AZMIN ALI

Tag: Gombak

Ucapan Perbahasan Titah Di Raja Yb Mohamed Azmin Ali | Gombak

1 JULAI 2013

Pendahuluan

1. Saya menjunjung kasih atas Titah Seri Paduka Baginda Yang Di – Pertuan Agong tatkala Istiadat Pembukaan Penggal Pertama, Majlis Parlimen Malaysia yang Ketiga Belas pada 25 Jun 2013 yang lalu. Hari ini saya tampil untuk mengambil bahagian dalam perbahasan demi mengangkat suara rakyat dalam Dewan yang mulia ini.

2. Saya menyahut dengan penuh taat setia akan saranan titah SPB YDP Agong agar Ahli – Ahli Dewan yang mulia ini sentiasa memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan serta memberi penekanan terhadap nilai – nilai akauntabiliti, integriti dan tadbir urus yang baik demi kepentingan rakyat.

Pengukuhan Demokrasi – Parlimen, Undang – Undang & Sistem Pilihan Raya

3. Saya mendukung titah SPB YDP Agong yang mengingatkan ahli – ahli Dewan agar menghormati dan patuh kepada lunas – lunas demokrasi. Demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan pembentukan dasar. Justeru partisipasi tersebut meliputi perihal undang – undang, hak asasi manusia serta proses pembentukan sesebuah Kerajaan rakyat sebagaimana yang dirangkumkan oleh Abraham Lincoln.

4. Sememangnya, Perlembagaan dan Negara Hukum adalah teras sesebuah Kerajaan yang demokratik. Sebaliknya, Kerajaan yang lemah akan meneruskan kebergantungan kepada undang – undang rimba untuk menjamin kelangsungan kuasa mereka. Justeru itu, KEADILAN dan Pakatan Rakyat yang terus mendapat mandat majoriti rakyat Malaysia akan terus mendukung dan mempertahankan perlembagaan dan memelihara kedaulatan negara yang tercinta ini.

5. Usaha UMNO untuk menyuburkan politik ugut dan gempak telah dipatahkan apabila 51 % rakyat Malaysia menyokong Pakatan Rakyat dan hakikat yang nyata ialah sokongan rakyat kepada UMNO dan BN merudum kepada 47 % sehingga mendesak BN membentuk Kerajaan Minoriti.

6. KEADILAN dan Pakatan Rakyat mendapat 51 % undi popular disebalik kecurangan dan penipuan dalam proses pilihan raya yang ditaja oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Isu dakwat kekal yang tidak kekal, orang asing diberikan kelayakan mengundi, lebih 60, 000 orang pemilih berstatus ‘dubious voters’, wujudnya pengundi yang mengundi 2 kali, media yang tidak bebas dan sogokan wang tunai untuk membeli undi. Ini semuanya telah mencemarkan proses pilihan raya di Malaysia dan Dewan ini menuntut Pengerusi dan Timbalan Pengerusi SPR segera meletakkan jawatan.

7. Agenda pengukuhan demokrasi berasaskan keluhuran perlembagaan perlu terus menjadi perhatian Dewan Rakyat kerana ianya merupakan asas kepada pembentukan sesebuah negara Demokrasi Berparlimen. Ini ditegaskan dalam ucapan Pemashyuran Kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman yang menyebut :

” … Dan bahawasanya kerana Perlembagaan Persekutuan yang tersebut itu, maka, ada disediakan syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan Duli-duli Yang Maha Mulia-Raja-raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat untuk memajukan Persekutuan Tanah Melayu dengan aman dan damai serta teratur sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai Raja yang Berperlembagaan yang berdasarkan demokrasi cara Parlimen.”

8. Tekad Tan Sri Yang Di Pertua untuk berubah bukan sahaja dalam reka bentuk dan design jubah tetapi juga pengendalian Majlis Mesyuarat adalah permulaan yang baik untuk membudayakan amalan Demokrasi Berparlimen yang menjamin prinsip keadilan dan hak bersuara. Ayuh Tan Sri Yang Di Pertua, mari kita ubah, kita mereformasi, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi, kalau bukan Tan Sri Yang Di Pertua siapa lagi, ini kali – lah !

9. Untuk melaksanakan agenda memartabat atau melaksanakan reformasi parlimen ini, kita perlu meneliti semula beberapa peraturan dewan yang lesu dan tidak progresif. Konsep ‘undi bersurat’ yang digunakan semasa pemilihan Yang Di Pertua baru – baru ini tidak menjamin elemen kerahsiaan undi dan terdedah kepada manipulasi dan tekanan politik. Perkara ini sama sekali tidak menurut lunas demokrasi yang menekankan peri pentingnya elemen ketelusan dan kerahsiaan dalam pengundian yang diadakan.

10. Selain itu, saya ingin mencadangkan supaya Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, Bilangan 22(2) yang mengkehendaki pemberitahu bertulis berkenaan dengan tiap – tiap pertanyaan hendaklah diserahkan kepada Setiausaha dalam waktu pejabat biasa oleh seseorang ahli tidak lewat daripada 14 hari bekerja sebelum mesyuarat dimulakan. Pertanyaan jawab lisan yang perlu dihantar sebegitu awal menyebabkan kita tidak dapat menggarap isu – isu semasa yang muncul sejurus sebelum sidang dewan bermula. Sebagai contoh, Ahli – Ahli Dewan Rakyat tidak dapat mengemukakan soalan mengenai darurat jerebu malahan Kerajaan Persekutuan juga terlepas pandang untuk menasihati SPB YDP Agong untuk memasukkan isu ini dalam teks Titah Di Raja. Kelembapan dan kealpaan tidak boleh bertapak dalam sistem Parlimen kelas dunia.

11. Amalan negara – negara demokrasi maju seperti New Zealand dan Australia yang memperuntukkan waktu kurang 3 hari bagi mengemukakan soalan lisan kepada parlimen. Ini pastinya dapat memastikan kepentingan rakyat dan negara yang berbangkit dapat dibincang dan dibahaskan dengan komprehensif di Dewan yang mulia ini.

12. Selain itu, tempoh masa perbahasan YB Ketua Pembangkang juga harus kita teliti dan diberi perhatian yang serius. Peraturan Mesyuarat 35(7) membenarkan Yang Di Pertua menghadkan waktu perbahasan. Akan tetapi Peraturan Mesyuarat ini seharusnya tidak terpakai kepada Ketua Pembangkang dan ini sudah menjadi tradisi dan amalan di Parlimen negara – negara Komanwel yang lain. Jika kita rujuk kepada Erskine May dan House of Common, lebih jelas dinyatakan bahawa sememangnya Ketua Pembangkang tidak termasuk dalam had masa.

13. Dalam usaha melaksanakan reformasi institusi Parlimen, kita tidak seharusnya sekadar bergelut dengan tuntutan kenaikan elaun dan kemudahan – kemudahan Ahli – Ahli Parlimen sahaja tetapi juga penting membahaskan pembaharuan berhubung faedah – faedah yang seharusnya dinikmati oleh rakyat melalui Ahli – Ahli Dewan Rakyat seperti kemudahan penyelidikan, ruang kerja serta kemudahan pembantu peribadi yang dapat membantu Ahli – Ahli Dewan Rakyat untuk hadir di Dewan dengan persiapan yang rapi.

14. Demokrasi sesebuah negara adalah tempang apabila hak asasi manusia terus dicabuli dan undang – undang draconian terus dilaksanakan. Tekad Pakatan Rakyat tuntas untuk menyuburkan agenda reformasi demi pengukuhan demokrasi di Malaysia.

