AZMIN ALI

Month: August 2016

Ucapan YAB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali di Majlis Pelancaran Buku “Institusi Seni Khat dari Semenanjung Tanah Arab ke Yayasan Restu”

Yayasan Restu (2 of 5)Yayasan Restu (3 of 5)Yayasan Restu (4 of 5)Yayasan Restu (5 of 5)

 

1. Pada petang ini, kita mendukung usaha Yayasan Restu untuk meningkatkan kefahaman terhadap dimensi kesenian dan keindahan Islam. Buku “Institusi Seni Khat dari Semenanjung Tanah Arab ke Yayasan Restu” adalah saksi kepada hadis nabi :

إِنَّ اللَّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Maksudnya : Sesungguhnya Allah maha indah, Dia suka kepada segala yang indah.

2. Buku ini memberikan kita pencerahan kepada keagungan seni khat dalam tamadun Islam yang tiada taranya. Seni khat Islam telah memaparkan kemuncak ketamadunan estetika Islam dalam lapangan seni halus.

3. Seni Islam yang pertama adalah seni qiraat Al-Quran kerana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W diajarkan kepada para sahabat secara lisan. Ilmu qiraat dan seni qiraat muncul untuk memastikan Al-Quran dibaca secara tartil mengikut tajwidnya. Ini diperkembangkan kemudiannya dengan seni taranum. Kegemilangan qiraat Al-Quran adalah antara manifestasi yang nyata mukjizat Al-Quran.

4. Sejak awal lagi, seni khat sebagai seni Islam yang kedua telah melahirkan generasi pengkarya dan pereka yang berkemahiran untuk terus memperbaiki dan memperindahkan pengeluaran teks bertulis Al-Quran.

5. Dalam sejarahnya, penghasilan seni khat ke tahap yang tinggi telah dihasilkan dengan sumbangan bangsa Arab, Parsi, Turki dan Mughal. Secara beransur-ansur, seni ini tersebar ke China dan Asia Tenggara sebagai mercu tanda kegemilangan tamadun Islam.

6. Kini, pengaruh dan genius rantau ini telah mencorakkan hiasan dan citra estetik dalam perkembangan khat di Nusantara. Bunga dan tumbuhan yang dikurniakan Ilahi di wilayah khatulistiwa memang sewajarnya menjadi inspirasi dan pendorong kepada penghasilan dan penghiasan mushaf untuk rantau ini.

7. Kita berkongsi kegembiraan dengan usaha Yayasan Restu untuk menginstitusikan pengajian seni khat supaya kembali ke zaman kegemilangan Islam di mana seni dan budaya merupakan elemen terpenting dalam mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan umat.

8. Justeru itu, Yayasan Restu telah berjaya melahirkan penggiat seni khat yang sering mengungguli banyak pertandingan seni khat termasuk peringkat antarabangsa. Pencapaian seperti ini amat bermakna untuk memperkayakan nilai warisan Islam dalam negara khususnya di Negeri Selangor.

9. Medium adalah mesej. Keindahan seni khat Islam adalah cerminan yang membawa risalah keindahan Islam itu sendiri, menampilkan wajah Islam kepada dunia sebagai Rahmatan lil Alamin.

10. Kejayaan menampilkan risalah keindahan Islam telah meletakkan Negeri Selangor, khususnya Shah Alam, dalam peta estetik dunia Islam dan memberikan nuansa serta warna khas kepada penghayatan Islam di Nusantara yang berteraskan keadilan, kasih sayang dan toleransi.

11. Sejarah Islam telah mempamerkan sintesis kudrat intelektual yang begitu dashyat dan keupayaan amali serta teknik. Sintesis ini telah menghasilkan kejayaan gemilang dalam usaha manusiawi yang didorong oleh kekuatan Islam itu sendiri.

12. Maka, dunia menyaksikan pencapaian yang agung oleh umat Islam dalam bidang falsafah, sains & teknologi dan lapangan estetik yang meliputi seni bina, khat dan lain-lain.

13. Pada hari ini, tenaga umat Islam harus ditumpukan kepada mencipta mercu tanda ketamadunan. Malangnya, sebahagian besar tenaga umat Islam telah dibazirkan dalam konflik dan pertelingkahan, terorisme dan gerakan militanisme.

14. Justeru itu, cabaran kepada umat Islam hari ini adalah untuk menggembeleng kembali dan menyalurkan tenaga kepada kegiatan yang produktif, bermanfaat dan berguna.

15. Usaha Yayasan Restu mencerminkan langkah signifikan towards the reconstruction of the glory of Islamic civilization – meminjam ungkapan Muhammad Iqbal untuk membangun kembali kegemilangan tamadun Islam.

16. Untuk mencapai matlamat ini, pendidikan perlu memainkan peranannya. Kerajaan Negeri melihat prinsip ta’dib mesti diterjemahkan dalam kerangka falsafah pendidikan termasuk di institusi pengajian tahfiz. Kurikulum tahfiz hari ini sedang menyaksikan suatu anjakan yang menuntut perkembangan pendidikan yang lebih holistik termasuk memberikan nilai kepada bidang-bidang kemahiran, teknologi dan kesenian.

