AZMIN ALI

Month: April 2020

Kenyataan Akhbar – Peningkatan Kapasiti Beroperasi Untuk Membangun Semula Ekonomi

Penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan kepada kesihatan rakyat dan juga ekonomi negara. Kerajaan telah mengambil langkah-langkah proaktif khususnya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi membendung penularan wabak ini. Usaha memerangi COVID-19 belum berjaya sepenuhnya tetapi kita telah dapat melandaikan keluk (curve) ke tahap yang terkawal. Namun, kita tidak seharusnya alpa dan akan terus berusaha sedaya upaya untuk menjamin kesihatan dan keselamatan rakyat.

2. Kerajaan juga bertanggungjawab untuk memulihkan ekonomi termasuk melindungi mata pencarian rakyat. Usaha ini adalah untuk membina semula ekonomi yang mampan, berdaya saing, mengembalikan keyakinan pelabur serta menjamin pekerjaan.

3. Pada 23 April 2020, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kes-kes COVID-19 telah menurun dengan ketara susulan dari usaha berterusan pihak Kerajaan membendung penularan wabak COVID-19.  Bagi memastikan pencapaian yang positif ini berterusan, Kerajaan telah melanjutkan tempoh PKP sehingga 12 Mei 2020. Dengan pelanjutan ini, Kerajaan sedang mengkaji kaedah memulihkan ekonomi secara berperingkat. Ini merangkumi pembukaan beberapa sektor dan sub-sektor ekonomi tambahan tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat yang ketat bagi memastikan syarikat terus beroperasi dan pekerja berada dalam persekitaran yang selamat.

4. Sehubungan ini, Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi (EAC) yang bersidang semalam (27 April 2020) telah membincangkan kedudukan terkini ekonomi dan kewangan negara, kelangsungan perniagaan dan kesejahteraan rakyat. Mesyuarat telah meneliti kajian dan cadangan yang dibentangkan oleh Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Khazanah Nasional. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang diwakili oleh Menteri Kesihatan dan Ketua Pengarah Kesihatan turut membentangkan pandangan dan maklum balas di atas perkara yang dibincangkan. Perbincangan tertumpu kepada keperluan untuk memulakan semula (restarting and reviving) rantaian bekalan ekonomi secara menyeluruh yang dapat membantu perniagaan untuk meneruskan operasi sepenuhnya, membina semula stok yang terjejas serta membolehkan penyampaian perkhidmatan dan barangan yang efisyen kepada pelanggan.

5. Keputusan mesyuarat EAC telah dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara yang bersidang pada pagi ini (28 April 2020) dan dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri serta turut dihadiri oleh semua Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri.

6. Menyedari keperluan mendesak untuk menangani krisis ekonomi semasa, Kerajaan bersetuju supaya sektor-sektor ekonomi yang telah dibenarkan beroperasi pada PKP Tahap 1, 2 dan 3 meningkatkan kapasiti beroperasi sepenuhnya dan dibenarkan beroperasi tanpa sekatan masa mengikut keperluan industri masing-masing.

7. Pihak syarikat di dalam sektor yang dibenarkan ini WAJIB mematuhi syarat-syarat Prosidur Operasi Standard (SOP) yang telah ditetapkan bagi sektor masing-masing. Kegagalan syarikat mematuhi SOP akan menyebabkan kebenaran beroperasi dibatalkan serta merta dan dikenakan tindakan undang-undang.

8. Kebenaran ini berkuatkuasa mulai esok (29 April 2020). Pihak syarikat yang telah diluluskan untuk beroperasi tidak lagi perlu memohon kepada MITI untuk mendapatkan kebenaran.

9. Inisiatif ini akan memberi anjakan kepada pemulihan sistem rantaian bekalan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negara. Ini tentunya akan memberi impak positif kepada pendapatan syarikat khususnya Perusahaan Kecil dan Sederhana.

10. Sementara Kerajaan memberikan kelonggaran ini, rakyat dan pemilik perusahaan perlu memulakan “kebiasaan baharu” dengan mematuhi penjarakan sosial di tempat kerja, kebersihan diri dan garis panduan kawalan kesihatan.