15. Justeru saya menggesa Kerajaan meneliti semula beberapa undang – undang yang dianggap mengekang hak asasi serta kebebasan rakyat seperti Akta Penerbitan dan Mesin Cetak 1984, Akta Hasutan 1948, Akta Perhimpunan Aman 2012 dan Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah – Langkah Khas) 2012.

16. Suka saya mengingatkan Kerajaan bahawa perihal Hak Asasi Manusia sentiasa menjadi perhatian masyarakat bukan sahaja di Malaysia tetapi diseluruh dunia. Humans Rights Watch World Report 2013 telah menyatakan kritik terhadap Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah – Langkah Khas) 2012 kerana melanggar Universal Declaration of Human Rights 1948. Undang – undang ini dianggap meneruskan budaya penindasan yang menjadi ruh Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960 yang dikuatkuasakan sebelumnya.

17. Justeru itu, adalah menjadi kewajipan kita yang berperanan sebagai penggubal dasar untuk memastikan lunas – lunas demokrasi; hak asasi dan kebebasan rakyat terus dipertahankan.

18. Sebagai sebuah negara yang demokratik, pilihan raya yang bersih, adil dan telus adalah tunjang kepada pengukuhan demokrasi. Ketempangan sistem pilihan raya yang berlaku wajar diperbetulkan melalui agenda reformasi sistem pilihan raya. Pakatan Rakyat sebagai sebuah muafakat yang mendapat sokongan majoriti rakyat tuntas mendukung usaha reformasi sistem pilihan raya selaras dengan prinsip dan lunas – lunas demokrasi berperlembagaan.

19. Ketempangan sistem pilihan raya di Malaysia juga berpunca daripada gerrymandering yang didalangi UMNO – BN. Persempadanan bahagian pilihan raya dibuat secara tidak adil dan tidak memenuhi prinsip sistem demokrasi berperwakilan. Saya ambil contoh Parlimen Subang dan Parlimen Putrajaya mempunyai jumlah pengundi yang begitu besar perbezaannya. Parlimen Subang mempunyai jumlah pengundi seramai 128, 543 orang sementara Parlimen Putrajaya mempunyai seramai 15, 791 orang pengundi. Ini berlaku apabila urusan persempadanan semula yang dilakukan selama ini tidak bersandarkan kriteria – kriteria tetap sejajar dengan lunas demokrasi.

20. Peranan SPR sewajarnya lebih tertumpu kepada urusan pengendalian pilihan raya dan tidak dibebankan dengan tanggungjawab untuk mengemukakan syor – syor persempadanan baru bahagian pilihan raya kerana ianya menggasir kredibiliti dan kebebasan SPR.

21. Boundary Commission for England diwujudkan bagi mengemukakan syor sempadan baru bagi kawasan – kawasan pilihan raya dalam tempoh setiap 5 tahun. Antara kriteria – kriteria yang menjadi pertimbangan adalah electoral quota and 5 % rule, geographical size, special geographical consideration, local government boundaries, boundaries of existing constituencies and local ties. Garis panduan ini terkandung dalam Laporan Boundary Commission for England 2013.

22. Justeru, saya ingin mencadangkan supaya Kerajaan menimbang untuk membentuk sebuah Suruhanjaya baru yang profesional dan mendapat keyakinan awam untuk meneliti dan memberikan syor – syor berkenaan urusan persempadanan bahagian – bahagian pilihan raya berasaskan garis panduan dan etika demokrasi.

Trans – Pacific Partnership Agreement (TPPA)

23. Saya percaya rakyat Malaysia mengikuti perbahasan mengenai hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menandatangani Trans – Pacific Partnership Agreement (TPPA).

24. Sebanyak 17 pusingan rundingan telah dijalankan dengan negara – negara anggota yang lain. Dalam masa terdekat rundingan bagi pusingan ke 18 akan dijalankan di Negeri Sabah pada 14 Julai 2013 ini.

25. Saya ingin mengulas isu TPPA berdasarkan 3 aspek utama;

  • Ketelusan dan perdagangan yang strategik
  • Fabrik sosial
  • Federalisme dan hubungan Persekutuan – Negeri

26. TPPA adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang pluri – lateral dengan penyertaan 12 negara anggota termasuk Malaysia. Matlamat utama TPPA adalah untuk menjana kerjasama strategik dan konstruktif antara negara – negara Pesisiran Lautan Pasifik demi melestarikan kedudukan ekonomi negara masing – masing.

27. Kebimbangan rakyat hari ini ialah TPPA berpotensi untuk mengancam kedaulatan negara atas nama kebebasan perdagangan dan pelaburan. Ini memandangkan perjanjian ini akan memberi dampak langsung kepada pelbagai sektor ekonomi negara termasuk tenaga buruh, kadar upah, aliran modal, pelaburan, kesihatan awam, alam sekitar serta sektor – sektor lain yang melibatkan kepentingan awam sebagai stakeholder.

28. Kita memahami aspek kerahsiaan dalam satu – satu rundingan antarabangsa yang bersifat pluri – lateral. Pendedahan teks rundingan akan dianggap sebagai breach of understanding yang telah ditandatangani selaras dengan persetujuan ahli – ahli rundingan. Namun begitu, adalah menjadi hak rakyat Malaysia untuk mengetahui butiran yang diperbincangkan serta dipersetujui oleh Kerajaan. Hal ini penting untuk memastikan proses semak dan imbang serta perbincangan yang konstruktif berlaku demi kepentingan rakyat.

30. Soal ketelusan dan akauntabiliti adalah signifikan dalam isu rundingan ini. Isu ketelusan ini bukan sahaja melibatkan ketelusan antara Kerajaan dan rakyat tetapi juga ketelusan dan akauntabiliti di antara kumpulan – kumpulan perunding yang mewakili negara. Justeru, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) yang menjadi the custodian to the agreement serta mengetuai 20 kumpulan kerja (8 dari MITI dan 12 dari Kementerian lain) perlu memastikan proses rundingan berlangsung dengan telus termasuk memastikan kumpulan – kumpulan perunding ini berkongsi maklumat antara sama lain.

31. Rundingan FTA dan TPPA melibatkan perkara – perkara yang dirundingkan secara terperinci. Akhirnya, selain mandat dan prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan, kejayaan proses rundingan bergantung kepada kebolehan kumpulan – kumpulan perunding yang mewakili negara.

32. Makanya kerajaan bertanggungjawab untuk mendedahkan nama – nama kumpulan perunding ini yang sepatutnya terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran, kemahiran dan kompeten dalam bidang tersebut. Sementara saya mengiktiraf kemahiran dan kemampuan pegawai – pegawai Kerajaan, saya tidak ada keyakinan terhadap Menteri dan Timbalan Menteri. Dalam hal rundingan antarabangsa ini, saya lebih yakin dengan mantan Menteri MITI, Rafidah Aziz dalam konteks keupayaan menggarap perincian dan kemahiran beliau di meja rundingan. Kita tidak mahu peristiwa Pulau Batu Putih berulang lagi kerana Malaysia hanya menampilkan pasukan atau perwakilan peringkat pegawai sedang Singapura mengemukakan perwakilan yang wibawa, cekap dan pakar dalam undang – undang sempadan antarabangsa.

