AZMIN ALI

Day: March 14, 2017

[Ucapan] Pelancaran Konvensyen Jkkk & Pelancaran Ikatan Desa

1. Pada hari ini, kita bertemu dengan Ketua-Ketua Kampung untuk mengulangi tekad kita bersama untuk memberdaya mutu kehidupan masyarakat desa. Ketua-ketua kampung mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengangkat kehidupan masyarakat desa ke tahap yang setara dengan kehidupan bandar.

2. Namun, pada masa yang sama, mengekalkan identiti bangsa, jati diri dan watak kedesaan dengan masyarakat bergotong–royong dan punyai rasa peduli, bekerjasama, harmoni dan persekitaran yang lestari dengan kehijauan alam semulajadi.

3. Desa adalah jantung kepada negara. Desa juga yang akan menentukan siapa yang berada di Putrajaya. Tatkala jantung berhenti, jasad terkulai. Kita harus akur bahawa desa adalah penentu masa depan politik negara.

4. Kampung dan desa akan menjadi penggerak utama dan medan dalam menentukan Kerajaan Negeri ini terus diberi mandat untuk melaksanakan keadilan sosial, menjaga kebajikan rakyat dan melaksanakan pembangunan yang berkualiti. Membangun Bangsa, Memakmur Negeri harus menjadi asas perjuangan kita bersama. Sekiranya kita cuai dan laih, rejim lama akan kembali. Kali ini mereka akan kembali dengan lebih rakus untuk menginjak-injak pejuang kampung dan desa.

5. Mengapa Ketua-Ketua Kampung bertanggungjawab mempertahankan pentadbiran hari ini ? Pentadbiran hari ini membawa politik harapan dan politik nilai, sementara yang sedang mengasak kita membawa politik ketakutan, politik ugutan, tohmah dan fitnah. Sebab itu menjadi tanggungjawab 368 orang Ketua Kampung untuk memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat dan menjamin perlindungan buat mereka. Orang Melayu mesti diberikan keyakinan bahawa inilah Kerajaan yang akan melindungi hak mereka.

6. Ketua-Ketua Kampung merupakan barisan terkehadapan (frontier) dalam sistem penyampaian perkhidmatan (delivery) Kerajaan Negeri kepada warga desa. Kerajaan Negeri komited untuk menjayakan usaha pembangunan dan memakmurkan desa, bukan sahaja dalam konteks pembangunan infrastruktur dan kemudahan fizikal, tetapi juga pembangunan anak bangsa, modal insan, kerohanian, persoalan ilmu, kesihatan dan keusahawanan. Pembangunan desa yang tempang akan menyebabkan masyarakat desa tidak mempunyai daya untuk bersaing dalam dunia hari ini yang penuh cabaran.

7. Atas kesedaran ini, maka Kerajaan Negeri tuntas meletakkan agenda pembangunan desa sebagai keutamaan dalam pelan pembangunan negeri. Ini dapat dilihat melalui jumlah peruntukan pembangunan luar bandar yang besar dan meningkat dari tahun ke tahun.

8. Hal ini membuktikan, pentadbiran Selangor menyedari bahawa desalah yang akan menentukan masa depan negeri dan negara. Justeru, kita komited untuk merapatkan kesenjangan antara bandar dan desa dengan meningkatkan mobiliti masyarakat melalui pelaksanaan program perkhidmatan percuma Bas Smart Selangor.

9. Semenjak dilaksanakan pada 2015, program perkhidmatan percuma Bas Smart Selangor telah mendapat sambutan cukup menggalakkan. Bermula dengan peruntukan sebanyak RM 3.5 juta pada tahun 2015, kemudian ditingkatkan kepada RM 10 juta pada tahun 2016 dan pada tahun ini digandakan kepada RM 20 juta.

10. Sehingga hari ini, sebanyak 52 buah bas untuk perkhidmatan percuma Bas Smart Selangor telah berada di semua PBT yang turut meliputi kawasan luar bandar seperti Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor dan Kuala Langat. Lebih 6.4 juta rakyat Selangor telah menikmati perkhidmatan percuma ini.

