AZMIN ALI

Category: Ucapan

Malaysia & Sejarah Yang Belum Selesai

Oleh Mohamed Azmin Ali

 

Saudara-saudari yang dihormati sekalian,

 

Wacana malam ini amat bertepatan dengan masa di mana polemik yang mendepani rakyat Malaysia hari ini berupaya untuk mencelarukan pemikiran rakyat setelah 54 tahun negara Malaysia merdeka. Persoalan pokok ialah apa signifikan sejarah ? Perdebatan juga sedang hangat membicarakan apakah ada keperluan untuk menulis semula sejarah atau sekadar memberi tafsiran baru kepada sejarah pembentukan negara Malaysia ?

 

Sejarah bukan sekadar catatan rentetan peristiwa masa lalu. Saya telah menggamit perhatian YAB Menteri Pelajaran dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada 5 Oktober 2011 yang lalu dengan mencadangkan sejarah juga harus dilihat dalam konteks falsafahnya atau ‘underlying ideas’  dan cabaran ahli-ahli sejarah masa kini adalah untuk memaknai prinsip dan falsafah sejarah dalam usaha untuk merangka masa depan negara dan bangsa yang bertamadun. YAB Tan Sri Muhyiddin Yasin yang juga Timbalan Perdana Menteri menyambut saranan dengan bersetuju bahawa rakyat perlu memahami sejarah dalam konteks falsafah dan latar belakang negara Malaysia.

 

Sebagai contoh, mengapa pembunuhan J W W Birch pada 2 November 1875 di Pasir Salak itu penting dan merupakan satu fakta sejarah? Pembunuhan itu mempunyai nilai sejarah kerana ia adalah manifestasi penentangan terbuka rakyat terhadap Perjanjian Pangkor. Peristiwa itu merupakan titik mula penjajahan British di Tanah Melayu. Penjajahan tetap penjajahan, meskipun ianya dilakukan melalui perjanjian.

 

Amat malang sekali, polemik sejarah hari ini mengheret aliran fahaman politik sempit dalam perdebatan. Mutakhir  ini rakyat Malaysia dikejutkan dengan kenyataan pimpinan Majlis Profesor Negara yang mendakwa Persekutuan Tanah Melayu tidak pernah dijajah. Sekali lagi saya menuntut penjelasan di Dewan Rakyat dalam sesi yang sama berhubung perkara ini dan YAB Menteri Pelajaran telah menyanggah kenyataan pimpinan Majlis Profesor Negara dan mengambil pendirian bersetuju bahawa negara ini pernah dijajah. Pertembungan pendapat di antara Tan Sri Muhyiddin dan Majlis Profesor Negara menguatkan lagi hujah bahawa ada keperluan untuk menulis semula sejarah yang mendasari falsafah dan fakta yang adil.

 

Sesebuah negara itu dijajah apabila ia hilang kedaulatan. Apa jua istilah yang digunakan – ‘indirect rule’, ‘naungan’ Perjanjian Pangkor membuka jalan yang akhirnya menyebabkan negeri-negeri Melayu satu demi satu kehilangan kedaulatan. Hujah Zainal Kling bahawa “kita tidak pernah dijajah tetapi kita hanya dinaungi” adalah cetek dan dangkal.  Lord Lugard dalam kajiannya tentang ‘Direct and Indirect Rule in Nigeria’ pernah mengupas isu ini. Jelas, kajian beliau merumuskan bahawa ‘naungan’ kolonial tetap dianggap sebagai negara jajahan.

 

Kita tidak menafikan begitu banyak penulisan sejarah yang menjurus mengupas perjuangan menuntut kemerdekaan. Akan tetapi, kita gusar setelah berpuluh tahun merdeka, makna sebuah kemerdekaan itu gagal diungkapkan dengan teliti dan jujur. Apa yang dicanangkan, kemerdekaan hanyalah usaha UMNO dan sekutunya semata-mata.

