AZMIN ALI

Author: Azmin Ali

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor di Pelancaran Majlis Pecah Tanah Pembinaan Loji Rawatan Air Semenyih 2

Alhamdulillah saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dapat bersama-sama menyaksikan dan menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Loji Rawatan Air Semenyih 2.

Projek ini amat signifikan untuk memastikan bekalan air terawat mencukupi bagi menampung permintaan khususnya di sekitar kawasan selatan Selangor yang kini menyaksikan pertumbuhan yang begitu pesat dalam sektor perumahan dan juga industri.

Projek ini adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Negeri untuk mengangkat satu agenda strategik yang bukan hanya memberi impak kepada Selangor, tetapi juga kepada negara. Industri perkhidmatan air harus mempunyai perancangan jangka panjang kerana ia mempunyai dimensi global yang menuntut visi, azam kepimpinan dan dukungan dari rakyat.

Demi kepentingan rakyat Negeri Selangor, Kerajaan Negeri bersedia menggunakan sebahagian daripada rezab negeri untuk diterjemahkan dalam bentuk pembangunan termasuk membina dua buah loji rawatan air iaitu Loji Rawatan Air Semenyih 2 dan Loji Rawatan Air Labuhan Dagang yang menelan kos pembinaan sebanyak RM 800 juta.

Kerajaan Negeri Selangor menggalas tanggungjawab membangunkan loji ini meskipun pembinaan loji rawatan air merupakan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan.

Usaha ini adalah sebahagian daripada langkah proaktif Kerajaan Negeri untuk bersiap siaga menghadapi pelbagai cabaran ekoran perubahan cuaca global dan peningkatan jumlah penduduk yang memberi kesan kepada bekalan air.

Kita tidak boleh meneruskan sikap alpa dan boros terhadap penggunaan air; menganggap bekalan air sentiasa ada untuk memenuhi keperluan harian kita. Ketidakcukupan air masa kini adalah jelas dan merupakan satu ancaman global yang perlu ditangani melalui perancangan bijaksana.

Masalah ini amat serius sehinggakan ketika ini muncul satu ungkapan “air adalah minyak baru”. Umumnya, manusia mempunyai kecenderungan menggunakan air bersih pada kadar yang lebih tinggi dari penggantian.

Menurut kajian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), dalam tempoh 14 tahun, dunia akan mengalami kekurangan air sebanyak 40 peratus. Antara faktor terpenting yang menyumbang kepada penyusutan bekalan air adalah pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim.

Menurut Rancangan Struktur Negeri (RSN) Selangor 2035, unjuran penduduk akan meningkat kepada 9 juta orang. Ini menuntut Kerajaan Negeri untuk mengambil langkah-langkah bagi menjamin bekalan yang berterusan.

Perubahan iklim yang semakin ekstrim termasuk cuaca panas yang kering akan memberi kesan ancaman water stress di Asia. Pola hujan juga tidak menentu sementara rezab air bawah tanah akan semakin berkurangan.

Apabila penduduk dunia meningkat kepada 9 bilion menjelang 2050, lebih banyak air bawah tanah akan diperlukan untuk pertanian, industri dan untuk kegunaan persendirian dan isi rumah.

Kekurangan air mempunyai kesan yang amat meluas, air minuman akan berkurangan, tanaman pertanian akan terjejas dan eko sistem akan rosak. Ini adalah ancaman kepada keselamatan bekalan makanan (food security).

Dari segi dimensi politik dan sosio-ekonomi; industri boleh lumpuh, penyakit dan kemiskinan akan semakin parah, konflik dan keganasan akibat perebutan air akan berlaku lebih kerap. Seperti yang dijangkakan, kesan paling buruk akan melanda golongan miskin dan terpinggir. Gejala ini akan lebih mendesak dengan permintaan terhadap air akan meningkat 55 peratus menjelang tahun 2050 sementara rezab air akan terus merosot.

Dalam isu ketidaksetaraan (inequality) akses kepada air, UN World Water Development Report menganggarkan 1 bilion orang tidak mempunyai akses kepada air minuman yang selamat. Laporan ini melaporkan hanya 60% akan mempunyai akses kepada air menjelang 2030.

Malah, penggunaan air yang tidak cekap di kalangan pengguna adalah punca utama kepada krisis air hari ini.

Sebagai contoh, penggunaan air terawat secara melampau merupakan cabaran terbesar di Malaysia. Kadar penggunaan air terawat di Selangor adalah 250 liter sehari per kapita iaitu kadar yang tertinggi di ASEAN. Singapura menggunakan 170 liter sehari per kapita manakala Thailand sebanyak 90 liter sehari perkapita. World Health Organisation (WHO) mengesyorkan penggunaan air terawat pada kadar 165 liter sehari perkapita.

Menurut kajian, hanya 30% digunakan untuk makan dan minum sementara bakinya digunakan untuk membasuh kereta, pakaian dan kolam renang. Justeru, kita sememangnya memerlukan perubahan minda dan sikap dalam penggunaan air.

Apa yang perlu diutamakan adalah anjakan paradigma dalam budaya penggunaan dan perubahan sikap masyarakat ke atas penggunaan air.

Risiko berhadapan dengan defisit air bukan hanya boleh berlaku di peringkat global, tetapi juga di peringkat domestik jika kita tidak mempunyai iltizam untuk mengimbangi antara permintaan dan bekalan air. Kita perlu memastikan penggunaan air yang lebih efisien untuk menjamin bekalan air di masa hadapan.

Penggubal dasar di semua peringkat perlu memikirkan dan menilai semula dasar penggunaan air serta menggalakkan penjimatan air melalui penuaian air hujan, pendidikan dan kesedaran, serta mencegah penggunaan air yang tidak efisien.

Sudah sampai masanya industri menceburi usaha menggunakan teknologi kitaran semula air dan melabur inisiatif baru untuk menggunakan air lebih efisien dan menghapuskan pencemaran.

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) wajar mengambil langkah proaktif dalam menterjemahkan falsafah konservasi kepada dasar dalam pelaksanaan projek perumahan, pembangunan industri dan perancangan bandar.

Air Selangor akan terus mengurus sumber air dengan lebih efisien dan menggunakan teknologi moden bagi memastikan kelestarian bekalan air dalam jangka masa panjang.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama – sama menyempurnakan Pelancaran Pecah Tanah Projek Semenyih 2.

Sekian, terima kasih.

Kenyataan Media: Perletakan Jawatan Setiausaha Agung dan Bendahari Kehormat Persatuan Bolasepak Selangor (FAS)

KENYATAAN MEDIA

8 OGOS 2016

Saya telah menerima tawaran perletakan jawatan daripada Saudara Rosman Bin Ibrahim selaku Setiausaha Agung dan Dato’ S. Sivasundaram selaku Bendahari Kehormat Persatuan Bolasepak Selangor (FAS).

