AZMIN ALI

Category: Ucapan

Ucapan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2019 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

Assalamualaikum warahmatullahhi wabarakaatuh. Salam Sejahtera.

1. Alhamdulilah, inilah julung kalinya saya dapat bersua muka dengan warga MITI. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.

2. Setelah tiga bulan kita bertarung dengan penularan wabak COVID-19, kita bersyukur kerana pada hari ini Malaysia telah berada di tahap pemulihan (recovery). Tindakan segera Kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan pematuhan kepada garis panduan WHO telah berjaya membendung penularan wabak COVID-19. Jumlah kes COVID-19 kini berada di tahap satu digit, dengan kebarangkalian yang kecil untuk peningkatan yang mendadak. Walhasil, Malaysia hari ini diiktiraf oleh dunia sebagai salah sebuah negara yang telah berjaya mengawal pandemik ini dengan berkesan hasil daripada keupayaan perkhidmatan dan kemudahan kesihatan negara yang baik.

3. Kerajaan juga telah melaksanakan langkah-langkah proaktif untuk segera mencerdaskan ekonomi negara. Kita akui bahawa pandemik COVID-19 ini adalah krisis global yang telah mengundang the unintended consequences.

4. Sebagai sebuah ekonomi dagang yang signifikan dalam global supply chain, Kerajaan sekali lagi telah mengambil langkah yang proaktif dan berani untuk membuka semula ekonomi bagi melindungi pekerjaan, menjamin bekalan essential goods and services tidak terganggu dan merancakkan ekonomi domestik. Justeru, mendepani cabaran ekonomi pasca COVID-19, kita perlu melangkah cepat dan pantas melalui perencanaan Economic Recovery Plan dan merangka dasar-dasar strategik untuk mengembalikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaya saing dan berimpak tinggi untuk menarik pelaburan yang berkualiti dan berimpak tinggi.

5. Inilah peranan dan tanggungjawab kita. MITI, jabatan dan agensi seperti MIDA, MATRADE, Invest KL dan MARii perlu menggalas amanah ini dengan komitmen yang tinggi. Dokongan pegawai dan warga MITI keseluruhannya amat penting bagi mendepani cabaran baharu ini untuk Malaysia melonjak ke tahap yang lebih tinggi – Malaysia yang resilient, maju, makmur dan bersatu.

6. Pegawai-pegawai yang gigih, rajin, cekap dan inovatif adalah pra-syarat terpenting untuk membantu usaha Kerajaan menjana semula ekonomi rakyat dan negara.

7. Kerajaan telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi PRIHATIN dan PENJANA yang bernilai RM295 bilion. PENJANA adalah satu pelan yang dinamik, peduli rakyat dan merupakan pemudahcara untuk merancakkan aktiviti perniagaan demi menjana kemampanan ekonomi.

8. PENJANA turut menawarkan pelbagai insentif buat pemangkin ekonomi negara dalam sektor PKS, Mid- Tier Companies dan perusahaan sosial.

9. Pandemik COVID-19 juga telah mendedahkan rakyat dan industri kepada keperluan untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital.

10. Kita mesti membina segera infrastruktur digital yang lengkap untuk menerapkan teknologi baharu, improving public services, empowering industry’s digitalisation and enriching people’s lives.

11. Justeru itu, kita harus menyambut perkembangan terbaharu ini dengan menggalakkan rakyat untuk menggunakan teknologi digital seluas mungkin. Kita harus membudayakan inovasi dan pengenalan teknologi baharu yang canggih dengan penekanan khusus untuk pembangunan ekonomi tempatan.

12. Inisiatif ini akan dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk warga tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kita kepada buruh asing.

Saudara-saudari sekalian,

13. Kita sedar bahawa Malaysia tidak boleh memisahkan diri daripada ekonomi global. Namun, kita perlu terima hakikat ekonomi dunia sedang berubah ke arah deglobalisation and greater regionalisation. Justeru itu, kita perlu menangani gejala deglobalisation ini dengan bijaksana agar ekonomi, perdagangan dan pelaburan terus tumbuh dengan cerdas. Anjakan strategik yang perlu diambil adalah untuk merancakkan supply chain pada peringkat serantau.

14. Kita perlu melihat potensi ASEAN dengan penduduk yang dianggarkan sekitar 650 juta orang sebagai satu blok ekonomi yang besar yang boleh menjadi sumber pertumbuhan baharu untuk mengganti kehilangan daripada gejala deglobalisation. ASEAN perlu menjadi paksi kepada pembaharuan ini dan memperkukuhkan pertumbuhan serta kolaborasi serantau. Satu pasaran dagangan intra-ASEAN yang lebih dinamik dan inklusif perlu dibentuk untuk mengatasi cabaran ekonomi pasca wabak COVID- 19.

15. Cabaran COVID-19 sebenarnya membuka ufuk baharu kepada masa depan ekonomi Malaysia dan rantau ini. ASEAN telah sampai tahap matang untuk membuka era baharu ekonomi serantau yang dinamik dan mampan.

16. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh penularan COVID-19 telah memberikan impak yang besar kepada perancangan Malaysia sebagai penganjur mesyuarat-mesyuarat APEC sepanjang tahun 2020. Namun begitu, MITI sebagai Sekretariat Kebangsaan APEC 2020 kekal komited memikul tanggungjawab yang digalas dengan memastikan segala tugas dan inisiatif yang telah dirancang bagi APEC 2020 insyaallah dapat diteruskan.

17. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada semua warga MITI dan agensi atas segala khidmat dan sumbangan yang telah diberikan dalam merancakkan pembangunan ekonomi negara. Tidak dilupakan kepada ahli keluarga warga MITI dan agensi atas sokongan padu dan menjadi tunjang kekuatan tuan-tuan dan puan-puan dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik selama bertugas bersama MITI termasuklah sepanjang tempoh PKP sebagai barisan hadapan ekonomi negara atau economic frontliners. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan.

18. Pada petang ini, kita akan meraikan 73 penerima APC untuk tahun 2019. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada 65 orang warga MITI dan lapan orang dari Jabatan Standard Malaysia.

19. Semoga pengiktirafan ini akan mencetus inspirasi kepada semua warga MITI dan agensi untuk berkhidmat dengan lebih cemerlang dan penuh dedikasi.

20. Akhir sekali, tahniah dan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua ahli jawatankuasa kerja majlis dan pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini.

21. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis APC MITI tahun 2019.

Sekian, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Perutusan Hari Pekerja 2020

Perutusan Hari Pekerja 2020

Tahun ini merupakan tahun yang penuh mencabar bagi Malaysia dan negara-negara di seluruh dunia, terutamanya di kalangan tenaga kerja yang terpaksa berdepan dengan pelbagai impak pandemik COVID-19.

Namun demikian, saya berpendapat tenaga kerja di Malaysia amat cepat menyesuaikan diri dengan keperluan mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Dalam berhadapan dengan cabaran ini, pekerja dan majikan telah berjaya meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam kalangan pekerja demi memudahcara melakukan tugasan dan ini telah meninggikan produktiviti serta keberkesanan proses.