33. Saya mendapat maklum bahawa MITI telah meminta UNDP mengadakan cost benefits analysis bagi melihat dampak ekonomi rundingan ini andai memasuki TPPA. Kerajaan secara amnya juga telah menyatakan bahawa keputusan cost benefits analysis menunjukkan ekonomi Malaysia akan mendapat kelebihan jika memasuki TPPA. Namun, selain daripada analisa tersebut, adakah Kerajaan telah membuat regulatory audit bagi memastikan tiada percanggahan antara agensi Kerajaan, Kementerian dan juga Negeri – Negeri ? Dan apakah Kerajaan telah mendapat nasihat daripada Jabatan Peguam Negara berkenaan regulatory audit ini ? Ini penting demi menjamin masa depan rakyat dan negara serta perkembangan perdagangan dan pelaburan yang strategik untuk negara ini.

34. Satu lagi persoalan yang berlegar tentang isu ini, apakah hasil perjanjian ini bakal mewujudkan income equality atau menambah jurang pendapatan supaya lebih ketara ? Kita bimbang sekiranya pusingan perniagaan dalam sektor perdagangan bebas ini akhirnya hanya akan memberi manfaat kepada syarikat – syarikat gergasi dan menutup peluang syarikat – syarikat kecil Bumiputera untuk bersaing di pasaran terbuka.

35. Hal ini akan meneruskan monopoli dan dominasi perniagaan yang akhirnya tidak akan mendatangkan keuntungan kepada rakyat sebaliknya hanya kepada segelintir kroni. Maka kita perlu fokus supaya rundingan ini memberdayakan persaingan dalam industri perdagangan serta menguntungkan rakyat secara keseluruhannya.

36. Saya ingin merujuk kepada sektor Industri Kecil dan Sederhana (SME) yang merupakan salah satu sektor ekonomi penting khususnya di kalangan golongan bumiputera di Malaysia. Menerusi TPPA, SME akan mendapat kesan langsung. Namun persoalan yang perlu diperbahaskan adalah kesediaan syarikat – syarikat mikro untuk bersaing dengan SME dari luar negara termasuk dari Amerika Syarikat, Australia dan Singapura. Malahan, kesenjangan atau disparity of definition untuk SME di Malaysia dan negara – negara maju yang lain akan menyebabkan syarikat – syarikat mikro Malaysia tewas dalam persaingan perniagaan antarabangsa.

( Definisi SME : Amerika – 1500 orang pekerja, Jerman – 255 orang pekerja, Malaysia – 150 orang pekerja. )

37. Saya mendapat maklum bahawa rundingan berkenaan sektor SME ini telah selesai dan tidak akan dirundingkan lagi. Justeru, saya memohon supaya Kerajaan mendedahkan butiran rundingan yang melibatkan negara supaya kita dapat meneliti terma dan butiran rundingan sama ada benar – benar memberi manfaat kepada sektor ekonomi negara atau sebaliknya.

38. Satu lagi aspek yang harus dibincangkan dengan teliti adalah berkenaan Investor – State Dispute Settlement (ISDS) yang menjadi ketakutan terhadap isu kedaulatan negara. Ini kerana menerusi TPPA, peruntukan ISDS ini membenarkan negara diheret ke muka pengadilan dan membayar kos pampasan yang begitu tinggi apabila Kerajaan dianggap mengingkari legitimate expectation syarikat – syarikat korporat yang melabur di Malaysia.

39. Pandangan YB Menteri bahawa ISDS dapat menarik lebih banyak pelabur asing untuk masuk melakukan pelaburan dan memberi manfaat kepada syarikat – syarikat tempatan yang melakukan pelaburan diluar adalah hambar. Faktanya, Malaysia lebih banyak menerima pelaburan berbanding membuat pelaburan asing. Maka isu kedaulatan negara penting kerana kebarangkalian untuk kita diheret ke international arbitration lebih tinggi berbanding menggunakan peruntukan ISDS dengan jayanya.

40. Isu ISDS ini sebenarnya boleh diselesaikan melalui 3 kaedah; Pertama melalui kaedah alternatif iaitu melalui proses perbincangan dan persetujuan sesama pihak yang bertelagah tanpa prosiding. Kedua melalui State or Domestic Court dan ketiga melalui International Arbitration. Jika Kerajaan Persekutuan dan pelabur asing yakin akan kredibiliti domestic legal system atau sistem perundangan dan kehakiman di Malaysia, maka mengapa kita masih perlu bersetuju dengan ISDS yang akan memberi kesan buruk kepada kedaulatan negara ? Ini merupakan cerminan kepada tahap sistem perundangan dan kehakiman negara kita sama ada benar – benar bebas dan adil serta mempunyai kredibiliti atau tidak mendapat kepercayaan awam.

41. Mengapa Malaysia tidak mengikut rancangan Australia untuk tidak akur kepada cadangan ISDS ini ? Negara India juga telah menarik diri daripada bersetuju dengan mekanisme ISDS ini dan terbaru Negara Canada juga sedang membuat pertimbangan kembali untuk bersetuju dengan cadangan ISDS selepas menerima 27 saman ke international arbitration dalam tempoh satu tahun kebelakangan ini.

42. Saya juga ingin menekankan bahawa sebarang persetujuan untuk melanjutkan tempoh hak paten ke atas ubat-ubatan dan agricultural chemical akan memberi kesan langsung kepada rakyat. Ubat-ubatan berpaten akan terus menikmati monopoli pengeluaran dan monopoli ke atas harga, dan hal sama akan terjadi kepada agricultural chemical seperti racun rumpai dan lain-lain. Tambahan masa paten untuk agriculture chemical akan menyebabkan monopoli harga berterusan dan ini akan meningkatkan kos ke atas petani-petani dan pekebun-pekebun kecil dan akan menjadi faktor ke atas kenaikan harga makanan. Ini bukan memberi kesan kepada sekelopok kecil petani, tetapi akan memberi yang lebih besar kepada pengguna.

43. Maka, saya ingin mendapat penjelasan daripada YB Menteri, apakah pendirian Kerajaan berhubung cadangan yang terkandung dalam TPPA untuk melanjutkan tempoh paten ke atas produk kesihatan dan juga produk pertanian yang sekaligus akan menutup ruang pengeluaran produk – produk ubat generik yang mampu diperolehi oleh rakyat ?

44. Malahan, sekiranya hasil TPPA ini tidak memberikan kesan dan hasil yang positif demi kepentingan rakyat, Malaysia boleh bertindak untuk tidak menandatangani perjanjian akhir dan ianya tidak akan memberi impak kepada aspek pelaburan negara. Ini kerana kita telah ada FTA dengan Singapura, Brunei dan Vietnam (melalui AFTA) dan FTA dengan Chile, Japan, Australia dan New Zealand. Malaysia boleh mengadakan FTA berasingan dengan Mexico dan Canada. Pelaburan terbesar di Malaysia adalah Amerika, Japan, Australia dan Singapura dan ini telah dilakukan sebelum ini tanpa sebarang FTA. Switzerland menarik diri dari FTA dengan Amerika dan ini tidak menjejaskan ekonomi Switzerland.

45. Saya juga ingin menyentuh berkenaan isu federalisme dalam membahaskan isu TPPA ini. Ini penting kerana setiap Negeri – Negeri di Malaysia akan menerima kesan langsung hasil daripada rundingan TPP yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan. YB Menteri menyatakan bahawa proses konsultasi telah berlangsung antara MITI bersama 19 buah organisasi NGOs, parti politik dan agensi – agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan. Namun adakah MITI telah melakukan proses konsultasi dengan mana – mana Kerajaan Negeri ?

46. Salah satu daripada 29 bab yang terkandung dalam TPPA adalah berhubung dengan bab perkhidmatan. Di bawah tajuk bab perkhidmatan, terdapat satu klausa yang bertajuk domestic regulation discipline dan klausa ini boleh memberi impak kepada dasar dan polisi Kerajaan Negeri yang sedia ada.