Saya telah berbincang dengan YB Amirudin Shari berhubung perkara ini dan berpendapat menghormati keputusan yang diambil oleh mereka.

FAS mengucapkan terima kasih kepada Saudara Mohd Rosman dan Dato’ Siva Sundaram di atas khidmat dan sumbangan mereka terhadap perkembangan bolasepak Negeri Selangor.

FAS sedang merencana langkah-langkah yang proaktif untuk mengekalkan kegemilangan sukan bolasepak Negeri Selangor. Ini termasuklah penswastaan pasukan dan program pembangunan komprehensif yang akan dibincangkan dalam Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Eksekutif FAS minggu hadapan.

Saya memberi jaminan bahawa FAS akan terus melalui proses reformasi sukan bersesuaian dengan aspirasi penyokong yang senantiasa memberi dorongan dan sokongan kepada pasukan bolasepak Negeri Selangor.
DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor Indigenous Art Festival 2016


Saya sangat gembira pada hari ini kerana berpeluang bertemu dan bersantai dengan masyarakat Orang Asal dari dalam dan luar negara termasuk Vietman, Combodia, Thailand, Filipina dan Indonesia dalam program Indigenous Art Festival 2016. Selamat datang ke Negeri Selangor.

Masyarakat dan keluarga Orang Asal seharusnya bergembira berada di Negeri Selangor kerana inilah satu-satunya negeri yang memberi penghormatan dan pengiktirafan bahawa Orang Asal adalah sebahagian daripada keluarga besar kita rakyat Malsysia.

Kerajaan Negeri berpendirian bahawa identiti dan jati diri Orang Asal adalah sebahagian daripada kepelbagaian dan kerencaman rakyat di Negeri Selangor. Kerencaman ini merupakan aset yang amat berharga dan penting untuk kita membangun negeri ini dan beri keadilan kepada semua rakyat.

Saya ingin mengulangi ikrar dan tekad Kerajaan Negeri untuk meneruskan dasar-dasar yang senantiasa memberi keadilan dan kesaksamaan kepada semua rakyat termasuk masyarakat Orang Asal di negeri ini.

Kita melihat kemajuan sesebuah negara bukan hanya berteraskan pembangunan fizikal sahaja. Namun, pembangunan yang mahu dibangunkan oleh Kerajaan Negeri adalah pembangunan adat warisan, nilai dan budaya yang harus dipelihara dalam kepesatan pembangunan hari ini.

Setiap kaum dan suku kaum masyarakat Orang Asal di Malaysia mempunyai ciri-ciri budaya dan bahasa yang unik dan mempunyai sumbangan dan peranan masing-masing dalam bidang kesenian dan mencipta pelbagai keindahan untuk Selangor dan kemanusiaan sejagat.

Kerajaan Negeri mengambil maklum kerjasama Tourism Selangor untuk memajukan industri pelancongan komuniti Orang Asal termasuk memperkenalkan produk-produk pelancongan baru yang bersifat warisan dan kebudayaan Orang Asal supaya Negeri Selangor kekal menjadi destinasi pelancongan utama untuk pelancong asing dan tempatan.

Kerajaan Negeri juga menjalin kerjasama erat dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JKOA) demi memastikan tahap kehidupan Orang Asal terus dapat dipertingkatkan.

Kerajaan Negeri telah memperkenalkan Badan Bertindak Tanah Orang Asli (BBTOS) yang telah diwujudkan sejak Mei 2009. Badan ini berperanan khas untuk membantu Kerajaan Negeri dalam usaha mengenalpasti tanah dan kawasan rayau masyarakat Orang Asal supaya kawasan tersebut tidak dirampas oleh Kerajaan Negeri atau pihak swasta.

Inilah penghormatan dan pengiktirafan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada masyarakat Orang Asal di mana kita akan memastikan hak mereka akan terus dipertahankan.

Sebagai contoh, dalam satu kes di Mahkamah; Kes Sagong Tasi, Kerajaan Negeri telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan rayuan di Mahkamah demi menghormati hak orang asal di negeri ini.

Malahan, Kerajaan Negeri juga telah mengambil keputusan mengiktitraf pahlawan Orang Asal tersebut dengan mewujudkan Biasiswa Sagong Tasi supaya Kerajaan Negeri dapat membantu anak-anak Orang Asal yang cemerlang dalam pendidikan untuk terus memajukan diri dalam bidang akademik. Kita sedar, hanya melalui peluang pendidikan, masyarakat Orang Asal akan dapat mempertingkat status ekonomi mereka.

Menjadi harapan Kerajaan Negeri supaya anak-anak Orang Asal mendapat akses dan peluang pendidikan yang berkualiti untuk menimba ilmu dan mewarisi kepimpinan negara.

Kerajaan Negeri akan terus melaksanakan dasar-dasar untuk memperkasakan masyarakat Orang Asal dari segi ekonomi dan pendidikan dengan mengintegrasikan mereka dengan arus perdana pembangunan.

Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Negeri telah mengumumkan skim mikrokredit untuk mengupayakan perniagaan masyarakat Orang Asal.

Program HIJRAH merupakan skim pinjaman mikro kredit yang perlu dimanfaatkan untuk membantu peniaga Orang Asal meningkat dan mengembangkan perniagaan mereka.

Saya juga ingin mengulangi tekad dan komitmen Kerajaan untuk mempertahankan Tanah Rizab Orang Asli di Negeri Selangor yang seluas hampir 10,000 ekar.

Akhir kata, marilah kita bersama – sama menyempurnakan Pelancaran Indigenous Arts Festival 2016.

Sekian. Terima kasih.

Speech of The Right Honourable Dato’ Seri Mohamed Azmin Bin Ali, Dato’ Menteri Besar Selangor during Invest Selangor Gala Dinner 2016

5 August 2016

To all our guests, I would like to say a very big “Thank you” for your presence tonight. In particular, I would like to thank all our investors both local and foreign for their unwavering support towards Selangor.

I would also like to record my highest appreciation to the relevant government departments and agencies both at the state and federal levels for their immense contribution in helping to bring about the success of Selangor.

In this regard, I would like to express my gratitude in particular to MIDA for having extended their full support to our efforts in promoting our investment programs. This is a clear example of effective and productive cooperation between state and federal government.

I would also like to thank YB Dato’ Teng for his leadership in driving this challenging portfolio and ensuring we grow in leaps and bounds.
The state government acknowledges the great services provided by Invest Selangor and truly believes that performance could be taken to another level under the excellent leadership of Encik Hasan Azhari Hj Idris.