17. Kerajaan Negeri menyarankan supaya Maahad Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi juga memperkenalkan kurikulum dalam bidang seni khat Islam sebagai subjek elektif. Kita mengharapkan agar graduan Maahad Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi ini boleh meningkatkan tahap kebolehpasaran mereka dalam masyarakat melampaui kegiatan masjid dan madrasah dengan mencipta nilai baru kepada perkembangan Islam yang menyeluruh.

18. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penerbitan buku ini, terutamanya penulis, Dr. Haji Abdul Rahman Bin Haji Hamzah.

19. Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan buku ini dengan iringan doa agar ia mencapai matlamat murninya dan tersebar luas di tengah masyarakat.

Sekian, terima kasih.

Perhimpunan Bulanan Jabatan-Jabatan Kerajaan & Pelancaran Kempen Kibar Jalur Gemilang Sempena Bulan Kemerdekaan 2016

1. Pagi ini, kita berhimpun dengan muafakat yang segar dan dinamik sejurus wacana dan perbincangan Meja Bulat Belanjawan 2017 Negeri Selangor pada minggu lalu. Kita menghimpunkan penjawat awam, tokoh-tokoh profesional, wakil industri dan pembuat dasar untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas bagi menggubal sebuah belanjawan berdasarkan gagasan Smart Selangor yang berpaksikan rakyat.

2. Kita memilih untuk bersedia mendengar pandangan yang mungkin radikal dan perspektif pemikiran baru yang perlu digarap untuk melakukan anjakan paradigma bagi menjayakan aspirasi dan harapan rakyat.

3. Kerajaan Negeri dan PBT perlu melakukan anjakan paradigma untuk meletakkan posisi Negeri Selangor sebagai pemain utama di rantau ini dengan mencipta nilai yang boleh menjana kekayaan untuk Negeri Selangor termasuk menjayakan gagasan Smart State yang berpaksikan rakyat di peringkat kerajaan tempatan. Kita perlu mengoptimakan segala potensi yang ada untuk merangsang pertumbuhan dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat.

4. Dalam suasana ekonomi dunia hari ini, Kerajaan Negeri bertanggungjawab memenuhi aspirasi rakyat yang menuntut supaya mutu dan kualiti penyampaian perkhidmatan di Negeri Selangor terus ditingkatkan.

5. Bagi merealisasikan hasrat ini, Kerajaan Negeri tuntas meneruskan prinsip perbelanjaan secara berhemah dan bertanggungjawab dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk rakyat.

6. Kita mahu melaksanakan yang terbaik buat negeri dan anak watan kerana rasa kasih dan kesetiaan yang utuh terhadap tanah air. Ini sekaligus mengulangi tekad dan ikrar kita sebagai rakyat yang bermaruah untuk memperbaharui semangat patriotisme terhadap negara dan Negeri Selangor.

7. Setiap tahun, kita meraikan Hari Kemerdekaan. Namun begitu, masih ramai antara kita yang gagal memahami semangat dan menghayati prinsip kemerdekaan seperti yang termaktub dalam Pemasyhuran Kemerdekaan.

8. Sambutan bulan kemerdekaan bukan hanya mengibarkan jalur gemilang. Namun, kita bertanggungjawab untuk memaknai sambutan ini dan menghayati erti kemerdekaan yang sebenar khususnya di kalangan generasi muda.

9. Izinkan saya menyorot kembali Pemasyhuran Kemerdekaan yang dilafazkan Almarhum Tunku Abdul Rahman. Sebagai bapa kemerdekaan, beliau telah meletakkan asas kepada pembinaan sebuah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat dengan menjunjung prinsip demokrasi, kebebasan dan keadilan.

10. Beliau menegaskan dalam Pemasyhuran Kemerdekaan bahawa “Persekutuan Tanah Melayu akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa.”

11. Demi memartabatkan negara yang merdeka dan berdaulat, kita harus berpegang kepada asas demokrasi berparlimen yang dizahirkan dalam Pemasyhuran Kemerdekaan dan bukannya kleptokrasi. Benar, semangat patriotisme menuntut kita melaksanakan yang terbaik untuk watan. Patriotisme bukan bermakna mengiyakan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.

12. Sejarah membuktikan seorang diktator dan kleptokrat seringkali mencipta momokan campur tangan asing sebagai punca terbungkamnya kedaulatan negara. Walhal, diktator itu sendiri adalah punca kepada krisis kepada sesebuah negara.

Studio_2015 (1 of 2)

13. Marilah kita menyemarakkan semangat patriotisme dengan kembali kepada semangat “Jiwa Merdeka” yang ditegaskan oleh Almarhum Dato’ Onn Jaafar.

