AZMIN ALI

Day: April 3, 2017

Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor Sempena Festival Smart Trak Selangor 2017 & Pelancaran Garis Panduan Trak Bergerak

Hari ini kita berhimpun sempena Festival Smart Trak Selangor dan pelancaran Garis Panduan Trak Bergerak Negeri Selangor 2017 sebagai salah satu inisiatif Kerajaan Negeri untuk memberdaya golongan usahawan khususnya generasi muda di Negeri Selangor.

Cabaran ekonomi semasa hari ini cukup getir. Ini menuntut peniaga dan usahawan agar lebih kreatif dan inovatif dalam memenuhi permintaan termasuk produk yang berkualiti, harga yang berpatutan dan perlu merangka strategi pemasaran yang lebih berkesan dan mudah akses kepada pembeli.

Perniagaan ‘food truck’ merupakan satu perkembangan baru yang menarik perhatian awam dan menjadi pilihan para usahawan hari ini. Konsep mobiliti ini memberi kemudahan kepada usahawan untuk bergerak ke lokasi atau destinasi yang mendapat tumpuan pelanggan dan permintaan yang lebih besar. Ini membolehkan usahawan meraih pendapatan yang lebih daripada perniagaan di premis.

Hari ini, ‘food truck’ merupakan trend yang berkembang seiring dengan perkembangan e-commerce sebagai salah satu medium pemasaran. Hal ini menjadikannya popular dan mendapat sambutan yang luar biasa daripada masyarakat khususnya dikalangan generasi muda atau Gen Y.

Gen Y atau “Millenials” mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan masa depan masyarakat. Justeru, Kerajaan Negeri tidak boleh meremehkan pandangan dan aspirasi mereka. Begitu juga dengan perniagaan dan perusahaan, ia harus memberi tumpuan kepada “Millennials” jika ia ingin terus berkembang dan maju.

Belia merupakan teras terpenting untuk memacu ekonomi negeri dan negara. Maka, menjadi tuntutan Kerajaan Negeri untuk melakukan yang terbaik bagi membantu perkembangan daya keusahawanan dikalangan generasi muda secara teratur dan tersusun.

Alhamdulillah, Negeri Selangor merupakan negeri yang pertama yang memperkenalkan garis panduan perniagaan Smart Trak yang merangkumi perniagaan makanan, barangan dan perkhidmatan untuk memastikan lebih ramai usahawan dapat menceburi perniagaan dan meraih peluang perniagaan yang teratur dan sistematik.

Garis panduan ini penting bagi memupuk kesedaran yang lebih tinggi tentang budaya kebersihan dan hygiene dikalangan peniaga. Jika kita patuh kepada garis panduan dan mematuhi peraturan asas untuk memastikan persekitaran yang bersih, kaedah penyediaan hidangan yang hygienic, sistem pelupusan yang betul serta sampah yang minima, saya yakin kita tidak akan hanya melihat syarikat dan perniagaan berjaya dan berkembang maju dari segi ekonomi tetapi juga lebih mesra alam dan kondusif ke arah pembangunan masyarakat yang bersih. Usaha ini juga akan merealisasikan matlamat pembangunan yang mampan.

Justeru itu, saya yakin garis panduan ini dapat membantu golongan usahawan muda supaya lebih produktif dan berdaya saing dalam usaha meningkatkan tahap sosio ekonomi rakyat di Negeri Selangor.

Kita mahu garis panduan yang disediakan ini menjadi panduan kepada usahawan untuk memberdaya perniagaan, menjamin keselamatan dan keteraturan serta menjadikan konsep perniagaan ini lebih menarik. Para usahawan boleh memberi maklum balas, idea dan pandangan dalam usaha memperkukuh garis panduan ini.

Saya berterima kasih di atas penyertaan para usahawan dari Pulau Pinang dalam program ini. Inisiatif ini secara tidak langsung akan merancakkan lagi usaha membangun dan memberdaya usahawan di Selangor dan Pulau Pinang untuk menyumbang kepada kedinamikan ekonomi negara.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Festival Smart Trak Selangor 2017 dan seterusnya melancarkan Garis Panduan Trak Bergerak (Makanan, Barangan dan Perkhidmatan) Negeri Selangor.

Sekian, terima kasih.

Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor Sempena Pesta Buku Selangor 2017 & Agenda Pencerahan Selangor

Saya bersyukur dan gembira kerana pada hari ini kita dapat menyaksikan minat dan kecintaan rakyat Negeri Selangor terhadap buku dan budaya ini akan menjamin tradisi keilmuan terus utuh dan berkembang di Negeri Selangor.

Pesta buku merupakan wadah pertemuan antara peminat buku, penulis dan industri buku. Pesta Buku Selangor mencerminkan komitmen Kerajaan Negeri untuk membudayakan tradisi keilmuan melalui pembacaan buku-buku yang berkualiti demi Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri. Kerajaan Negeri yakin, potensi industri buku dan penerbitan karya yang bermutu akan menyumbang kepada usaha meluaskan ufuk intelektual.