Since the establishment of Invest Selangor, the state successfully attracted more than RM 130.7 billion of investment from the manufacturing sector over the past 16 years, that is, from 1999 to 2015.

Looking at 2015 alone, Selangor achieved more than RM 7.9 billion, representing a year-on-year surge of 13%.

This impressive track record shows beyond all doubt that Selangor has been and God-willing will remain as a preferred investment destination in Malaysia.

While we are indeed proud of this success, we would like to assure you that we will continue to work very hard to improve ourselves even further.

As you know, we are positioning Selangor as a regional player, particularly in ASEAN. In this regard, we will spare no effort in enhancing Selangor’s international standing.

This requires the commitment of all stakeholders and I earnestly invite all of you investors to come aboard this venture and together let us make it a success.

The more we grow, the greater will be the multiplier effects. The more we expand, the greater will be the benefits to be derived from the economies of scale.

However, this success is dependent on two major factors. First and foremost, there must continue to be a government fully committed to see the state expand and grow exponentially. A business friendly government.

At the same time, there must be good governance with transparency and accountability. I cannot overstress the importance of this principle. We cannot compromise with regards to questions of corruption and misuse of state power. Kleptocracy is not our style.

This is a very serious matter but I am happy and proud to say that in this connection, the Selangor government and its officials have proven themselves to be worthy of the people’s trust and expectations.

Secondly, we should bear in mind the importance of investors in their role not just as business entities but as strategic partners with the State Government in advancing the state economy.

With your significant investment, you have generated almost 400,000 jobs and boosted new technology transfers. With regard to this, I would like to reiterate the need for our leading foreign investors to relocate their R & D facilities to Selangor.

This is part and parcel of our efforts at making Selangor a regional hub – particularly ASEAN – to market their products on a much wider scale.

The fruits of investment are also utilised for social development and in this way investors in Selangor play an important role in ensuring social justice.

While it is often said that businesses exist to make profits, it needs to be added that in a humane economy, social justice cannot be set aside.

You therefore are not just instrumental in shaping the economy of Selangor but play an important role in helping the state to bring about social development and welfare to the people.

This is an essential symbiosis between business and government. On the part of the State of Selangor, let me assure you that we will be at hand to assist you in your endeavours.

As you know, we have successfully organised several working lunches with foreign investors on a country by country basis. I have personally attended each and every one of these lunch-cum-dialogue sessions so that I myself can get a first-hand perspective of the situation and the state of our investment. This is how important you are to us.

As you know, Invest Selangor has a great track record in providing guidance to investors as well as post-investment business support. To be precise, it has assisted over 4,600 manufacturing projects since its establishment.

Investment promotion and place branding will continue as important pillars of the development of the state, despite the stiff global competition.

In line with this great partnership, we also further extend our efforts with continuous state planning and many new initiatives.

These include the Industrial Master Plan of Selangor, the Transport Master Plan, E-commerce Initiative in particular Selangor Information Technology and E-commerce Council (SITEC).

In terms of our globalisation and trade initiative, a major International Expo is in store. In line with our strategy to make Selangor an international trade centre, we propose to make this an annual affair.

Selangor International EXPO represents one of Malaysia’s largest and most recognised local and international trade gateways, connecting trade exhibitors, buyers and visitors to global markets.

We also have the Selangor Bio Council which will oversee the planned development of Selangor Bio-bay. The basic idea is to offer a great environment for biotechnology companies to thrive and advance.

I am also pleased to inform that the Selangor Aerospace Council will be having its inaugural meeting soon. The Council aims to further drive development in the Selangor aerospace sector and to enhance recognition of the state’s capabilities as a leader in ASEAN aerospace markets.

In this regard, three dedicated industrial locations have been identified as the main growth centres. They are Subang Nexus, Sepang KLIA Aeropolis and the newly announced Serendah Aerospace Hard Metal Manufacturing Park. This is called the “3S” Aerospace Belt of Selangor expanding from the north to south region.

Incidentally, just to share with you: In November, I will be heading a delegation overseas to explore the possibilities of further enhancing our potential growth and expansion in this challenging field.

In terms of human capital development, we have among others, the Invest Selangor Talent Initiative which aims to match the talent demand and supply in the state.

There are also the Youth employability programs such as Internship for High Impact Talent, Youth Enhancement Strategic Selangor and the academic boot camp that was successfully implemented in March.

We have also invested more than RM 60 million in upgrading state-owned university UNISEL as part and parcel of our overall plan to establish a knowledge economy and provide a ready talent pool to meet our industry needs.

As a matter of fact, over and above the RM 60 million, just this afternoon, I handed over a cheque of RM20 million to UNISEL which represents a special grant from the State Government to further accelerate the advancement of its academic programs as well as to ensure the smooth running of its general administration.

In today’s globalised economy, the State government recognises that there is a paradigm shift from a labour-intensive economy to one that is high-tech and knowledge based.

While we must embrace this new paradigm with commitment and conviction, we also will not lose sight of the importance of incremental transformation. There must be a plan to minimise social dislocation and disruption in employment patterns. The creation of jobs and employment opportunities will still be a priority.

The new theme of the state – Smart Selangor – therefore encapsulates this philosophy of moving into a new paradigm, which is a process towards adaptation, innovation and creative expansion.

In this regard, the government again will invest and improve the infrastructure and delivery systems accommodating the needs and wants of investors.

Ladies and gentlemen,

May I congratulate the recipients for tonight’s awards. May this award persuade you to continuously improve and venture forward in the ever-challenging global business environment.

Last but not least, I wish to express the highest appreciation to all related parties who have contributed their time and effort in making Invest Selangor Gala Dinner 2016 a success.

Thank you.

Teks Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor Ucapan Pujian Kontinjen SUKMA Selangor 2016

penutupsukma 7penutupsukma 8penutupsukma 2

 

1 OGOS 2016

Tuan Speaker,

1. Pada 31 Julai 2016, tepat jam 9.34 malam di Stadium Sarawak, Kuching, Selangor telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan Sukan Malaysia (SUKMA) ke 18.

2. Selangor meraih 59 pingat emas, 73 perak, 63 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 195 pingat. Pasukan renang Selangor telah memonopoli acara renang di SUKMA kali ini dan merupakan penyumbang pingat terbanyak buat kontinjen Selangor dengan meraih 20 pingat emas, 15 perak dan 9 gangsa. Inilah Selangor. Bumi yang sarat dengan bakat.