 

Penulisan sejarah di negara kita khususnya penulisan sejarah di sekolah-sekolah adalah bertentangan dengan falsafah sejarah yang bebas. Falsafah sejarah yang kita warisi sekarang adalah falsafah lama berdasarkan hegemoni UMNO. Memandangkan UMNO menguasai politik negara selama lebih 50 tahun, maka buku-buku sejarah ditulis berdasarkan konsep ketuanan Melayu dan hegemoni Melayu demi survival dan kelangsungan kuasa politik UMNO. Winston Churchill pernah berkata: “History is written by the victors”. Namun apa yang diungkapkan oleh Churchill bertentangan dengan prinsip kebenaran, keadilan dan kebebasan.

 

Lord Acton, seorang ahli sejarah yang amat berpengaruh dalam disiplin penulisan sejarah, menganjurkan sejarah sebagai sejarah kebebasan, ‘history as the history of freedom’. Kebebasan harus mendasari falsafah sejarah. Tugas ahli sejarah adalah untuk menulis sejarah jatuh dan bangunnya kebebasan dalam tamadun dan mencari susur galur kebebasan dalam drama kemanusiaan dari zaman ke zaman. Falsafah amat penting kerana ia adalah ‘guiding idea’ atau panduan kepada penulisan serta konsepsi sejarah yang ditafsirkan. Oleh itu, apakah falsafah sejarah yang akan menjadi idea pemandu untuk menulis sejarah negara Malaysia ?

 

Kalau kita mengimbau sejarah di rantau Alam Melayu termasuk Melaka sebagai ‘trading society’, saya berpendapat bahawa sejarah negara kita selama ini tidak berlaku adil kepada sifat kosmopolitan dan kemajmukan. Rupa bangsa Malaysia adalah ‘cosmopolitan society’ (citizen of the world). Nyata buku-buku sejarah di Malaysia tidak mencerminkan masyarakat Malaysia yang majmuk. Dalam masyarakat kosmopolitan, sudah tentu wujud pemikiran atau fahaman yang berbeza dan harus diraikan. Cabaran utama ahli-ahli sejarah masa kini ialah menulis semula sejarah berdasarkan konsep Malaysia sebagai kosmopolitan.

 

Saya bertegas untuk mengangkat falsafah kosmopolitanisme untuk melawan hegemoni UMNO yang membelenggu sejarah negara kita. Kosmopolitanisme adalah falsafah yang mendukung dan meraikan idea kepelbagaian di mana tamadun, agama, dan pelbagai budaya bertembung dalam semangat toleransi, saling menghormati, tanpa sebarang prasangka buruk. Kosmopolitan ini adalah sifat sebagaimana zaman Kesultanan Melayu Melaka. Muhammad Yusoff Hashim menyatakan bahawa Melaka adalah sebuah bandaraya kosmopolitan dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar nusantara. Dengan idea kosmopolitan ini, saya yakin bangsa dan negara Malaysia dapat hidup dalam kesejahteraan pelbagai bangsa, kepercayaan dan kebudayaan.

 

Sejarah merupakan kisah masa lampau yang harus kita teliti secara adil supaya kita dapat melihat sejarah secara luas daripada segenap perspektif. Sejarah harus diteliti secara konseptual berdasarkan fakta-fakta asas yang diperolehi sebelum di atur secara tersusun dan dilengkapkan sebagai satu siri pensejarahan yang kompleks. Sejarah tidak boleh kita nilai hanya berdasarkan satu aliran pemikiran atau fahaman yang akhirnya akan menutup ruang penilaian kepada sejarah-sejarah yang lain.

 

Misalnya, apakah sejarah perjuangan kemerdekaan di Tanah Melayu hanya sekadar merupakan perjuangan orang-orang Melayu sahaja? Jika fahaman kita begitu, maka apakah pula peranan yang dimainkan oleh masyarakat Cina dan India? Dengan bahasa yang lebih mudah, kita menolak andaian bahawa sejarah adalah bersifat hitam-putih. Pandangan tersebut adalah salah dan tidak bertanggungjawab terhadap sejarah-sejarah lain yang juga signifikan terhadap pembangunan bangsa kita pada hari ini.

 

Kerana itu, sejarah tidak boleh dipandang remeh. Sejarah harus dimaknai dengan visi yang jelas terhadap pembentukan sebuah masyarakat moden. Jika sejarah tidak diberi makna yang tepat dan didasari falsafah yang jelas, maka ia tidak akan mewujudkan perasaan self-belonging dalam diri rakyat yang akan menjadi kekuatan untuk membangunkan bangsa. Malah ia mungkin akan mewujudkan sikap-sikap negatif seperti etnosentrisme yang akan memunculkan sikap rasisme dalam sesebuah masyarakat yang kemudiannya akan menjadi batu penghalang kepada usaha menyatukan masyarakat Malaysia yang bersifat rencam.

