[Video] Azmin Ali Menjelaskan Isu Talam Corporation


Azmin Ali Menjelaskan Isu Talam Corporation di Jelajah Merdeka Rakyat Parlimen Hulu Selangor pada 28 Oktober 2012

Article by Azmin Ali