3. Saya dan YB Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda dan Sukan bersama puluhan ribu rakyat Malaysia yang memenuhi Stadium Sarawak menyaksikan wajah-wajah riang atlet Selangor menjulang Piala SUKMA.

4. Nyata slogan ‘Tekad Juara’ berjaya menggilap semangat kesukanan dan iltizam para atlet, jurulatih dan pegawai sukan untuk melakar kejayaan sekaligus memartabatkan nama Selangor di persada sukan negara.

5. Maka, pada hari pertama Mesyuarat Kedua, Penggal Keempat, Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas pagi ini, Kerajaan Negeri ingin merakamkan penghargaan dan syabas kepada atlet Negeri Selangor yang telah berjaya membawa balik Piala SUKMA ke bumi Selangor.

6. Syabas dan tahniah kepada Dato’ Mohd Yasin Bin Mohd Salleh, Ketua Kontinjen (Chef de Mission) dan Kontinjen SUKMA Negeri Selangor di atas kejuaraan ini. Kerajaan Negeri amat menghargai kegigihan setiap atlet, jurulatih, pegawai sukan dan warga Majlis Sukan Negeri Selangor yang diketuai oleh Haji Mohd Zubir Bin Haji Idrus menjulang panji Negeri Selangor dengan penuh semangat kesukanan di Bumi Kenyalang.

7. Saya juga ingin menyampaikan titah ucapan tahniah daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj untuk atlet-atlet Negeri Selangor yang telah berjaya mengharumkan nama Negeri Selangor dalam sukan negara.

8. Kerajaan Negeri menjunjung kasih ke atas Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj yang telah berkenan berangkat ke Sarawak selama 3 hari untuk memberi sokongan kepada para atlet dan pegawai sukan Negeri Selangor.

9. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor ke Perkampungan Sukan Kontinjen Selangor di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan berangkat menyaksikan 7 acara sukan telah merangsang semangat kesukanan para atlet dan pegawai sukan untuk mara ke hadapan dan mencipta kejayaan.

10. Saya juga amat tersentuh dan gembira apabila YB Dato’ Setiausaha Kerajaan Negeri dan YB Dato’ Penasihat Undang-Undang Negeri turun ke Sarawak untuk menyuntik semangat para atlet ketika mereka memerlukan sokongan moral untuk menghadapi cabaran SUKMA. Inilah Selangor yang muafakat. Muafakat membawa berkat.

11. Sebagai sebuah Kerajaan yang peduli, kejayaan kontinjen SUKMA 2016 Negeri Selangor wajar mendapat pengiktirafan dari Kerajaan Negeri. Untuk maksud ini, sukacita saya mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor bersetuju untuk meningkatkan pembayaran insentif kemenangan SUKMA ke 18 bagi Kontinjen Negeri Selangor dari RM 958,700 kepada RM 1.1 juta. Insentif tambahan ini akan memberi pengiktirafan kepada pemenang pingat emas individu bernilai RM 5,000 seorang. Pemenang pingat emas berpasukan akan menerima insentif kemenangan sebanyak RM 2,000 – RM 3,000 setiap orang.

12. Kerajaan Negeri akan meraikan Kontinjen SUKMA Negeri Selangor di Majlis Sambutan Eidul Fitr bersama warga perkhidmatan awam Negeri Selangor pada hari Rabu, 3 Ogos 2016 di Dataran SUK.

Kejayaan ini adalah hasil daripada perancangan yang strategik, latihan yang bersepadu, tenaga jurulatih yang mahir, kerjasama yang baik dengan persatuan – persatuan sukan dan pegawai – pegawai sukan yang mempunyai visi untuk memartabatkan sukan. Kerajaan Negeri Selangor juga memberi perhatian terhadap usaha untuk menaiktaraf kemudahan sukan yang dilengkapi dengan kemudahan yang selesa dan berteknologi tinggi yang dapat mewujudkan aktiviti – aktiviti sukan bertaraf antarabangsa.

Kejayaan ini juga membuktikan wujudnya renaissance atau kebangkitan semula sukan di Negeri Selangor. Negeri ini bukan sahaja maju dari segi ekonomi, tetapi juga maju dalam arena kesukanan.

Negeri Selangor bertekad untuk memacu kegiatan ekonomi secara holistik. Selain perspektif ekonomi yang berasaskan pengeluaran produk, Kerajaan Negeri juga mahu memberdaya perspektif ekonomi lain khususnya soft sector seperti kegiatan sukan yang turut mencipta peluang pekerjaan dan pulangan ekonomi.

Majlis Sukan Negeri telah merangka satu pelan pembangunan sukan lima (5) tahun bagi tempoh 2016 – 2020 sejajar dengan gagasan Smart Selangor.

Sektor sukan akan dibangun untuk menjadikan Selangor sebagai sebuah negeri yang sihat dan berjiwa sukan. Pada masa yang sama, sukan akan dipertingkatkan pembangunannya bagi merangsang industri sports tourism sekaligus menjadi destinasi pelancongan untuk peminat sukan.

Tuan Speaker,

Kejayaan menjuarai SUKMA 2016 dan sebelum ini Piala Malaysia telah menggilap semangat kesukanan Negeri Selangor. Kita mengucapkan tahniah kepada semua atlet Selangor. Kita akan menggembeleng segala potensi kesukanan di kalangan generasi muda dan rakyat Negeri Selangor untuk mencipta sejarah baru dalam arena kesukanan di masa akan datang.

Tuan Speaker,

Saya merakamkan kenyataan ini dalam Dewan yang mulia ini sebagai pengiktirafan Kerajaan Negeri Selangor di atas kejayaan Kontinjen SUKMA Negeri Selangor.

Terima kasih.

Kenyataan Media – Mengalukan Keputusan DAP

KENYATAAN MEDIA

31 JULAI 2016

Saya mengalu-alukan keputusan Parti Tindakan Demokratik (DAP) untuk tidak mengadakan Pilihan Raya Negeri tergempar di Pulau Pinang.

Keputusan ini memperlihatkan ketokohan YAB Saudara Lim Guan Eng sebagai pemimpin nasional yang memiliki sikap keterbukaan dan semangat toleransi yang tinggi sehingga mencapai keputusan sebegini yang menyerlahkan semangat muafakat Pakatan Harapan.

Saya memahami ia adalah satu keputusan yang sukar. Namun, dengan mengutamakan semangat muafakat ini, Saudara Lim Guan Eng telah memberikan kepimpinan yang amat diperlukan bagi membangun semula kesatuan dan perpaduan parti-parti pembangkang untuk menghadapi Pilihan Raya Umum ke 14.