11. Selain itu, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM 45 juta bagi tujuan penyelenggaraan jalan-jalan kampung bagi meningkatkan connectivity dan hubungan bandar dan desa. Kita juga telah menyediakan RM 15 juta untuk menaiktaraf kemudahan awam dan prasarana asas desa seperti balairaya.

12. Kerajaan Negeri komited untuk mensejahterakan ekonomi desa melalui pemerkasaan digital. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk meningkatkan akses warga desa kepada dunia teknologi maklumat termasuk melalui inisiatif WiFi Smart Selangor. Lebih 2,500 hotspot telah disediakan untuk memberdaya masyarakat dengan informasi dan maklumat yang cepat dan pantas serta membantu usahawan desa memasarkan produk-produk mereka melalui e-dagang. Ini sekaligus dapat meningkatkan peluang ekonomi desa dan mengurangkan jumlah anak-anak muda di desa berhijrah ke bandar.

13. Tahun ini merupakan tahun kedua Kerajaan Negeri mengecualikan cukai taksiran buat rumah-rumah kampung. Pelaksanaan dasar ini telah memberi impak kewangan yang besar kepada hasil negeri dengan pengurangan sebanyak RM 62 juta. Namun, inisiatif ini dilaksanakan untuk mengurangkan beban hidup rakyat yang semakin terhimpit akibat kenaikan harga barang, kos sara hidup yang tinggi dan pelaksanaan GST.

14. Untuk menjamin masyarakat desa mempunyai tenaga untuk terus meningkatkan produktiviti dan menjamin kesihatan rakyat, Kerajaan Negeri telah melaksanakan Skim Peduli Sihat yang menelan kos sebanyak RM 125 juta. Inisiatif ini bertujuan untuk membiayai rawatan kesihatan asas atau primary care termasuk melakukan saringan kesihatan supaya kita boleh mengesan tanda-tanda awal sekiranya seseorang itu akan menghidapi penyakit-penyakit yang kronik. Skim Peduli Sihat ini adalah terunggul di Malaysia dan Hanya di Selangor.

15. Saya ingin mengingatkan satu peranan besar Ketua Kampung yang tidak boleh diremehkan dan jauh sekali diabaikan. Ketua Kampung mesti berdaftar sebagai Penolong Pendaftar Pemilih (ARO) SPR.

16. Berdasarkan rekod, daripada sejumlah 368 orang Ketua-Ketua Kampung, 321 orang Ketua Kampung yang berdaftar sebagai ARO hanya 31 orang yang aktif mendaftarkan pengundi baru. Jumlah pendaftaran pengundi baru juga sangat mengecewakan dengan hanya 3,561 orang yang didaftarkan oleh Ketua Kampung di seluruh Negeri Selangor.

17. Ketua Kampung bertanggungjawab menjayakan program pendemokrasian di mana rakyat berhak untuk menjadi pengundi bagi menentukan masa depan negara. Mengapa kita biarkan pemimpin kleptokrat memimpin kita dan menentukan masa depan kita ? Masa depan tuan-tuan, masa depan saya, masa depan anak cucu kita terletak pada tangan mereka. Jika Ketua-Ketua Kampung tidak membantu mendaftarkan anak-anak muda ini sebagai pengundi, bagaimana mungkin kita dapat melihat sebuah negara yang lebih demokratik ?

18. Ini adalah tanggungjawab bersama untuk membangun bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermaruah. Sekiranya usaha ini gagal, bermakna kita semua bertanggungjawab di atas kegagalan Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri.

19. Namun, Kerajaan Negeri tidak pernah lupa terhadap kebajikan Ketua-Ketua Kampung. Kerajaan Negeri telah menaikkan elaun Ketua-Ketua Kampung kepada RM 1,200 untuk memastikan segala dasar, program dan inisiatif Kerajaan Negeri dilaksanakan di peringkat akar umbi.

