AZMIN ALI

Day: March 14, 2018

Majlis Penyerahan Projek Menaikaras Jambatan Serta Membaikpulih & Menstabilkan Tebing Sungai Jelok, Pekan Kajang

Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan menyaksikan kejayaan Negeri Selangor mengatasi masalah banjir di Pekan Kajang untuk jangka masa panjang berbanding dengan masalah banjir di Pekan, Pahang yang sehingga hari ini gagal ditangani dengan bertanggungjawab.

Menurut PLAN@Malaysia Selangor, penumpuan penempatan penduduk di Negeri Selangor adalah di daerah-daerah yang bersempadan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur khususnya di Gombak, Klang, Petaling dan Hulu Langat ekoran capaian prasarana yang baik dan pembangunan ekonomi yang rancak.

Daerah Hulu Langat merupakan antara daerah yang sedang rancak membangun dengan pelbagai projek seperti projek pembangunan perumahan, kawasan industri dan komersil serta kemudahan pengangkutan awam termasuk rangkaian rel dan pembangunan infrastruktur awam seperti Loji Rawatan Air Langat 2 dan projek menaiktaraf Hospital Kajang bagi wad kanak-kanak dan wanita.

Menjelang 2020, jumlah penduduk di Daerah Hulu Langat dianggar mencecah 1.4 juta orang dengan Kadar Purata Pertumbuhan Tahunan (KPPT) 1.8%.

Dengan unjuran penduduk ini, cabaran utama adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan penjanaan peluang pekerjaan serta menaiktaraf kemudahan awam dan infrastruktur bagi menjamin kemajuan yang berterusan.

Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri Selangor juga menyediakan social economic safety net seperti Inisiatif Peduli Rakyat yang meliputi sektor kesihatan, pendidikan dan keusahawanan.

Antara projek yang diberi keutamaan oleh Kerajaan Negeri Selangor semenjak akhir 2014 ialah projek tebatan banjir di Pekan Kajang yang melibatkan dua projek dengan skop kerja yang saling melengkapkan.

Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Selangor dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kerja-kerja menaikaras Jambatan Sungai Jelok dengan kos kontrak bernilai RM 3.2 juta. Skop projek adalah membina jambatan (bebo arch) dual-carriageway 4 lanes beserta laluan perjalan kaki dan menaikaras jalan tuju. Kerja-kerja ini telahpun siap pada 26 Januari 2018.

Manakala, Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Negeri Selangor menjalankan projek membaikpulih dan penstabilan Tebing Sungai Jelok di Pekan Kajang bermula akhir Mac 2015 dan siap pada pertengahan September 2016 dengan kos sebanyak RM 4.82 juta.

Kerja-kerja menaiktaraf Sungai Jelok yang melibatkan jajaran sepanjang 800 meter perlu dilaksanakan berikutan kekerapan berlakunya banjir di Pekan Kajang. Antara yang paling teruk ialah pada 3 September 2014 dan sebelumnya pada 3 Disember 2011.

Antara skop kerja JPS adalah melebarkan sungai sedia ada, membina struktur floodwall, flood gate dan flap gate.

Alhamdulillah, projek melebarkan sungai dan penstabilan tebing Sungai Jelok serta menaikaras jambatan telah menyumbang kepada kejayaan menangani masalah banjir di Pekan Kajang walaupun rekod taburan hujan tertinggi dicatatkan dengan intensity sebanyak 128 mm.

Kerajaan Negeri telah membelanjakan sejumlah RM 8 juta untuk menyiapkan kedua-dua projek ini bagi menjamin kesejahteraan rakyat di Pekan Kajang. Inilah Kerajaan yang peduli rakyat.

Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri Selangor juga telah mengambil tindakan penyelesaian bagi mengatasi masalah banjir di Pekan Kajang untuk pelan jangka masa sederhana dan panjang seperti berikut :

a. Pelan Induk Saliran Bandar Kajang.
b. Penyediaan Kajian Pembangunan Tempatan PBT (Fokus Pembangunan Sekitar Sungai Jelok).
c. Menyiapkan Projek Menaiktaraf Sungai Jelok Fasa 1 dan Fasa 2 yang dirasmikan pada pagi ini.
d. Dalam pelaksanaan projek menaiktaraf Kolam Takungan di Penjara Kajang.
e. Pemantauan pembangunan tanah di bahagian tadahan Sungai Jelok secara berterusan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada agensi-agensi pelaksana bagi penyelesaian masalah banjir di Pekan Kajang seperti Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Negeri Selangor, Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Selangor, Majlis Perbandaran Kajang dan Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Langat.

Kejayaan projek ini turut disumbangkan oleh kesedaran sivik penduduk dan orang awam untuk memelihara kebersihan sungai dan sistem perparitan dengan tidak membuang sampah ke dalam sungai.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Penyerahan Projek Menaiktaraf Jambatan serta Projek Membaikpulih dan Penstabilan Tebing Sungai Jelok, Kajang.

Sekian, terima kasih.

Majlis Pecah Tanah Pembangunan Blok Tambahan Masjid Darul Ehsan, Taman Tar

Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya dapat kita bertemu pada hari ini bersempena Majlis Pecah Tanah Pembangunan Blok Tambahan Masjid Darul Ehsan, Taman Tun Abdul Razak.

Sebentar tadi, saya dan pimpinan baru selesai menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembangunan Masjid Kampung Klang Gate yang baharu. Kedua-dua program ini menzahirkan komitmen Kerajaan Negeri untuk menyemarakkan syiar Islam serta mengimbangi pertumbuhan dan pembangunan negeri dengan keutuhan pembangunan kerohanian di kalangan umat Islam.

Untuk memperkukuh pembangunan kerohanian, Kerajaan Negeri telah menyediakan sejumlah RM 106 juta bagi tahun 2018 untuk tujuan pembangunan institusi kerohanian termasuk pembangunan masjid dan surau, sekolah rendah agama, Maahad Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi (MITS) serta program-program yang dapat menyemarakkan kerohanian.

Iltizam Kerajaan Negeri juga dizahirkan melalui pembangunan beberapa buah masjid di Daerah Gombak seperti Masjid Zakaria, Gombak Utara, Masjid Taman Ukay Perdana dan Masjid Taman Tun Teja, Rawang yang telah siap sepenuhnya dan telah diserahkan kepada Jawatankuasa Masjid.

Untuk anak-anak qariah Masjid Darul Ehsan, Taman Tun Abdul Razak, jumlah umat Islam yang semakin meningkat telah mendesak kita untuk membangunkan blok baru bagi menampung keperluan masjid. Kerajaan Negeri bersetuju meluluskan peruntukan pembangunan sejumlah RM 6 juta untuk memberikan keselesaan buat jemaah untuk beribadah dan melaksanakan pelbagai aktiviti masyarakat dengan terbinanya blok baru ini.

Pada masa yang sama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para wakif yang telah menyumbang kepada dana wakaf pembangunan blok baru ini yang sehingga mencecah kutipan sebanyak RM 1 juta.

Langkah Kerajaan Negeri ini penting memandangkan peri pentingnya institusi masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid merupakan pusat ibadah, pusat pendidikan serta pusat kemasyarakatan buat umat.

Dalam konteks Negeri Selangor, masjid harus berperanan sebagai benteng pertahanan aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Justeru, usaha pengimarahan masjid ini adalah sangat penting sehingga Allah SWT memberikan pedoman tentang kualiti insan-insan yang layak mengimarahkan masjid.

“Sesungguhnya hanyalah memakmurkan masjid-masjid Allah siapa yang (dia) telah beriman kepada Allah dan hari akhirat serta telah mendirikan solat dan telah menunaikan zakat dan tidak takut melainkan Allah, maka mudah-mudahan mereka bahawa mereka adalah daripada orang yang mendapat petunjuk.”

