AZMIN ALI

Month: March 2020

MITI Umum Tempoh Akhir Permohonan Kilang Untuk Meneruskan Operasi Sewaktu Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI) telah menetapkan tarikh akhir untuk syarikat-syarikat menghantar permohonan untuk meneruskan operasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) jatuh pada 24 Mac 2020, jam 11.59 malam. Penetapan tarikh akhir ini adalah untuk memastikan permohonan- permohonan syarikat yang diterima dapat diproses pada kadar segera.

Selepas tarikh akhir ini, MITI akan memberi fokus menyaring ribuan permohonan- permohonan yang telah diterima.

Selain itu, sebuah Jawatankuasa Khas yang akan diketuai Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali dan disertai Menteri Kementerian Pertanian & Industri Makanan YB Datuk Seri Ronald Kiandee serta Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna YB Datuk Alexander Nanta Linggi telah ditubuhkan untuk memastikan kelangsungan bekalan produk keperluan asas kepada Rakyat Malaysia.

Bagi memastikan bekalan keperluan asas ini terjamin, permohonan syarikat-syarikat meliputi makanan, minuman, ubat-ubatan, peranti perubatan termasuk ventilator, picagari, personal protective equipment (PPE) iaitu face mask, sarung tangan perubatan, thermometer, kit kecemasan, barangan penjagaan diri seperti sabun pencuci, bahan pembersih diri, syampu dan sanitiser diluluskan.

Sejak permulaan tarikh permohonan syarikat-syarikat untuk meneruskan operasi pada 19 Mac 2020, sektor-sektor yang telah diluluskan Kerajaan untuk meneruskan operasi terdiri daripada sektor pembuatan dan pengeluaran barang-barang keperluan umum yang dikategorikan penting dan kritikal seperti berikut:

i) Makanan dan minuman;
ii) Produk barangan rumah (termasuk hand sanitiser);
iii) Peralatan perlindungan peribadi (termasuk topeng muka);
iv) Farmaseutikal;
v) Bahan pembungkusan dan percetakan, khususnya untuk industri makanan dan minuman;
vi) Peranti perubatan, dan pembedahan; dan
vii) Minyak dan gas.

Semua permohonan-permohonan syarikat dilakukan secara atas talian, emel dan laman sesawang MITI. Syarikat-syarikat yang memohon perlu mengikut syarat- syarat yang disenaraikan antaranya adalah syarikat diwajibkan untuk menetapkan jumlah pekerja yang bertugas berada di tahap minima; pengeluaran produk/hasil syarikat memberi keutamaan kepada pasaran tempatan; dan syarikat juga perlu melaksanakan garis panduan dan prosidur pencegahan COVID19 seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

MITI turut menjelaskan antara punca-punca permohonan-permohonan ditolak adalah kerana syarikat yang memohon bukan dikategorikan di dalam sektor yang penting & kritikal; syarikat mengemukakan maklumat yang tidak lengkap atau tidak tepat; dan syarikat tidak mengemukakan pengurangan jumlah tenaga kerja ke tahap minima ataupun sekurang-kurangnya 50 peratus seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan.

-TAMAT-

Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI)
24 Mac 2020

Media Release – Approval to operate extended to logistics and transport services providers for manufacturers producing essential goods

The Ministry of International Trade & Industry (MITI) hereby wishes to inform that the approval currently accorded to manufacturing companies producing essential goods during the Movement Control Order (MCO), is also extended to the logistics and transport services providers under these companies.

This is a necessary move to ensure that essential goods reach consumers in a timely manner. With this, the logistics and transport services providers are no longer required to submit a separate request for approval to MITI, in order to continue their operations during the MCO period.

It must be stressed that the logistics and transport services providers are permitted to only deliver the essential goods produced by their manufacturing companies, which in turn have received written approval from MITI to continue their operations. In addition, the logistics and transport services providers must also operate with minimal workers possible.

The Ministry is hopeful that the logistics and transport services providers will not flaunt the rules that are currently in place, and operate with a sense of duty towards all Malaysians. Those found to be in violation of existing rules will be reprimanded, including through legal means, where applicable.

For manufacturers that have been given the greenlight to operate, but are using private or individual logistics or transport services providers, they are advised to seek the Ministry’s approval, soonest.

-END-

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Senior Minister and Minister of International Trade & Industry (MITI)
21 Mac 2020

Siaran Media – Kebenaran bekerja untuk pekerja sektor swasta diberikan kepada syarikat yang mendapat kelulusan untuk beroperasi

Siaran Media – Kebenaran bekerja untuk pekerja sektor swasta diberikan kepada syarikat yang mendapat kelulusan untuk beroperasi

Siaran Media – Kebenaran bekerja untuk pekerja sektor swasta diberikan kepada syarikat yang mendapat kelulusan untuk beroperasi

Mesyuarat Khas Menteri-Menteri Mengenai Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pagi ini telah menekankan perlunya majikan menyediakan surat kebenaran kepada pekerja untuk memudahkan pergerakan mereka sekiranya ditahan pihak berkuasa yang membuat rondaan sepanjang tempoh PKP. Langkah ini juga bagi memastikan adanya penguatkuasaan yang lebih ketat ke atas pekerja-pekerja industri yang diarahkan bertugas.