14. Patriotisme tidak membenarkan “exploitation de l’homme par l’homme” – penindasan manusia ke atas manusia iaitu satu bentuk penjajahan baru. Hal ini turut ditegaskan oleh Saidina Umar Al Khattab kepada Gabenor Mesir setelah seorang pemuda Mesir dizalimi oleh anak Gabenor Mesir tersebut. Saidina Umar berkata, “…Sejak bilakah engkau memperhambakan manusia sedangkan ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka.”

15. Patriotisme adalah semangat kecintaan kepada negara yang menuntut tanggungjawab, kesetiaan dan pengorbanan.

16. Patriotisme bukanlah sekadar satu slogan atau simbol semata-mata. Akan tetapi, ianya adalah semangat yang mencetuskan pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku manusia untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mensejahterakan rakyat.

17. Pemikir Algeria, Malik Bennabi menegaskan bahawa penjajahan hanya berlaku setelah berlakunya “colonosibilite” atau jiwa terjajah terlebih dahulu. Fikiran terjajah atau fikiran terbelenggu adalah benih kepada penjajahan.

18. Inilah masalah yang paling mendasar; jiwa hamba dan pemikiran anak jajahan. Kerana itu, dalam menghargai kemerdekaan tanah air, harus diingatkan kemerdekaan yang lebih asasi ialah kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan harus dimanfaatkan sebagai wahana memartabatkan umat kerana ianya akan turut menghindarkan masyarakat daripada penyakit jiwa malas atau miskin jiwa.

19. Hari ini, walaupun penjajah telah lama meninggalkan bumi Malaysia, tetapi penjajah hadir dalam pelbagai bentuk lain termasuk dari sudut ekonomi dan kewangan. Kemerdekaan hari ini bermakna kita memiliki kebebasan untuk membuat dasar-dasar demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat.

20. Setelah 59 tahun negara merdeka, kita mahu menjamin keadilan pengagihan (distribution of justice), kepimpinan yang berpaksi politik nilai dan menjamin keharmonian masyarakat. Kita tidak boleh membenarkan institusi demokrasi dirobohkan dan kedaulatan negara diinjak oleh segelintir yang curang terhadap Pemasyhuran Kemerdekaan.

21. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, kita berpegang kepada prinsip rukun negara yang menggariskan; Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja & Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-Undang dan Kesopanan dan Kesusilaan. Inilah ideologi nasional yang menyatupadukan rakyat dan bangsa Malaysia.

22. Justeru itu, pada tahun ini kita memilih tema : Selangorku Sehati Sejiwa. Kita harus mengorak langkah dengan lebih pantas untuk memartabatkan rakyat dan negeri ini sebagai model kepada pembangunan bangsa Malaysia yang bermaruah dan berdaulat. Ayuh kita gembeleng seluruh tenaga dan kekuatan, para penjawat awam dan eksekutif, untuk kita sama-sama melakar kecemerlangan demi Negeri Selangor yang tercinta.

23. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Kempen Kibar Jalur Gemilang sempena Bulan Kemerdekaan 2016.

Press Release – World Humanitarian Day Statement

19 August 2016

World Humanitarian Day is a day to reflect on the need to relieve the suffering of the most vulnerable members of humankind and to pay tribute to the selfless people who put themselves in harm’s way to offer humanitarian aid to them.

The plague of war, famine and grinding poverty has displaced people by the millions who end up in refugee camps often deprived of even the most basic necessities.

This year’s theme of “One Humanity” sums up the crucial need for all of us across political, racial and religious divides to stand together and do our best to provide the much needed help to the millions around the world.

If we believe in the dignity of every human being and the sanctity of life, then we must collectively do our part to ease the plight of the victims of conflict and violence as well as the ravages of natural disasters.

DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI

Menteri Kanan Singapura kunjungi MB, kukuh hubungan dua hala

IMG-20160817-WA0033IMG-20160817-WA0030

OLEH NAZLI IBRAHIM

SHAH ALAM, 17 OGOS: Kerajaan Selangor menerima kunjungan hormat Delegasi Kerajaan Singapura diketuai Menteri Kanan Hal Ehwal Luar dan Pertahanannya, Dr Mohamad Maliki Osman bagi mengukuhkan hubungan dua hala.

Menteri Besar, Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, berkata selain membincangkan komitmen memperkukuh hubungan perdagangan, kedua-dua pihak turut membincangkan isu-isu keselamatan Asia Tenggara.

“Antara perkara dibincangkan adalah langkah strategik yang harus diambil kedua-dua negara untuk menjalin hubungan lebih kukuh di masa akan datang.

“Kita mengenal pasti ada kerjasama strategik boleh dipertingkatkan seperti soal perdagangan, kebudayaan dan juga soal latihan.

“Kita juga banyak membincangkan soal keselamatan rantau Asean, khususnya bila tercetus tuntutan China terhadap wilayah yang banyak diperbahaskan dan bagaimana negara Asean seperti Malaysia dan Singapura dapat memainkan peranan menjamin kestabilan dan keselamatan di rantau ini,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada SelangorKini di Pejabat Menteri Besar, Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) di sini, hari ini.