-TAMAT-

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali

Menteri Kanan
Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI)

Selasa, 28 April 2020

Perutusan Ramadhan 1441H

Perutusan Ramadhan 1441H

Tahun ini, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Ramadhan dalam suasana yang luar biasa akibat pandemik COVID-19. Sesungguhnya, krisis ini adalah ujian daripada Allah SWT yang menuntut kita untuk sabar dan tabah serta terus mempertingkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Syarh :

“…maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Justeru itu, marilah kita memaknai Ramadhan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sebagai madrasah ruhiyyah dengan beruzlah di kediaman masing-masing sekali gus membantu ikhtiyar Kerajaan memutuskan rantaian penularan COVID-19.

Marilah kita memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk menyegarkan institusi kekeluargaan dengan kekal berada di rumah dan memperbanyakkan ibadah, tadarus dan tadabbur Al-Quran serta menyempurnakan solat sunat tarawih berjemaah bersama keluarga.

Ramadhan juga menyuburkan sifat-sifat yang mulia untuk bersedekah dan melakukan infaq termasuk memberikan bantuan makanan kepada warga dhaif, orang kurang upaya dan warga emas yang memerlukan perhatian.

Akhirnya, saya mengajak seluruh rakyat untuk terus menjaga kebersihan rohani dan jasmani, kesihatan diri serta mematuhi langkah-langkah kawalan kesihatan agar kekal sihat, bertenaga dan produktif. Ayuh kita jadikan Ramadhan sebagai wahana memberdaya kekuatan umat bagi mempersiapkan diri untuk berada di dalam kehidupan norma-norma baharu pasca COVID-19.

للَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ،

 شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

Ya Allah, Rabb semua manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah, Engkau adalah asy-Syafi (Yang Maha Penyembuh), tidak ada kesembuhan (dari)-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.

 

Ramadhan bulan keberkatan

Uzlah tingkat ketaqwaan

Patuhi kawalan pergerakan

Kesihatan asas kekuatan

 

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali

Menteri Kanan

Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri

23 April 2020

Siaran Media – Kebenaran beroperasi diberi kepada sektor tambahan bagi melindungi ekonomi negara pasca COVID-19

Kerajaan senantiasa mengambil tanggungjawab dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19 demi menjamin kesihatan dan keselamatan rakyat.

Kerajaan juga mengambil langkah pro-aktif dan responsif dalam mengimbangi kelangsungan ekonomi negara dan keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dengan membenarkan sektor-sektor ekonomi yang kritikal termasuk sektor perubatan dan keperluan asas untuk beroperasi semenjak 18 Mac 2020 tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Langkah ini adalah untuk menjamin kelangsungan ekonomi negara, mengelakkan kehilangan pekerjaan yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia selain memastikan rakyat terus mendapat akses kepada keperluan asas dan produk kritikal sepanjang tempoh PKP.

Susulan daripada keputusan Kerajaan membenarkan beberapa sektor pembuatan dan perkhidmatan kritikal beroperasi semasa peringkat PKP yang pertama, Kerajaan mendapati tahap pematuhan operasi oleh syarikat-syarikat yang diluluskan adalah baik.

Kerajaan terus mempergiatkan lagi pemantauan dan penguatkuasaan terhadap pematuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam memastikan langkah-langkah saringan kesihatan dilaksanakan demi keselamatan pekerja dan pelanggan.

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) telah mengadakan sesi libat urus bersama persatuan industri, Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), serta Kementerian dan agensi lain yang berkaitan, termasuk KKM dan Majlis Keselamatan Negara (MKN) bagi mengenalpasti dan memperhalusi sektor-sektor ekonomi tambahan yang boleh dibenarkan beroperasi.

Langkah ini adalah selaras dengan keputusan Jemaah Menteri menubuhkan Jawatankuasa Khas Kabinet Membendung Impak COVID-19 Ke Atas Ekonomi dan Pasaran Buruh. Jawatankuasa Khas Kabinet ini telah membentangkan beberapa cadangan kepada Jemaah Menteri pada 6 dan 8 April 2020 hasil dari pembentangan oleh MITI, Kementerian Kewangan, Khazanah Nasional Berhad dan Bank Negara.