( Surah At-Taubah : 18 )

Maka, menjadi tanggungjawab kita khususnya anak-anak qariah Taman Tun Abdul Razak untuk mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti yang sarat dengan ilmu, menyemai erti kesederhanaan dan toleransi serta menangkis fahaman ekstremis dan radikal yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam.

Kita mahu institusi masjid menjadi wahana untuk membingkai muafakat dan perpaduan di kalangan umat Islam dan juga masyarakat yang rencam.

Kita harus sedar, kepelbagaian agama, bahasa, etnik, faham dan pemikiran yang muncul hari ini telah mencabar kesatuan ummah. Dengan kemunculan institusi masjid sebagai pusat aktiviti masyarakat, maka terdapat ruang untuk saling kenal mengenal – li taarafu demi memupuk semangat ukhuwah di kalangan ummah.

Marilah kita sama-sama mendoakan semoga anak-anak qariah Masjid Darul Ehsan ini juga tergolong dalam golongan mereka yang memiliki sifat-sifat seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT untuk mengimarahkan masjid ini, InshaAllah.

Akhirnya, menjadi harapan Kerajaan Negeri agar pembangunan blok baharu Masjid Darul Ehsan, Taman Tun Abdul Razak ini akan dapat memberikan keselesaan dan suasana yang kondusif kepada jemaah sekaligus menjadi wahana buat anak-anak qariah memartabatkan syiar Islam, InshaAllah.

Sekian, terima kasih.

Majlis Pecah Tanah Masjid Klang Gate, Hulu Kelang

Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat berhimpun di Majlis Pecah Tanah Masjid Klang Gate, Hulu Kelang yang akan dibangunkan oleh Kerajaan Negeri selaras dengan hasrat untuk memartabatkan syiar Islam di Negeri Selangor.

Saya berasa amat gembira kerana dapat berada di sini, di kampung tempat saya dibesarkan demi melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah diperkenankan oleh DYMM Tuanku Sultan Selangor untuk saya menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Masjid Klang Gate.

Justeru, majlis pada hari ini juga turut dihadiri oleh wakil daripada Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).

Usaha pembangunan masjid yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri pada hari adalah bertujuan untuk memperkukuh ukhuwwah dan muafakat di kalangan umat Islam. Kita yakin, peranan dan fungsi sebenar institusi masjid akan dapat menggembeleng kekuatan umat Islam selaras dengan firman Allah SWT :

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai;”
(Surah Ali Imran : 103)

Sebagai wahana perpaduan rakyat, masjid harus menjadi institusi terunggul buat umat Islam yang berperanan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan syiar Islam sebagai benteng kepada aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Masjid perlu memainkan peranan sebagai pusat tarbiyyah yang menyemai nilai-nilai murni Islam demi membangunkan umat yang memiliki jati diri Muslim yang sejati. Saya yakin, pengimarahan masjid akan dapat melahirkan “ummatan wasata” yakni umat yang berpegang kepada prinsip Al-Quran seperti keadilan dan kesederhanaan.

Sesungguhnya, ciri-ciri ummah yang mahu kita bangunkan ini adalah paksi kepada kemajuan Negeri Selangor. Hari ini, Kerajaan Negeri bertekad untuk tidak sekadar maju dalam sektor industri dan kewangan tetapi juga seimbang dalam konteks pembangunan kerohanian.

Untuk memperkukuh pembangunan kerohanian, Kerajaan Negeri tuntas menggalas tanggungjawab untuk membangunkan institusi Islam seperti masjid, surau, sekolah rendah agama, Maahad Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi (MITS) serta program-program yang dapat menyemarakkan kerohanian.

Ini termasuklah pembangunan beberapa buah masjid di Daerah Gombak seperti Masjid Zakaria, Gombak Utara, Masjid Taman Ukay Perdana dan Masjid Taman Tun Teja, Rawang. Ketiga-tiga masjid ini telahpun disiapkan sepenuhnya dan telah diserahkan kepada Jawatankuasa Masjid untuk diimarahkan dengan pelbagai aktiviti ibadah, sosial dan kemasyarakatan.
Untuk tahun 2018, Kerajaan Negeri telah menyediakan sejumlah RM 106 juta bagi tujuan pembangunan institusi kerohanian di Negeri Selangor.

Untuk anak-anak qariah Kampung Klang Gate, Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk membangunkan sebuah masjid baru di atas tapak masjid lama seluas 4.864 meter persegi. Pembangunan ini adalah untuk menggantikan masjid lama yang tidak lagi dapat menampung jumlah umat Islam di sekitar. Justeru, InshaAllah, pembangunan yang menelan kos hampir RM 23 juta ini akan mampu menampung 1,500 jemaah dan dijangka siap sepenuhnya pada bulan Ogos 2020.

Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam pembangunan masjid ini khususnya Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Selangor serta para waqif.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Masjid Kampung Klang Gate.

Majlis Gotong-Royong Bersama Penduduk AU 2, Taman Seri Keramat

Alhamdulillah saya panjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana pagi ini kita dapat meluangkan masa memberikan komitmen kita samada sebagai warga penduduk kawasan AU2 mahupun warga KDEB Waste Management (KDEBWB) untuk menggembleng tenaga bagi menjayakan program gotong-royong perdana ini.

Saya ingin mengambil peluang pada pagi ini untuk menyatakan bahawa sementara Negeri Selangor hari ini kekal dan maju dalam bidang industri teknologi tinggi dan juga kewangan, Selangor juga merupakan negeri peneraju kepada gagasan ‘Smart State’ atau ‘Negeri Pintar’ yang berorientasikan perkhidmatan untuk memberikan penyelesaian atau solution secara pintar melalui internet of things, big data atau artificial intelligence.

Sebagai sebuah negeri yang maju kita tidak boleh kekal di takuk yang sama. Pimpinan Kerajaan Negeri harus menerima cabaran ini bahawa kita harus maju ke hadapan untuk bersaing dengan negeri-negeri dan negara-negara yang lebih maju daripada kita. Maka, sudah tentulah antara cabaran pada hari ini adalah bagaimana kita dapat membangunkan Selangor sebagai Smart State yang dapat memberikan perkhidmatan yang lebih efisyen kepada rakyat menggunakan teknologi yang canggih dan sistematik pada hari ini.

Atas kesedaran ini, maka Kerajaan Negeri telah mengambil keputusan untuk menubuhkan KDEBWM Sdn. Bhd. yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri untuk melakukan kerja-kerja kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam di seluruh Negeri Selangor secara berperingkat.

Kita sedia maklum bahawa KDEBWM telah pun mengambil alih perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan juga kutipan sampah domestik di kawasan pentadbiran MPAJ bermula 1 Mac 2017. Mulai 1 Disember 2017 yang lalu, KDEBWM juga telah mengambil alih perkhidmatan pengurusan pembersihan awam.

Apabila KDEBWM mengambil alih peranan ini, sudah tentulah kita ingin melihat ianya membawa kesan yang positif dan lebih baik daripada sebelumnya.

Maka atas dasar Kerajaan Negeri yang saya nyatakan tadi, maka KDEBWM juga telah menggunakan modus operandi berpandukan smart waste management dan ini adalah salah satu cabang di dalam inisiatif Smart Selangor yang peduli rakyat.

Smart waste management ini telah membuktikan bahawa dengan menggunakan ‘solution’ yang telah diaplikasikan, banyak aduan-aduan dapat diselesaikan dengan baik. Sebab itu saya merasa amat kecewa apabila ada individu daripada Putrajaya yang turun ke Hulu Selangor baru-baru ini yang telah melontarkan pelbagai bentuk fitnah dan tohmahan terhadap pentadbiran Kerajaan Negeri.

Antara serangan yang dilontarkan adalah Negeri Selangor hari ini merupakan negeri yang kotor, banyak sampah sehinggakan sungai-sungai juga kotor tidak diuruskan dengan baik, maka apabila sungai-sungai kotor, timbullah masalah nyamuk Aedes dan demam denggi yang meningkat di Negeri Selangor.

Bagaimana kenyataan ini boleh dikeluarkan sedangkan nyamuk Aedes tidak boleh membiak di atas air yang kotor. Nyamuk Aedes hanya boleh membiak di atas air yang bersih. Maknanya, sungai di Selangor ini adalah sungai yang bersih.

Kalau basic information inipun tidak boleh dikuasai, saya kira beliau tidak layak untuk meneruskan kepimpinan. Begitu juga sampah-sampah di Selangor, saya hanya boleh memberikan statistik kerana statistik doesn’t lies.

Sebagai contoh semenjak KDEBWM mengambil alih pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan awam di MPAJ pada bulan Mac 2017, kita menerima 225 aduan sebulan. Tiga bulan kemudian hanya enam aduan sahaja diterima. Penurunan sebanyak 97 peratus, prestasi dikekalkan dengan memberikan perkhidmatan yang berteknologi tinggi dan kini kurang kepada hanya lima aduan sahaja sebulan.

Statistik di Selayang pada bulan Mac 2017 di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang terdapat 1,300 aduan. Sebaik sahaja KDEBWM mangambil alih, tiga bulan kemudian turun kepada 131 aduan. Penurunan 90 peratus dan kini MPS menerima kurang daripada 20 aduan sebulan.

Justeru, saya harap media yang hadir, tolong jangan bawa ‘fake news’ dan fitnah.

Kita harus sedar, kebersihan adalah cerminan tahap peradaban sesebuah masyarakat dan negeri. Kita harus mengambil iktibar daripada negara maju seperti Jepun di mana masyarakatnya memiliki disiplin serta budaya cintakan kebersihan yang tinggi.

Masyarakat Jepun dibudayakan untuk mencintai kebersihan dan mempunyai rasa tanggungjawab yang amat tinggi untuk menjaga lingkungan mereka. Ini membuktikan bahawa Jepun bukan sahaja sebuah negara yang maju dalam konteks pembangunan tetapi juga nilai peradaban yang tinggi.

Justeru, Kerajaan Negeri hari ini bertekad melaksanakan sistem pengurusan sisa pepejal yang efisyen, efektif dan sistematik melalui smart waste management. Alhamdulillah, usaha ini diterajui oleh KDEB Waste untuk memastikan Selangor kekal bersih, ceria dan sejahtera.

Selain aktiviti gotong royong pada hari ini, atas dasar tanggungjawab dan prihatin tentang kebersihan, KDEB Waste akan menyampaikan bantuan dengan memberi sumbangan tong sampah jenis “Leach Bin” sebanyak 94 unit dan 30 unit “Chute Bin”. Tong-tong sampah ini akan diserahkan kepada pihak MPAJ untuk diagih-agihkan ke kawasan Ampang Jaya.

Sumbangan ini adalah tambahan kepada sumbangan 500 tong sampah jenis MGB 120L yang telah diserahkan oleh KDEB Waste kepada MPAJ pada 23 Februari 2018 yang lalu untuk diagihkan ke kawasan Ampang Jaya.

Saya dimaklumkan juga bahawa pada pagi ini pihak KDEB Waste juga akan mengadakan demonstrasi jentera Road Sweeper yang telah dilancarkan pada bulan lalu. Jentera ini merupakan yang pertama digunapakai di PBT.

Jentera Road Sweeper ini dilengkapi dengan GPS tracking system dan akan digunapakai di kawasan Ampang Jaya dan Klang terlebih dahulu untuk kerja-kerja sapuan jalan dan pembersihan awam.

Saya mengucapkan tahniah kepada KDEB Waste Management kerana terbukti komited untuk menjayakan dasar Kerajaan Negeri.

Akhirnya, menjadi harapan kita agar usaha ini dapat menjamin mutu dan kualiti kehidupan rakyat yang lebih sihat, harmoni dan sejahtera.

Sekian, terima kasih.