Perubahan ini bukan sahaja membantu meningkatkan kecekapan dan produktiviti tenaga kerja, tetapi mampu mengembangkan syarikat menjadi sebuah entiti yang mahir dalam aktiviti e-dagang. Tidak dapat disangkal lagi pendigitalan adalah langkah yang mesti diambil oleh usahawan tempatan untuk memastikan syarikat kekal berdaya saing di dalam persekitaran normal baharu ini. Saya melihat ini sebagai waktu yang paling baik untuk kita memberi sepenuh fokus kepada pengaplikasian teknologi dan penciptaan inovasi untuk dijadikan pemangkin cara pemikiran dan pekerjaan kita.

Normal baharu ini juga membuka ruang dan mengalakkan sesi bekerja melalui atas talian dari kediaman masing-masing (work from home). Saya percaya dengan perkembangan ini, syarikat-syarikat dari segenap sektor ekonomi negara akan mengubah cara mereka bekerja pada masa hadapan yang memberi fokus dalam mencapai keseimbangan dalam produktiviti dan kehidupan berkeluarga. Saya pasti, syarikat-syarikat Malaysia akan menambah nilai kepada pengalaman bekerja mereka semasa PKP ini pada masa hadapan.

Perubahan ini juga adalah lambang hala tuju Malaysia ke arah menjadi sebuah negara maju dan seiring dengan Sustainable Development Goals yang menekankan kemampanan dalam pekerjaan, kesihatan yang baik, kesejahteraan hidup dan kerjasama strategik.

Kedudukan daya saing ekonomi Malaysia bergantung kepada usaha untuk meningkatkan kepakaran dan kemahiran pekerja. Justeru, majikan perlu mengambil inisiatif untuk sentiasa memberi latihan yang terbaik bagi meningkatkan kepakaran pekerja. Kita perlu meningkatkan kebersihan diri, terus melaksanakan penjarakan sosial dan lain-lain amalan kesihatan semasa melakukan tugas.

Cabaran yang dihadapi kali ini juga telah memberikan penekanan khusus kepada kepentingan tenaga pekerja Malaysia dari segenap lapis masyarakat dan sektor terutamanya dalam Perusahaan Kecil dan Sederhana yang menyumbang 66% kepada tenaga pekerja Malaysia. Rakyat kini telah lebih terdedah kepada peranan tenaga pekerja negara dalam mengemudi perkembangan sosio-ekonomi negara. Di samping itu, zaman pasca COVID-19 menuntut kita melakukan perubahan untuk menerima normal baharu.

Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua rakyat Malaysia khususnya kepada lebih daripada 15 juta pekerja termasuklah 1.4 juta rakyat yang bekerja sendiri, yang telah berganding bahu dengan Kerajaan untuk menangani COVID-19.

Sambutan Hari Pekerja ini juga adalah untuk menghargai titik peluh dan perjuangan golongan pekerja yang telah menyumbang ke arah kemakmuran bersama.

Sesungguhnya, “I believe in the dignity of labour, that the world owes no man a living but that it owes every man an opportunity to make a living.

YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali
Menteri Kanan
Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri
Jumaat, 1 Mei 2020

Majlis Penyerahan Loji Rawatan Air Semenyih 2

Majlis Penyerahan Loji Rawatan Air Semenyih 2

Pagi ini, kita akan menyaksikan satu lagi kejayaan Kerajaan Negeri Selangor melaksanakan janji untuk memberikan perkhidmatan air yang terbaik kepada rakyat. Kejayaan ini dizahirkan melalui pembangunan Loji Rawatan Air Semenyih 2 yang berjaya disiapkan mengikut perancangan dan jadual.

Pembangunan Loji Rawatan Air Semenyih 2 merangkumi 8 skop kerja termasuk pembinaan baru Loji Rawatan Air dengan kapasiti 100 JLH dan pembinaan baru fasiliti sisa kumbahan rawatan dan kawasan pelupusan.

Pembangunan Loji Rawatan Air Semenyih 2 ini adalah amat signifikan untuk memastikan bekalan air terawat mencukupi bagi menampung permintaan khususnya di selatan Selangor termasuk Semenyih dan Beranang yang kini sedang menyaksikan pertumbuhan yang begitu pesat dalam sektor perumahan dan juga industri.

Kos pembangunan Loji Rawatan Air Semenyih 2 berjumlah RM 177.5 juta yang merangkumi pembinaan loji rawatan air dan lain-lain fasiliti yang berkenaan dan juga kerja-kerja pembaikan kolam serta pampasan pengambilan balik tanah dan sumbangan caj TNB.
Pembangunan ini mengadaptasi rekabentuk yang moden serta memenuhi ciri-ciri dan konsep teknologi hijau selaras dengan dasar Smart Selangor.

Pengujian dan pentauliahan telah dijalankan mulai 6 Februari 2018 dan telah berakhir pada 15 Februari 2018. Loji ini telah berjaya mengeluarkan 100 JLH air terawat dengan memenuhi semua parameter kualiti air yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Saya yakin pembangunan ini adalah sebahagian daripada usaha untuk melengkapkan penstrukturan semula industri perkhidmatan air yang lebih holistik, efisyen dan affordable bagi menjana pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan industri.

Kerajaan Negeri juga telah berjaya mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan bekalan sumber air mentah dengan membina Off-River Storage (ORS) di Bestari Jaya bermula seawal tahun 2014. Pembangunan ini menelan belanja sebanyak RM 112 juta yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor. ORS ini telahpun beroperasi sejak tahun 2015 yang membekalkan air mentah sehingga 600 JLH.

ORS juga berfungsi sebagai kaedah meningkatkan kualiti bekalan air mentah sekiranya berlaku pencemaran di Sungai Selangor. Ini membuktikan bahawa Kerajaan Negeri senantiasa memandang ke hadapan dan membuat persiapan untuk menjamin kelestarian bekalan air mentah di Negeri Selangor.

Konsep yang sama juga dilaksanakan dalam pembangunan Loji Rawatan Air Semenyih 2 di mana kolam-kolam A, B dan C telah dinaiktaraf untuk berfungsi sebagai ORS.

Kerajaan Negeri juga telah memulakan kerja-kerja penggantian paip-paip lama semenjak 2016 sejauh 323 kilometer yang menelan belanja sebanyak RM 280 juta. Daripada jumlah ini, Kerajaan Negeri membiayai sebanyak RM 230 juta manakala Air Selangor menampung sebanyak RM 50 juta.

Pada tahun ini, Kerajaan Negeri meneruskan usaha penggantian paip-paip lama sepanjang 99.5 kilometer dengan peruntukan sebanyak RM 93.7 juta. Sehingga hari ini, Kerajaan Negeri komited untuk mengganti paip-paip lama sepanjang 422.5 kilometer yang bernilai RM 373.7 juta.