 

Kita lihat bagaimana sejarah 13 Mei 1969 yang seringkali dijadikan modal propaganda pemerintah untuk mencetuskan perasaan takut di kalangan rakyat pelbagai kaum. Begitu juga dengan peristiwa serangan komunis yang dijadikan perkakas untuk mempertahankan akta-akta draconian seperti ISA dan lain-lain. Hanya dengan cara ini, maka mereka dapat mempertahankan kekuasaan mereka, dalam masa yang sama mengaburi pengetahuan rakyat tentang sejarah yang berlaku.

 

Oleh kerana itu, kita harus memperbaiki keadaan hari ini. Sejarah harus kita berikan konsepsi yang benar-benar boleh membentuk jati diri bangsa Malaysia. Justeru apakah rupa bentuk bangsa Malaysia yang kita mahukan? Sudah tentu kita mahukan bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya serta bebas berinteraksi dengan harmoni antara satu sama lain.

 

Perhimpunan Aman BERSIH 2.0 adalah manifestasi kebangkitan dan perjuangan rakyat yang kosmopolitan. Kita boleh lihat sendiri bagaimana rakyat Malaysia pelbagai kaum yang berjaya meruntuhkan tembok ketakutan dan saling bersatu atas prinsip perpaduan masyarakat majmuk yang mempunyai matlamat yang jelas untuk membina sebuah negara merdeka yang bebas dan demokratik.

 

Ini membuktikan kepekaan generasi hari ini terhadap sejarah atau apa yang disebut sebagai historical concerns adalah berbeza daripada sebelumnya. Rakyat kini mempunyai pandangan dan keyakinan yang bertunjangkan nilai-nilai yang universal seperti kebebasan, keadilan, kemanusiaan dan lebih bersifat terbuka terhadap apa-apa pandangan sekalipun. Realiti inilah yang membongkar segala peristiwa-peristiwa sejarah yang cuba dipadamkan oleh pemerintah.

 

Sikap dan pandangan rakyat ini juga membawa kepada wujudnya sifat inquiry atau perasaan ingin tahu yang tinggi dalam masyarakat. Kerana itu, mereka akan terus mencari dan menyingkap sejarah yang pernah berlaku tidak kira perjuangan rakyat sama ada Melayu, India, Cina atau aliran fahaman bahkan bentuk perjuangan yang dilakukan.

 

Rakyat sudah tidak lagi sekadar patuh kepada naratif sejarah perjuangan Tunku Abdul Rahman untuk menuntut kemerdekaan. Tetapi rakyat mula menilai secara adil sejarah perjuangan tokoh-tokoh lain seperti Dr Burhanuddin al-Helmi, Ahmad Boestamam, Ustaz Abu Bakar Baqir, Tok Janggut, Tan Cheng Lock, E.E.C Thuraisingam termasuk juga Mat Indera. Perjuangan kebangsaan bersifat majmuk ini dilihat sebagai suatu bentuk perjuangan yang ideal dan diidam-idamkan oleh generasi masa kini.

 

Justeru itu saya katakan daripada awal bahawa kita harus memberikan nafas baru kepada sejarah negara ini. Kita harus membawa idea falsafah sejarah yang kosmopolitan untuk kepentingan dan keharmonian rakyat. Saya menukilkan bait dari Zabur-e-Ajam karya Muhammad Iqbal.

 

“Membakar semangat baru,

Untuk bangsa dan zaman ini;

Memberi nyawa baru,

Kepada jasad yang telah tua.”

 

Kita tidak boleh hanya sekadar menerima sejarah-sejarah yang telah ditulis. Usaha penulisan semula sejarah dan juga kajian semula terhadap sejarah-sejarah lepas perlu perhatian semula. Dalam sidang Dewan Rakyat baru-baru ini, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan telah memberikan hujah yang menyinggung usaha penulisan semula sejarah. Memetik kata Arnold Toynbee bahawa : “Jangan diselewengkan apa-apa fakta dalam sejarah sekiranya fakta itu telah tidak timbul sebagai isu dalam tempoh berdekad-dekad ”, Dr. Rais berpendapat setelah 54 tahun kita merdeka maka sejarah kita sudah mantap.