Kunjungan berlangsung sejam itu turut disertai Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon; Timbalan Pengarah, Menteri Hal Ehwal Luar, Shivakumar Nair; Setiausaha Pertama, Pesuruhjaya Tinggi Singapura, Rifdi Ridwan; Pegawai Negara, Kementerian Hal Ehwal Luar, Janice Lui dan Han Kaijie.

Mengulas lanjut inti pati perbincangan, Mohamed Azmin berkata, Malaysia dan Singapura mempunyai peranan masing-masing mempamerkan kepimpinan kepada negara Asean lain supaya kembali kepada doktrin Zopfan (Kawasan Aman, Bebas dan Berkecuali) untuk menjamin kestabilan dan keselamatan di rantau ini.

“Perkara ini menjadi perdebatan hangat pada hari ini, namun kita sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat harus memainkan peranan lebih proaktif ke arah mewujudkan keamanan dan kestabilan di Asean ini khususnya laluan maritim di Laut China Selatan.

“Sekiranya berlaku pertembungan dua kuasa besar kita akan terkesan dan kita pasti mahu mengelakkan perkara ini daripada berlaku,” katanya lagi.

Terdahulu, Mohamed Azmin turut menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi New Zealand, H.E Dr Johan Subritzky bagi mengukuhkan hubungan perdagangan antara Selangor – New Zealand.

Azmin Cabar Status Sulit 1MDB di Mahkamah

Sumber : Malaysiakini.com

Menteri Besar Selangor Datuk Seri Mohamed Azmin Ali hari ini memfailkan semakan kehakiman supaya Laporan Ketua Audit Negara berkata 1MDB diubah status sulitnya.

Permohonan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.

Ia menamakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Ketua Audit Negara Tan Sri Ambrin Buang dan kerajaan Malaysia sebagai responden pertama, kedua dan ketiga.

Azmin kemudian memberitahu pemberita bahawa permohonan itu dibuat bawah Perintah 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 untuk mencabar pengelasan laporan itu sebagai sulit bawah Akta Rahsia Rasmi 1972.

Bercakap kepada pemberita di lobi mahkamah, Azmin berkata permohonan itu dibuat atas kapasitinya sebagai anggota parlimen Gombak.

Sebagai anggota Dewan Rakyat, katanya lagi, beliau mempunyai tanggungjawab memastikan laporan audit berkaitan diketahui umum.

Video:

Ucapan YAB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali di Majlis Konvokesyen Kolej Universiti Islam Selangor ke 19

MAJLIS KONVOKESYEN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR KE 19 2016

1. Hari ini ibu bapa, keluarga dan warga akademik berhimpun di Majlis Konvokesyen Ke 19, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) untuk merayakan kejayaan saudara dan saudari. Saya mewakili Kerajaan Negeri merakamkan tahniah dan syabas kepada 1006 graduan yang berjaya menerima ijazah kali ini. Kejayaan saudara saudari akan terus meningkatkan khazanah ilmu dan modal insan dalam Negeri Selangor.

2. Saya melihat keceriaan yang terpancar di wajah ibu bapa yang gembira di atas kejayaan anak masing-masing sebagaimana cerianya saya beberapa minggu lalu apabila menyaksikan anak saya memakai jubah graduasi. Saudara saudari jangan sesekali melupakan pengorbanan dan kasih sayang ibu bapa; yang berterusan berdoa untuk kejayaan anak-anak di dalam pendidikan dan kerjaya. Terima kasih untuk ibu dan ayah.

Nyiur gading puncak mahligai,
Tempat pungguk bersama helang;
Ibu dan ayah bagai dibelai,
Putra-putri anak cemerlang.

3. Profesor dan pensyarah adalah paksi kecemerlangan intelektual yang merupakan asas kepada pembangunan masyarakat yang berkemajuan. Maka, mereka selayaknya diberikan penghargaan di atas khidmat yang gigih untuk memekarkan suasana kampus KUIS dari sebuah universiti yang lazim difahami kepada sebuah pusat kecemerlangan ilmu yang mampu menggerak dan menjana perubahan. Tahniah profesor dan pensyarah.

4. KUIS yang ditubuhkan pada Februari 1995 telah melalui transformasi yang membanggakan daripada sebuah kolej kepada universiti yang bertaraf antarabangsa.

5. Hari ini KUIS berjaya mengangkat martabat ilmu dan mutu pendidikan di Negeri Selangor. KUIS menjadi pilihan pelajar dengan peningkatan 200 peratus iaitu daripada 3500 pelajar kepada 9350 pelajar.

6. Sebagai sebuah universiti yang bertaraf antarabangsa, KUIS bertanggungjawab memenuhi harapan negeri untuk menjadi sebuah gedung ilmu selaras dengan motto KUIS, “pemangkin tradisi ilmu”.

7. Sebagai sebuah universiti, prinsip ta’dib mesti diterjemahkan dalam kerangka falsafah pendidikan, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W :

Maksud : Tuhanku telah mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan.