47. Antara lain, isu perlesenan yang dikeluarkan oleh PBT dan dasar industri dan perkhidmatan air yang terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri boleh menjejaskan pentadbiran Kerajaan Negeri atas alasan non trade discriminatory yang dicadangkan oleh TPPA.

48. Antara perihal penting dalam rundingan perdagangan bebas antarabangsa seperti TPPA ialah elemen ‘Non Conforming Measures’ (NCM) yang mana Kerajaan yang mewakili negara perlu menyenaraikan ‘perkara yang dipersetujui’ oleh Kerajaan dan ‘perkara yang tidak dipersetujui’ oleh Kerajaan termasuklah ‘perkara yang dipersetujui oleh Negeri’ dan ‘perkara yang tidak dipersetujui oleh Negeri’. Biarpun keputusan muktamad di tangan Kerajaan Persekutuan, namun adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan konsultasi dengan Kerajaan Negeri. Konsultasi ini penting kerana ianya termasuklah hal – hal yang berkait dengan klausa – klausa perlindungan seperti affirmative action dan hak Negeri untuk menerima atau menawarkan pelaburan asing ke Negeri tersebut.

49. Maka, Kerajaan Persekutuan perlu menghormati semangat federalisme dan pengasingan kuasa di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sebagai mana termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan khususnya Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan harus sedar bahawa persetujuan Kerajaan Negeri penting memandangkan setiap pelaburan asing atau domestik yang masuk ke Malaysia pastinya akan diurus dan diakomodasikan oleh Negeri. Maka Negeri berhak untuk menentukan apa yang ‘state exclude’ dan ‘state include’.

50. Justeru saya menggesa Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan proses konsultasi dengan Kerajaan Negeri tidak kira sama ada di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat atau BN kerana ia adalah hak negeri. Malahan, wakil – wakil Kerajaan Negeri perlu terlibat sama dalam proses rundingan TPPA ini khususnya kerana ia melibatkan hal – hal negeri seperti domestic regulation discipline berkaitan sektor perkhidmatan. Perlu diingatkan bahawa dalam Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan telah dinyatakan Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama. Ini menuntut perbincangan dan konsultasi berlangsung kerana sebahagian besar hal perdagangan dan pelaburan melibatkan perkara – perkara yang tercatat dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama seperti tanah, perancangan bandar dan desa, perumahan, kesihatan awam serta saliran dan pengairan. Di Amerika Syarikat, Kerajaan Persekutuan telah mengadakan rundingan dan perbincangan bersama Kerajaan Negeri terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan yang melibatkan kepentingan kedua – duanya. Ini semangat federalisme yang harus ada di Malaysia.

51. Saya tegas mengggesa Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan perbincangan dan konsultasi dengan Kerajaan – Kerajaan Negeri khususnya Selangor, Pulau Pinang dan Kelantan sebelum rundingan seterusnya pada 14 Julai 2013 akan datang.

52. Sebagai langkah proaktif, saya akan turut mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk menerajui usaha perbincangan dan konsultasi ini dengan mewujudkan sebuah kaukus antara Selangor, Pulau Pinang dan Kelantan untuk membuat satu ketetapan segera berkenaan hal – hal ini termasuk mendapatkan nasihat pakar dan profesional sebelum mengadakan konsultasi dengan Kerajaan Persekutuan.

Penantian 15 Tahun Jalan Baiduri Selesai

[nggallery id=67]

[nggallery id=68]

13 Januari 2013 – Penantian selama 15 tahun oleh penduduk yang memohon akses menghubungkan Taman Perwira dan Taman Perwira Indah ke jalan utama berakhir selepas projek jalan pintas Jalan Baiduri siap kelmarin.

Majlis Perasmian Jalan Baiduri yang disempurnakan oleh YB Mohamed Azmin Ali, Ahli Parlimen Gombak telah dihadiri lebih 100 orang penduduk setempat yang dipimpin oleh Yang Di Pertua Badan Kebajikan Taman Perwira, Datuk Ir. Nik Mohamad Pena Nik Mustapha. Menurut Datuk Ir. Nik Mohamad Pena, tanpa akses jalan berkenaan penduduk berhadapan dengan risiko kemalangan setiap hari kerana terpaksa melalui kawasan selekoh tajam dan ini melibatkan lebih 400 buah keluarga.

YB Mohamed Azmin juga pada hari tersebut mengambil kesempatan untuk memperkenalkan Tuan Mohd Azizi Mohd Zain yang baru sahaja mengangkat sumpah sebagai Yang Di Pertua Majlis Perbandaran Selayang (MPS) yang baharu kepada masyarakat.

Turut hadir dalam majlis berkenaan ialah YB Amirudin Shari selaku Ahli Dewan Negeri Batu Caves, Ustaz Salehudin Nasir selaku Penyelaras DUN Gombak Setia, Ahli – Ahli Majlis MPS dan Ketua – Ketua Kampung di Daerah Gombak.

Majlis berakhir dengan lawatan kerja YB Mohamed Azmin Ali bersama YDP MPS, Tuan Mohd Azizi ke beberapa lokasi di sekitar Taman Perwira dan Villa Bestari di Sungai Pusu, Gombak bagi menyelesaikan masalah rakyat.

(VIDEO) MP PKR Gombak Bahas Belanjawan 2013

Video streaming by Ustream

Pendahuluan 

Tuan Yang Di Pertua

1.      Sementara beberapa pengumuman dibuat dalam Bajet 2013, Menteri Kewangan gagal untuk mengemukakan dasar – dasar fiskal yang dapat memperbetulkan struktur ekonomi negara. Kebimbangan ini bertambah parah apabila beban hutang negara yang semakin membengkak dan tidak mempunyai multiplier effect ( kesan berganda ) untuk merancakkan ekonomi negara.

2.      Masyarakat perniagaan dan rakyat ingin mengetahui apakah langkah – langkah fiskal yang diambil untuk mengurangkan hutang negara dengan lebih efektif termasuk usaha menjamin pertumbuhan ekonomi yang lestari dan menjamin pengagihan kek ekonomi secara adil dan saksama.

3.      Dalam usaha mengawasi ekonomi yang malap, kita tidak boleh berdasarkan angka, unjuran dan statistik tetapi isu tatakelola yang baik, akauntabiliti dan ketelusan merupakan paksi penting dalam belanjawan negara. Ini juga gagal disentuh oleh Menteri Kewangan dalam Bajet 2013.

 

Perencanaan Ekonomi Berdasar Latar Ekonomi Global

4.      Bajet 2013 gagal mengungkap unjuran serta situasi ekonomi global. Kegagalan ini membuatkan unjuran tersasar kerana ekonomi Malaysia adalah ekonomi terbuka yang mempunyai kesan langsung terhadap ekonomi global.

5.      Kegagalan untuk mengungkap situasi ekonomi global ini pastinya akan menjejaskan perencanaan ekonomi domestik kerana turut sama berkait dengan keupayaan ekonomi domestik untuk menjana pertumbuhan yang lestari demi kepentingan masa depan.

6.      Apakah Menteri Kewangan bimbang dengan berkongsi unjuran ekonomi dunia maka akan terdedah bahawa ekonomi Malaysia akan tewas dalam persaingan ekonomi dengan negara maju.

7.      Global Competitiveness Report 2012 – 2013 menunjukkan kegagalan kerajaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Laporan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) yang bersidang di Geneva ini mengukuhkan lagi hujah bahawa Kerajaan gagal menjana daya saing ekonomi negara melalui pelaburan – pelaburan dalam sektor strategik demi masa depan.