Sehubungan itu, Mesyuarat telah memutuskan kebenaran untuk pergerakan pekerja bagi pihak industri yang diluluskan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI).

Menjurus kepada keputusan ini, MITI telah mengambil langkah proaktif pagi ini dengan menyatakan kebenaran untuk beroperasi dan bekerja tersebut di dalam surat kelulusan kepada syarikat-syarikat yang akan beroperasi sepanjang PKP. Kelulusan ini juga terhad kepada syarikat-syarikat di dalam sektor pembuatan produk penting yang telah mendapat kelulusan untuk meneruskan operasi pada kadar minima.

Kebenaran bekerja ini juga terhad kepada jumlah pekerja-pekerja yang diluluskan kepada syarikat untuk beroperasi, dan kebenaran untuk meletakkan mesin kilang dalam keadaan siap siaga.

Syarikat-syarikat yang juga pemilik kilang ini wajib memberi surat kebenaran perjalanan kepada pekerja-pekerja yang bertugas, serta melampirkan bersama surat kebenaran beroperasi yang dikeluarkan MITI. Syarikat perlu juga menyenaraikan nama-nama pekerja yang dikenalpasti membawa surat kebenaran perjalanan tersebut untuk pergerakkan mereka dari kediaman ke kilang/premis masing-masing.

Jumlah surat kebenaran ini hanya boleh dikeluarkan oleh pihak syarikat kepada pekerja mereka sahaja mengikut bilangan pekerja yang telah diluluskan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan Majlis Keselamatan Negara.

Walau bagaimanapun, kelulusan yang diberikan boleh dibatalkan dan ditarik balik sekiranya syarat-syarat yang ditetapkan tidak dipatuhi oleh syarikat

Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI)
20 Mac 2020

Kenyataan Media – Langkah-Langkah Sempena Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan

Kenyataan Media – Langkah-Langkah Sempena Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan

KENYATAAN MEDIA

LANGKAH-LANGKAH SEMPENA PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

Kerajaan Persekutuan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dari 18 hingga 31 Mac 2020 bagi menangani penularan pandemik COVID-19.

Semua pihak dikehendaki untuk mematuhi garis panduan Majlis Keselamatan Negara (MKN) bagi memastikan keberkesanan perintah tersebut. Pada masa yang sama, kesihatan dan keselamatan rakyat kekal menjadi keutamaan Kerajaan.

Untuk memastikan keperluan rakyat kepada perkhidmatan asas tidak terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) berkuatkuasa dan mengurangkan gangguan kepada rantaian bekalan, khususnya bagi makanan dan barang keperluan, saya telah mengadakan beberapa siri libat urus dengan pemegang taruh industri bagi mendapatkan pandangan mereka terhadap pelaksanaan strategi Kerajaan. Libat urus telah diadakan dengan mematuhi protokol kesihatan yang ditetapkan.

Kami sangat menghargai pandangan yang diberikan oleh pemain industri yang memahami kewajaran melaksanakan PKP dalam suasana kritikal sekarang dan bersedia untuk membantu menjayakan usaha menjamin rantaian bekalan dalam sektor pembuatan mencukupi.

Hasil dari siri libat urus ini, Kerajaan telah dapat mempertimbang dan memberikan kelulusan beroperasi kepada pihak industri pembuatan yang mengeluarkan produk-produk yang ditakrifkan sebagai kritikal (seperti di Lampiran A dalam Kenyataan Media oleh Majlis Keselamatan Negara bertarikh 18 Mac 2020).

Sepertimana yang dijelaskan di dalam Kenyataan Media oleh Majlis Keselamatan Negara petang ini, kelulusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu bagi memastikan objektif utama pengawalan penularan wabak COVID-19 tercapai dengan sebaiknya. Garis panduan kesihatan yang ketat termasuk social distancing dan proses sanitasi perlu diamalkan bagi pekerja dalam sektor-sektor pembuatan yang telah diluluskan untuk beroperasi di dalam tempoh PKP. MITI akan menyusul dengan pihak industri untuk memastikan perlaksanaan yang efektif dan berkesan.

Saya juga telah berhubung langsung dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, TYT Chan Chun Sing pagi tadi berhubung langkah-langkah bersama yang perlu diambil dalam situasi ketika ini.

Kerajaan akan terus memantau situasi bagi mengatasi cabaran yang berkaitan dengan COVID-19.