8. Saya ingin menyorot kupasan Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam karyanya “Islam : Faham Agama dan Asas Akhlak” mengenai tujuan menuntut ilmu dengan memupuk prinsip ta’dib, yakni menjelmakan kebaikan yang bertujuan menyemai adab ke dalam jiwa insan dan keadilan dalam diri insan. Adab merangkumi kesopanan, kesantunan dan keindahan peribadi. Adab juga bermaksud menentang kepalsuan dengan kebenaran, menegakkan sistem sosial yang berteraskan keadilan, ketertiban dan keteraturan dalam hubungan sesama manusia, yang menjamin hak kepada yang berhak dan yang layak.

9. Ini merupakan falsafah pendidikan yang abadi dan sejagat. Plato menegaskan peranan pendidikan dalam usaha melahirkan pemimpin yang berupaya dan mempunyai dhamir untuk menegakkan keadilan di dalam negara; dan keadilan di dalam negara bermula dari keadilan dalam diri sendiri.

10. Justeru itu, apabila sarjana Harvard, Harry Lewis, memaparkan kemerosotan institusi dan tradisi keilmuan, melebarkan permasalahan nilai dan keluhuran insan di institusi ulung barat dalam karyanya “excellence without a soul”, beliau sebenarnya memperakukan cita-cita murni dan idealisme pendidikan sebagai wahana pembangunan insan seutuhnya. Pendidikan bukan semata-mata bersifat utilitarian, kerana manusia bukan alat atau perkakas tetapi sebaik-baik kejadian Tuhan.

11. Kritikan terhadap pendidikan tinggi masa kini yang meremehkan persoalan jiwa dan ruh mempunyai asas yang kukuh. Namun, kita tidak boleh mengabaikan kecemerlangan akademik dalam menyediakan masa depan masyarakat dan negara. Untuk menghasilkan kecemerlangan ini, pelajar perlu memiliki disiplin.

12. Sementara kita menganjur kebebasan akademik untuk menyuburkan wacana dan pencerahan, namun kebebasan tersebut perlu terikat dengan disiplin dan nilai. Kebebasan tanpa disiplin akan membawa kepada keberantakan diri dan masyarakat. Penyair-filasuf Muhammad Iqbal berpuisi:

Freedom of thought for them is ruinous,
Which do not possess a disciplined mind;

13. Dengan mengambil inspirasi dari gagasan Muhammad Iqbal, KUIS berperanan menyambung tradisi pendidikan Islam sejagat, mengikut epistemologi ilmu-ilmu Islam dalam tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah; mengithbatkan mazhab Imam Abu Hasan al-Asha’ari dalam aqidah, mazhab Imam al-Shafie dalam fiqah dan mazhab Imam al-Ghazali di dalam tasauf. Inilah yang disebut sebagai affirmation of faith dalam konteks Islam Nusantara.

14. Pada masa yang sama, doktrin dan amalan ijtihad mesti dipertahankan kerana terbukti doktrin ini telah menyumbang kepada dinamisme dan perkembangan khazanah tamadun Islam. Ijtihad semakin releven khususnya dalam menghadapi cabaran semasa.

15. Namun, dalam menganjurkan amalan ijtihad bagi mereka yang layak dalam masyarakat, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan prinsip toleransi dan kesederhanaan yang telah berakar dalam tamadun Islam. Pendekatan ini amat perlu bagi mengelakkan berlakunya keterlanjuran, ekstrimisme, sikap fanatik agama dan kaum.

16. Pendekatan sederhana ini menyerlah dalam genius dan kebijaksanaan tradisi pendidikan Islam tradisional Nusantara yang telah melahirkan alim ulama dan menjadikan Asia Tenggara sebagai rantau Islam yang terbesar di dunia. KUIS telah mendokumentasikan tradisi ini melalui dua penerbitan, “Prosiding Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara” dan “Tokoh-Tokoh Ulama Selangor”.

17. Penerbitan ini turut menampilkan Selangor sebagai salah satu tonggak kepada tradisi tersebut melalui gabungan antara ulama’ dan umara’. Keistimewaan ini tampak mekar dalam pemerintahan Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor ke 5 yang diberikan gelaran sultan yang mengasihi ulama.

18. Kebijaksanaan para ulama Nusantara lampau menjadikan Bahasa Melayu, lingua franca rantau ini, sebagai bahasa dakwah. Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri dan Nafis al-Banjari telah mengangkat Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pengucapan intelektual.

19. Apabila Nusantara bangkit kembali di zaman penjajahan, Muhammad Yamin menulis Sumpah Pemuda dalam tahun 1924 menobatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Indonesia meskipun Bahasa Jawa merupakan bahasa ibunda kepada jauh lebih ramai penduduk wilayah yang kemudiannya bernama Indonesia. Sutan Takdir Alisyahbana, pemimpin kepada gerakan bahasa dan kebudayaan yang bernama Pujangga Baru, menjadikan Bahasa Melayu sebagai wahana wacana dan perdebatan tentang hala tuju dan masa depan kebudayaan dan tamadun Alam Melayu dalam Polemik Kebudayaan.