Penggantian paip-paip lama ini adalah untuk menangani masalah paip pecah dan bocor yang telah menyumbang kepada Kadar Air Tidak Berhasil (NRW) yang merupakan pembaziran dan kerugian hasil untuk Kerajaan Negeri. Usaha Kerajaan Negeri yang konsisten ini telah berjaya mengurangkan NRW di Negeri Selangor daripada 32.6% pada akhir tahun 2015 kepada 30.1% pada akhir tahun 2017 setelah pengambilalihan industri air oleh Kerajaan Negeri Selangor.

Selain daripada itu, Kerajaan Negeri juga telah mengambil langkah untuk membaikpulih kolam perkhidmatan air (service reservoir) di taman-taman perumahan. Pada tahun 2017, Kerajaan Negeri telah membaikpulih 21 kolam perkhidmatan air yang menelan belanja sebanyak RM 20 juta. Pada tahun ini, usaha membaikpulih kolam perkhidmatan air akan diteruskan untuk 29 lagi kolam perkhidmatan air dan 9 rumah pam yang akan menelan belanja sebanyak RM 27.4 juta.

Kolam-kolam perkhidmatan air yang telah dibaikpulih dan berfungsi dengan sempurna akan meningkatkan simpanan (reserved) air terawat di taman-taman bagi menampung bekalan air sekiranya berlaku gangguan bekalan air.

Pembangunan Loji Rawatan Air Labohan Dagang sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada akhir tahun 2018 dengan kos pembangunan sebanyak RM 427 juta. Pembangunan ini juga dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor.

Loji Rawatan Air Labohan Dagang akan membekalkan 250 JLH untuk menampung permintaan di Daerah Kuala Langat dan Sepang.

Kejayaan menyiapkan Loji Rawatan Air Semenyih 2, Loji Rawatan Air Langat 2 dan Loji Rawatan Air Labohan Dagang akan meningkatkan reserved margin air di Negeri Selangor daripada 3% pada akhir tahun 2017 kepada 11% pada akhir tahun 2019.

Kerajaan Negeri juga memandang serius terhadap kadar penggunaan air terawat yang terlalu tinggi iaitu 234 liter per kapita. Kerajaan Negeri menyeru rakyat untuk mengamalkan budaya penggunaan air yang berhemah dan pintar. Kerajaan Negeri meletakkan harapan yang begitu tinggi terhadap pengurusan Air Selangor untuk menguruskan industri perkhidmatan air di Negeri Selangor secara cekap, efisyen dan efektif bagi menjamin satu perkhidmatan yang bersifat people-centric.

Semenjak Kerajaan Negeri mengambil alih industri perkhidmatan air, Air Selangor telah membuktikan keupayaan dan kepakaran serta komitmen yang tinggi untuk menjayakan hasrat Kerajaan Negeri dalam menstrukturkan semula industri perkhidmatan air.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim marilah kita bersama-sama menyempurnakan Majlis Penyerahan Loji Rawatan Air Semenyih 2 dari Kerajaan Negeri Selangor kepada Pengurusan Air Selangor Sdn. Bhd. untuk dioperasikan bermula 1 Mac 2018.

Sekian, terima kasih.

Majlis Pelancaran Skim Rawatan Jantung Selangor

Majlis Pelancaran Skim Rawatan Jantung Selangor

First and foremost, I just want to say that I am very pleased and honoured to be sharing once again a platform with IJN since the last major event on 31 October last year.

Incidentally, this is also my first public appearance after having been discharged from the hospital for an annular tear of disc which – as the media has reported – has put me out of action.

Well, ladies and gentlemen, as you can see – I’m back in action!

Doctors have advised me to slow down on public events for the next few weeks but, gathered here in the present of so many medical specialists, I will throw caution to the wind and take my chances!

I also want to mention that today’s launch is indeed a historic moment made all the more significant, considering that it is the fruit of what was supposed to be a mere conversation in passing during lunch between Dato’ Seri Dr. Mohd Azhari and me after we had signed our MOU on the IJN-Selgate Specialist Hospital.

Dalam tempoh 25 tahun IJN telah berjaya membuktikan keupayaan dan kemampuan untuk menyediakan perkhidmatan yang dan rawatan jantung yang berkualiti dan affordable kepada semua rakyat Malaysia.

Atas kejayaan ini, IJN kini berdepan permintaan yang tinggi daripada pesakit-pesakit jantung dari dalam dan luar negara. Manakala, pesakit yang berpendapatan rendah dan sederhana menghadapi masalah accessibility memandangkan kos rawatan kesihatan yang semakin meningkat.

Untuk maksud ini, Kerajaan Negeri yang merupakan sebuah Kerajaan yang peduli rakyat telah mengambil inisiatif untuk membantu pesakit-pesakit jantung dari Negeri Selangor khususnya di kalangan B40 dan M40 untuk mendapatkan perkhidmatan dan rawatan jantung yang berkualiti dan dibiayai oleh Kerajaan Negeri.

Saya difahamkan pada masa ini terdapat hampir 20,000 pesakit jantung dari Negeri Selangor yang sedang menunggu giliran untuk mendapat rawatan.

Saya yakin, inisiatif Skim Rawatan Jantung Selangor akan dapat membantu lebih kurang 500 orang pesakit jantung untuk mendapat rawatan segera di IJN kerana kos rawatan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri. Usaha ini akan meringankan beban kewangan yang menekan rakyat khususnya dikalangan B40 dan M40.

Sukacita saya mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri bersama PKNS telah meluluskan sejumlah RM 10 juta bagi tahun 2018 untuk membiayai Skim Rawatan Jantung Selangor dengan menjalin kerjasama dengan IJN sebagai rakan strategik.

Skim Rawatan Jantung Selangor adalah sebahagian daripada langkah proaktif Kerajaan Negeri melaksanakan Skim Penjagaan Kesihatan Bersepadu (integrated healthcare scheme) bagi memperluaskan skop perkhidmatan kesihatan berkualiti untuk rakyat Selangor.

Kerajaan Negeri komited untuk meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan asas yang berkualiti bermula dengan Program Dialisis dan Pemeriksaan Mammogram (MammoSel).

Skim Peduli Sihat bagi menangani masalah penyakit tidak berjangkit atau Non-Communicable Diseases (NCDs) telah mendapat pengiktirafan daripada Persatuan Perubatan Malaysia dan disambut dengan gemuruh di kalangan rakyat Selangor.

Sehingga 20 Februari 2018, seramai lebih 300,000 keluarga atau 1.2 juta rakyat telah berjaya menerima manfaat daripada pelaksanaan Skim Peduli Sihat. Jumlah ini telah melepasi sasaran awal 250,000 keluarga atau 1 juta orang.

Tahun ini, skop Skim Penjagaan Kesihatan Bersepadu diperluaskan dengan pelaksanaan Skim Rawatan Jantung Selangor, suntikan vaksin termasuk pneumokokal, penjagaan kesihatan mental, perkhidmatan penjagaan paliatif bagi pesakit kanser serta insuran kesihatan untuk penjawat awam dan pesawah.