 

Sejarahwan yang tidak mahu kajiannya itu disanggah adalah seperti sejarahwan yang diungkapkan oleh Wilhelm Von Humboldt : “The historian, like the draftsman, will produce caricatures if he merely depicts the specific circumstances of an event by connecting them with each other as they seemingly present themselves”. Mereka tidak mahu sejarah lain di angkat dengan tujuan untuk meneruskan hegemoni pemerintah kepada rakyat.

 

Sebagai generasi hari ini, kita harus berjiwa besar. Sejarah harus kita jadikan pedoman untuk kita sama-sama membina masa depan negara yang lebih baik. Sejarah adalah pengalaman praktikal yang harus kita jadikan iktibar. Thucidides mengungkapkan : “History is philosophy teaching by examples”. Saya yakin kekayaan sejarah yang kita miliki harus kita dakap untuk merealisasikan sebuah negara Malaysia yang baru.

 

Generasi hari ini khususnya golongan muda perlu mengambil peranan untuk memastikan sejarah tidak hanya menjadi sekadar rentetan peristiwa yang tidak memberi sebarang makna kepada masa hadapan. Kita harus ingat bahawa sejarah bukan sahaja perkara yang telah berlaku, tetapi sejarah juga adalah peristiwa yang boleh dicipta.

 

Sejarah perjuangan rakyat memperjuangkan kemerdekaan negara masih belum selesai sekiranya kezaliman dan penafian hak kebebasan rakyat masih terus berleluasa. Perjuangan kebebasan adalah perjuangan universal.

 

To be faithful to our ancestors is not to preserve the ashes of their fire but to rekindle (transmit) its flame” – Roger Garaudy.

Setia kepada leluhur bukan bermaksud memelihara abu daripada api yang membakar akan tetapi menyempurnakan percikan kepada yang lain.

 

Kita juga harus mencipta sejarah. Sejarah perjuangan rakyat menuntut sebuah negara bangsa yang unggul.

 

Sebelum saya akhiri ucapan saya pada malam ini, saya ingin memetik syarahan umum Syed Naquib Alatas : “Andaikata ini benar berlaku kelak, maka dengan demikian kita telah mencantumkan semula sejarah baru dan lama, mengikut dan mempererat semula tali perhubungan terus menerus antara sejarah lama dan sejarah baru yang telah terputus itu”.

 

7 Oktober 2011

Shah Alam

 

 

Kesejahteraan Untuk Semua – Ucapan Ketua Pembangkang Belanjawan PR 2012

MUQADDIMAH

1. Terima kasih dan tahniah kepada pasukan belanjawan Pakatan Rakyat yang berjaya menghasilkan sebuah dokumen yang lengkap dan menyeluruh, walaupun mereka tidak dibantu oleh perunding dan firma media antarabangsa yang mahal.

2. Keupayaan Pakatan Rakyat menghasilkan sebuah belanjawan menyeluruh yang berlandaskan semangat reformasi rakyat adalah satu mercu tanda kematangan dan kesediaan Pakatan Rakyat menjadi kerajaan persekutuan yang baru. Belanjawan yang bertemakan “Kesejahteraan Untuk Semua” ini lengkap mencerakinkan dengan terperinci unjuran pendapatan, perbelanjaan dan peruntukan untuk program-program nasional yang meniupkan roh kebajikan seperti yang diperjuangkan oleh Pakatan Rakyat.

3. Belanjawan ini akan menjadi penanda aras dan penimbal balik kepada belajawan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri pada 7 Oktober ini. Saya yakin rakyat yang serba matang dan mahir menilai akan membandingkan kedua-dua dokumen dan Insya Allah menguatkan lagi iltizam rakyat menuntut perubahan di negara yang kita cintai.

BAB 1: MAQASSID BELANJAWAN MENGANGKAT KEPERLUAN RAKYAT

4. Proses pembentangan dan meluluskan belanjawan setiap tahun hanya dijadikan rutin oleh Barisan Nasional hingga mengenepikan matlamat sebenar sebuah kerajaan merangka dan membentangkan belanjawan kepada rakyat.