20. Tidak ada gagasan dan pemikiran, lama atau baru, baik sastera mahupun sains dan teknologi, hatta ekonomi, yang tidak boleh diwacanakan melalui Bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Namun, Bahasa Melayu perlu terus diperkaya dan diperkasa dengan segala warisan ilmu dan kebudayaan dari semua tamadun manusia.

21. Syahdan, kini kita boleh membaca San Guo Yan Yik dari China dan Mahabharata dari India dalam Bahasa Melayu. Kita perlu mengusahakan agar karya-karya agung dunia yang lain boleh dihayati dalam Bahasa Melayu. Sayugia itu, gerakan perterjemahan perlu dirancakkan sebagai wahana kepada osmosis intelektual dengan membawa idea dan pemikiran timur dan barat, lama dan baru untuk dirakyatkan.

22. Hasrat inilah yang mendasari Projek Pencerahan Selangor, usaha penterjemahan karya agung dunia dari pelbagai bahasa ke dalam Bahasa Melayu. Dengan langkah ini, tanpa ragu, Bahasa Melayu akan kembali memacu tradisi ilmu dan mencapai apa yang diungkapkan sebagai greater intellectual advancement. Saya yakin KUIS, para profesor, pensyarah dan pelajar mampu bersama dalam menjayakan agenda ketamadunan ini.

23. Tatkala kita berdepan dengan cabaran semasa, Kerajaan Negeri tuntas menyediakan pendidikan yang berkualiti untuk semua rakyat khususnya daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Kita tidak mahu mewujudkan keadaan survival of the richest, di mana pendidikan berkualiti hanya dimonopoli oleh segelintir kaum elit.

24. Selangor sedang melakukan anjakan paradigma daripada ekonomi berasaskan buruh kepada ekonomi berasaskan ilmu (knowledge economy) dan berteknologi tinggi.

25. Kerajaan Negeri sedang melabur dalam sumber daya manusia dan kepakaran. Justeru, Kerajaan Negeri sejak tahun lalu telah mewujudkan Tabung Biasiswa Selangorku dengan peruntukan berjumlah RM 10 juta setahun untuk membantu anak Selangor dari luar bandar dan berpendapatan rendah mendapatkan akses kepada pendidikan berkualiti. Walhasil, seramai 61 orang pelajar di KUIS telah menerima manfaat ini bagi melanjutkan pengajian di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.

26. Bagi melahirkan kumpulan fikir dan profesional di peringkat tinggi, Kerajaan Negeri telah melaksanakan program Brain Bank dengan dana berjumlah RM 5 juta sebagai biasiswa bagi pengajian bidang-bidang strategik dan kritikal di peringkat Doktor Falsafah (PhD).

27. Kerajaan Negeri juga telah memperuntukkan sebanyak RM 5.07 juta kepada Tabung Pendidikan Tahfiz Al-Quran dan Qiraat KUIS sebagai tajaan kepada 352 orang pelajar bagi melahirkan para huffaz yang profesional.

28. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri juga peduli terhadap bebanan kos sara hidup yang terpaksa ditanggung oleh para pelajar KUIS dan UNISEL. Maka, Kerajaan Negeri telah melaksanakan Dana Bantuan Sara Diri Anak Selangor yang memberi manfaat kepada 290 orang pelajar KUIS dengan pembiayaan sebanyak RM 533,200.

29. Akhirul kalam, doa saya mengiringi para graduan. Berjalanlah di muka bumi dengan penuh keyakinan membawa obor pencerahan untuk menjana perubahan. Ilmu yang diperolehi dari profesor dan pensyarah menjadi bekalan untuk para graduan menjadi agen perubahan.

30. Jadilah seorang reformis; berlabuhlah dalam masyarakat dengan membawa harapan baru untuk membina sebuah negara Malaysia yang gagah dan rakyat yang bermaruah.

31. Harapan saya tinggi menggunung, apabila saudara saudari para graduan meninggalkan dewan ini, bawalah bersama bukan hanya segulung ijazah, tetapi juga keyakinan diri, dan iltizam untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Saudara saudari adalah sebahagian daripada 15,179 alumni KUIS yang akan dan sentiasa mencurahkan khidmat bakti demi mengangkat martabat rakyat dan Negeri Selangor.

32. Ingatlah, kalian mungkin telah menamatkan pengajian tetapi ianya hanyalah langkah pertama kepada satu permulaan.

33. Sementara harapan saya kepada profesor dan pensyarah KUIS. Kemudilah KUIS dengan mantap dan jaya. Didiklah anak watan dengan rasa kasih, himmah dan hikmah; ajar mereka mengenal jati diri, hidup berpaksi kepada aqidah dan berpaut pada budaya luhur; ibarat ungkapan Taufik Ismail, “…mengakar ke bumi dan mengapai langit.”