20. Kerajaan Negeri juga prihatin akan isu keselamatan desa dan mahu memastikan keharmonian dan kesejahteraan desa senantiasa terpelihara. Justeru, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sejumlah RM 3.68 juta untuk penubuhan Pasukan Ikatan Desa di semua kampung.

21. Kerajaan Negeri melihat isu keselamatan sebagai isu penting memandangkan kita diancam oleh pelbagai isu seperti kes pecah rumah, kecurian dan jenayah berat. Untuk maksud pencegahan kes-kes seperti ini, setiap kampung akan diberi peruntukan sebanyak RM 10 ribu untuk memperkasakan dan menjamin keselamatan rakyat melalui program latihan keselamatan untuk petugas-petugas Ikatan Desa.

22. Justeru itu, menjadi harapan kita agar Ketua-Ketua Kampung dan Pasukan Ikatan Desa dapat memainkan peranan yang signifikan dalam usaha untuk memberdaya institusi dan masyarakat desa. Marilah kita bersama-sama Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri ini.

23. Akhirnya, dengan lafaz Bismillahhirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama merasmikan Konvensyen JKKK dan melancarkan Program Ikatan Desa 2017.

YAB MOHAMED AZMIN ALI
DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

[Ucapan] Perbahasan Titah Di Raja Mesyuarat Pertama, Penggal Kelima, Parlimen Ketiga Belas

[ FEDERALISME ]

1. Saya menjunjung kasih atas Titah Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong sewaktu pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Parlimen Ketiga Belas.

2. Tuanku telah menegaskan beberapa aspek pembangunan termasuk isu ketirisan dan rasuah yang perlu ditangani bersama. Ini menuntut semua pihak mendukung usaha SPRM bagi membanteras amalan rasuah di semua peringkat.

3. Keprihatinan Tuanku terhadap rakyat juga meliputi usaha untuk meningkatkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri terutamanya dalam menangani cabaran-cabaran mendatang demi kesejahteraan rakyat dan negara.

4. Justeru, menjadi tanggungjawab saya untuk menyertai perbahasan pada petang ini dalam usaha mengangkat martabat rakyat Malaysia.

5. Selangor adalah antara negeri yang paling maju di Malaysia dengan sumbangan sebanyak hampir 25 peratus kepada KDNK negara. Laporan MIDA sehingga 31 Disember 2016 mencatatkan jumlah pelaburan di Negeri Selangor bernilai RM 7.88 bilion iaitu melonjak 31 peratus daripada sasaran awal berjumlah RM 6 bilion dengan Pelaburan Langsung Asing (FDI) pada RM 3.35 bilion dan Pelaburan Langsung Tempatan (DDI) pada RM 4.52 bilion.

6. Pada tahun yang sama, sebanyak 242 jumlah projek perkilangan telah direkodkan di Negeri Selangor yang juga merupakan jumlah projek tertinggi direkodkan di Malaysia serta menghasilkan sebanyak 16,427 peluang pekerjaan.

7. Alhamdulillah, sebagai gedung kuasa ekonomi negara, Selangor telah berjaya melakar pelbagai kejayaan. Namun, Putrajaya tidak terlepas dari melaksanakan tanggungjawab untuk menjayakan prinsip federalisme melalui pengagihan pendapatan negara secara adil dan saksama. Kejayaan prinsip federalisme akan memperkukuh tekad Negeri Selangor untuk meningkatkan sumbangan kepada KDNK negara.

8. Justeru itu, kedua-dua pihak perlu meningkatkan temu-tembung atau engagement untuk kemakmuran bersama.

9. Namun, apa yang sering berlaku adalah projek-projek Kerajaan Persekutuan sering dilaksanakan tanpa rundingan dengan Kerajaan Negeri. Contohnya, pembangunan bandar pelabuhan dan perindustrian di Pulau Carey yang bernilai lebih RM 200 bilion hanya diketahui melalui laporan media. Tidak ada sebarang perbincangan atau consultation yang dibuat antara Kerajaan Persekutuan dengan Negeri dalam hal pembangunan raksasa ini.