5. Apakah wajar belanjawan hanya dilihat sebagai satu senarai gula-gula yang hendak ditawarkan kepada rakyat beberapa bulan sebelum pilihanraya umum, sedangkan bertahun-tahun sebelum itu rakyat ditindas? Di mana kewarasan sebuah kerajaan apabila fokus setiap belanjawan hanyalah kepada perkara-perkara yang penting kepada golongan kecil niagawan kaya dan kroni-kroni mereka, sedangkan kebajikan rakyat diketepikan?

6. Sebab itu Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat mengambil pendekatan yang sangat berbeza. Sementara kita memberi perhatian kepada perkara-perkara makro ekonomi (baik persoalan defisit, pelaburan swasta, angka-angka pertumbuhan, keberdayasaingan ekonomi negara), kita jangan sekali-kali alpa bahawa maqassid perancangan belanjawan adalah untuk mengangkat keperluan rakyat mengatasi yang lain.

7. Makanya, prinsip asas yang menjadi teras kepada Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat adalah seperti berikut:

a. Membantu rakyat dalam masa terdekat untuk mengharungi suasana ekonomi yang semakin terhimpit;

b. Menjamin kelangsungan kewangan negara dengan tumpuan khusus untuk mengurangkan defisit;

c. Menambahnilai perbelanjaan negara agar peruntukan benar-benar sampai kepada rakyat dengan memerangi rasuah dan penyelewengan;

d. Memperkasakan keupayaan ekonomi rakyat dalam jangka masa sederhana dan panjang melalui rekayasa latihan teknikal, vokasional dan penggajian yang memartabatkan rakyat; dan

e. Mengukuhkan lagi arus reformasi politik yang menjadi prasyarat dan pendinding dari anasir-anasir yang mahu membolot kekayaan negara untuk mereka dan kaum kerabat mereka sahaja.

8. Oleh yang demikian, Belanjawan 2012 oleh Pakatan Rakyat akan memperuntukkan RM220 bilion berasaskan kepada sasaran untuk mengekang defisit pada kadar 4.4% daripada KDNK. Walaupun jumlah ini melibatkan penjimatan perbelanjaan sebanyak RM14 bilion dari kadar yang dibelanjakan oleh Barisan Nasional, kita yakin melalui pengurusan wang negara yang lebih berhemah, telus, bertanggungjawab dan berkesan, jumlah RM220 bilion ini akan memberi 20% nilai tambah kepada rakyat, berbanding apa yang dibelanjakan oleh Barisan Nasional selama ini.

9. Keseluruhan RM220 bilion ini akan digunakan sebaiknya untuk mengimbangi keperluan membaiki kerangka ekonomi negara yang kian punah di bawah Barisan Nasional dan membela rakyat dalam suasana yang semakin mendesak. Read More

Isu Hudud: Penjelasan Lengkap Ucapan Dato’ Seri Anwar Ibrahim

24hb September 2011

Saya tegaskan bahawa Pakatan Rakyat merupakan suatu muafakat utuh dan berlandaskan kejujuran mahukan Perubahan buat rakyat negara Malaysia. Oleh kerana itu, isu yang menyentuh kepentingan rakyat pastinya dibincangkan bersama kesemua wakil dari parti komponen serta keputusan yang dibuat merupakan pendirian bersama. Pun demikian Pakatan Rakyat berpendirian, setiap dari parti komponen sewajarnya mempunyai ruang untuk mengungkapkan keyakinan, faham serta ideologi terutamanya kepada pendokong mereka. Saya sendiri telah merujuk ke mahkamah syariah berkaitan tuntutan qazaf, dan pimpinan Pakatan Rakyat tidak pernah pula menghalang. Hakikatnya hanya Menteri Hal Ehwal Agama Umno yang bertindak menghalang saya dari meneruskan tuntutan qazaf tersebut. Selain itu Dato’ Jamil Khir terpalit dengan tuduhan bahawa beliau menggunakan dana zakat bagi membiayai kos guaman kerana tidak memulakan pendakwaan terhadap Saiful Bukhari dalam tuntutan Qazaf saya. Permuafakatan Pakatan Rakyat bukanlah suatu bentuk usahama seperti Umno-BN yang sekadar mahu mendapat laba politik sehingga menafikan hak serta suara mereka yang tidak sehaluan.