34. Penampilan warga akademik adalah sebagai ilmuan, pengurus prihatin, menekankan nilai dan akhlak, mempertahankan kebebasan akademik dengan tekad tegas menjurus kepada kecemerlangan ilmu. Universiti perlu mengembalikan suasana terbuka seperti yang dilontarkan oleh Amartya Sen sebagai “public contestation of ideas to generate an argumentative environment” dan berupaya mencungkil bakat dan kreativiti di kalangan warga kampus dan menjana wacana ilmiah dan akademik di universiti. Saya berpendirian prasyarat ini tidak boleh dimungkiri.

Raja Haji pendeta Bugis,
Mengarang kitab nahu Melayu;
Menuntut ilmu janganlah habis,
Kelak akal tidak layu.

Siti Nurbayah srikandi ratu,
Membaca kitab dari seberang;
Tinggi ilmu adab menyatu,
Akal dan hati menjadi terang.

35. Maka, dengan lafaz marilah kita sama-sama menyempurnakan Majlis Konvokesyen Ke 19, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Media Statement – A Day to Rejoice and to Remember

Today marks International Youth Day, a day of rejoicing as well as remembrance.

We rejoice at the magnificence, strength and beauty of youth and marvel at their boundless zest for life and their creative energy.

Indeed, we take great pride and even a sense of satisfaction in their achievements for we know that where they are today, we once were there too.

But the difference is that today, the youth of the world can reach out farther ahead than we ever could. Today, they are more mobile now than ever before, physically and virtually.

Their aspirations and their potentials will have far greater impact. Indeed, our future may well lie in the palm of their hands.

Yet, today is a day to take stock of things and remember. While we rejoice in the blessings and bright prospects of the future, let us not forget those who are less fortunate: the thousands of young people who are fleeing persecution and the ravages of civil strife and war.

Let us pause to remember the thousands who have to risk life and limb in search of better economic conditions, facing discrimination, oppression and exploitation.

Let us remember too that poverty, deprivation of fundamental basic health-care and lack of basic accommodation and amenities will be recurrent issues that must be on the list of priorities to be resolved.

So, to the youth of today, I humbly say to you: As you have done before, so shall you continue, to protect your fundamental liberties, your constitutional rights and the rule of law. Never lose the drive to protect the weak and the marginalized and to fight for justice for all.

DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor di Pelancaran Majlis Pecah Tanah Pembinaan Loji Rawatan Air Semenyih 2

Alhamdulillah saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dapat bersama-sama menyaksikan dan menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Loji Rawatan Air Semenyih 2.

Projek ini amat signifikan untuk memastikan bekalan air terawat mencukupi bagi menampung permintaan khususnya di sekitar kawasan selatan Selangor yang kini menyaksikan pertumbuhan yang begitu pesat dalam sektor perumahan dan juga industri.

Projek ini adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Negeri untuk mengangkat satu agenda strategik yang bukan hanya memberi impak kepada Selangor, tetapi juga kepada negara. Industri perkhidmatan air harus mempunyai perancangan jangka panjang kerana ia mempunyai dimensi global yang menuntut visi, azam kepimpinan dan dukungan dari rakyat.

Demi kepentingan rakyat Negeri Selangor, Kerajaan Negeri bersedia menggunakan sebahagian daripada rezab negeri untuk diterjemahkan dalam bentuk pembangunan termasuk membina dua buah loji rawatan air iaitu Loji Rawatan Air Semenyih 2 dan Loji Rawatan Air Labuhan Dagang yang menelan kos pembinaan sebanyak RM 800 juta.

Kerajaan Negeri Selangor menggalas tanggungjawab membangunkan loji ini meskipun pembinaan loji rawatan air merupakan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan.

Usaha ini adalah sebahagian daripada langkah proaktif Kerajaan Negeri untuk bersiap siaga menghadapi pelbagai cabaran ekoran perubahan cuaca global dan peningkatan jumlah penduduk yang memberi kesan kepada bekalan air.

Kita tidak boleh meneruskan sikap alpa dan boros terhadap penggunaan air; menganggap bekalan air sentiasa ada untuk memenuhi keperluan harian kita. Ketidakcukupan air masa kini adalah jelas dan merupakan satu ancaman global yang perlu ditangani melalui perancangan bijaksana.

Masalah ini amat serius sehinggakan ketika ini muncul satu ungkapan “air adalah minyak baru”. Umumnya, manusia mempunyai kecenderungan menggunakan air bersih pada kadar yang lebih tinggi dari penggantian.

Menurut kajian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), dalam tempoh 14 tahun, dunia akan mengalami kekurangan air sebanyak 40 peratus. Antara faktor terpenting yang menyumbang kepada penyusutan bekalan air adalah pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim.

Menurut Rancangan Struktur Negeri (RSN) Selangor 2035, unjuran penduduk akan meningkat kepada 9 juta orang. Ini menuntut Kerajaan Negeri untuk mengambil langkah-langkah bagi menjamin bekalan yang berterusan.