Penglibatan Kerajaan Negeri Selangor dalam sektor kesihatan adalah berdasarkan keyakinan bahawa kesihatan adalah satu aspek penting dalam kesejahteraan manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Publius Syrus, “good health and good sense are two of life’s greatest blessings”.

Kerajaan Negeri Selangor amat komited untuk meningkatkan kesihatan warga Selangor. Rakyat merupakan aset terpenting kepada negeri. Kita yakin, peningkatan kesihatan rakyat akan menjamin peningkatan produktiviti negeri dan Selangor akan kekal menjadi negeri termaju di Malaysia menuju sebuah negeri pintar dan berteknologi tinggi di rantau ini.

Saya berharap kerjasama strategik dengan IJN pada petang ini merupakan langkah pertama yang produktif untuk perjalanan lebih jauh dalam usaha strategik ini demi menjamin kesihatan dan kesejahteraan rakyat dan generasi masa depan.

Saya akan terus mendukung usaha murni ini demi memastikan Selangor akan terus kekal at the forefront of cutting edge medical advancement.

Maka, dengan lafaz Bismillahirahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Majlis Pelancaran Skim Rawatan Jantung Selangor.

Sekian, terima kasih.

[Ucapan] Timbalan Presiden KEADILAN di Konvensyen Pakatan Harapan 2018

Pimpinan Pakatan Harapan, perwakilan dan teman-teman seperjuangan,

Kita berhimpun di sini dengan satu tekad, satu ikrar, satu matlamat, bukan sekadar untuk menolak Najib tetapi untuk membina Malaysia Baru yang gagah, wibawa dan bermaruah.

Pakatan Harapan bukan sekadar membawa harapan tetapi bertanggungjawab untuk mendepani rakyat dengan penuh keyakinan. Kita ada kemampuan, kita ada kebolehan dan kita ada kepimpinan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat dalam politik, ekonomi dan keselamatan.

Malaysia Baru menuntut politik baru, politik nilai yang membingkai muafakat untuk pembangunan dan perpaduan dan politik peduli kerana inilah aspirasi rakyat.

Untuk melaksanakan tanggungjawab yang besar ini, kita perlu menggembeleng seluruh tenaga, idea dan komitmen. Kita harus bangkit dan mandiri atas kekuatan sendiri yang telah dibina selama 20 tahun dengan keringat rakyat dalam perjuangan reformasi.

Saudara-saudari jangan mudah lupa dengan agenda reformasi.

Kita telah diuji dan teruji. We have gone through the baptism of fire. Kita telah melalui keperitan, kepayahan. Onak dan duri perjuangan telah mematangkan kita.

Kini, rakyat sedang memerhatikan kita secara dekat; bukan sahaja apakah yang mampu ditawarkan tetapi yang lebih penting apa yang boleh dilaksanakan oleh Pakatan Harapan. We must walk the talk. Cut the rhetoric. Kita akan dinilai dan dihakimi di atas apa yang kita janji dan apa yang kita tunaikan. So, we must deliver.

Aspirasi rakyat adalah pelbagai. Masalah pekerjaan dan pendapatan, ekonomi, pendidikan, perumahan, kesihatan, keselamatan dan perpaduan.

Kita tidak perlu pergi jauh untuk meyakinkan rakyat bahawa kita ada kemampuan. Selangor telah buktikan bahawa kita mampu mengangkat martabat dan maruah rakyat. Kita bukan sekadar menabur janji.

Dengan penuh rasa tawaduk, izinkan saya mengemukakan Selangor sebagai microcosm kepada Malaysia. Selangor hari ini muncul sebagai negeri yang termaju dan penyumbang terbesar kepada KDNK negara. Selangor adalah gedung kuasa ekonomi Malaysia.

Selangor sebagai sebuah negeri industri, yang berteknologi tinggi tetap mempertahankan prinsip keadilan sosial dalam pengagihan ekonomi dan kekayaan Negeri Selangor. Sebanyak 42 program Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) sedang dinikmati oleh 6 juta rakyat Selangor. Lebih RM 2.5 bilion telah dipulangkan kepada rakyat dalam pelbagai bentuk program dan inisiatif.

Program-program ini terbukti telah memberdayakan rakyat Selangor dan memberikan keyakinan bahawa Selangor adalah batu loncatan ke Putrajaya yang menjanjikan kemakmuran untuk negara.

Belanjawan Negeri Selangor hanya berjumlah RM 3 bilion sedangkan bajet Putrajaya lebih RM 280 bilion. Dengan RM 3 bilion kita dapat menjamin kesihatan asas rakyat melalui Skim Peduli Sihat yang memberi manfaat kepada 1 juta rakyat Selangor.

Kita telah memberdaya 45,000 peniaga kecil di Selangor dengan RM 306 juta melalui program HIJRAH. Terkini, Selangor terunggul dalam melaksanakan program KISS – Kasih Ibu Smart Selangor untuk menghargai pengorbanan ibu dengan RM 72 juta. Bayangkan jika kita diberikan kesempatan mengurus RM 280 bilion ? Pasti lebih banyak nikmat akan diperolehi oleh rakyat Malaysia.

Kita juga berbangga kerana Selangor telah menerajui dasar-dasar wanita yang progresif dan inovatif. Dasar Wanita Selangor memberdaya penyertaan wanita dalam ekonomi sebagai tenaga kerja mahir, usahawan dan pakar teknologi.

Selangor telah mengorak langkah untuk bergerak sebagai sebuah regional smart state dengan menyediakan sumber daya manusia yang berilmu dan berkemahiran. Melalui pelaksanaan Inisiatif Kemahiran Teknikal dan Iktisas Smart Selangor (IKTISASS) untuk anak muda, kita akan maju dalam bidang berteknologi tinggi, industri berimpak tinggi dan knowledge economy.

Maka, saudara-saudariku, perubahan itu satu kemestian. PRU-14 adalah pilihan di antara demokrasi dan kleptokrasi.

Demokrasi adalah Kerajaan Peduli Rakyat – dari rakyat untuk rakyat. Manakala kleptokrasi adalah Kerajaan Lanun untuk Lanun. Yang mendapat manfaat bukan rakyat tetapi lanun yang merompak dan merampok khazanah negara untuk memenuhkan tembolok kerabat dan keluarga mereka.

Adakah ini sebuah Kerajaan yang kita mahukan ? Are we ready for change ?

Maka, kita bertanggungjawab untuk kembali ke kawasan masing-masing mulai hari ini. Kita bina kekuatan, perkukuh perpaduan, membingkai muafakat, bersedia untuk perang sehingga kemenangan di dalam genggaman. Negarawan Rom, Publilius Syrus berkata : Where there is unity, there is always victory.

Apabila Kerajaan Pakatan Harapan dibentuk, peneroka FELDA akan mendapat pembelaan, petani dan pesawah mendapat keselesaan, penjawat awam dimartabatkan, anak muda dan wanita akan berperanan dalam saf hadapan, rakyat Malaysia akan mendapat kesejahteraan dan dari saat ini Malaysia Baru akan muncul di persada dunia.