Saya yakin keputusan ini akan diterima baik bukan saja oleh rakyat Pulau Pinang, tetapi juga oleh semua rakyat Malaysia kerana ia merupakan satu detik baharu ke arah perpaduan seluruh rakyat yang dahagakan perubahan.

Malaysia kini berhadapan dengan kemelut dashyat akibat daripada kedurjanaan tatakelola kewangan yang menghasilkan musibah sebesar 1MDB. Justeru, semangat dan iltizam baru ini perlu digembeleng demi menyelamatkan Malaysia.

KEADILAN dan Pakatan Harapan akan terus berganding bahu dengan parti-parti politik progresif, masyarakat sivil dan individu-individu yang komited dengan agenda perubahan untuk menjana gelombang baru dan melakar hala tuju nasional demi mengembalikan maruah negara dan membawa kesejahteraan kepada rakyat.

DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI

Ucapan Dato’ Seri Azmin Ali Di Perasmian Pesta Buku Selangor 2016

TEKS UCAPAN

Y.A.B. DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI
DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

1. Syukur kerana pada malam ini kita diberikan kekuatan untuk membudayakan tradisi ilmu dan intelektual melalui penganjuran Pesta Buku Selangor 2016.

2. Tahniah kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS) di atas penganjuran program ini. Pesta ini bukan sekadar pertemuan pencinta buku, pusat pameran dan jual beli buku. Pesta ini adalah pesta pencerahan, pesta Sapare Aude, kerana buku berkait rapat dengan gerakan kebudayaan dan pemikiran yang bernama Pencerahan.

3. Saya yakin pesta buku berperanan besar memupuk semangat membaca, merangsang naluri cintakan buku yang membawa kepada peningkatan ilmu. Ini adalah sejajar dengan hasrat Kerajaan Negeri untuk melahirkan generasi yang smart.

4. Dengan menganjurkan pesta buku setiap tahun, Shah Alam mengikuti jejak langkah kota-kota dunia seperti Frankfurt, Kaherah, New Delhi yang menjadikan pesta buku sebagai salah satu daya tarikan kota-kota tersebut.

5. Pesta buku bermula di Frankfurt, Jerman lebih 500 tahun yang lalu, setelah Johann Gutenberg mencipta mesin percetakan buku yang pertama dalam dunia. Gutenberg merevolusikan pengeluaran buku, berpindah daripada penulisan tangan yang lambat dan mahal kepada percetakan yang cepat dan murah.

6. Revolusi ini membolehkan penyebaran dan pendemokrasian pembacaan dan pemilikan buku kerana mesin cetak memungkinkan industri buku dan industri buku mencipta pesta buku.

7. Ketika Gerakan Pencerahan muncul di abad ke 18, industri buku telah mantap, maka idea-idea Pencerahan tersebar luas melalui industri buku. Pencerahan itu sendiri melahirkan Pesta Buku Leipzig, yang menyaingi Pesta Buku Frankfurt, iaitu pesta buku yang terbesar di dunia.

8. Gagasan Smart Selangor yang kita imbau perlu didukung dengan usaha menyemarakkan ilmu, membudayakan amalan membaca dan pencerahan. Kerajaan Negeri melihat kegiatan ekonomi secara holistik dan tidak hanya terbatas kepada pengeluaran produk yang bersifat fizikal. Perspektif ekonomi lain khususnya soft sector – pengeluaran dan pemindahan ilmu, produk budaya, hiburan dan sukan juga merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi fokus untuk diberdayakan oleh Kerajaan Negeri.

9. Selain itu, Kerajaan Negeri juga beriltizam untuk membangunkan Negeri Selangor sebagai hub kesarjanaan, pusat kecemerlangan ilmu dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembangunan sains, teknologi dan inovasi serta penerbitan.

10. Justeru, Negeri Selangor telah memberi dimensi baru ekonomi menerusi penekanan terhadap keperluan merangsang ekonomi jingga – the orange economy, yang di dalamnya mengandungi industri buku dan pelbagai industri kreatif.

11. Keberadaan pesta buku, kedai buku merupakan prasarana penting kepada usaha menjana knowledge economy. Inisiatif ini bukan sahaja menyediakan bahan bacaan peringkat tinggi untuk golongan cendekiawan, tetapi juga bacaan untuk kanak-kanak, remaja, hobi dan memenuhi selera bacaan fiksi, bukan fiksi dan pengetahuan am.

12. Industri buku di Selangor perlu menyahut cabaran ini dengan meningkatkan dan meluaskan cakupan penerbitan. Untuk merancakkan industri buku di Selangor, PPAS telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek penterjemahan. Kegiatan penterjemahan mempunyai sejarah yang unik dalam sejarah tamadun.

13. Pencerahan Baghdad yang berlaku di abad ke-10 bermula dengan penubuhan institusi bernama Baitul Hikmah di mana kegiatan utamanya adalah memindahkan khazanah ilmu dari Yunani Purba dan Parsi ke dalam Bahasa Arab melalui proses penterjemahan.

14. Kemunculan Renaissance adalah dipacu oleh penemuan semula dan kegiatan penterjemahan warisan keilmuan, falsafah dan sains dari tamadun Yunani.

15. Inisiatif penterjemahan karya agung dunia yang dimulakan oleh PPAS adalah sebuah Projek Pencerahan Negeri Selangor yang akan memperkasa Bahasa Melayu dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai wahana kepada warisan intelektual kemanusiaan dari semua tamadun, dahulu dan sekarang.

16. Kita kini hidup dalam dunia demokrasi. Justeru itu, kegiatan penterjemahan bertanggungjawab untuk meningkatkan kefahaman rakyat tentang demokrasi seperti yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

17. Oleh kerana peranan besar Abraham Lincoln dalam menyelamatkan demokrasi dari institusi perhambaan, maka salah satu buku dalam terjemahan PPAS adalah biografi Abraham Lincoln karya penyair Carl Sanburg yang bertaraf klasik.

18. Perjuangan menghidupkan demokrasi dunia di dunia Islam menghadapi pelbagai cabaran. Perjuangan ini perlu dipertingkatkan dengan meneliti tokoh-tokoh dalam perjuangan tersebut. Bagi rantau Nusantara iaitu rantau terbesar dunia Islam, sumbangan Almarhum Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) tidak boleh dilupakan. Justeru itu, biografi beliau “Dari Persantren ke Istana Presiden” juga akan menemui pembaca tidak lama lagi.

19. Seperti yang saya tegaskan dari awal tadi, pesta buku bertalian rapat dengan pencerahan. Selain dari Immanuel Kant, filasuf yang menjadikan Sapare Aude sebagai cogan kata Pencerahan, Voltaire merupakan penulis zaman Pencerahan yang paling prolifik. Antara sumbangan besar beliau adalah memperjuangkan toleransi.