Kerajaan Negeri telah pun memulakan inisiatif ke arah mencapai matlamat ini melalui Agenda Pencerahan Selangor. Kerajaan Negeri mempelopori gerakan penterjemahan karya-karya antarabangsa yang akan meningkatkan korpus karya ilmiah dalam Bahasa Melayu. Kehadiran karya-karya dunia dalam Bahasa Melayu sudah barang pasti akan menjadi perangsang untuk kita merancakkan wacana intelektual.

Karya-karya agung dunia seperti “Abraham Lincoln: Tahun-tahun Di Prairie”, Biografi Presiden Indonesia “Abdurrahman Wahid: Dari Pesantren Ke Istana”, Biografi pemikir Rifa’a al-Tahtawi “Imam Di Kota Paris”, “Periklis: Anthens Dan Kelahiran Demokrasi” serta banyak lagi selesai diterjemahkan. Semua judul yang dipilih adalah penting bagi mendedahkan pemikiran besar dunia kepada masyarakat khususnya generasi muda.

Melalui Agenda Pencerahan Selangor, Kerajaan Negeri turut mempelopori satu inovasi strategik dalam penyebaran ilmu, idea dan karya bermutu di kalangan rakyat melalui penerbitan buku audio. Selangor bukan sahaja negeri pertama di Malaysia yang mempelopori penerbitan buku audio, bahkan tergolong sebagai antara negara di dunia yang menggunakan wahana ini untuk pencerahan rakyat.

Pada ketika ini, penyebaran buku audio didominasi oleh Audible, sebuah syarikat milik Amazon. Namun buku-buku audio yang dipasarkan melalui Audible terlalu bersifat American-centric, hanya memberikan tumpuan kepada novel, biografi dan sejarah tentang Amerika. Justeru itu, terdapat vacum yang besar dalam pengeluaran buku audio tentang Asia dan lain-lain rantau di luar Amerika.

Sebagai perintis, peluang tebuka luas kepada PPAS untuk mengisi ruang kosong dalam industri ini dan muncul sebagai pengeluar buku audio yang dominan setidak-tidaknya di peringkat serantau.

Melalui program penerbitan buku audio, Kerajaan Negeri akan memberikan nafas baru kepada karya agung persuratan Melayu seperti Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu dan Tuhfat al-Nafis. Karya-karya besar dari sasterawan-sasterawan negara dan Nusantara akan menemui khalayak yang jauh lebih luas melalui buku audio. Mendengar tidak boleh mengganti membaca. Tetapi melalui buku audio, kelebihan mendengar akan diangkat menjadi wahana baru untuk pengalaman intelektual tinggi.

Kemunculan buku audio juga akan dapat memberi peluang kepada golongan kelainan upaya (OKU) penglihatan agar tidak ketinggalan dalam menambah ilmu pengetahuan melalui pendengaran buku audio.

Projek pencerahan Selangor akan disusuli pula dengan ikhtiyar untuk memperkukuh peranan perpustakaan di Negeri Selangor memandangkan sambutan yang semakin baik di kalangan rakyat Negeri Selangor.

Bagi memberdayakan lagi usaha merapatkan kecintaan masyarakat dengan buku dan ilmu, PPAS juga telah menyediakan tiga buah perpustakaan bergerak di samping empat buah lagi yang sedang disiapkan supaya dapat segera mula beroperasi dalam tahun ini.

Penekanan wajar diberikan bukan sahaja melibatkan aspek prasarana yang perlu ditambah baik, tetapi juga melibatkan judul-judul buku yang seharusnya merangkumi pelbagai bidang seperti falsafah, sejarah, biografi dan hal ehwal semasa.

Semua usaha yang komprehensif ini haruslah dilihat sebagai kesempatan terbaik untuk kita bersama-sama mengangkat darjat dan martabat ilmu di Negeri Selangor. Saya mahu Selangor muncul sebagai negeri yang maju di mana teras pembangunan negeri ini juga berpaksikan kepada ilmu pengetahuan.

Industri buku merupakan sebahagian daripada komponen di dalam ekonomi jingga atau orange economy yang menjadi antara penyumbang kepada kegiatan ekonomi di negara-negara maju.

Selepas 12 kali penganjuran, saya kira sudah tiba saat dan ketikanya, Pesta Buku Selangor memperkukuhkan jenamanya dan muncul sebagai sebuah pesta buku serantau. Bukan sahaja penerbit buku serantau perlu diundang untuk mempamerkan penerbitan mereka tetapi pameran juga perlu merangkumi segala jangkauan penerbitan.

Selain itu, pesta buku juga perlu dimaknai dengan kehadiran penulis terkenal, baru dan veteran, untuk membicarakan karya mereka dan mengupas persoalan trend idea dalam penerbitan.

Justeru, marilah kita bersama-sama menggembeleng tenaga supaya Pesta Buku Selangor menjadi tunjang kepada kejayaan memartabatkan tradisi keilmuan dikalangan rakyat.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan perasmian Pesta Buku Selangor 2017 & Agenda Pencerahan Selangor.

Sekian, terima kasih.