Sekian, terima kasih

Ucapan Taat Setia Bersempena Istiadat Penganugerahan & Pengurniaan Darjah dan Bintang Kebesaran Negeri Selangor

Ampun Tuanku,

Bersempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan yang ke 72 Duli Yang Maha Mulia Tuanku pagi ini, patik dengan penuh ta’zim mewakili sekalian rakyat negeri, merafak sembah mengulangi ikrar taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, Sultan dan Yang Di Pertuan Negeri Selangor Darul Ehsan.

Semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor kekal bersemayam di singgahsana dengan segala kemuliaan dan kebesarannya, dilanjutkan usia dalam keafiatan dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah SWT.

Ribut bertiup dari selatan,
Lima Daeng membelah samudra;
Taat setia patik sembahkan,
Daulat Tuanku kekal bergema.

Sambutan ini memperkukuhkan hakikat bahawa Selangor adalah sebuah negeri berdaulat yang memiliki silsilah kesultanan di kalangan negarawan, pahlawan dan ilmuan.

Leluhur Tuanku telah memberikan sumbangan yang besar dalam membangun sistem pemerintahan kesultanan yang menjamin keadilan, ketenteraman dan keteraturan.

Izinkan patik untuk mengungkapkan fikiran dan rasa hati. Sejarah Kesultanan Selangor menzahirkan satu sistem berpaksikan tiang seri yang utuh, menjadi asas kepada Kerajaan berpencerahan, menjamin kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat.

Walhasil, rakyat perlu diberikan pencerahan terhadap peri pentingnya peranan institusi Raja Berperlembagaan dalam batang tubuh pemerintahan selari dengan Perlembagaan Persekutuan. Maka, patik memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk memanjangkan kalam bagi membicara pokok persoalan ini.

Ampun Tuanku,

Tatkala memegang jawatan Ketua Hakim Negara, Tun Salleh Abas menulis rencana bertajuk “The Traditional Elements of the Malaysian Constitution”.

Rencana ini memperjelaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan tetap mengekalkan unsur jati diri Kerajaan dan bangsa Melayu iaitu kesultanan, Agama Islam, Bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu.

Kesultanan diletakkan sebagai aspek paling penting kerana institusi Raja-Raja Melayu adalah pencipta ‘Kerajaan’ di mana kosa katanya, datang dari perkataan ‘raja’.

Dalam sejarah Nusantara, bangunnya tamadun dan wujudnya undang-undang adalah dengan adanya raja. Untuk memastikan kesinambungan institusi Raja-Raja Melayu pasca merdeka, maka Tunku Abdul Rahman dalam Pemashyuran Kemerdekaan menegaskan:

“Dan bahawasanya kerana suatu perlembagaan bagi kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah ditentukan menjadi suatu kanun yang muktamad baginya.

Dan bahawasanya kerana Perlembagaan Persekutuan yang tersebut itu, maka, ada disediakan syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat dan untuk memajukan Persekutuan Tanah Melayu dengan aman dan damai serta teratur sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai Raja yang Berperlembagaan yang berdasarkan demokrasi cara Parlimen.”

Ampun Tuanku,

Institusi Raja-Raja Melayu bukan sekadar satu simbol. Institusi Raja-Raja Melayu mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan agama serta mempertahankan kontrak sosial. Ini adalah ikatan suci murni yang membingkai sekalian rakyat demi keamanan, kemakmuran dan keharmonian.

Pedoman Tuanku agar jangan ada mana-mana pihak memainkan isu-isu sensitif adalah amat tepat pada masanya, perlu dijunjung dan didakap oleh semua pihak.

Sultan yang mithali senantiasa bijaksana dan meletakkan kebajikan rakyat dekat dihati sanubari. Alhamdulillah, Negeri Selangor Darul Ehsan dikurniakan Allah SWT Sultan yang memiliki keperibadian yang ihsan.

Ampun Tuanku,

Sementara rakyat tuntas mempertahankan institusi Raja Berperlembagaan, rakyat juga tidak boleh menerima kekebalan berpindah kepada pihak eksekutif kerana kekebalan eksekutif adalah penodaan terhadap perlembagaan. Executive immunity is a gross violation of the letter and spirit of the constitution.

Maka, rakyat mengharapkan Majlis Raja-Raja Melayu sebagai pengimbang muktamad – the final criterion – untuk melindungi rakyat daripada bahana kerakusan kuasa yang akan membawa kehancuran. Tuanku adalah sandaran terakhir bagi rakyat mendapat keadilan dan pembelaan.

Rakyat menyanjung tinggi pendirian tegas Raja-Raja Melayu tentang tindakan melampau individu dan kumpulan yang menggugat kestabilan dan keharmonian masyarakat majmuk.

Raja-Raja Melayu telah memberikan pedoman hidup rukun damai berlandaskan prinsip Islam yang toleran, sederhana dan inklusif.

Ampun Tuanku,

Belanjawan 2018 Negeri Selangor menjamin sekalian rakyat – nelayan, petani, peniaga kecil, pekerja dan penjawat awam mendapat pembelaan kebajikan dan menikmati kekayaan Negeri Selangor melalui pelbagai Inisiatif Peduli Rakyat seperti perumahan rakyat, kesihatan asas, pendidikan berinovasi dan pembangunan usahawan.

Alhamdulillah, Selangor kekal sebagai negeri penyumbang terbesar kepada KDNK negara dengan mencatatkan 22.7 peratus bagi tahun 2016 dan terus mencipta nilai dengan pelaburan berteknologi dan berimpak tinggi yang mempunyai jangkauan global. Usaha ini telah berjaya mencipta pekerjaan yang substantif, menjurus kepada peningkatan pendapatan rakyat dan mengangkat darjat kehidupan rakyat.

Demikianlah yang telah patik laksanakan, seiring dengan lafaz Ikrar Aku Janji untuk berkhidmat dengan integriti yang tinggi, penuh rasa tanggungjawab, jujur dan ikhlas.

Patik sedar ada pihak yang cemburu dengan kejayaan Selangor. Mereka membuat makar untuk menggasir kejayaan negeri. Namun, patik berpegang kepada peringatan Allah SWT :

“Dan mereka merancangkan tipu daya, dan Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas segala tipu daya.”

( Surah Al – Imran : 54 )

Maka, dengan penuh rasa tawadu’, cabaran ini tambah memperkukuh iltizam patik untuk merealisasikan gagasan Negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang maju, makmur, demokratik dan sejahtera untuk semua.

Patah sayap bertongkat paruh,
patah paruh bertongkat siku,
patah siku bertongkat dagu,
patah dagu bertongkat kuku.

Ampun Tuanku,

Izinkan patik memetik ungkapan Shakespeare dalam karya Henry VI, Part 2 yang sarat dengan tema raja, Kerajaan dan peri pentingnya bersyukur atas nikmat yang dikurniakan.