20. Dunia kini kembali berdepan dengan terorisme yang berpunca dari sikap tidak toleran. Justeru itu, adalah bertepatan PPAS turut menterjemahkan karya beliau yang bertajuk “Risalah Tentang Toleransi” terus dari bahasa Perancis ke dalam Bahasa Melayu.

21. Gerakan Pencerahan yang mahu dipelopori oleh Negeri Selangor tidak boleh mengabaikan akidah dan nilai-nilai agama. Sejak zaman kesultanan Melayu Melaka, Akaid Nasafi telah diajarkan kepada umat Islam rantau ini sebagai teks terpenting Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Saya mengesyorkan Syarah Akaid Nasafi diterjemahkan melalui program Pencerahan ini.

22. Kita perlu peka dengan perkembangan penggunaan teknologi dalam dunia ilmu. Perkembangan terbaharu dalam industri buku adalah kemunculan buku audio atau audiobooks yang pertumbuhannya lebih pantas dari buku konvensional.

23. Menyedari perkembangan ini, saya telah melontarkan projek buku audio. Sebagai negeri maju, Selangor perlu menjadi pemimpin dalam kegiatan pencerahan ini melalui produksi buku audio yang akan turut membantu Orang Kelainan Upaya (OKU) penglihatan berkongsi pencerahan.

24. Akhirnya, menjadi harapan kita agar segala usaha ini mampu merealisasikan hasrat untuk menjadikan Negeri Selangor sebagai pusat kecemerlangan ilmu serantau. Semoga Pesta Buku Selangor 2016 ini memberi manfaat kepada semua masyarakat membangun modal akliah agar kita memiliki bank bakat atau talent bank yang berkaliber dan berilmu serta tidak terjejas dengan gejala brain drain akibat penghijrahan golongan bijak pandai dan professional yang mencari peluang di luar negara.

25. Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Majlis Perasmian Pesta Buku Selangor 2016.

Keynote closing address by Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Besar of Selangor, at the forum entitled “Zooming in – an honest assessment of Freedom of Information (FOI) in Malaysia

 

I would like to congratulate the Selangor Speaker’s Office, YB Speaker Puan Hannah Yeoh and Ms. Cynthia Gabriel, founder of the Centre to Combat Corruption and Cronyism for jointly putting this forum together.

Thank you also for inviting me to give this closing address.

I would also like to thank the distinguished speakers for taking part in this event. There is no doubt that the views coming from your different perspectives will add greater depth and dimension to the discourse.

Nevertheless, I believe there are some fundamental points of convergence with regard to the principles behind freedom of information.

First and foremost is the principle that the nature of the work of public bodies demands a presumption in favour of disclosure. In other words, disclosure of information is – or should be – the default rule and not the exception.

To my mind, laws on freedom of information should be seen from the prism of public entitlement to access official information.

Seen in this light, freedom of information is, therefore, a right and not merely a privilege.

However, this does not mean that this principle operates at all costs and without exception. Certainly there will be situations where this freedom may not be fully accessible.

Nevertheless, it must be stressed that this is only for exceptional situations or cases. And refusal to provide information in such circumstances must be fully justified. The first principle remains clear: the onus lies on the public authorities to give the information sought.

In principle, therefore, freedom of information laws fulfil the demands of transparency and accountability in policy and decision-making but as this forum has shown, that is only the theory.

This is because to actually satisfy the demands of good governance, particularly transparency, many factors come into play, not the least of which is the test of implementation.

Then, there are other constraints to contend with such as Federal laws which operate against the flow towards greater transparency and accountability.

Taken together, the net effect is not only that the demands of transparency and accountability are not answered but that government service delivery also suffers.

In my last budget presentation before the Selangor State Assembly, I had stressed the paramount importance of accountability, transparency and good governance as being key to effective government service delivery.

Certainly, delivery cannot be separated from the fulfilling of the demands of freedom of information legislation.

This is quite apart from the saying that meaningful and effective participation in the democratic process presupposes a well-informed community.

Today, it is taken as obvious that transparency of the activities of public bodies forms part and parcel of the legitimate expectations of the people. But historically, it wasn’t really that obvious – even in western democracies.

The famous quote by Supreme Court Justice Louis Brandeis that “sunlight is said to be the best of disinfectants” was said more than a century ago (in 1913).

Back then, citizens were relatively slow to fight corruption because they did not yet know enough about the situation. The media, which was essentially the printed press, was only starting to play a role in focussing on government or more correctly, misgovernment. Transparency and dissemination was a slow process.

Today, of course, we not only have the internet but the most powerful and most effective medium of information dissemination known as the social media.

I believe new forms or modes of communication will come about with the progress of time – and this will be sooner than later.

However, let us not jump to the simplistic conclusion that because of this, we are automatically far better off now in terms of transparency and freedom of information.

We still need to turn passive observers to active participants in the quest for greater transparency through freedom of information. There is no doubt that this forum and, I will add, the efforts by civil society organisations are jointly working towards that as well.

And we recognise that in this endeavour there are many obstacles along the way. As alluded to earlier, we have at the federal level existing legislative stumbling blocks and bureaucratic barriers.

Above all, there is “political will” by the powers that be not in favour of but against transparency and freedom of information. This is most unfortunate but this is the reality.

I share the concern about secrecy laws being used as a cover against freedom of information. The onerous Official Secrets Act represents the single greatest barrier to more transparency and accountability of government to its citizens.
In fact, as rightly pointed out, secrecy breeds corruption.

But even worse, employed as a pretext for arbitrary executive action, secrecy via the law is used as a weapon of oppression.
To underscore the systemic negative implications of secrecy, let me quote Jeremy Bentham who said:

“Secrecy, being an instrument of conspiracy, ought never to be the system of regular government.”

Talking about conspiracy, it is still very fresh in our minds the announcement just a few days ago by the US Department of Justice concerning the 1MDB scandal.

I have said on previous occasions why we can no longer allow the authorities to keep on making excuses to justify the wall of silence on 1MDB. Or to give the song and dance about the matter being under investigation and because of that, no further comment may be made. This has to stop.

They say we should not make a mountain out of a mole hill because this is merely a civil suit. Now, this is really an insult. The truth is that it is NOT just a civil suit. It is a civil suit – to recover assets and illegal proceeds – but the suit is the culmination of the investigations that have yielded a chain of criminal acts. They point to two key words – corruption and kleptocracy.

And we know that trans-border money-laundering investigations will firstly yield civil actions for asset recovery with a great likelihood of being followed by criminal actions.