10. Seksyen 20A Akta 172 – Akta Perancangan Bandar dan Desa 1972 menyebut dengan jelas – Kewajipan untuk berunding : “Maka hendaklah menjadi kewajipan tiap-tiap jabatan atau agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk berunding dengan Jawatankuasa tentang apa-apa aktiviti pemajuan yang ia bercadang supaya dijalankan di dalam Negeri itu.” Namun, ini tida berlaku sejak tahun 2008. Justeru, saya minta Putrajaya kembali kepada semangat federalisme.

11. Kedudukan Selangor yang mempunyai pesisiran pantai yang panjang mendedahkan kepada kemungkinan banjir kilat akibat air pasang besar.

12. Fenomena air pasang besar mengakibatkan struktur ban-ban sedia ada tidak lagi mampu untuk menghalang air laut daripada masuk ke kawasan daratan.

13. Kerajaan Negeri telah mengambil langkah drastik dengan meluluskan peruntukan sejumlah RM 4.3 juta bagi kerja-kerja pembaikkan ban-ban pantai yang rosak. Walau bagaimanapun, kos keseluruhan pembaikan pesisir pantai yang terkesan sepanjang 70 km daripada keseluruhan 291 km ban-ban pantai di Negeri Selangor dan bernilai hampir RM 300 juta.

14. Justeru, saya berharap Kerajaan Persekutuan dapat segera meluluskan peruntukan yang diperlukan oleh JPS Selangor bagi menyegerakan kerja-kerja pembaikan dan naiktaraf ban di sepanjang pesisiran pantai di Negeri Selangor.

[ KESIHATAN ]

15. Saya amat gembira apabila Tuanku menyatakan berkenan menunjukkan rasa peduli kepada isu kesihatan rakyat memandangkan peningkatan yang agak membimbangkan kes-kes penyakit tidak berjangkit. Perkhidmatan saringan risiko penyakit tidak berjangkit perlu disediakan oleh Kerajaan bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat.

16. Rakyat Malaysia hari ini diancam oleh penyakit tidak berjangkit atau noncommunicable diseases (NCDs). Menurut National Health and Morbidity Survey 2015, lebih 73 peratus kematian rakyat Malaysia berpunca daripada NCDs seperti angin ahmar dan serangan jantung.

17. Menurut Laporan WHO, antara cara terbaik menangani penyakit tidak berjangkit adalah melalui program berimpak tinggi yang disediakan melalui pendekatan rawatan kesihatan asas — primary care approach — untuk mengukuhkan pengesanan awal dan rawatan awal yang tepat pada masanya.

18. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, Kerajaan Negeri Selangor telah melaksanakan Skim Peduli Sihat yang menelan kos sebanyak RM 125 juta dengan tujuan untuk membiayai rawatan kesihatan asas atau primary care termasuk melakukan saringan kesihatan supaya kita boleh mengesan tanda-tanda awal sekiranya seseorang itu akan menghidapi penyakit-penyakit yang kronik.

19. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mencatatkan perbelanjaan per kapita untuk kesihatan di Malaysia adalah antara yang terendah di dunia, bahkan lebih rendah dari negara-negara jiran.

20. Pada tahun 2014, WHO melaporkan kadar perbelanjaan kesihatan Malaysia hanya pada tahap 4.2 peratus dari KDNK berbanding negara-negara lain seperti Cuba 11.1 peratus, Brazil 8.3 peratus, Vietnam 7.1 peratus dan Thailand 6.5 peratus.

21. Justeru, kerana perbelanjaan per kapita kesihatan yang rendah, dalam survey 2015 yang saya nyatakan di awal tadi, Kementerian Kesihatan mengatakan, dengan izin: Malaysia now has a “sick” or “at risk” population. Maka, saya menggesa Kementerian Kesihatan segera melaksanakan program penjagaan kesihatan asas, primary health care program, sebagaimana yang telah dimulakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Program Peduli Sihat di Negeri Selangor adalah terunggul di Malaysia dan Hanya di Selangor.