Berkaitan hasrat Negeri Kelantan mahu melaksanakan hudud, saya berpandangan kita sewajarnya menghormati keputusan tersebut, namun pastinya ia tertakluk kepada beberapa perkara. Pertamanya persoalan Maqasid al Syariah, Matlamat Utama Syariah, iaitu menjamin keadilan untuk semua. Malah dalam karya saya yang berjudul Gelombang Kebangkitan Asia, tuntas saya ungkapkan keutamaan Maqasid al Shariah demi menjamin keadilan untuk semua. Justeru adalah baik untuk kita merenung beberapa aspek perundangan syariah yang berjaya dilaksanakan di Kelantan, maka tidak wajar buat saya menempelak atau meremehkan langkah tersebut.

Sebagai seorang Muslim, pastinya saya menjunjung tinggi perintah Allah SWT serta pesan-pesan Nya yang terkandung di dalam Al Quran. Apabila ditanya, apakah pandangan saya mengenai hudud di Malaysia dan isu berkaitan undang-undang syariah serta perlaksanaannya oleh mahkamah syariah di negara ini, jawab saya, dalam konteks masyarakat Malaysia, kita semua tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Oleh kerana itu perlaksanaan hukum Islam sewajarnya mengambil kira keberkesanan pentadbiran mahkamah syariah negara ini memastikan keadilan untuk semua. Menyentuh persoalan keadilan untuk semua, perlaksanaan undang-undang syariah semestinya menjamin hak bukan Islam tidak dicerobohi serta dizalimi. Saya menasihati rakan-rakan untuk meneliti kenyataan saya ini berasaskan muafakat yang tertera dalam Buku Jingga:

“Mempertahankan Perlembagaan Persekutuan, Islam sebagai agama bagi Persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana di negara ini serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain sejajar dengan Perkara 153.”

Namun apa yang saya kesalkan adalah hipokrisi Umno-BN memperalatkan isu hudud ini sebagai permainan politik. Pimpinan Umno-BN tidak pernah berhasrat membincangkan isu ini secara tuntas dan serius. Mantan perdana menteri, Dr Mahathir menolak bulat-bulat malah mempersendakan peranan undang-undang syariah serta beberapa pesan yang dianggap sebahagian dari sunnah Rasulullah SAW. Media yang dikuasai pemerintah pula mencanangkan kononnya undang-undang syariah sebagai suatu warisan zaman primitif. Harus diingat, pandangan beberapa kerat pimpinan Umno yang mempersenda hukum Islam ini sesungguhnya tidaklah mewakili umat. Waima mutakhir ini beberapa pimpinan Umno memperlihatkan diri sebagai jagoan memperjuangkan Islam, manakala seringkali pula mereka menuduh pimpinan Pakatan Rakyat sebagai pengkhianat agama dan bangsa, sedangkan yang sering dilaung-laungkan oleh pimpinan Umno-BN sekadar retorika membakar sentimen serta sering tersasar dari kehendak syariah yang mahukan kemaslahatan untuk rakyat.

ANWAR IBRAHIM

Shorter version in English of the statement above hereby attached. Read More

Politik Malaysia Pasca ISA

Oleh Azmin Ali

Ahli-ahli panel yang bijaksana, saudara-saudari sekalian yang dihormati.

Saya merasa gembira kerana dapat melibatkan diri dalam wacana yang penting ini dalam usaha kita untuk membina Malaysia yang baru berpaksikan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan.

Tahniah kepada saudara Khalid Jaafar dan IKD yang telah memulakan inisiatif ini untuk push the boundary of the discussion. Saya yakin wacana yang berterusan akan mewujudkan kesedaran awam bahawa ISA dan undang-undang draconian yang lain seperti Akta Hasutan 1948, Akta Penerbitan dan Percetakan 1984 dan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 bukan sahaja tidak relevan tetapi adalah ejen pembunuh demokrasi dalam negara.

