyai kebergantungan yang tinggi kepada pendidikan dan latihan. Justeru, sektor pendidikan dan latihan adalah faktor penentu kepada masa depan Selangor. Meninjau pengalaman dari Singapura dan Korea Selatan, negara – negara rantau ini yang telah berjaya melonjak dari ekonomi berpendapatan menengah kepada ekonomi berpendapat tinggi ; juga menunjukkan peranan penting pada kualiti dan keterampilan sumber daya manusia.

9. Oleh yang sedemikian, satu reformasi pendidikan perlu dilakukan bagi menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan (knowledge worker) dan berkemahiran (skilled worker). Kini, negara terlalu bergantung kepada tenaga kerja asing yang murah. Dasar ini tidak membantu Malaysia untuk melakukan lonjakan menuju kepada ekonomi berpendapatan tinggi. Sekiranya ini tidak dilakukan, Malaysia akan terperangkap dalam gejala “middle-income trap” seperti yang dialami oleh beberapa negara Latin Amerika dan Afrika yang pesat membangun dalam dekad 70 an dan 80 an.

10. Selangor mempunyai ruang untuk melakukan ikhtiyar dalam pendidikan dan latihan kemahiran. Apa yang telah dilaksanakan di INPENS hari ini adalah usaha Kerajaan Negeri untuk menyediakan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan sektor industri yang pesat membangun.

11. Namun begitu, segala inisiatif yang dilaksanakan ini masih tidak memadai bahkan masih jauh untuk memenuhi tuntutan industri dan cabaran tenaga kerja mahir di abad ke – 21. INPENS perlu dikembangkan lagi agar lebih ramai anak muda mendapat peluang latihan kemahiran, dan diperluas untuk menambah kemahiran – kemahiran baru yang diperlukan oleh industri.

12. Negeri Selangor sedang mengkaji dwi – sistem yang dilaksanakan di Jerman dan sudah diterima pakai oleh European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) dalam melaksanakan pendidikan dan latihan vokasional atau Vocational Education and Training (VET). Dwi – sistem yang dilaksanakan di Jerman sejak enam dekad yang lalu telah berjaya melahirkan tenaga kerja mahir untuk sektor industri, perkhidmatan dan menjadikan Jerman sebagai ekonomi terkuat di Eropah dan keempat di dunia.

13. Melalui sistem ini, anak muda yang kurang berminat dalam bidang akademik dan berkebolehan dalam aspek kemahiran disalurkan terus ke pendidikan vokasional seawal umur 15 tahun. Latihan praktikal dan amali yang mereka perolehi di gedung industri membolehkan mereka memperolehi kepakaran dan menyertai tenaga kerja mahir ketika berumur 18 tahun.

14. Peranan sektor swasta dalam melaksanakan dwi – sistem di Jerman adalah penting. Bahkan penyertaan sektor swasta adalah kunci kepada kejayaan pendidikan dan latihan vokasional. INPENS kini telah melakukan kerjasama dengan Proton, Perodua, Toyota dan Suruhanjaya Tenaga. Malah, beberapa Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah Kuala Selangor, Majlis Perbandaran Petaling Jaya dan Majlis Perbandaran Subang Jaya turut menjadi rakan kongsi INPENS.

15. Walau bagaimanapun, masih banyak lagi syarikat – syarikat dalam dan luar negeri yang beroperasi di Selangor yang boleh dijadikan rakan kongsi dalam program pendidikan vokasional dan kemahiran. Untuk maksud itu, saya mahu INPENS mengambil langkah yang lebih pro – aktif dan agresif untuk mendapatkan rakan kongsi di mana pelajar – pelajar INPENS boleh melakukan apprenticeship.

16. Negeri Selangor terletak dalam rantau yang paling pesat membangun dalam dunia. Kebangkitan Asia dalam beberapa dekad yang lalu merupakan pembangunan ekonomi yang paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Bank Pembangunan Asia mengunjurkan, jika trend ini berterusan menjelang tahun 2050, separuh dari Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dunia adalah datangnya dari Asia.

17. Pendapatan per kapita Asia akan meningkat sebanyak enam kali ganda dan mencapai paras yang dinikmati oleh Eropah hari ini. Dalam senario ini, KDNK Asia akan meningkat dari $16 trillion pada tahun 2010 kepada $148 trillion pada tahun 2050. Dengan menggandakan sumbangannya kepada KDNK dunia dari 27% pada tahun 2010 kepada 51% menjelang 2050, Asia akan kembali kepada kedudukan dominan dalam sektor ekonomi yang pernah dikuasainya 250 tahun yang lalu iaitu sebelum Revolusi Industri.

18. Namun, Bank Pembangunan Asia yang membuat unjuran ini mengingatkan pengalaman yang berlaku kepada beberapa buah negara di Latin Amerika dan Afrika yang mencapai pertumbuhan yang membanggakan dalam era 1970 an and 1980 an yang telah mencapai kedudukan negara pendapatan menengah, namun gagal untuk membuat lonjakkan untuk memasuki kumpulan negara berpendapatan tinggi. Negara – negara ini seperti Brazil dan Afrika Selatan terperangkap dalam middle income trap. Malaysia sendiri mungkin mengalami gejala middle income trap sekiranya kerajaan tidak melaksanakan dasar – dasar yang progresif untuk membolehkan ekonomi melonjak ke paras pendapatan tinggi.

19. Negara – negara yang terperangkap dalam middle income trap tersepit, tidak mampu bersaing dengan negara – negara berpendapat rendah, ekonomi bergaji rendah dalam eksport pembuatan dan tidak pula dapat bersaing dengan ekonomi maju yang berinovasi dan berkepakaran tinggi. Ketidakupayaan untuk melakukan transisi dari ekonomi yang didorong oleh sumber, buruh murah dan modal rendah, kepada ekonomi yang didorong oleh produktiviti akan menyebabkan negara seperti Malaysia terperangkap pada takuk ekonomi pendapatan menengah.