Jemaah Menteri telah mengambil keputusan untuk membenarkan beberapa sektor ekonomi tambahan beroperasi secara berfasa dengan garis panduan penjagaan kesihatan dan kawalan pergerakan yang ketat.

Keputusan Kerajaan ini adalah hasil kaji selidik yang mendapati bahawa penularan COVID-19 bukan sahaja memberi kesan yang besar ke atas kesihatan, tetapi juga akan membawa mudarat kepada prestasi kewangan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat khususnya industri PKS sebagai penyumbang tenaga kerja terbesar di Malaysia.

MITI telah memperhalusi sektor-sektor tambahan yang dibenarkan beroperasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

• tahap kepentingannya di dalam rantaian bekalan global (global value chain atau GVC) dan eksport negara. Langkah ini adalah untuk menjamin kestabilan aktiviti eksport;
• aktiviti ekonomi sektor yang mempunyai gandaan nilai tambah (value-added multiplier) yang tinggi;
• impak ke atas kelangsungan PKS dalam sektor ekonomi khususnya pembuatan dan perkhidmatan; dan
• jumlah tenaga kerja yang terlibat.

MITI telah menyediakan perincian sektor tambahan yang dibenarkan beroperasi seperti Lampiran 1. Berikutan keputusan ini, syarikat-syarikat di dalam sektor-sektor tambahan yang disenaraikan boleh membuat permohonan beroperasi kepada MITI bermula hari Isnin, 13 April 2020, dari jam 9.00 pagi. Semua permohonan mestilah dibuat secara atas talian di laman sesawang MITI, www.miti.gov.my. Hanya permohonan yang menepati syarat dan lengkap sahaja akan diproses.

Pihak syarikat di dalam sektor-sektor yang dibenarkan beroperasi WAJIB mematuhi syarat-syarat Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan. Selain pematuhan kepada syarat-syarat dan garis panduan yang diperketatkan ini, kebenaran beroperasi juga tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM dan garis panduan oleh lain-lain agensi penguatkuasaan yang berkaitan dari semasa ke semasa. Kegagalan syarikat untuk berbuat demikian boleh mengakibatkan kebenaran beroperasi dibatalkan serta-merta dan berdepan dengan tindakan undang-undang mengikut Akta semasa.

Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Menteri Kanan
Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI)
Jumaat, 10 April 2020

 

Media Release – Special cabinet committee formed to bolster stimulus package & strike balance between economic priorities and effective enforcement of MCO due to COVID-19

The Cabinet Meeting held on 1 April 2020 has agreed to establish a Special Cabinet Committee to develop strategic measures in safeguarding Malaysia’s economy and labour market impacted by COVID-19 with the aim of striking a balance between the nation’s economic priorities and the effective enforcement of the Movement Control Order (MCO).

Other key focus areas of the Committee include measures to sustain Malaysia’s economic engines particularly the Small and Medium Enterprises (SMEs) during the MCO and ensure effective mitigation efforts in addressing displacement of labour force among Malaysians. The inception of the Committee also reflects the Government’s quick response to address issues highlighted by the rakyat and the Malaysian business community.

The Special Cabinet Committee will be co-chaired by Senior Minister and Minister of International Trade & Industry YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Bin Ali and Senior Minister and Minister of Defence YB Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob. Members of the Special Committee will also comprise those involved in the nation’s economy and security.

In addition, the Ministry of International Trade & Industry (MITI) will be engaging with industry players from various sectors to gather insights from people on the ground. This effort is key to ensure the Committee will address specific issues facing the business community particularly, SMEs, manufacturers and investors.

The Committee is scheduled to convene on Friday, 3 April 2020 and set to hold its second meeting on Sunday, 5 April 2020. The Committee will then report its recommendations to the Prime Minister YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin during the Economic Action Council (EAC) meeting on Monday, 6 April 2020.

-END-

Ministry of International Trade & Industry
Thursday, 2 April 2020