Tema wacana ini amat menarik tetapi situasi hari ini belum lagi menepati tema berkenaan. Walaupun, Perdana Menteri Najib telah mengumumkan bahawa kerajaan akan memansuhkan ISA, namun rakyat hari ini mencabar kredibiliti beliau dan pentadbiran BN di Putrajaya; apakah ada political will untuk melaksanakan reformasi politik atau hanya sekadar istilah muluk-muluk sebagai halwa telinga tanpa pengisian dalam konteks perlaksanaan.

Saudara-saudari yang dihormati sekalian,

Pengumuman Perdana Menteri menjelang sambutan Hari Malaysia disusuli dengan suatu gerakan propaganda melampau untuk mewujudkan euphoria supaya rakyat berterima kasih kepada Dato’ Sri Najib dan Umno. Namun kita harus sedar bahawa kebebasan adalah milik mutlak rakyat yang merdeka dan bukan pemberian oleh pemerintah.
Kita tidak berterima kasih kepada Inggeris kerana memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Walaupun hari ini ada teori baru yang mendakwa Malaysia tidak pernah dijajah. Apakah penjajah Inggeris akan memberikan kemerdekaan jikalau rakyat tidak menuntutnya, memperjuangkannya hatta dengan mengangkat senjata?

Rakyat India tidak berterima kasih apa lagi memberikan tahniah kepada Lord Mounbatten. Wira kemerdekaan mereka seperti Gandhi, Jawarharlal Nehru, Maulana Abdul Kalam Azad, telah mencetuskan kesedaran dan menggembleng kekuatan rakyat untuk menentang dan membebaskan India daripada penjajahan British.

Dalam sejarah perjuangan rakyat Malaysia, atas prinsip yang sama, kita tidak berterima kasih kepada British kerana menurunkan Union Jack pada 31 Ogos 1957. Terima kasih dan rasa hormat kita adalah kepada pejuang-pejuang kemerdekaan.

Perjuangan menuntut kemerdekaan adalah perjuangan rakyat pelbagai kaum dari pelbagai faham politik, cara perundingan termasuk kaedah radikal. Semua pihak ini mempunyai peranan masing-masing dan sumbangan mereka tidak boleh dipadamkan dari sejarah. Kita juga harus mengiktiraf tokoh-tokoh seperti Tok Janggut, Dr. Burhanuddin al-Helmi, Ustaz Abu Bakar al-Bashir – Gunung Semanggol, Tun Tan Cheng Lock, V.T Sambanthan termasuk juga Mat Indera. Read More

Nota Perbahasan Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan Kedua Belas

YB MOHAMED AZMIN ALI
Ahli Dewan Negeri Bukit Antarabangsa
11 Julai 2011

1. Anggaran Perbelanjaan Bekalan Tambahan di bawah Maksud B29 Perbelanjaan Am sebanyak RM81.1 juta termasuk RM61.6 juta untuk bayaran bil air percuma dan cetakan kupon bagi tempoh September sehingga Disember 2011 ekoran kedegilan Kerajaan Pusat untuk mengambil sikap bertanggungjawab bagi menyelesaikan isu ini yang berlarutan sekian lama dan membebankan rakyat.
2. Kerajaan Pusat tidak langsung menunjukkan minat untuk peduli terhadap kebajikan rakyat Negeri Selangor sebaliknya lebih cenderung untuk melindungi kepentingan kroni dan memperkayakan kroni-kroni pimpinan UMNO.

Pinjaman Kepada SYABAS
3. Pada Suku Tahun Keempat 2010, Kerajaan Pusat telah memberikan kemudahan pinjaman kepada SYABAS sejumlah RM320 juta. Syarat-syarat pinjaman pula berat sebelah (lopsided) dan berpihak kepada SYABAS. Antara syaratnya ialah :
a. Pembayaran balik akan hanya dibuat selepas tahun yang ke 20. Sekiranya SYABAS mengalami masalah kewangan dalam tempoh 10 tahun dari sekarang, Kerajaan Pusat akan menyerap (absorb) pinjaman ini.
b. Bagi 5 tahun yang pertama, tiada faedah dikenakan ke atas pinjaman yang bernilai RM320 juta tersebut.
4. Skim ini lebih berupa sebagai satu geran dan bukan pinjaman.
5. Dalam keadaan belanjawan Negara semakin menguncup, Kerajaan Pusat masih meneruskan amalan membantu kroni sejumlah RM320 juta. Read More