“O Lord, that lends me life, lend me a heart replete with thankfulness.”

Patik menjunjung kasih yang tidak terhingga kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang telah meletakkan amanah dan tanggungjawab memimpin negeri ini di atas batu jemala patik.

Tuanku bermurah hati membuka tirai bagi patik meluahkan rasa hati. Tuanku pula mencurahkan segala hikmah pengalaman Tuanku kepada patik. Tuanku menyingkap tabir rahsia sejarah yang belum pernah disuratkan.

Dengan segala anugerah budi Tuanku kepada patik, patik hanya dapat membalasnya dengan serangkap pantun :

Pokok pinang bersarang tempua,
Tempua terbang ke sawah padi;
Sakit dan senang boleh dilupa,
Pedoman Tuanku kekal di sanubari.

Ampun Tuanku,

Patik terharu dan terkesan dengan bimbingan dan pedoman Tuanku. Patik juga bersyukur diberikan peluang untuk menabur jasa dan bakti kepada rakyat di bawah payung kebesaran Tuanku. Namun, setiap yang baharu, pasti ada akhirnya. Setiap yang bermula, ada penamatnya. Itulah lumrah alam dan hukum di kehidupan maya pada ini.

Sedikit masa lagi, mandat yang dikurniakan akan patik serahkan kembali kepada rakyat. Patik telah berusaha sedaya upaya untuk memelihara negeri dan membela rakyat Tuanku.

Sekiranya terdapat kekhilafan dan berlaku keterlanjuran, patik menyusun jari sepuluh, merafak sembah memohon ampun kepada Tuanku.

Patik yakin dan percaya dengan kematangan rakyat Tuanku, yang mahukan sebuah Kerajaan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan – fastabiqul khairat dan mengekalkan sebuah Kerajaan yang peduli rakyat serta tuntas membangun bangsa dan memakmur negeri.

Demikianlah yang ditanzilkan dalam Al-Quran:

“Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai Kerajaan, Engkaulah yang memberi pemerintahan sesiapa Engkau kehendaki dan Engkau mencabut pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki dalam kekuasaan-Mu segala kebaikan, sesungguhnya Engkau atas setiap sesuatu Maha Berkuasa.”

( Surah Al – Imran : 26 )

Akhirul kalam, patik dan sekalian rakyat memohon ke hadrat Allah SWT semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor dianugerahkan kesihatan yang berkekalan dalam kemanisan iman, dipelihara keselamatan dan kesejahteraan yang berpanjangan untuk terus memerintah Negeri Selangor Darul Ehsan dengan segala kemuliaan.

Doa sekalian rakyat juga dipanjatkan ke hadrat Allah SWT untuk Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj, Raja Muda Selangor dan seterusnya kepada puteri – puteri dan adinda – adinda Tuanku, waris – waris serta kerabat DiRaja sekalian, semoga berada dalam keadaan kesejahteraan, dikurniakan taufik dan hidayah, serta senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.

Semoga Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan yang ke-72 Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor akan beroleh limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT.

Sekian.

Majlis Perasmian Festival Halal Selangor 2017

Alhamdulillah, kita dapat Festival Halal Selangor 2017 anjuran Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kajang (MPKj). Festival ini mampu merealisasikan potensi industri halal yang cukup dinamik untuk menjana pertumbuhan ekonomi Negeri Selangor.

Penganjuran festival yang bertemakan “Meneraju Mesra Halal Selangor” adalah tepat pada masanya dan merupakan medium terbaik untuk mempromosikan produk-produk halal kepada masyarakat, memberdaya konsep halalan toyyiban serta meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap kualiti produk halal.

Hari ini, industri halal merupakan salah satu industri strategik dan berimpak tinggi yang berpotensi untuk diketengahkan dalam pasaran global.

Pasaran halal global yang dianggarkan melebihi USD 2.3 trilion setahun mesti dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan tempatan melalui penghasilan produk yang berkualiti tinggi dan pelbagai, menjamin mutu kebersihan dan keselamatan produk, ciri pembungkusan yang menarik dan berdaya saing.

Eksport Malaysia bagi produk halal sehingga kini masih di tahap agak rendah dengan nilai RM 39 bilion berbanding pasaran halal dunia. Sementara itu, nilai industri halal bagi Negeri Selangor hari ini mencecah RM 10 bilion dan dijangka akan terus meningkat.

Setakat ini, sebanyak 5,726 syarikat halal telah berdaftar di Malaysia, namun hanya 40% adalah syarikat bumiputera. Daripada jumlah ini, lebih 2,000 syarikat berada dalam Negeri Selangor.

Justeru itu, usaha JAIS adalah bertepatan untuk merebut peluang pasaran halal dunia dan memperkukuhkan pembangunan industri halal untuk Negeri Selangor. Ini sejajar dengan aspirasi Kerajaan Negeri untuk meletakkan Selangor sebagai hub halal terulung serantau dan peringkat antarabangsa.

Hari ini, sebanyak RM 12 bilion telah dilaburkan dalam industri halal di Malaysia. Pelaburan ini telah berjaya mewujudkan lebih 100,000 peluang pekerjaan untuk pasaran tempatan.

Kerajaan Negeri komited untuk membangunkan industri halal. Salah satu usaha adalah pembangunan Hub Halal Selangor bagi mewujudkan peluang industri halal untuk para usahawan meningkat kualiti dan imej produk mereka.

Sebagai “game changer” dalam industri ini, Kerajaan Negeri melalui Halal International Selangor telah menyediakan satu inisiatif penyelesaian perniagaan (business solutions) untuk membantu mengangkat potensi industri halal domestik khususnya bagi Negeri Selangor ke persada antarabangsa.

Untuk tahun 2018, peruntukan untuk melatih 200 orang telah diluluskan di bawah program Halal Technical Competent Person (HTCP) bagi menaiktaraf kemahiran dan juga pengetahuan tentang industri halal tempatan dan juga antarabangsa. Ini adalah sebahagian daripada inisiatif IKTISASS yang diperuntukkan sebanyak RM 52 juta untuk melakukan quantum leap bagi memperkukuhkan kemahiran dan kecemerlangan kerja.

Program HTCP merupakan satu program yang meningkatkan kemahiran bertaraf “Certified” dan disahkan serta disokong oleh European Halal Development Agency. Selain daripada itu, program ini juga akan dilesenkan bagi pelaksanaan di lebih 10 institusi di lapan buah negara.

Halal International Selangor melalui program Halal Trade Delivery Assurance akan mensasarkan lebih 300 usahawan Industri Kecil Sederhana (IKS) bagi menyertai industri Halal ke peringkat yang lebih tinggi. Program ini akan menaraf produk-produk halal mereka dan kesediaan bagi pasaran dalam dan luar negara.

Akhirnya, menjadi harapan kita agar Festival Halal Selangor 2017 dapat membuka dimensi baru dalam industri halal negara serta memberdaya para usahawan dan mengglobalkan produk-produk halalan toyyiban – Made In Selangor.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Perasmian Festival Halal Selangor 2017.