8.      Malahan menurut Laporan Market Watch, Filipina dan Indonesia dilihat muncul sebagai harimau ekonomi Asia Tenggara yang baru. Hutang Kerajaan Persekutuan Indonesia sekitar 25% dari KDNK dan Filipina pula sekitar 41%. Manakala hutang negara sudah hampir mencecah 55 % daripada nilai KDNK.

9.      Menteri Kewangan menyentuh isu KDNK dengan menyatakan pertumbuhan ekonomi negara berkembangan dengan lebih kukuh pada kadar 4.5 hingga 5.5 peratus dan buat julung kalinya melepasi paras     RM 1 trilion. Namun, Kerajaan gagal untuk menerangkan bahawa kedudukan KDNK sesebuah negara bergantung kuat kepada prestasi ekonomi negeri yang menyumbang ke arah ekonomi negara yang lebih baik.

10.    Fakta ini yang tidak boleh disanggah adalah Negeri Selangor merupakan penyumbang terbesar iaitu sebanyak 23 % daripada KDNK negara hasil daripada amalan tatakelola pentadbiran yang baik dan telus.

11.    Malangnya, Kerajaan Negeri Selangor hanya menerima sejumlah RM 364 juta untuk tempoh daripada Januari 2012 hingga September 2012.

12.    Belanjawan Negeri Selangor hanya berjumlah RM 1.5 bilion. Jika benar Kerajaan Pusat menyerahkan sejumlah RM 67 bilion, di mana selebihnya disebabkan audit negara yang dijalankan ke atas Belanjawan Negeri hanya bernilai RM 1.5 bilion. Persoalannya, siapa yang menjalankan audit ke atas RM 67 bilion tersebut ? Laporan Ketua Audit Negara mampu menjawab persoalan ini. Malangnya, pada tahun ini sekali lagi Laporan Ketua Audit Negara disorokkan.

13.    Apa dosa Kerajaan Negeri dan rakyat Negeri Selangor ? Mengapa Kerajaan Pusat mengkhianati semangat federalisme dengan menyembunyikan maklumat terperinci projek – projek dari pengetahuan Kerajaan Negeri ? Kalau benar jumlah yang sebegitu besar disalurkan demi kepentingan rakyat Negeri Selangor, mengapa tidak Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor yang dipilih oleh rakyatnya membuat keputusan bagaimana dana tersebut  dapat dimanfaatkan.

14.    Isu perumahan adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri hanya menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan.

15.    Pasca 2008, tanggungjawab ini telah dikhianati oleh Kerajaan Persekutuan atas hukuman yang diberikan kepada negeri – negeri di bawah Pakatan Rakyat dengan tidak menyediakan peruntukan yang jelas bagi tujuan menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat. Berikutan hal tersebut, Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) terpaksa menyediakan sejumlah peruntukan bagi memenuhi pasaran dan keperluan semasa. Walau bagaimanapun, jumlah ini masih tidak mencukupi memandangkan permintaan yang tinggi untuk rumah kos rendah dan mampu milik.

16.    Untuk tujuan pembinaan rumah kos rendah dan mampu milik bagi tahun 2012 – 2021, Kerajaan Negeri menganggarkan peruntukan yang besar demi menanggung subsidi sejumlah RM 1.1 bilion. Jumlah subsidi yang begitu besar ini adalah untuk membina 12,242 unit rumah. Hal ini adalah disebabkan kos pembinaan yang tinggi dan harga jualan yang rendah bagi memastikan harga jualan memenuhi kemampuan kumpulan sasar.

17.    Misalnya bagi pembinaan 1422 unit rumah mampu milik di Bukit Botak, Kerajaan Negeri terpaksa menanggung subsidi sebanyak RM 80 juta untuk memastikan rumah tersebut dijual pada harga RM 99,000. Begitu juga dengan projek pembinaan 124 unit pangsapuri di Seksyen 3 Bangi, jumlah subsidi yang ditanggung Kerajaan Negeri adalah sebanyak RM 12 juta untuk menanggung kos pembinaan yang bernilai RM 204,000 seunit. Ini adalah untuk memastikan pangsapuri tersebut dapat dijual pada harga RM 60,000 hingga RM 99,000.

18.    Komitmen Pakatan Rakyat untuk merealisasikan harapan rakyat bagi memiliki sebuah rumah mampu milik ini dibuktikan dengan peruntukan sejumlah RM 5 bilion seperti yang disarankan oleh Belanjawan Pakatan Rakyat 2013. Peruntukan ini adalah untuk mencapai sasaran pembinaan 100,000 unit rumah mampu milik yang akan diamanahkan kepada Lembaga Perumahan Negara. Berbanding peruntukan yang diumumkan dalam Bajet 2013 yang hanya berjumlah RM 1.9 bilion yang diamanahkan kepada Perumahan Rakyat 1Malaysia Corporation (PR1MA) sebuah badan swasta di mana keuntungan adalah matlamat utama mereka.

 

1 Malaysia Development Berhad (1MDB)

Tuan Yang Di Pertua

19.    1MDB diberikan peranan untuk menguruskan aset komersil milik Kerajaan dan menjalankan pelaburan strategik.

20.    Keputusan 1MDB untuk membeli penjana kuasa bebas (IPP) milik Mastika Lagenda Sdn Bhd yang memiliki 75 % saham Genting Sanyen dengan harga RM2.55 bilion; harga premium dengan nilai 6 kali ganda lebih tinggi daripada nisbah harga – buku purata saham penjana kuasa lain di rantau ini. Urusniaga ini telah menimbulkan pelbagai persoalan yang perlu dijawab Kerajaan.

21.    1MDB juga membeli Tanjung Energy Holdings Sdn Bhd dengan kos pembelian saham bernilai RM8.5 bilion sedang kos bagi IPP tesebut adalah bernilai RM 8.9 bilion.

22.    1MDB sebagai sebuah syarikat pelaburan sudah tentu mahu melihat pulangan yang baik untuk Kerajaan. Persoalannya, mengapa 1MDB melabur dalam syarikat yang kontraknya sudah hampir tamat dengan nilai kontrak yang tinggi dan di luar amalan tatakelola yang baik.

23.    1MDB telah mengambil alih syarikat Mastika Lagenda dan Tanjung. Mastika Lagenda memiliki loji janakuasa generasi pertama yang mempunyai kapasiti 700 MW manakala Tanjung Energy memiliki loji janakuasa generasi pertama yang mengeluarkan 440 MW dan juga loji janakuasa generasi kedua yang mengeluarkan 700 MW.

24.    Keberkesanan loji janakuasa generasi pertama tidaklah sebaik generasi kedua. Turbin gas di kedua – dua IPP ini telah beroperasi lebih kurang 15 tahun. Persoalannya mengapa 1MDB melabur dalam IPP yang sudah kurang keberkesanannya dan sekadar mana kemampuan turbin gas yang sudah beroperasi lebih 15 tahun ?

25.    Difahamkan 1MDB akan dilanjutkan tempoh operasi selama 10 tahun lagi. Maka nilai yang tinggi atau nilai premium yang dibayar oleh 1MDB kepada Mastika Lagenda dan Tanjung Energy itu berdasarkan nilai semasa ke atas kontrak yang hampir luput atau mengambil kira nilai kontrak baru yang disambung selama 10 tahun lagi ?