Perubahan iklim yang semakin ekstrim termasuk cuaca panas yang kering akan memberi kesan ancaman water stress di Asia. Pola hujan juga tidak menentu sementara rezab air bawah tanah akan semakin berkurangan.

Apabila penduduk dunia meningkat kepada 9 bilion menjelang 2050, lebih banyak air bawah tanah akan diperlukan untuk pertanian, industri dan untuk kegunaan persendirian dan isi rumah.

Kekurangan air mempunyai kesan yang amat meluas, air minuman akan berkurangan, tanaman pertanian akan terjejas dan eko sistem akan rosak. Ini adalah ancaman kepada keselamatan bekalan makanan (food security).

Dari segi dimensi politik dan sosio-ekonomi; industri boleh lumpuh, penyakit dan kemiskinan akan semakin parah, konflik dan keganasan akibat perebutan air akan berlaku lebih kerap. Seperti yang dijangkakan, kesan paling buruk akan melanda golongan miskin dan terpinggir. Gejala ini akan lebih mendesak dengan permintaan terhadap air akan meningkat 55 peratus menjelang tahun 2050 sementara rezab air akan terus merosot.

Dalam isu ketidaksetaraan (inequality) akses kepada air, UN World Water Development Report menganggarkan 1 bilion orang tidak mempunyai akses kepada air minuman yang selamat. Laporan ini melaporkan hanya 60% akan mempunyai akses kepada air menjelang 2030.

Malah, penggunaan air yang tidak cekap di kalangan pengguna adalah punca utama kepada krisis air hari ini.

Sebagai contoh, penggunaan air terawat secara melampau merupakan cabaran terbesar di Malaysia. Kadar penggunaan air terawat di Selangor adalah 250 liter sehari per kapita iaitu kadar yang tertinggi di ASEAN. Singapura menggunakan 170 liter sehari per kapita manakala Thailand sebanyak 90 liter sehari perkapita. World Health Organisation (WHO) mengesyorkan penggunaan air terawat pada kadar 165 liter sehari perkapita.

Menurut kajian, hanya 30% digunakan untuk makan dan minum sementara bakinya digunakan untuk membasuh kereta, pakaian dan kolam renang. Justeru, kita sememangnya memerlukan perubahan minda dan sikap dalam penggunaan air.

Apa yang perlu diutamakan adalah anjakan paradigma dalam budaya penggunaan dan perubahan sikap masyarakat ke atas penggunaan air.

Risiko berhadapan dengan defisit air bukan hanya boleh berlaku di peringkat global, tetapi juga di peringkat domestik jika kita tidak mempunyai iltizam untuk mengimbangi antara permintaan dan bekalan air. Kita perlu memastikan penggunaan air yang lebih efisien untuk menjamin bekalan air di masa hadapan.

Penggubal dasar di semua peringkat perlu memikirkan dan menilai semula dasar penggunaan air serta menggalakkan penjimatan air melalui penuaian air hujan, pendidikan dan kesedaran, serta mencegah penggunaan air yang tidak efisien.

Sudah sampai masanya industri menceburi usaha menggunakan teknologi kitaran semula air dan melabur inisiatif baru untuk menggunakan air lebih efisien dan menghapuskan pencemaran.

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) wajar mengambil langkah proaktif dalam menterjemahkan falsafah konservasi kepada dasar dalam pelaksanaan projek perumahan, pembangunan industri dan perancangan bandar.

Air Selangor akan terus mengurus sumber air dengan lebih efisien dan menggunakan teknologi moden bagi memastikan kelestarian bekalan air dalam jangka masa panjang.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama – sama menyempurnakan Pelancaran Pecah Tanah Projek Semenyih 2.

Sekian, terima kasih.

Kenyataan Media: Perletakan Jawatan Setiausaha Agung dan Bendahari Kehormat Persatuan Bolasepak Selangor (FAS)

KENYATAAN MEDIA

8 OGOS 2016

Saya telah menerima tawaran perletakan jawatan daripada Saudara Rosman Bin Ibrahim selaku Setiausaha Agung dan Dato’ S. Sivasundaram selaku Bendahari Kehormat Persatuan Bolasepak Selangor (FAS).

Saya telah berbincang dengan YB Amirudin Shari berhubung perkara ini dan berpendapat menghormati keputusan yang diambil oleh mereka.

FAS mengucapkan terima kasih kepada Saudara Mohd Rosman dan Dato’ Siva Sundaram di atas khidmat dan sumbangan mereka terhadap perkembangan bolasepak Negeri Selangor.

FAS sedang merencana langkah-langkah yang proaktif untuk mengekalkan kegemilangan sukan bolasepak Negeri Selangor. Ini termasuklah penswastaan pasukan dan program pembangunan komprehensif yang akan dibincangkan dalam Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Eksekutif FAS minggu hadapan.

Saya memberi jaminan bahawa FAS akan terus melalui proses reformasi sukan bersesuaian dengan aspirasi penyokong yang senantiasa memberi dorongan dan sokongan kepada pasukan bolasepak Negeri Selangor.
DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI