AZMIN ALI

Day: May 30, 2018

Kenyataan Akhbar Kementerian Hal Ehwal Ekonomi – KSP RMKe11

Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (KSP RMKe-11): Hala Tuju Baharu 2018 – 2020 bagi Mesyuarat Kedua, Penggal Pertama, Parlimen Ke-14 akan dibentangkan pada penghujung tahun ini.

KSP RMKe-11 yang disediakan akan berdasarkan hala tuju Kerajaan baharu, selari dengan Buku Harapan: Membina Negara Memenuhi Harapan yang akan memberi tumpuan kepada ekonomi pasaran bebas dan mesra pelabur di samping penekanan kepada ekonomi manusiawi berteraskan kepada program-program keadilan sosial.

Keutamaan dasar Kerajaan baharu ialah untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Kerajaan di mana amalan kewangan yang tidak telus akan diberhentikan serta ketirisan pada semua peringkat ditangani. Langkah-langkah jangka pendek yang drastik perlu diambil bagi memulihkan kedudukan kewangan.

Langkah-langkah yang akan diambil termasuklah mengawal perbelanjaan operasi Kerajaan serta mengkaji semula projek-projek pembangunan yang tidak mampan, tidak perlu dan yang tidak mendesak. Hutang Kerajaan juga akan distruktur semula bagi mengurangkan pendedahan risiko kewangan.

Negara menghadapi cabaran untuk mengukuhkan kedudukan fiskal dan pada masa sama cabaran untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan. Kedua-dua objektif ini perlu diimbangi bagi menentukan pembangunan yang berterusan serta bersifat inklusif. Walaupun ketika ini Kerajaan sedang giat melaksanakan inisiatif untuk mengukuhkan kedudukan fiskal, namun Kerajaan tidak akan mengabaikan objektif pertumbuhan sosioekonomi.

Kerajaan akan meneruskan projek-projek pembangunan yang memberi impak tinggi kepada ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan juga memandang serius ke arah mengurangkan jurang pembangunan antara negeri-negeri tanpa mengira pendirian politik. Kerajaan akan mengambil langkah tegas untuk mengurangkan jurang pendapatan antara kumpulan pendapatan terutamanya bagi golongan B40.

Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (KSP RMKe- 11) kini sedang dijajarkan untuk mengambil kira keutamaan janji-janji yang dizahirkan dalam Buku Harapan. Selain daripada menilai pencapaian dua tahun pertama RMKe-11, isu-isu dan cabaran pembangunan akan dikenal pasti di mana langkah-langkah untuk menanganinya akan dicadangkan. Kerajaan juga akan memastikan mekanisme yang lebih telus diterima pakai dalam proses penyediaan KSP RMKe-11.

Dasar-dasar sosioekonomi progresif yang akan diperkenalkan dalam KSP RMKe-11 akan melengkapi inisiatif Kerajaan dalam mengukuhkan kedudukan fiskal dan reformasi institusi. Hasilnya, Malaysia akan dibentuk untuk menjadi semula sebuah negara maju yang dihormati dan dipandang tinggi selaras dengan matlamat Wawasan 2020.

Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Menteri Hal Ehwal Ekonomi

Perutusan Hari Kaamatan 30 Mei 2018

Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kaamatan bagi seluruh rakyat Sabah.

Untuk kali pertama, rakyat Sabah menyambut Hari Kaamatan dalam suasana Malaysia Baharu. Saya pasti perayaan pada 30 dan 31 Mei ini akan disambut dengan meriah dan cukup bersejarah bagi rakyat Sabah.

Hari Kaamatan mengikut kepercayaan masyarakat tempatan bertujuan meraikan semangat padi serta mengingati kisah legenda mengenai pengorbanan yang telah menyelamatkan rakyat Sabah daripada mati kebuluran.

Bersempena dengan Hari Kaamatan, saya amat berharap rakyat Negeri Sabah akan bertambah baik dan dikurniakan rezeki melimpah ruah.
Zaman rakyat Sabah dipinggirkan tidak akan berulang lagi.

Kini, martabat rakyat Sabah akan diangkat selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Saya bertekad untuk memperjuangkan supaya Sabah dijadikan rakan kongsi dalam Persekutuan Malaysia secara adil dan saksama.

Tanpa perjuangan rakyat Negeri Sabah yang mengambil teladan kisah legenda pengorbanan yang diraikan pada Hari Kaamatan, tidak mungkin Malaysia Baharu menjadi realiti.

Last-last, sia mo bilang bah, sama-sama urang Sabah yang menyambut Kaamatan dan kepada yang tidak sempat balik Sabah karna karja, study dan lain-lain: Kotobian Tadau Tagazo Do Kaamatan. Aramaiti!

DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI
Menteri Hal Ehwal Ekonomi
Menteri Besar Selangor

Kaamatan Message 30 May 2018

I wish to extend my wishes on this Festival of Harvest to all Sabahans.

Kaamatan this year is different. In welcoming a New Malaysia for the first time, I am sure it will be celebrated with utmost joy to mark this historical occasion for the people of Sabah.

To celebrate the paddy spirit, Kaamatan commemorates the sacrifice of Huminodun, who gave up her life to save Sabahans from starvation.

During this Kaamatan celebration, I hope the fortunes of Sabahans will take a turn for the better.

The era of Sabahans being marginalised is over.

Now, the rights of all Sabahans will be uplifted in the spirit of the Malaysia Agreement 1963. I will strive to ensure Sabah is an equal partner in the Federation of Malaysia, in line with justice and solidarity.
Without the zeal and spirit of togetherness of Sabahans, this New Malaysia would not have been possible. It signals the tremendous courage and sacrifice of Sabahans similar to that of Huminodun.

Last-last, sia mo bilang bah, sama-sama urang Sabah yang menyambut Kaamatan dan kepada yang tidak sempat balik Sabah karna karja, study dan lain-lain: Kotobian Tadau Tagazo Do Kaamatan. Aramaiti!

DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI
Minister of Economic Affairs
Menteri Besar Selangor