26.    Bagaimana 1MDB boleh membayar premium kepada Mastika Lagenda dan Tanjung Energy dengan andaian untuk mendapat lanjutan kontrak selama 10 tahun lagi sedangkan Kerajaan belum lagi membuat keputusan penyambungan.

27.    Sekiranya Kerajaan berhasrat untuk memberi layanan istimewa kepada 1MDB dengan menyambung kontrak selama 10 tahun lagi, ianya bermakna kos tambahan perlu dibayar oleh TNB. Apakah TNB sudah diberikan peluang untuk berbincang berhubung perkara ini ?

28.    1MDB mendapat perlindungan daripada Kerajaan untuk memaksa TNB membayar kos yang tinggi hasil penyambungan kontrak selama 10 tahun lagi. Ini akan membebankan pengguna kerana kos tersebut pasti akan dipindahkan kepada pengguna. Kerajaan juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa TNB mempunyai keupayaan untuk menerima lanjutan kontrak tanpa memberi kesan kepada tariff.

29.    Persoalan – persoalan ini akan mengundang persoalan yang lebih besar iaitu sama ada pengguna akan terus dibebankan dengan kadar tariff baru yang lebih tinggi atau yang akan diteliti semula oleh Kerajaan.

30.    Sekiranya Kerajaan mempunyai hasrat untuk mengkaji semula kadar tariff atau Purchasing Power Agreement (PPA), ini bermakna ianya adalah untuk memenuhi desakan rakyat yang terkesan dengan kadar tariff yang tinggi dan mendesak supaya supaya kadar ini diturunkan. Sekiranya Kerajaan berhasrat untuk mengkaji dan berunding, “enter into negotiation” bermakna mengurangkan harga daripada harga sekarang, maka mengapa 1MDB membayar premium dan nilai yang terlalu tinggi kepada Mastika Lagenda dan Tanjung Energy.

31.    Kerajaan juga harus meyakinkan pasaran bahawa tanpa penyambungan kontrak akan menyebabkan kekurangan bekalan. Kerajaan perlu mempamerkan hujah – hujah yang dapat menyokong alasan tersebut. Saya ingin mendapatkan penjelasan tentang unjuran kepada permintaan dan pembekalan. Siapakah sebenarnya badan yang bertanggungjawab untuk menyediakan unjuran ini sama ada Suruhanjaya Tenaga atau Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi atau TNB ?

32.    Menurut pandangan saya, sekiranya IPP masih ingin meneruskan operasi, Kerajaan dan TNB boleh membuat perjanjian ‘willing buyer and willing seller’ tanpa perlu memberikan penyambungan kontrak. Ini akan memberi ruang persaingan harga untuk membenarkan desakan persaingan untuk meneruskan operasi. Kerajaan sewajarnya menamatkan kontrak tersebut dan tidak menyambung kontrak – kontrak yang bernilai tinggi.

33.    Saya ingin bertanya, apakah langkah – langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengkaji semula kadar tariff / PPA ? Adakah Kerajaan bercadang untuk mengadakan semakan tariff ini berdasarkan ‘kos tetap’ dan ‘kos berubah’ supaya ianya dapat diselaras dan diimbangkan dengan konsep ‘semakin banyak penggunaan, maka semakin tinggi kadar tariff’. Ini bertujuan untuk mengelakkan pembaziran kerana tenaga merupakan sumber boleh susut yang perlu kita jaga.

34.    Sebelum saya beralih kepada tema lain, saya ingin membangkitkan satu lagi persoalan berkenaan IPP milik YTL. ada dua bentuk terma kontrak yang dikenakan ke atas IPP. Pertama adalah berdasarkan kapasiti dan keduanya berdasarkan ‘take and pay contract’. Mengapa daripada 5 IPP iaitu YTL, Malakoff, PD Power, Mastika Lagenda dan Tanjung Energy, hanya YTL yang diberikan pilihan istimewa untuk “take and pay contract’ ? Ini bermakna 75 % daripada tenaga yang dikeluarkan oleh YTL wajib dibeli atau ditanggung oleh TNB. Apakah alasan Kerajaan berhubung perkara ini dan apakah Kerajaan akan menyemak semula perkara ini ?

 

Merealisasikan Harapan Rakyat

Tuan Yang Di Pertua

35.    Keputusan Kerajaan untuk memberikan pengecualian 10 % cukai pendapatan kepada syarikat – syarikat berstatus Tun Razak Exchange (TRX), pengecualian duti setem berstatus TRX Marquee serta pengecualian cukai bagi pemaju hartanah adalah suatu keputusan yang tidak rasional tanpa mengambil kira kepentingan rakyat. Keputusan ini akan menyebabkan Kerajaan hilang kira – kira RM 1 bilion pendapatan negara.

36.    Insentif yang diberikan ini juga hanya bersifat menjaga kepentingan sebilangan kecil golongan maha kaya. Malah, ia juga akan memberi kesan langsung kepada pembangunan hartanah di Kuala Lumpur.

Tuan Yang Di Pertua

37.    Laporan Global Gender Gaps Index 2011 yang dikemukakan oleh World Economic Forum menunjukkan negara Malaysia berada ditangga ke 97 daripada 135 negara. Sebagai Menteri Wanita, Menteri Kewangan gagal memberdayakan wanita dalam negara.

38.    Laporan yang dibuat ini berdasarkan 3 kriteria asas iaitu penglibatan dan peluang wanita dalam soal ekonomi, kesihatan serta partisipasi dalam urusan pembuatan keputusan. Berdasarkan kriteria representasi wanita dalam Kerajaan pula, Malaysia berada di tangga ke 115 dibelakang Sri Lanka (7), Bangladesh (11), Filipina (16), India (19), Thailand (60) dan Indonesia (90).

39.    Ini membuktikan wanita perlu diberikan pengiktirafan sebagai agen perubahan dan pemangkin ekonomi negara. Tahniah kepada Wanita Pakatan Rakyat yang mencetus suatu gagasan baru dalam usaha mengangkat martabat wanita melalui program yang terancang dalam Agenda Wanita Malaysia. Saranan yang disambut baik antaranya Caruman Wanita Nasional. Untuk melaksanakan agenda pemberdayaan wanita melalui jaringan keselamatan sosial ini, Pakatan Rakyat memperuntukkan sejumlah RM 3 bilion. Peruntukan jelas membuktikan bahawa Pakatan Rakyat benar – benar komited untuk memberdaya golongan wanita berbanding Kerajaan yang hanya memperuntukkan sejumlah RM 50 juta dalam Bajet 2013.

Tuan Yang Di Pertua

40.    Pakatan Rakyat mengiktiraf Hari Malaysia dan merintis penghayatan serta semangat Perjanjian Malaysia 1963 yang memberi kesemakmuran kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Justeru, Pakatan Rakyat mengulangi tekad untuk menjunjung Perjanjian Malaysia melalui Deklarasi Kuching. Iltizam ini diperkukuhkan lagi di dalam Belanjawan Pakatan Rakyat 2013 yang menjanjikan bayaran 20% royalti minyak, penubuhan syarikat minyak milik Kerajaan Negeri dan membina Lebuhraya Pan – Borneo dari Kuching ke Kota Kinabalu dan Pantai Timur Sabah.

Tuan Yang Di Pertua

41.    Belanjawan yang baik seharusnya menekankan perancangan ekonomi yang holistik dengan memberi fokus kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan berkekalan dalam jangka masa panjang serta menjamin peningkatan pendapatan rakyat. Apatah lagi dalam keadaan ekonomi negara yang tidak stabil, usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangkan jurang kaya – miskin rakyat perlu menjadi keutamaan kepada Kerajaan.