[ ISU PERUMAHAN RAKYAT ]

22. Tuanku turut menzahirkan keprihatinan terhadap isu pemilikan rumah dikalangan rakyat. Usaha untuk menyediakan lebih banyak rumah mampu milik kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana perlu dipertingkatkan.

23. Indeks Kemampuan Bank Dunia menunjukkan rakyat di seluruh negara tidak mampu membeli rumah. Jika seseorang berpendapatan RM 100 ribu setahun, dia secara purata hanya mampu untuk memiliki kediaman yang berharga RM 300 ribu dan ke bawah.

24. Di Lembah Klang sahaja, harga rumah purata di Lembah Klang adalah 7.9 kali ganda pendapatan penengah tahunan.

25. Di Selangor, kita menjayakan dasar pendemokrasian pemilikan rumah (house owning democracy) bagi menjamin hak rakyat untuk memiliki sebuah rumah yang affordable dan berkualiti.

26. Walau bagaimanapun, majoriti rakyat menghadapi masalah end-financing yang berpunca daripada kawalan pinjaman yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Dasar ini telah menyebabkan lebih 50 peratus permohonan pinjaman perumahan ditolak oleh bank-bank tempatan. Saya telah beberapa kali menggesa BNM menilai kembali dasar tersebut untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah.

27. Selain itu, saya ingin menyeru bank-bank tempatan sebagai corporate citizens supaya mengambil tanggungjawab menyumbang ke arah pengukuhan dasar “house owning democracy”.

28. Dalam hal ini, BNM perlu bersama untuk memastikan institusi kewangan dalam negara berperanan menangani isu “end financing”.

29. Ini memandangkan rakyat sedang terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi, disposable income yang semakin menguncup, harga rumah yang semakin tidak mampu dimiliki, adalah menjadi tanggungjawab dan peranan bank-bank tempatan pula untuk segera tampil membantu rakyat bagi mendapatkan pinjaman perumahan.

[ KESEDERHANAAN ]

30. Rakyat Malaysia khususnya umat Islam perlu bersatu padu untuk membasmi ideologi militan yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sementara pihak polis menangani aspek keselamatan dari ancaman militanisme, golongan ulama dan intelektual Islam perlu menangani akar umbi kepada ajaran yang menimbulkan militanisme, iaitu kekeliruan terhadap ajaran Islam.

31. Ini perlu ditangani dengan memperdalamkan kefahaman masyarakat khususnya generasi muda terhadap akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menghidupkan semula pengajaran kitab-kitab Hujjatul Islam al-Ghazali seperti “Ihya Ulumuddin” akan memberikan pencerahan kepada pendekatan yang sederhana yang diamal oleh masyarakat Islam Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu.

32. Sementara kita tidak boleh memperkecilkan cabaran militanisme yang dihadapi oleh dunia Islam hari ini, kita tidak boleh terperangkap dengan pandangan golongan Islamophobia yang melihat semua tanda kebangkitan Islam dengan curiga dan permusuhan. Umat Islam bertanggunjawab menegakkan syiar Islam dan menyemarakkan ruh Islam yang berteraskan gagasan Islam sebagai Rahmatan lil Alamin.

33. Namun, dunia Islam perlu mempunyai urutan keutamaan atau awlawiyyat yang betul. Dunia Islam perlu membangun sosio ekonomi yang jauh ketinggalan berbanding dengan umat-umat yang lain. Dalam konteks Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk membangun dan mempertingkat sosio ekonomi golongan Bumiptera dan Melayu.

34. Pembangunan ekonomi perlu diseimbangkan dengan keadilan sosial. Kita mahu kekayaan di negeri ini diagihkan secara adil dan kita perlu bertekad untuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa.