20. Dalam mengejar pertumbuhan 4 dekad yang akan datang, Selangor perlu menggunakan sepenuhnya potensi teknologi, inovasi dan keusahawanan yang amat kritikal. Sebelum ini, model pembangunan yang diamalkan adalah untuk mengejar, atau “catching-up” dengan negara – negara maju. Model ini telah usang dan tidak boleh digunakan lagi. Model baru yang perlu dilaksanakan adalah dengan beralih dari mengejar atau “catching-up” kepada keusahawanan bidang – bidang baru (frontier entrepreneurship) dan inovasi serta mencipta breakthrough dalam sains dan teknologi.

21. Keperluan terpenting untuk melakukan anjakan ini adalah melaksanakan pendidikan berkualiti yang mampu merangsang kreativiti di semua peringkat dan disokong oleh ekosistem yang mengasuh inovasi dan keusahawanaan.

22. Penguasaan beberapa bidang asas sains dan teknologi perlu terus digalakkan. Ini termasuk penguasaan bahasa Inggeris sebagai lingua franca untuk mendalami dan mengaplikasi bidang sains dan teknologi. Seterusnya, penguasaan beberapa “programming languages” untuk membolehkan automasi dan juga sebagai asas pembinaan ekonomi berasaskan “digital creativity”.

Penguasaan bidang – bidang ini akan memberdayakan generasi muda untuk menceburi sektor ekonomi baru yang berasaskan kos yang rendah tetapi bernilai tinggi seperti “computational engineering”, “computational finance”, “digital animation” dan “apps development”.

23. Bidang – bidang inilah yang telah berjaya menjadikan London dan New York sebagai “The Global Trade and Economic Centers” serta Silicon Valley sebagai “The Global Digital Creativity and Software Development Centre”.

24. Tidak mustahil untuk kita mencipta beberapa start-up communities serta ‘entrepreneurial ecosystems’ yang mendorong inovasi di Selangor yang setaraf dengan Boulder, Boston, New York, Seattle, dan Omaha. Ini akan mendorong minat “Venture Capitals” dari dalam dan luar negara untuk melabur dalam bidang – bidang digital baru berasaskan kreativiti yang diterajui oleh anak – anak Selangor.

25. Selaku negeri yang memiliki peratusan generasi muda yang paling tinggi, Selangor harus segera menggarap sumber daya manusia khususnya generasi muda yang memiliki tenaga, sarat dengan idea – idea baru yang boleh diterjemahkan kepada perniagaan, produk dan perkhidmatan.

26. Persekitaran atau ekosistem yang boleh membina startup communities perlu disediakan menerusi inisiatif baru untuk mewujudkan Shah Alam Youth City iaitu sebuah komuniti di Shah Alam yang akan dibina berasaskan konsep “Artistic and Business Cities” dan berteraskan “Healthy and Green Living”. Infrastruktur ini beserta beberapa program “startup communities” akan diwujudkan untuk memberdayakan generasi usahawan muda dengan modal dan kepakaran serta membina jaringan perniagaan dengan rakan – rakan usahawan dalam negeri dan juga serantau.

27. Menjadi harapan kita agar segala ikhtiyar ini akan memastikan Selangor kekal sebagai “The Economic Powerhouse of Malaysia” yang dipacu oleh generasi muda Negeri Selangor dan seterusnya mara sebagai sebuah kuasa ekonomi yang mampu bersaing di peringkat global.

28. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Perasmian Majlis Konvokesyen Kolej Antarabangsa INPENS ke 19.

Stop insulting Malays, Azmin Ali lambasts Barisan

SHAH ALAM: Selangor Mentri Besar Azmin Ali has lambasted Barisan Nasional (BN) assemblymen for playing up the race card in the controversial Datum Jelatek development project.

He said it was wrong for them to insinuate that Malays could not afford luxury homes and were only capable of acquiring low-cost houses amid protests that the project would only benefit the Chinese.

Datum Jelatek, a mixed commercial development, is being developed by Datumcorp Intenational (DCI).

Located near Keramat, the upscale condominium consists of 647 serviced units and will cost around RM700,000 each.

Azmin said despite the high price, there was an overwhelming response from bumiputra buyers as 1,023 have registered for 337 units, or 50% of the quota allocated to them.

“A total of 900 non-Malay buyers have registered for the remaining quota. Who says that local Malays could not afford these houses?” he told the Selangor state assembly, Tuesday.

He also blasted Datuk Shamsuddin Lias (BN-Sg Burong) for insisting that Malays could not afford luxury homes as in the case in Bukit Jelutong.

“I would like to invite Sg Burong to Bukit Jelutong, where each bungalow cost not less than RM3mil, and the terrace house cost less than RM1mil each, but 80% of Malays owned houses there. This is a fact. So, please stop insulting the Malays,” Azmin said.

Azmin, who is also the Bukit Antarabangsa assemblyman, said that the state government had compensated the former residents of the Jalan Enggang low cost flats, which were demolished to make way for the Datum Jelatek project.

“If we were to pay them based on market value, they would only be paid RM130,000 to RM165,000 for the flat, which they bought for only RM19,000 in the 70s.

“But we gave them RM250,000 to RM350,000 as compensation, and were given priority to buy the Datum Jelatek condominium. Of course they were happy with this,” he said.

The controversy on the project broke out in January when some residents staged a protest at the site project, claiming that the project would transform the Malay-majority area into a “Chinese district”, as they believed only the Chinese could afford to purchase the luxury units.