42.    Usaha untuk membasmi kemiskinan tegar sememangnya menjadi tekad Pakatan Rakyat demi kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Oleh kerana itu, dalam Belanjawan Pakatan Rakyat baru – baru ini dinyatakan komitmen untuk meningkatkan jumlah Pembayaran Kebajikan daripada RM 300 kepada RM 550 sebulan. Ikhtiyar ini akan membebaskan lebih 84,000 keluarga daripada belenggu kemiskinan tegar.

 

Penutup

Tuan Yang Di Pertua

43.    Belanjawan Pakatan Rakyat 2013 yang bertemakan Ekonomi Rakyat Negara Berkat adalah tekad politik untuk mengembalikan kebijakan ekonomi bagi memacu pertumbuhan yang lestari dan pengagihan kekayaan yang saksama.

44.    Insha Allah, kita yakin dengan sokongan rakyat pada Pilihan Raya Umum ke 13, agenda reformasi ekonomi Pakatan Rakyat akan mengembalikan Malaysia sebagai kuasa ekonomi yang mampu bersaing di peringkat global dengan tertubuhnya Kerajaan Baru Pakatan Rakyat.

Penjualan Rahsia Pertahanan Negara: KEADILAN Desak PDRM, SPRM dan ATM Jalankan Siasatan Segera


Pendedahan SUARAM bahawa syarikat yang berkait dengan Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak telah menjual rahsia pertahanan negara adalah satu krisis nasional yang mendesak tindakan segera.

Baru-baru ini, berdasarkan kertas siasatan kes saman yang dibawa oleh SUARAM berhubung pembelian kapal selam Scorpene yang melibatkan rasuah, peguam Joseph Breham telah mendedahkan perkara-perkara berikut:

1.Sebuah syarikat bernama Terasasi (Hong Kong) Limited telah menjual dokumen sulit pertahanan negara kepada sebuah syarikat Perancis bernama DCNS;

2.Dokumen sulit pertahanan negara itu adalah laporan penilaian prestasi kapal selam Scorpene berasaskan keperluan pertahanan yang digariskan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM);

3.Dokumen sulit itu dijual pada harga 36 juta Euro (bersamaan RM142 juta); dan

4.Terasasi (Hong Kong) Limited dimiliki oleh Abdul Razak Baginda dan ayahnya Abdul Malim Baginda. Kedua-dua tokoh ini adalah penasihat utama Dato’ Seri Najib dan disyaki merupakan proksi kepada beliau.

Skandal pembelian Scorpene kini melangkaui persoalan rasuah dan penyelewengan dana rakyat semata-mata. Pendedahan ini menunjukkan bagaimana pimpinan Umno/Barisan Nasional tidak teragak-agak untuk menggadaikan kemerdekaan dan keselamatan negara demi mengumpul kekayaan peribadi.

Tindakan menjual rahsia pertahanan negara ini adalah pengkhianatan pada tahap tertinggi yang mesti dijawab oleh Dato’ Seri Najib sendiri kerana ia berlaku semasa beliau memimpin Kementerian Pertahanan.

Saya ingin mengingatkan Dato’ Seri Najib bahawa penjualan laporan penilaian prestasi Scorpene dan keperluan pertahanan tersebut bermakna negara asing telah mendapat maklumat terperinci strategi pertahanan negara melibatkan menggunakan Scorpene.

Secara langsung, dengan terdedahnya strategi tersebut ia membuka ruang untuk memanipulasi kelemahan Scorpene. Tindakan ini membahayakan nyawa perajurit negara yang mengendalikan kapal selam Scorpene yang sudah beroperasi.

Sebab itu, saya mendesak Dato’ Seri Najib supaya tidak mengambil mudah skandal penjualan rahsia pertahanan negara ini. Beliau harus tampil memberikan jawapan bagaimanakah rahsia tersebut boleh dijual oleh penasihat utama beliau sendiri.

Saya juga mendesak pihak berkuasa yang terbabit iaitu Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) supaya memulakan siasatan segera untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Sekiranya Angkatan Tentera Malaysia tidak terlibat dalam penjualan maklumat strategik negara, maka saya mendesak pimpinan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia untuk membuat laporan polis dengan segera.

AZMIN ALI
TIMBALAN PRESIDEN KEADILAN
6 JUN 2012

Kasih Anak: Saya Tidak Pernah Derhaka

Allahyarham ayahanda saya, Pak Ali senantiasa mendidik saya untuk patuh kepada tuntutan Al Quran, berakhlak luhur dan tuntas istiqamah kepada prinsip perjuangan. Didikan dari kecil untuk menghormati serta mengasihi kedua ibu-bapa sesuai dengan pesan ajaran agama Islam menjadi pegangan saya.

Saya tidak pernah menderhaka kepada ibu saya. Saya senantiasa kasih dan sayang kepada ibu dan bapa saya. Saya tetap mendoakan semoga ibu saya senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapat rahmatNya serta beroleh kesihatan yang baik. Saya turut mendoakan semoga Allahyarham ayahanda saya mendapat husnul khatimah dan ditempatkan ruhnya di syurga yang penuh nikmat.

Saya menyeru kepada media supaya tidak menganggu ibu saya dan UMNO janganlah mengheret ibu saya ke dalam kancah politik UMNO yang kotor dan jijik. Institusi keluarga termasuk hubungan kekeluargaan perlu disejahterakan dan bukannya diaibkan di dada media.

Saya tetap sayang dan hormat ibu saya. Saya juga bersyukur dianugerahkan isteri, Shida yang taat dan setia serta anak-anak yang memahami citra perjuangan yang murni ini.

Saya bertekad untuk meneruskan perjuangan menjana perubahan melalui wacana segar yang mengangkat dasar kepedulian rakyat. Saya berazam untuk melawan budaya politik jelek yang disuburkan oleh UMNO dan media yang ditunggangi mereka.

Saya berserah segala-galanya kepada Allah SWT dalam menghadapi mehnah ini tetapi saya tidak akan tunduk menyerah kepada tekanan fitnah UMNO. Saya akan tumpu kepada usaha dan kerja- kerja Parti selaku Pengarah Jabatan Pilihanraya Pusat (JPRP) untuk menghadapi Pilihan Raya Umum ke 13 yang dijangkakan pada bulan Jun 2012.

Mohamed Azmin Ali
Timbalan Presiden KEADILAN

Ucapan Menjunjung Kasih Titah DYMM Dewan Rakyat

14 Mac 2012

Tan Sri Yang Di Pertua,

1. Saya menjunjung kasih atas Titah Ucapan DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong sewaktu pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Parlimen Kedua Belas dan saya mengucapkan terima kasih atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan.

2. KEADILAN dan Pakatan Rakyat mendukung titah Tuanku agar patuh kepada undang-undang berperlembagaan serta menghormati kebebasan dan hak asasi rakyat. Kami juga mendukung sepenuhnya saranan Tuanku dalam isu kebebasan sistem kehakiman yang menjadi teras penting kepada sistem demokrasi. Pakatan Rakyat konsisten bahawa pemahaman undang-undang yang luhur serta tatakelola yang selaras dengan prinsip pengasingan kuasa akan menjadi tunjang kepada pembangunan sebuah negara yang demokratik, adil dan sejahtera.

3. Saya terpanggil untuk mengungkap citra politik ideal yang dipadankan dengan ungkapan moderation atau wasatiyyah. Prinsip wasatiyyah, bukannya perkara baru dalam Islam.