Just to recall how serious – and how scandalous this issue is – the US Attorney-General Loretta Lynch said that “the 1MDB officials treated the state investment fund like ‘a personal bank account’ and stole billions of dollars from the people of Malaysia”. Now, if this is not criminal, I don’t know what is.

The fact of the matter is that at long last, the effort and the resources poured in at the expense of taxpayers’ money, all these attempts at pulling wool over the people’s eyes, by the Najib administration have failed.

As LAUNCELOT says in The Merchant of Venice:
“Give me your blessing. Truth will come to light. Murder cannot be hid long—a man’s son may, but in the end truth will out.”

Yes, the truth is finally out on this mother of all scandals. There was indeed a conspiracy to defraud and launder billions of the taxpayers’ money. And the perpetrators specifically named in the actions by the Department of Justice are closely connected with those occupying the highest rungs of public office.

It therefore comes as no surprise that these are the very people who are the greatest stumbling block to our efforts to achieve greater transparency and freedom of information.

Indeed, if we had been able to put the freedom of information principle to actual use and set it to the real litmus test, surely, the shameful example of 1MDB and all its related fiascos would not have been allowed to drag on this far.

That the Official Secrets Act facilitates corruption is obvious enough. What is more troubling is that, with the shady agenda of those in power to shield their wrongdoings from public scrutiny, the law is also being used as a weapon of mass oppression.
This is possible because the powers that be are hell-bent on resisting and opposing our drive for transparency and freedom of information.

That the Official Secrets Act facilitates corruption is obvious enough. What is more troubling is that, with the shady agenda of those in power to shield their wrongdoings from public scrutiny, the law is also being used as a weapon of mass oppression.

What we are seeing is abuse of power and executive authority to an extent that has never been seen before.

It is a classic case of the arrogance of power. It is pathological. What we are seeing therefore are the symptoms of an administration which places itself above the law and treats with contempt the people’s demands for transparency and accountability.

Moving forward

In light of the circumstances that we are in and looking at the weaknesses, we need to boost the infrastructure of the FOI Enactment, increase numbers of personnel, train information officers and allow for greater public participation in state affairs.

We need to make Selangor an exemplary state by safe guarding people’s right to know. In this regard, I acknowledge there are calls for the amendment of restrictive provisions in the law such as third-party consent on issues related to them.

This cannot be done unilaterally without consideration to the confidentiality requirements and strategies of entities which are business driven and are not supported by public funds.

In this regard, we have to balance between freedom of information and our broad state economic philosophy of being pro-business. While we must invoke the disclosure presumption on public bodies and authorities, we cannot thrust down the throats of private entities and force them to disclose against their proprietary concerns. That would be a new kind of fascism.

Having said that, I would like to reiterate that the Selangor government welcomes and looks forward to forging a closer working relationship with civil society organisations to better provide access to information and put an end to the culture of secrecy in state administration.

Our Smart Selangor initiatives will come to naught if we do not set the bar for transparency and openness at the level that fulfils the legitimate expectations of the people. More open government solutions must therefore be the culture.
Thank you.

[Press Statement] Announcement by the United States Department of Justice on 1MDB scandal

PRESS RELEASE

21 JULY 2016

In view of the latest announcement by the United States Department of Justice concerning the 1MDB scandal, the Prime Minister must once and for all come clean on the matter which can no longer be swept under the carpet. Neither can the Prime Minister pretend that this latest action is not bringing shame and scandal to the country.

As reported in the international press and all the major news portals except our mainstream UMNO-BN controlled media, the DOJ has finally instituted legal process to seize properties worth more than US$1 billion (RM4 billion) tied to 1MDB, as part of the US$3.5 billion misappropriated from the institution.

Announcing this at a news conference, US Attorney-General Loretta Lynch said the 1MDB officials treated the state investment fund like “a personal bank account” and “stole billions of dollars from the people of Malaysia” and that this action was part of an effort “to combat global corruption” and ensure that the US would not serve as a “safe haven to those who illegally use public funds for private gain”.

At last, after all these months of trying to white wash the mother of all financial scandals in Malaysia, the truth concerning 1MDB has finally surfaced confirming beyond the shadow of a doubt that there was indeed a conspiracy to defraud and launder billions of the taxpayers’ money committed by those closely connected with those occupying the highest rungs of public office.

While it is true that none of the lawsuits named Prime Minister Dato’ Seri Najib Razak, specifically named are his step son Riza Aziz, Jho Low, and Abu Dhabi government officials. The assets involved include penthouses, mansions, artwork, a private jet and proceeds from the “Wolf of Wall Street” movie that it says were illegally acquired through money diverted from 1MDB of which the Prime Minister was also the chairman at all material times.

As we have consistently maintained, Najib Razak’s decision last year to sack deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin, relieve the then Attorney-General Gani Patail of his duties and displace top MACC officers who were actively involved in the 1MDB investigation strongly suggested a conspiracy to cover up the scandal.

In light of the latest development, the Prime Minister can no longer hide behind a wall of silence and must instead address the nation on this matter.

DATO’ SERI MOHAMED AZMIN ALI

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor Sempena Perasmian Majlis Pecah Tanah dan Pendaftaran Rumah Selangorku di Puchong

1.Pagi ini kita bersyukur kerana dapat memperkukuh Smart Partnership dengan pihak swasta dalam usaha untuk membangunkan Negeri Selangor untuk muncul sebagai vibrant economy dan menjamin sustainable growth dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Kejayaan Hillcrest Gardens Sdn. Bhd. pagi ini adalah merealisasikan dasar perumahan mampu milik untuk rakyat yang diterajui oleh Kerajaan Negeri dan menepati dasar “Membangun Smart Selangor Yang Peduli” yang menjadi teras pentadbiran Kerajaan Negeri hari ini.

2. Semenjak tahun 2014, sebanyak 45,243 unit Rumah Selangorku telah diluluskan. Dalam tahun 2015 sahaja, apabila Kerajaan Negeri memperkenalkan insentif pengecualian caj pemajuan dan pengurangan premium tanah serta kenaikan densiti, sebanyak 20,008 unit rumah telah diluluskan.

3. Bagi kawasan Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) sahaja, sebanyak 536 unit rumah telah pun diduduki oleh pemilik masing-masing. Selain itu, sebanyak 11,171 unit pula telah pun ditawarkan dan dijangka pemilikannya dapat diserahkan kepada pemilik selewat-lewatnya tahun 2018.

4. Tambahan dari itu, sejumlah 8,615 unit yang sedang dalam proses pembinaan akan mula ditawarkan kepada orang ramai selewat-lewatnya pada hujung tahun ini setelah memperoleh permit jualan diperoleh daripada Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan.

5. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) secara konsisten melaksanakan pemantauan terhadap pemaju yang masih belum melaksanakan pembinaan Rumah Selangorku setelah diberikan suatu tempoh jangka masa untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan tanah, kebenaran merancang dan setelah memenuhi lain-lain syarat agar kerja-kerja pembinaan dapat dilaksanakan mengikut jadual dan tidak berlaku lagi projek-projek yang terbengkalai.

6. Kerajaan Negeri juga akan berbincang dengan REHDA supaya memainkan peranan untuk memastikan anggotanya melaksanakan pembinaan projek-projek perumahan mengikut dasar perumahan yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor.

7. Kerajaan Negeri menyambut baik hasrat Syarikat Hillcrest Gardens Sdn. Bhd. untuk bersama-sama Kerajaan Negeri dalam merealisasikan pembangunan perumahan untuk rakyat. Sebagai pemaju perumahan yang mempunyai track record yang cemerlang dalam pembangunan hartanah, saya yakin Hillcrest Gardens mampu menyediakan perumahan yang berkualiti dengan reka bentuk yang menepati aspirasi rakyat hari ini, selesa dan dilengkapi dengan kemudahan yang mesra pengguna.

8. Projek ini merupakan pembangunan rumah mampu milik pertama yang akan dianugerahkan dengan Green Building Index Certification di Malaysia.

9. Green Building Index Certification menuntut pembinaan moden dengan teknologi dan ciri-ciri khas seperti penjimatan tenaga melalui reka bentuk yang moden; pengurangan haba untuk keselesaan penghuni; sistem pencahayaan yang lebih baik melalui reka bentuk dan penggunaan lampu LED yang mampu menjimatkan tenaga; serta kelengkapan cekap air (efficient fittings) untuk mengurangkan pembaziran air.

10. Justeru, keupayaan Hillcrest Gardens merealisasikan pembangunan dengan konsep dan ciri-ciri ini adalah suatu pencapaian yang besar bukan hanya kepada pemaju tetapi juga Kerajaan Negeri. Yang lebih menarik perhatian Kerajaan Negeri dan pastinya akan menggembirakan rakyat dan pembeli, dengan ciri-ciri khas tersebut, unit-unit rumah ini tetap akan dijual dengan harga jualan antara RM 150,000 hingga RM 220,000.

11. Kesediaan Hillcrest Gardens untuk membangunkan perumahan mampu milik dengan nilai densiti yang rendah (70 unit per ekar) memperlihatkan betapa Hillcrest serius dalam usaha melaksanakan pembangunan yang berkualiti tanpa melihat aspek keuntungan semata-mata. Prinsip profitability with social responsibility harus menjadi motto bagi pemaju-pemaju dalam Negeri Selangor.

12. Pembangunan rumah mampu milik di kawasan Puchong ini dapat menyuntik dinamika ekonomi baru yang sustainable di bandar satelit.

13. Kerajaan Negeri Selangor senantiasa berusaha untuk memastikan rakyat yang boleh membuat pinjaman, mempunyai akses kepada kredit.

14. Saya timbulkan perkara ini berdasarkan aduan tentang kesukaran pembeli Rumah Selangorku untuk mendapatkan pembiayaan bank.

15. Kita mengambil maklum kenyataan Gabenor Bank Negara yang baru di mana apa yang kita tidak mahu ialah mereka yang boleh meminjam wang, tidak mempunyai akses kepada kredit. Maka, Bank Negara Malaysia perlu memainkan peranan untuk merealisasikan hasrat house owning democracy.

16. Kita mahu dasar Bank Negara yang mampu untuk mencapai objektif pendemokrasian pemilikan rumah.

17. Kita mengikuti statistik household debt atau hutang isi rumah yang telah mencapai tahap kritikal. Namun, Bank Negara Malaysia perlu membedakan antara hutang yang berpunca daripada penggunaan retail consumption melalui hutang kad kredit, pinjaman peribadi dan pinjaman kenderaan dengan hutang untuk pemilikan rumah.

18. Hutang yang berpunca daripada kad kredit untuk tujuan retail consumption tidak akan menghasilkan sebarang pemilikan. Sementara hutang pinjaman kenderaan akan menghasilkan pemilikan kereta yang nilainya akan susut dari masa ke semasa. Sebaliknya pinjaman bagi pembiayaan perumahan akan menghasilkan pemilikan aset yang nilainya meningkat dari masa ke semasa melalui apresiasi modal atau capital appreciation.

19. Pinjaman perumahan kepada peminjam yang mempunyai pekerjaan dan pendapatan tetap khususnya di kalangan first time home buyer tidak akan mengakibatkan krisis dalam sistem kewangan sebagaimana yang berlaku dalam krisis sub prime di Amerika pada tahun 2007.

20. Justeru itu, BNM perlu menilai semula peraturan ketat terhadap pinjaman perumahan terhadap pemilik-penghuni (owner occupy) rumah mampu milik.

21. Kerajaan Negeri tuntas menjamin masa depan para penjawat awam dengan menetapkan kuota 30 peratus untuk penjawat awam memiliki kediaman mampu milik yang selesa buat keluarga. Saya berharap kakitangan awam tidak melepaskan peluang daripada dasar yang digubal oleh Kerajaan Negeri ini.

22. Kita harus menerima hakikat bahawa pembangunan kota kini dan masa hadapan akan lebih bersifat vertikal daripada horizontal termasuk dalam pembangunan kediaman. Oleh itu, setiap usaha Kerajaan Negeri wajar mendapat dukungan pemilik dan penghuni kediaman bagi mewujudkan smart community di mana kawasan kediaman kita itu adalah untuk hidup (live), bekerja (work), belajar (study) dan bersantai (play).

23. Ini menuntut anjakan paradigma dalam sikap dan pemikiran penghuni kediaman pangsapuri. Mewujudkan Smart Community dikalangan penghuni pangsapuri memerlukan penghijrahan sikap dan budaya yang dikenali ‘new urban mentality & culture’ yang mengutamakan kebersihan bersama, keselamatan bersama, kejiranan hijau serta kehidupan bermasyarakat yang berdisiplin dan beretika.

24. Bagi membentuk smart community ini, pihak PBT juga harus memainkan peranan proaktif terutama dalam mengadakan program temu-tembung atau engagement dengan persatuan penduduk demi mewujudkan kembali semangat kejiranan, jaminan keselamatan selain terus menjaga kejiranan hijau dan alam sekitar.

25. Akhirnya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan perasmian Majlis Pecah Tanah dan Pendaftaran Rumah Selangorku, Puchong Utama.

Sekian. Terima kasih.