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Menteri Kanan
Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri

18 Mac 2020

Kenyataan Media – Pembentukan Jemaah Menteri

Kenyataan Media – Pembentukan Jemaah Menteri

KENYATAAN MEDIA
9 MAC 2020

Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana pembentukan Jemaah Menteri Kerajaan Perikatan Nasional telah selesai.

Saya mengucapkan tahniah kepada YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang telah melaksanakan pembaharuan dan inovasi dalam struktur Jemaah Menteri agar lebih efisien, cekap dan berkesan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada YAB Perdana Menteri yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memegang jawatan sebagai Menteri Kanan – Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Saya menyedari tanggungjawab yang saya galas adalah amat berat memandangkan persekitaran ekonomi dan perdagangan global yang mencabar. Apatah lagi, Malaysia akan menganjurkan Persidangan APEC 2020 yang bertemakan Kemakmuran Bersama dan bakal menjadi fokus penetapan hala tuju bagi kerjasama ekonomi dunia yang lebih dinamik dan terbuka.

Saya dan pegawai-pegawai Kementerian yang berkaitan akan menggembleng tenaga berpandukan aspirasi YAB Perdana Menteri bagi menjayakan persidangan ini. Ini merupakan peluang bagi Malaysia untuk menampilkan agenda Kemakmuran Bersama sebagai penyelesaian pelbagai kemelut ekonomi dan sosial dunia.

Kerajaan Perikatan Nasional komited untuk terus melaksanakan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 bagi meletakkan negara ke atas landasan pembangunan yang mampan dan inklusif.

Kerajaan akan memberi fokus kepada pertumbuhan ekonomi, penciptaan pekerjaan dan menjaga kebajikan rakyat keseluruhannya.

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Ahli Parlimen Gombak

Media Statement – Rights of all Malaysians to peacefully protest

Media Statement – Rights of all Malaysians to peacefully protest

MEDIA STATEMENT

3 MARCH 2020

I refer to the news reports of investigations upon Datin Paduka Marina Mahathir, Dato’ Ambiga Sreenevasan and several others in relation to recent public gatherings carried out over the weekend.

The rights of all Malaysians to peacefully protest or express their views are enshrined in the Federal Constitution.

There have been numerous views expressed over the political developments of the past week but rather than being overly sensitive about them, I strongly believe that differences of viewpoints are essential for a vibrant and healthy democracy.

In this regard, I urge the authorities to allow the public to express themselves and not to subject those who engage in peaceful protests to police investigations.

Nevertheless, I understand the police are exercising their duty to preserve public order and security. I therefore echo the statement from Tan Sri Abdul Hamid Bador, the Inspector-General of Police, calling on organisers to respect the law and provide early notifications for holding rallies under the provisions of the Peaceful Assembly Act.

Democracy warrants a spirited contestation of ideas which means that the public must be free to express their views in a peaceful manner without disrupting public order and security.

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Member of Parliament for Gombak

Kenyataan Media – Serangan Terhadap Tian Chua

Kenyataan Media – Serangan Terhadap Tian Chua

KENYATAAN MEDIA

1 MAC 2020

Saya mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang dilakukan terhadap Saudara Tian Chua di hadapan Ibu Pejabat Parti KEADILAN Rakyat hari ini. Beliau merupakan seorang aktivis sosial yang dihormati dan pengasas KEADILAN yang berjasa dalam perjuangan KEADILAN sejak ianya ditubuhkan.

Serangan terhadap Naib Presiden KEADILAN semata-mata kerana perbedaan pandangan dan pendapat mencerminkan bagaimana parti tersebut telah diseludupi budaya gengsterisme dan keganasan. Gejala ini menjadi bukti bagaimana parti yang didirikan dengan tujuan murni untuk membela nasib rakyat telah di-hijack oleh orang yang bertopeng reformasi dan menjadikan agenda mendewakan diktator sebagai teras perjuangan. Pimpinan tertinggi Parti KEADILAN Rakyat hari ini kelihatan alpa terhadap budaya samseng tersebut dan menyimpang jauh dari reformasi membela rakyat.

Sebuah parti politik yang berlandaskan perjuangan keadilan dan demokrasi seharusnya menggunakan wacana rasional dan perdebatan yang berasaskan kepada fakta.

Apabila sesebuah parti itu telah dirasuk oleh unsur gangsterisme dan pimpinan membiarkannya terus berleluasa, ini bermakna parti tersebut berada di ambang kehancuran.

Saya menyeru semua pihak untuk menolak budaya gangsterisme dan keganasan dalam politik. Sebaliknya kita perlu berusaha menyuburkan semangat berdebat secara rasional dan berunding untuk menyelesaikan masalah.

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Ahli Parlimen Gombak