4. Pada 7 Disember 1975, ketika menyampaikan Ucapan Dasar Muktamar ABIM ke 4 yang bertemakan ‘Jelas Wadah, Perbaru Tekad’, Saudara Anwar Ibrahim mula mencetuskan satu gagasan baru Wasatiyyah untuk membawa umat memahami dan menghayati prinsip kesederhanaan dalam masyarakat.

5. Pada tahun 1978, Saudara Anwar telah mengupas prinsip wasatiyyah dalam kertas kerjanya yang berjudul ‘Islam dan Masyarakat Majmuk’ di Universiti Kebangsaan Malaysia yang turut dihadiri oleh Saudara Lim Kit Siang.

6. Pada 9 Ogos 1981, sekali lagi Saudara Anwar Ibrahim membawa tema wasatiyyah dalam ucapan dasarnya yang bertajuk ‘Membina Generasi, Satu Gagasan’ ketika merasmikan Muktamar ABIM ke 10 di Dewan Tunku Canselor, Universiti Malaya.

7. Apabila beliau menyertai kerajaan, Dato’ Seri Anwar Ibrahim telah mengupas secara terperinci dan meniup nafas baru kepada prinsip Wasatiyyah melalui penulisannya yang terkandung dalam buku ‘Gelombang Kebangkitan Asia’. Wasatiyyah ataupun prinsip awsatuha ini juga meraikan nilai sejagat seperti yang diungkapkan oleh Konfucius iaitu prinsip Chun Yung dan juga tradisi Greek The Golden Mean yang terkandung dalam Nichomacean Ethics yang ditulis Aristotle. Saya yakin, tatkala Dato’ Seri Anwar Ibrahim mengungkapkan wasatiyyah ini baik di dalam negara mahupun di pentas antarabangsa, Dato’ Sri Najib Razak baru mula bertatih mempelajari apa itu wasatiyyah dan baru beberapa hari lalu beliau berani mengungkapkan prinsip wasatiyyah. Read More

Ucapan Perbahasan Belanjawan 2012

BAB PERTAMA: BELANJAWAN TANPA PELABURAN

Tan Sri Yang diPertua
1. Kualiti sesebuah belanjawan dan perencanaan ekonomi dinilai dari beberapa aspek utama; iaitu:

  • Kemampuan negara membiayai perbelanjaan dan pelaburan yang dirancang secara sihat dan berterusan;
  • Kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran yang dicapai oleh negara dan diagihkan secara adil dan saksama kepada rakyat tanpa mengira darjat dan latar belakang;
  • Keberkesanan pelaburan masa depan yang dibuat melalui perbelanjaan pembangunan untuk membina kapasiti dan kemampuan ekonomi yang menggunapakai semaksima mungkin potensi tenaga kerja, produktiviti dan kepandaian rakyat; dan
  • Nilai-nilai yang diperjuangkan melalui belanjawan dalam menegakkan yang benar dan membanteras yang salah; “amal maaruf nahi munkar” melalui pelbagai cukai dan langkah yang boleh diambil.

2. Umumnya, berdasarkan keempat-empat kriteria ini Belanjawan 2012 adalah hambar, tidak realistik, tidak bertanggungjawab dan mengundang masalah kewangan negara di masa akan datang.

3. Oleh kerana Ketua Pembangkang telah memfokuskan kepada perincian makro ekonomi dan membuktikan bagaimana Belanjawan 2012 tidak lebih dari angka-angka unjuran yang dimanipulasi, saya memohon izin untuk menyambung dengan memberi fokus kepada kegagalan Belanjawan 2012 membina pelaburan masa hadapan terutamanya di dalam sektor-sektor strategik.

4. Keseluruhan Belanjawan 2012 berkisar kepada gula-gula dan rasuah kepada rakyat sehinggakan perbelanjaan mengurus mencecah paras tertinggi dalam sejarah iaitu RM181 bilion, berbanding RM51 bilion yang diperuntukkan bagi tujuan pelaburan masa hadapan dan pembangunan.

5. Oleh yang demikian, dengan jumlah agihan yang terlalu berat kepada perbelanjaan operasi dan meminggirkan pelaburan masa hadapan sebegini, Belanjawan 2012 tidak akan berupaya untuk mewujudkan kesan berganda (multiplier effects) yang diperlukan oleh ekonomi negara khasnya dalam sektor-sektor baru.

6. Sedang saya menerima hakikat bahawa perlu ada bantuan langsung yang diberikan kepada rakyat dalam masa yang sukar ini, ia perlu diimbangi dengan pelaburan yang tepat dalam sektor-sektor strategik; untuk membangunkan sektor-sektor masa hadapan yang bersesuaian dengan kelebihan kita sebagai sebuah negara.

7. Ada beberapa sektor dan pelaburan yang seharusnya diangkat mendepani senarai keutamaan negara.

8. Pertama, bidang pendidikan terutamanya pelaburan di dalam latihan kemahiran dan teknikal untuk menaiktaraf kemampuan tenaga kerja di masa hadapan serta pelaburan di dalam research and development (R&D) yang sangat-sangat diperlukan.

9. Kedua, sektor mendesak seperti bioteknologi dan industri hijau sebagai langkah proaktif menyediakan negara berhadapan dengan ketiadaan sumber minyak dan gas dalam sedekad akan datang.

10. Sewajarnya, Belanjawan 2012 menyenaraikan peruntukan-peruntukan bagi tujuan-tujuan ini serta mengangkat sasaran nasional untuk membangunkan sektor-sektor ini. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk mempercepatkan kadar pelaburan di dalam R&D misalnya, supaya ia sampai ke satu sasaran yang menyamai negara-negara maju? Angka-angka sebeginilah yang sewajarnya dihurai dengan mendalam. Read More

Jelajah Demi Rakyat Sempena Eidul Fitr bersama YB Timbalan Presiden

11 Sept 2011 (Ahad)
10.30 pagi di Cabang Wangsa Maju.
2.00 petang di Majlis Hari Terbuka PAS Pusat Sempena Eidul Fitr di Taman Melewar.
3.30 petang di Cabang Tanjong Malim, Perak.
5.30 petang di Cabang Pasir Salak, Perak.

16 Sept 2011 (Jumaat)
10 malam di Cabang Seremban.

17 Sept 2011 (Sabtu)
10 pagi di Majlis Rumah Terbuka Eidul Fitr Parlimen Gombak dan DUN Batu Caves di Taman Amaniah Mulia, Batu Caves.
2.30 petang di Bagan Pinang, Parlimen Teluk Kemang, Negeri Sembilan.
4.00 petang di DUN Ampangan, Seremban.
5.30 petang di Taman Sema, Cabang Kuala Pilah.
8 malam di FELDA Palong, Cabang Jempol.

18 Sept 2011 (Ahad)
10 pagi di DUN Chempaka, Parlimen Pandan.
12 tengahari di DUN Seri Andalas, Parlimen Kota Raja.
2 petang di DUN Batu Tiga, Parlimen Shah Alam.
3 petang di DUN Selat Kelang.
5.30 petang di Cabang Bera, Pahang.
8 malam di Cabang Raub, Pahang.

22 Sept 2011 (Khamis)
8 malam di Parlimen Kuala Terengganu.

24 Sept 2011 (Sabtu)
9 pagi di Cabang Sungai Besar, Selangor.
11.30 pagi di DUN Kota Damansara.

25 Sept 2011 (Ahad)
12 tengahari di Majlis Rumah Terbuka KEADILAN Pusat di Merchant Square, Tropicana.

Anda semua dijemput hadir untuk memeriahkan lagi sambutan Eidul Fitr bersama YB Timbalan Presiden