[ KOREA UTARA ]

35. Saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini berhubung isu Korea Utara. Wajar ditekankan bahawa keselamatan warganegara kita yang ditahan sebagai tebusan di Korea Utara adalah persoalan yang terpenting. Sebarang saranan yang menyatakan bahawa mereka bukanlah tebusan adalah pembohongan kerana faktanya mereka tidak bebas untuk meninggalkan negara berkenaan walaupun membawa passport yang sah.

36. Sementara kita harus tegas dalam mempertahankan kedaulatan sistem perundangan ketika siasatan kes pembunuhan, kita juga harus mampu menjangkakan reaksi balas yang akan muncul ketika berurusan dengan negara seperti Korea Utara. Kita tidak boleh bertindak dengan tergopoh-gapah dan hanya mengambil tindakan balas yang bersifat reaksi kepada sesuatu hal buruk yang telah pun berlaku.

37. Pada ketika ini, Kerajaan haruslah bertindak dengan cara yang paling berkesan demi memastikan warganegara kita selamat pulang.

[ KESELAMATAN & ISU GEOPOLITIK ]

38. Akhirnya, pada tahun ini negara akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-60. Tatkala memasyurkan kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman menegaskan bahawa negara ini akan menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

39. Kerajaan Negeri Selangor amat menghargai peranan dan pengorbanan anggota keselamatan khususnya veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Kita sedar bahawa daripada lebih 370 ribu bekas anggota tentera, lebih 260 ribu merupakan veteran tidak berpencen. Maka untuk melindungi dan memelihara kebajikan golongan ini, Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan sejumlah RM 1 juta kepada Tabung Pahlawan ATM dan Program Kemasyarakatan dan Kebajikan Veteran ATM.

40. Dalam isu keselamatan nasional, adalah menjadi prinsip umum mengenai kestabilan geo-politik dan keselamatan di mana semua negara yang berdaulat wajib mempunyai kawalan mutlak dan kuasa undang-undang (jurisdiction) ke atas tanah dan wilayah perairan. Sementara kita mengakui peri penting peranan yang dimainkan dengan penubuhan ESSCOM di Sabah, kita juga perlu memberi perhatian tentang laporan yang menyebut bahawa terdapat aset ketenteraan kuasa besar asing di dalam wilayah perairan negara.

41. Ini menuntut Putrajaya memberikan penjelasan apakah benar tentang kehadiran aset ketenteraan kuasa besar asing ini dan apakah kehadirannya sah sebagai sekutu strategik kita ?

42. Kini, territorial integrity negara diancam oleh dakwaan China kononnya ‘nine dash line’ di Laut China Selatan adalah miliknya. Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke 4 secara tuntas menegaskan bahawa Kepulauan Spratley adalah dalam wilayah Malaysia. Namun, mengapa Putrajaya kini menyepikan diri ? Apakah kerana mahukan pelaburan China kita sanggup mengorbankan kedaulatan wilayah kita yang telah dipertahankan sekian lama ?

43. Sebagai sebuah negara perdagangan Malaysia juga perlu mempertahankan prinsip freedom of navigation yang kini diancam oleh China di Laut China Selatan. Isu Laut China Selatan adalah persoalan kestabilan dan keselamatan serantau. Kita perlu menghadapinya secara kolektif. Kita tidak boleh terperangkap dengan padangan kuasa besar yang mahu menanganinya secara dua hala atau bilateral.

44. ASEAN adalah platform yang terbaik. Kita jangan sekali-kali terjebak dalam perang dingin yang baru. Kita perlu berkawan dengan semua kuasa besar dan tidak berpihak kepada kuasa tertentu. Saya ingin mengulangi seruan di dewan yang mulia ini agar kita menyegarkan dan memperkasakan kembali doktrin ZOPFAN sebagai pegangan demi menjamin ketenteraman Laut China Selatan daripada sebarang konflik.

45. Saya mewakili rakyat Gombak mendukung Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong ketika upacara perasmian Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Parlimen Ketiga Belas.

AHLI PARLIMEN GOMBAK
YAB MOHAMED AZMIN ALI