Sekian, terima kasih.

Kenyataan Media mengenai SPRM

Pentadbiran ini dimaklumkan bahawa salah seorang yang ditahan oleh SPRM berhubung dakwaan terlibat dalam aktiviti perlombongan pasir haram adalah anak saudara Dato’ Menteri Besar Selangor.

Kita tidak mempersoalkan tanggungjawab SPRM untuk menjalankan sebarang siasatan. Namun, dalam kes ini, kita kesal kerana pembocoran maklumat secara meluas melalui media sosial dan blogger UMNO sebelum penahanan tersebut dilakukan jelas menggambarkan wujudnya konspirasi jahat untuk memburukkan reputasi Dato’ Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Selangor menjelang Pilihan Raya Umum ke-14.

Walau bagaimanapun, sekiranya proses siasatan dijalankan secara profesional dan telus, pentadbiran ini mengalu-alukan siasatan yang mengikut lunas undang-undang tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak tertinggi yang berkepentingan. Barang diingat, siasatan ini jangan digunakan sebagai alat untuk mengalihkan pandangan rakyat terhadap skandal rasuah dan amalan kleptokrasi berskala besar yang melibatkan pemimpin negara.

Kerajaan Negeri Selangor tuntas berpegang kepada prinsip kebertanggungjawaban dan ketelusan dalam semua proses perolehan Kerajaan bagi menjamin kepentingan rakyat dan Negeri Selangor.

YIN SHAO LOONG
Pengarah Komunikasi Strategik
Pejabat Menteri Besar Selangor

Majlis Pelancaran Smart Desa Selangor

Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama menyaksikan Majlis Pelancaran Smart Desa Selangor bersempena Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia Peringkat Negeri Selangor dengan satu tekad dan iltizam untuk merencanakan pembangunan yang berkualiti dan unggul demi kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan gagasan untuk menjadikan Selangor sebagai sebuah regional smart state, perancangan bandar perlu dilaksanakan secara lestari demi menjamin kehidupan masyarakat bandar dan desa yang berdayahuni (liveable).

Perancangan perlu bersifat holistik dengan mengambil kira semua aspek kehidupan. Pertama, perancangan perlu mengambil berat kehendak dan kepatuhan kepada Environmental Impact Assessment (EIA) dan juga Social Impact Assessment (SIA). Kecuaian mematuhi kehendak EIA dan SIA akan mengakibatkan gejala “the revenge of nature”, malapetaka seperti tanah runtuh, banjir kilat dan kemusnahan alam sekitar. Saya mahu perancangan di Negeri Selangor direncanakan secara bertanggungjawab dan bersifat mesra alam.

Kedua, perancangan perlu menghasilkan pembangunan berkualiti dan liveable atau berdayahuni kerana setiap perancangan bandar mahupun desa akhirnya adalah untuk keselesaan dan kesejahteraan kehidupan rakyat.

Yang hendak dibangunkan adalah manusia dan komuniti bukan sekadar membangunkan gedung atau menara. Maka, disinilah peranan perancang bandar yang bertanggungjawab untuk merancang pembangunan yang manusiawi (humane development) yang mampu membangun sebuah masyarakat yang dinamik, kreatif dan wired for innovation.

Manakala kita semakin mendekati Revolusi 4.0 adalah menjadi tanggungjawab negeri supaya melengkapkan masyarakat secara fully digitized dan connected dengan Internet of Things.

Kemajuan Negeri Selangor yang pesat pasti akan membawa kemunculan fenomena conurbation di mana beberapa bandaraya dan kawasan perbandaran bercantum akibat daripada pertumbuhan penduduk dan pembesaran kawasan bandar.

In most cases, a conurbation is a polycentric urbanised area, in which transportation has developed to link areas to create a single urban labour market or travel to work area.

Kemunculan conurbation mencabar perancangan. Kita perlu lebih kreatif dalam merancang untuk memastikan Negeri Selangor membangun secara merata.

Kepesatan pembangunan perlu seimbang dan adil untuk memastikan kesenjangan antara bandar dan desa tidak terus melebar. Kerajaan Negeri senantiasa komited untuk menjamin perancangan pembangunan tidak bersifat urban centric dan memastikan pengagihan ekonomi secara saksama kepada semua rakyat sama ada di bandar mahupun di desa.

Seperti yang ditegaskan oleh pakar ekonomi Muhammed Abdul Khalid dalam karyanya yang bertajuk The Color Of Inequality, jurang perbezaan kemewahan (the wealth gap) amat ketara di negara ini dan keadaan sebegini tidak boleh dibiarkan berterusan. Kerajaan perlu mengambil langkah-langkah secara drastik untuk merapatkan jurang termasuk jurang antara bandar dan desa demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya.

Maka, Kerajaan Negeri bertekad untuk memberdaya masyarakat desa agar berada dalam arus perdana pembangunan dengan menikmati kemudahan dan mutu kehidupan yang setara dengan kehidupan moden masyarakat bandar. Kita perlu memastikan connectivity antara bandar dan desa.
Pada masa yang sama, kita mahu watak dan jati diri kedesaan yang bermasyarakat, bergotong-royong, muhibbah dan lestari dengan kehijauan alam semulajadi terus dikekalkan dan dipertahankan.

Saya gembira kerana [email protected] telah berjaya menghasilkan Pelan Halatuju Strategik Desa Negeri Selangor 2035 yang merupakan dokumen perancangan spatial berhubung perancangan dan cadangan pembangunan kawasan desa di Negeri Selangor yang merangkumi aspek fizikal, ekonomi, sosial dan persekitaran yang menjadi asas perancangan dan kluster pembangunan strategik demi mempertingkatkan potensi kemajuan desa di Negeri Selangor.

Dua hasil utama kajian yakni Pelan Halatuju Strategik Desa Negeri Selangor 2035 dan Sistem Maklumat Smart Desa Negeri Selangor merangkumi 519 buah kampung di Negeri Selangor melibatkan kampung tradisi, kampung tersusun, kampung baru, kampung bagan dan kampung orang asli.

Pembentukan kerangka Smart Desa merupakan penterjemahan Dasar Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035. Selain itu, ianya juga meliputi penegasan Kerajaan Negeri terhadap usaha menjana sumber pendapatan secara strategik, melaksanakan pembangunan yang berkualiti serta menyantuni rakyat melalui Inisiatif Peduli Rakyat.

Smart Desa Selangor diberi takrifan sebagai pembangunan kawasan desa secara bijak dengan mengambil berat terhadap pengurusan sumberjaya desa secara terkawal dan pembangunan ekonomi dan spatial secara terancang supaya dapat membawa manfaat dan dapat meningkatkan taraf dan kualiti hidup masyarakat desa secara keseluruhannya.

Penterjemahan ini mensasarkan pengiktirafan sebagai Global Village melalui pelaksanaan pusat smart desa dengan model-model kampung yang dilihat berpotensi bersaing di peringkat antarabangsa.

Sementara itu, Kerajaan Negeri tuntas mengambil pendekatan people centric dalam perancangan pembangunan setempat. Hasrat ini selari dengan tema planning with community sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia pada tahun ini. Melalui agenda mereformasikan perkhidmatan PBT, Kerajaan Negeri akan segera melaksanakan proses participatory budgeting dengan memberi ruang langsung kepada masyarakat untuk merencana program dan pembangunan yang perlu dilaksanakan di kawasan mereka.

Kerajaan Negeri yakin, penglibatan masyarakat akan memberdaya rakyat untuk terlibat sama dalam pembangunan negeri demi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat.

Saya yakin, sekiranya tanggungjawab ini digalas bersama antara Kerajaan dan komuniti, kita akan berjaya mengelakkan pembangunan yang tidak berkualiti dan mendatangkan kerosakan di muka bumi seperti mana yang ditegaskan oleh Allah SWT :

”Maka, ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu bermaharajalela di bumi sebagai orang yang merosakkan.”

( Surah Al-A’raf : 74 )

Akhirnya, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada [email protected] yang telah berjaya menghasilkan Pelan Halatuju Strategik Desa Negeri Selangor 2035 demi merealisasikan Smart Desa Selangor.

Maka, dengan lafaz Bismillahi Rahmanir Rahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Pelancaran Smart Desa Selangor.

Sekian, terima kasih.

[Ucapan] Majlis Perasmian Jambatan Ketiga Klang

Menghadap
Duli Yang Maha Mulia
Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj
Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
Sultan dan Yang Di Pertuan Negeri Selangor Darul Ehsan

&

Duli Yang Maha Mulia
Tengku Permaisuri Selangor,
Tengku Permaisuri Norashikin.
Ampun Tuanku,

Patik merafak sembah menjunjung kasih di atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor berangkat bagi menyempurnakan perasmian Jambatan Ketiga Klang di Bandar Di Raja Klang pada pagi ini.

Sesungguhnya keberangkatan Tuanku mencemar duli ke majlis ini mencerminkan keprihatinan yang tinggi Duli Yang Maha Mulia Tuanku terhadap pembangunan infrastruktur untuk kemudahan dan kesejahteraan rakyat Tuanku.

Jambatan Ketiga Klang merupakan salah satu daripada projek pembangunan utama yang telah disempurnakan dan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri.
Pembangunan infrastruktur lain yang telah disiapkan dalam tahun ini adalah Projek Mitigasi 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kapasiti bekalan air terawat serta menambahbaik sistem agihan bekalan air. Alhamdulillah, projek ini siap sepenuhnya pada 28 April yang lalu.

Sebuah lagi pembangunan penting untuk rakyat Selangor adalah pembinaan Loji Rawatan Air Semenyih 2 yang bernilai RM 188 juta dan dijangka siap pada bulan hadapan.

Izinkan patik menyembah maklum kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku bahawa Kerajaan Negeri tuntas mengemukakan Belanjawan Negeri yang bertanggungjawab dengan memberi penekanan terhadap Belanja Pembangunan dan berusaha gigih mengurangkan Belanja Mengurus.

Belanjawan 2018 yang diluluskan dalam Dewan Negeri Selangor minggu lalu mencatatkan Belanja Pembangunan meningkat kepada 53.2% manakala Belanja Mengurus menurun kepada 46.8%.

Inilah yang disebut sebagai raison d’etre dan merupakan cabaran besar Kerajaan Negeri untuk memastikan semua projek infrastruktur yang berjumlah RM 746 juta termasuk projek baru dan menaiktaraf jalan dan jambatan, projek tebatan banjir, penyelenggaraan parit dan saliran serta projek pembangunan bekalan air mestilah siap mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan.

Pembangunan yang diberikan keutamaan adalah pembangunan yang berkualiti demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan menjamin alam sekitar, pemuliharaan hutan dan kawasan hijau serta membudayakan teknologi hijau.

Kerajaan Negeri akan meneruskan usaha ke arah mempertingkatkan kelestarian biodiversiti melalui program kesedaran seperti pengindahan pantai, pemuliharaan hidupan liar dan penanaman pokok.
Ampun Tuanku,

Patik dengan penuh hormat dan takzimnya, memohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk patik menyampaikan ucapan bagi meraikan tetamu yang telah memberikan dorongan untuk menyiapkan Jambatan Ketiga Klang.

Ampun Tuanku,

Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ;

Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya,
Setiausaha Kerajaan Negeri ;

YB Dato’ Nik Shuhaimi Bin Nik Sulaiman,
Penasihat Undang – Undang Negeri ;

Yang Berhormat Dato’ Noordin bin Sulaiman,
Pegawai Kewangan Negeri ;

Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes Bin Abd Wahid,
Dato’ Seri Utama Di Raja Mufti Selangor ;

Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Negeri Selangor dan Parlimen ;

Yang Berbahagia Dato’ Nor Azmie Diron,
Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) ;

Yang Berusaha Dato’ Ir. Ruslan Bin Abdul Aziz,
Pengarah Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Selangor ;

Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Persekutuan ;

Tuan – Tuan dan Puan – Puan yang budiman.

Kerajaan Negeri yakin, melalui pembangunan yang terancang dan berkualiti, Selangor dapat merancakkan aktiviti ekonomi yang sustainable dan menyediakan kemudahan prasarana yang unggul bagi menarik perhatian pelabur asing dan tempatan berlabuh di Negeri Selangor.

Pembangunan yang pesat di Daerah Klang khususnya pembangunan kemudahan baru di Pelabuhan Barat (Westport) dan Pelabuhan Utara (Northport) menjadi pemangkin kepada kepesatan ekonomi Selangor dan negara. Pembangunan ini turut menyumbang kepada kesesakan trafik khususnya di Bandar Klang.

Pelaksanaan projek Jambatan Ketiga Klang sepanjang 2.5 kilometer dengan kos projek bernilai RM 250 juta mencerminkan kepedulian Kerajaan Negeri untuk berbelanja bagi pembangunan berkualiti demi menyuraikan kesesakan trafik dan mewujudkan jaringan jalan raya yang cepat, selamat dan mesra pengguna.

Jambatan ini juga menjadi penghubung kepada dua buah kawasan iaitu Teluk Pulai dan Sungai Bertek di sebelah Selatan dan Tanjung Syawal di sebelah Utara.

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada Perbendaharaan Negeri, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Selangor yang komited melaksanakan pembangunan Jambatan Ketiga Klang.

Ampun Tuanku,

Akhirul kalam, patik dan sekalian rakyat memohon ke hadrat Allah SWT semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor dikurniakan kesihatan, dipelihara keselamatan dan kesejahteraan yang berpanjangan supaya dapat terus memerintah Negeri Selangor Darul Ehsan dengan segala kemuliaan.

Semoga keberangkatan Duli-Duli Tuanku menjadi dorongan kepada patik dan seluruh pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor untuk menjunjung titah Tuanku demi membangun bangsa dan memakmur negeri.

Ampun Tuanku.